Byla e2-74-880/2017
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovei O. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Ecoservice“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 28,96 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas remdamasis su Širvintų rajono savivaldybe sudaryta sutartimi kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Atsakovė už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2012 m. kovo 30 d. neapmokėjo pateiktų sąskaitų faktūrų už jai suteiktas paslaugas ir įsiskolino 28,96 Eur.

4Atsakovei O. V. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pasirašytinai. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas.

7Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškovas ir Širvintų rajono savivaldybės administracija 2008 m. rugpjūčio 18 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 324, kuria ieškovas įsipareigojo teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais Širvintų rajono gyventojus. Atsakovė buvo įpareigota už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus įsipareigojimus. Ieškovas, vykdydamas sutartį, kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Nustatyta, kad adresu Nepriklausomybės a. 3-7, Širvintos, savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi atsakovė. Atsakovė už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 29 d. iki 2012 m. kovo 30 d. neapmokėjo pateiktų sąskaitų faktūrų už jai suteiktas paslaugas ir įsiskolino 28,96 Eur.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis). CK 6.200 straipsnis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sąžiningai, tačiau atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 28,96 Eur skola.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl palūkanos yra priteistinos.

12CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovės ieškovui priteisiama 15 Eur žyminio mokesčio ir 54,45 Eur už teisines paslaugas rengiant ieškinį.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovo UAB „Ecoservice“ naudai iš atsakovės O. V., a. k. ( - ) 28,96 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminį mokestį ir 54,45 Eur už teisines paslaugas rengiant ieškinį.

16Išaiškinti atsakovei, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau šalis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad sprendimas už akių per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai