Byla 2-214-266/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros prokurorei Ritai Čepienei, nedalyvaujant bendraieškiui Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, nedalyvaujant atsakovui Ž. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui Ž. T. dėl nusikalstama veika aplinkos apsaugos departamentui padarytos žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu) atsakovui Ž. T. bei prašė priteisti iš atsakovo 576,19 Lt žalos atlyginimo. Ieškovo atstovė prokurorė R.Čepienė patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes ir nurodė, jog atsakovo neteisėtais veiksmais dėl neteisėto miško kirtimo buvo padaryta 576,19 Lt žala gamtai. Atsakovas gera valia žalos neatlygino, todėl ieškovai kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį patenkinti. Kadangi atsakovui buvo tinkamai, kaip numato įstatymas, pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, o iš jo nebuvo gautas atsiliepimas ar pareiškimas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, ieškovo atstovė prašė priimti sprendimą už akių.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedais 2009-01-29 buvo išsiųstas atsakovui nurodant, kad atsakovas per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Atsižvelgiant į tai, teismas 2009 m. balandžio 14 d. nutartimi, CPK 130 str. numatyta tvarka, tenkindamas ieškovo prašymą,

Nutarė

4procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Iš ieškovo pateikto 2009-04-21 d. laikraščio „Anykšta“ ir 2009-04-29 d. laikraščio „Lietuvos rytas“ matyti, jog atsakovui buvo pranešta apie bylą. Skelbimuose taip pat nurodyta, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Taip pat pranešama, jog byloje šaukiamas 2009-05-11 d. 14 val. teismo posėdis. Tačiau atsakovas per nurodytą terminą atsiliepimo nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko.

5Pagal LR CPK 285 str. 1 d. nuostatas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo. Atsakovui Ž. T. buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bet iš jo nebuvo gautas pareiškimas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsižvelgiant į tai, sprendimas priimamas už akių, ieškinį tenkinant.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje esančių įrodymų vertinimą. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2008-05-07 d. nuosprendžiu atsakovas Ž. T. buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 178 str. 1 d. ir jam paskirta 10 MGL (1250 litų) dydžio bauda. (b.l.8-9) Atsakovo neteisėtais veiksmais, t.y. neturėdamas leidimo ( - ), neteisėtai nukirto S. P., A. G., V. M., A. Š. mišką ir pagrobė 12,004 m3 pušų medienos, buvo padaryta žala gamtai. LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas Anykščių rajono agentūra apskaičiavo žalą gamtai 576,19 Lt, kuri atsirado dėl netesėtų atsakovo veiksmų. (b.l.21) Atsakovas minėtos žalos gamtai gera valia neatlygino, todėl ieškovai kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 576,19 Lt žalos atlyginimo ir ieškinį patenkinti.

7Civilinė atsakomybė atsiranda pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. (CK 6.246 str. 1 d.) Todėl kiekvieno asmens pareiga yra laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. (CK 6.263 str. 1 d.) Tai yra generalinio delikto principas. Viena iš civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų- žala. (CK 6.249 str.) Kaip nustatyta, žala ieškovui Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui atsirado dėl atsakovo Ž. T. veiksmų. Dėl jo neteisėtų veiksmų buvo padaryta žala gamtai, kurią pagal įstatymą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. (CK 6.263 str. 2 d.) Todėl ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento reikalavimas priteisti žalos atlyginimą yra pagrįstas ir ieškovai turi teisę reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens- atsakovo. Remiantis išdėstytu, 576,19 Lt žalos atlyginimas priteistinas iš atsakovo Ž. T..

8Teismas mano, jog pasitvirtinus byloje surinktų įrodymų visumai, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 64 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas buvo atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p.) ir teismo turėtos 16,50 Lt pašto išlaidos. ( CPK 96 str.). Iš atsakovo taip pat priteistinos procesinių dokumentų įteikimo per spaudą išlaidos.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str., n u s p r e n d ė:

11ieškinį patenkinti.

12Priteisti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui iš Ž. T.: 576,19 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus 19 ct) žalos atlyginimo.

13Priteisti iš Ž. T. LR Generalinei prokuratūrai 253,50 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris litus 50 ct) procesinių dokumentų įteikimo per spaudą išlaidų. (sąskaitos Nr. LT267044060000497337 SEB banke)

14Išieškoti iš atsakovo Ž. T. 16,50 Lt teismo turėtų pašto išlaidų ir 64 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. (įmokos kodas 5660, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300)

15Išaiškinti, jog atsakovas Ž. T. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Išaiškinti, jog atsakovas Ž. T. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

17Ieškovai Anykščių rajono apylinkės prokuratūros Vyriausiasis prokuroras ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai