Byla 2A-1547-661/2016
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Merlonda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. C. ieškinį atsakovui UAB „Merlonda“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas prašė nutraukti tarp ieškovo ir atsakovo 2013-09-09 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, priteisti iš atsakovo 687,85 EUR sumą, sumokėtą už netinkamos kokybės daiktą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-09-09 tarp šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas pardavė, o ieškovas įgijo skalbimo mašiną BOSH WAS32783SN už 687,85 EUR. Skalbimo mašinai suteikta 24 mėn. garantinės priežiūros ir remonto kortelė. Po 1,5 metų skalbimo mašinoje atsirado defektas – korpusas, kur durelės įeina į korpusą, prasitrynė iki metalo, todėl ieškovas kreipėsi į garantinio serviso centrą UAB „Baltic Continent“. Nurodė, jog garantinio serviso centras gedimą užregistravo 2015-03-20, nustatė vyrių defektą. 2015-04-02 ieškovas elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovą prašydamas grąžinti jam sumokėtus pinigus, tačiau atsakymo negavo, todėl 2015-04-20 registruotu laišku ieškovui įteikė pretenziją dėl garantinių įsipareigojimų nevykdymo, atsakymo į pretenziją negavo. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Vilniaus skyrius nustatė, jog ieškovo pretenzija yra pagrįsta, vyrių defektas yra gamyklinis, skalbimo mašina neatitinka kokybinių rodiklių, kurių galima protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį. Atsakovas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo neįvykdė.

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, jog 2013-09-09 atsakovas perdavė klientui tinkamos kokybės skalbyklę BOSH WAS32783SN. Paaiškino, jog po daugiau nei pusantrų metų naudojimo, ieškovas kreipėsi į garantinį servisą dėl skalbyklės defekto nustatymo, buvo nustatyta, kad yra mechaninis skalbyklės durelių vyrių pažeidimas, kuriam garantija nėra taikoma, todėl atsisakyta remontuoti prekę be atlygio. Nurodė, jog garantinis servisas savo išvadoje pažymėjo, kad išoriškai paveikus prekę, esant mechaniniams sugadinimams, garantija negalioja. Atsakovo manymu atsiradęs defektas yra mechaninis skalbyklės durelių vyrių pažeidimas, o išvadoje nenurodyta, kas šį pažeidimą padarė. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra formalus, priimtas neįsigilinus į ginčo esmę.

5Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, jog ieškovo reikalavimas vertintinas kaip teisėtas ir pagrįstas. Pardavėjui, šiuo atveju atsakovui, kyla pareiga įrodyti, jog perduota prekė atitinka jai keliamus kokybės reikalavimus arba jos trūkumai atsirado dėl pardavėjo atsakomybę šalinančių aplinkybių, t.y. dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ir saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, arba dėl nenugalimos jėgos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nusprendė ieškinį patenkinti ir nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2013-09-09 tarp ieškovo D. C. ir atsakovo UAB „Merlonda“ dėl skalbimo mašinos BOSH WAS32783SN įsigijimo. Priteisti iš atsakovo UAB „Merlonda“ ieškovui D. C. 687,85 EUR už įsigytą nekokybišką skalbimo mašiną BOSH WAS32783SN, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (687,85 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 500 EUR bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas priimdamas sprendimą iš esmės rėmėsi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, kurioje konstatuota, kad dėl vyrių defekto, t. y. išlaisvėjimo ("klibėjimo") yra sumažėjęs apsauginis tarpas nuo vibracijų tarp durelių ir korpuso. Defektas yra gamyklinis defektas, nes durelių vyrių tvirtinimas prie priekinės panelės yra nepatikimas, per silpnas išlaikyti dideles, sunkias skalbimo mašinos dureles. Dėl sumažėjusio apsauginio tarpo nuo vibracijų gręžimo metu, esant didžiausioms vibracijoms, durelės nutrynė priekinės panelės dažus iki metalo, t.y. mechaninį priekinės panelės pažeidimą iššaukė vyrių defektas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliantais (atsakovas) pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo. Jis prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą –ieškinį atmesti. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai kvalifikavo teisinius santykius ir todėl padarė nepagrįstas išvadas. Apeliantas iš esmės nesutinka su visomis nustatytomis pirmosios instancijos teismo aplinkybėmis. Jis nurodė, kad ieškovas į atsakovą dėl daikto defekto kreipėsi daugiau nei pusantrų metų naudojimo. Ieškovas kreipėsi į garantinį servisą dėl skalbyklės defekto nustatymo, buvo nustatyta, kad yra mechaninis skalbyklės durelių vyrių pažeidimas, kuriam garantija nėra taikoma, todėl atsisakyta remontuoti prekę be atlygio. Nurodė, jog garantinis servisas savo išvadoje pažymėjo, kad išoriškai paveikus prekę, esant mechaniniams sugadinimams, garantija negalioja.

11Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Jis sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Nurodė, kad garantinės priežiūros ir remonto kortelė patvirtina, kad Atsakovas suteikė skalbimo mašinai 24 mėnesių garantijos laikotarpį. Pagal CK 6.363 str. 10 d. pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Šiame straipsnyje nustatytoms pirkėjo teisėms taikomas dvejų metų ieškinio senaties terminas. UAB "Baltic Continent" Paslaugų teikimo sutartis Nr.1503U05719 patvirtina, kad gedimas buvo užregistruotas 2015-03-20 t.y. nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, nustatytas gedimas - vyrių defektas (b.l. 8 ). Padarytus pažeidimus patvirtina ir nuotraukos (b.1.9-11). Skalbimo mašinos BOSH WAS32783SN vyrių defektas yra gamyklinis defektas, o skalbimo mašina neatitinka kokybinių rodiklių kurių ieškovas galėjo protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę paskirtį patvirtina Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus 2015-06-08 Nr.3VS-1756 išvados, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimas 2015-07-16 Nr. 10-1285, išvada civilinėje byloje ir kiti byloje esantys įrodymai.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl parduoto daikto kokybės.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas ir atsakovas 2013-09-09 sudarė skalbimo mašinos BOSH WAS32783SN pirkimo – pardavimo sutartį, prekei suteiktas 24 mėnesių garantijos terminas. Ieškovo teigimu, po 1,5 metų šios skalbimo mašinos naudojimo išryškėjo prekės defektas, dėl kurio ieškovas kreipėsi į garantinį servisą, tačiau defektas pripažintas negarantiniu. Ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl pinigų, sumokėtų už skalbimo mašiną, grąžinimo, tačiau atsakovas su šiuo ieškovo reikalavimu nesutiko, nurodė, jog šis defektas yra mechaninis pažeidimas ir atsakovui nekyla pareiga grąžinti už prekę sumokėtos kainos.

15Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, kurioje konstatuota, kad Defektas yra gamyklinis defektas, atsakovo yra nepaneigta.

16Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį, tuo atveju, kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, arba dėl nenugalimos jėgos. CK 6.333 straipsnio 2 dalyje atskleistas daikto kokybės garantijos turinys – tai pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daiktų trūkumų, dėl kurių daikto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl kurių daikto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų to daikto pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Tačiau pardavėjas neprivalo garantuoti, kad nėra paslėptų trūkumų, jeigu apie juos pirkėjas žino arba jie yra tokie akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo. Šios bendrosios prekių kokybės nuostatos taikomos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims kartu su papildomomis ir palankesnėmis vartotojui nuostatomis, reglamentuojamomis CK 6.363 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, Vartotojų teisių gynimo įstatymo 14 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2013). Pažymėtina, jog pagal CK 6.363 straipsnio 1 dalį vartojimo teisiniuose santykiuose daiktų kokybę visais atvejais garantuoja pardavėjas. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, jog mechaninis gedimas nėra prekės kokybės rodiklis, nes nėra aišku, kas mechaninį pažeidimą padarė, taip pat paaiškino, kad šis defektas galėjo atsirasti dėl netinkamo prekės naudojimo, dėl to, kad ieškovas skalbimo mašiną integravo, o šis modelis negali būti integruojamas, galėjo sugadinti vaikai ar sugesti, nes skalbimo mašinos durelės buvo dažnai varstomos.

17Tačiau ieškovas nurodė, jog rinkdamasis skalbimo mašiną, pasirinko būtent šį modelį, nes jis gali būti integruojamas į baldus, prekę transportavo atsakovas. Tai patvirtina ir bylos medžiaga, kad skalbimo mašinos montavimo galimybė yra numatyta daikto pastatymo instrukcijoje (b.l. 92). Todėl atsakovo argumentas, kad dėl skalbimo mašinos montavimo atsirado defektas yra pagrįstai atmestas.

18Pirkėjas, kuriam parduotas neatitinkantis įstatyme įtvirtintų reikalavimų, t. y. netinkamos kokybės, daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, gali pasinaudoti įstatyme nurodytais pažeistų teisių gynybos būdais. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartinių santykių atveju vartotojo, kaip specialaus civilinių teisinių santykių subjekto – silpnesniosios šalies, teisių apsaugos garantijos inter alia užtikrinamos CK 6.363 straipsnio 4–8 dalyse įtvirtinant platesnius, nei kitų pirkimo–pardavimo teisinių santykių atvejais, pirkėjo (vartotojo) pažeistų teisių gynybos būdus. Šiuo teisiniu reglamentavimu pirkėjui suteikiama teisė rinktis jam naudingiausią pažeistos teisės dėl netinkamos kokybės daikto pagaminimo (pardavimo) gynimo būdą, tarp jų ir nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą.

19Kiti apelianto nurodyti argumentai dėl skalbimo mašinos defekto priežasčių yra nepagrįsti, paremti prielaidomis. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs bylos medžiagą sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, jog atsakovas neužtikrino daikto kokybės, nors tokią pareigą jam numato įstatymas.

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Iš atsakovės UAB „Merlonda“ ieškovo D. C. naudai priteistinos 400 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovės UAB „Merlonda“ į.k. 123274958, ieškovui D. C. 400 Eur bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė nutraukti tarp ieškovo ir atsakovo 2013-09-09 sudarytą... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, jog 2013-09-09 atsakovas perdavė... 5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nusprendė ieškinį... 8. Teismas priimdamas sprendimą iš esmės rėmėsi Valstybinė vartotojų... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Apeliantais (atsakovas) pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 11. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas ir atsakovas 2013-09-09 sudarė skalbimo mašinos... 15. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada, kurioje konstatuota,... 16. Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį, tuo atveju, kai pardavėjas garantuoja... 17. Tačiau ieškovas nurodė, jog rinkdamasis skalbimo mašiną, pasirinko būtent... 18. Pirkėjas, kuriam parduotas neatitinkantis įstatyme įtvirtintų reikalavimų,... 19. Kiti apelianto nurodyti argumentai dėl skalbimo mašinos defekto priežasčių... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai... 21. Iš atsakovės UAB „Merlonda“ ieškovo D. C. naudai priteistinos 400 Eur... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovės UAB „Merlonda“ į.k. 123274958, ieškovui D. C....