Byla 2S-1444-577/2015
Dėl antstolio G. B. veiksmų, išieškotoja I. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo skolininko M. M. skundą dėl antstolio G. B. veiksmų, išieškotoja I. M..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas M. M. pateiktu skundu nesutiko su 2015-01-09 antstolio patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2015-01-09 raginimu įvykdyti sprendimą, 2015-01-09 vykdymo išlaidų apskaičiavimu, 2015-01-09 turto arešto aktu, 2015-01-09 patvarkymu dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą. Nurodė, kad antstolio veiksmai yra neteisėti, nes antstolis, priimdamas vykdymui vykdomąjį dokumentą pažeidė CPK 590 str. 1 d., kadangi pareiškėjo gyvenamoji ir darbo vietos yra Kaune. Taip pat antstolis pažeidė CPK 605 str., nes pareiškėjas antstolio priimtą 2015-01-09 patvarkymą gavo tik 2015-02-15. Be to, pareiškėjas nurodė, kad antstolis, surašydamas turto arešto aktą, nenurodė aplinkybių, ar realių pavojų, kad pareiškėjas turtą slėps bei pažeidė 678 str. 1 d. 5 p., nenurodydamas turto arešto akte nei vieno objekto kainos, taip pat nepažymėjo, ar bus kviečiamas ekspertas turto vertei nustatyti. Prašė priimtus antstolio patvarkymus, turto arešto aktą panaikinti ir vykdomąją bylą nutraukti CPK 629 str. 1 d. 9 p. nustatyta tvarka.

5Antstolis G. B. 2015-02-25 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad CPK 592 str. 1 d., priešingai nei teigia skolininkas, imperatyviai nėra nurodytas eiliškumas aplinkybių, į kurias antstolis privalo atsižvelgti spręsdamas vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui klausimą. Šioje normoje nurodomos alternatyvios aplinkybės, t.y. vykdomąjį dokumentą antstolis priima vykdymui pagal skolininko gyvenamąją vietą, pagal turto buvimo vietą arba pagal darbovietės vietą. Pažymėjo, kad šiuo atveju vykdomasis dokumentas priimtas vykdymui vadovaujantis duomenimis, kad skolininko turto buvimo vieta yra adresu ( - ), ir viena iš darboviečių UAB „Paukštukas“ yra Vilniaus raj. sav. Be to, paaiškino, kad patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimą įvykdyti sprendimą surašė ir išsiuntė tą pačią 2015-01-09 dieną adresais ( - ), ir ( - ), tačiau buvo padaryta rašybos klaida nurodant ( - ), o ne ( - ) gatvę. Klaida nustatyta, kai neįteiktas pranešimas buvo grąžintas antstoliui. Ištaisius klaidą patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimas įvykdyti sprendimą buvo persiųstas adresu ( - ). 2015-01-09 surašęs turto arešto aktą antstolis taip pat priėmė patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą, kuriame nurodė, jog iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad išieškojimo suma yra didelė, skolininko mokumas nėra aiškus, skolininkas vengia mokėti skolą, o minėtos aplinkybės bei pats faktas, kad po teismo sprendimo įsiteisėjimo 2014-10-24 vykdomasis dokumentas pateiktas antstoliui išieškoti skolą priverstinai, antstolio nuomone, yra objektyvus pagrindas areštuoti turtą, siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Taip pat antstolis atkreipė dėmesį, kad jo surašyto turto arešto akto pastaboje, esančioje iš karto po lentelėje išvardinto turto, nurodyta, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas, todėl skolininko argumentas, kad CPK 678 str. 1 d. 5 p. yra pažeistas, neturi pagrindo.

6Išieškotojas I. M. atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko, teigdama, kad antstolis, pagrįstai priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nes CPK 590 str. 1 d. numatyta alternatyvi galimybė pasirinkti vykdymo vietą, tokiu atveju pasirinkimo teisė priklauso išieškotojui. Pažymėjo, kad antstolis, 2015-01-09 surašęs turto arešto aktą, priėmė patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą, kuriame nurodė, jog iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad išieškojimo suma yra didelė, skolininko mokumas nėra aiškus, skolininkas vengia mokėti skolą, o turto arešto akto 3 puslapyje esančiose pastabose yra nurodyta, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

7Pareiškėjas M. M. pateikė atsiliepimą į antstolio G. B. 2015-02-25 patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko skundą. Nurodo, kad su šiuo patvarkymu nesutinka, pabrėždamas, jog antstolis neturėjo priimti vykdyti jam pateikto vykdomojo dokumento, nes pareiškėjo gyvenamoji ir darbo vietos yra Kaune. Be to, antstolis, priėmęs raginimą įvykdyti skelbimą, pareiškėjo teigimu, nesilaikė CPK 660 str. 1 d. įtvirtintos raginimo įteikimo tvarkos ir raginimo nepaskelbė internetiniame tinklapyje www.antstoliai.lt.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė kaip nepagrįstą ir konstatavo, jog antstolis, priimdamas 2015-01-09 patvarkymus, laikėsi įstatymo reikalavimų, reglamentuojančių vykdymo veiksmus, veikė teisėtai pagal įstatymų jam priskirtą kompetenciją Įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas nustatė, kad skolininkui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, esantis Vilniuje (b. l. 4-5), o viena iš darboviečių UAB „Paukštukas“ yra Vilniaus raj. sav., todėl darė išvadą, kad išieškotoja galėjo realizuoti savo teises ir pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui pagal skolininko turto buvimo ir darbo vietą, o antstolis, priimdamas patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimą įvykdyti sprendimą, nepažeidė paminėtų įstatymo nustatytų pareigų. Be to, pažymėjo, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai, o ne skolininko. Taip pat pirmos instancijos teismas nenustatė, kad antstolis, areštuodamas skolininkui priklausantį turtą, būtų pažeidęs CPK 675 str., 678 str. 1 d. 5 p.

11III.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį ir jo skundą tenkinti. Tvirtina, kad pirmos instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, t.y. CPK 590 str., ir priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ne pagal savo veiklos teritoriją taip didindamas jo išlaidas, pažeisdamas ekonomiškumo, operatyvumo bei koncentracijos principus. Be to, apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl visų jo skundo motyvų ir nesivadovavo CPK 660 str. 1 d. , kuri numato, jog tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas specialiame interneto puslapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

14Išieškotojas I. M. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašė pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Tvirtina, jog CPK 590 str. yra numatyta alternatyvi galimybė pasirinkti vykdymo vietą, o pasirinkimo teisė priklauso išieškotojui, todėl, išieškotojos nuomone, nagrinėjamu atveju antstolis pagrįstai vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti pagal skolininko turto buvimo ir darbovietės vietą, o ne pagal gyvenamąją vietą. Taip pat, išieškotojos nuomone, antstolis pagrįstai nagrinėjamu atveju netaikė ir CPK 660 str. Kadangi skolininko gyvenamojo vieta šiuo atveju buvo žinoma, todėl antstolis pagrįstai vadovavosi CPK 657 str. reglamentuota raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarka. O pastebėjus, kad dėl rašybos klaidos buvo nurodytas klaidingas skolininko gyvenamosios vietos adresas, raginimas buvo persiųstas teisingu skolininko gyvenamosios vietos adresu ir tinkamai įteiktas.

15Antstolis G. B. atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nurodė, kad nesutinka su skundu ir prašė pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad vykdymo procesas pirmiausia skirtas išieškotojo pažeistų teisių apsaugai, todėl pagrįstai vykdomasis dokumentas buvo priimtas pagal skolininko turto buvimo ir darbo vietą, bet ir pagal išieškotojos gyvenamąją vietą. Atkreipė dėmesį, kad 2015-02-11 patvarkyme buvo aiškiai išaiškintos skolininko teisės ir pareigos, todėl darytina išvada, kad apeliantui ši vykdymo proceso stadija turėtų būti aiški. Be to, papildomai paaiškino, kad pagal pirminius duomenis jam buvo aiški skolininko gyvenamoji vieta, o raginimas buvo išsiųstas blogu adresu tik dėl padarytos rašymo apsirikimo klaidos, kuri ją pastebėjus buvo iškart ištaisyta.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas kaip nepagrįstas apelianto skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų ir vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolio G. B. kontoroje 2015-01-09 patvarkymu Nr. 0140/15/00074/AP pradėtas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-4600-391/2013 dėl 145 000 Lt skolos išieškojimo iš skolininko M. M. išieškotojos I. M. naudai (v. b. l. 3, 19). Tą pačią dieną antstolis priėmė ir išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, apskaičiavęs vykdymo išlaidas (v. b. l. 17, 18). Taip pat tą pačią dieną antstolis turto arešto aktu areštavo skolininkui priklausantį turtą (v. b. l. 23-24), turto arešto akto pastabose nurodydamas, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas bei priėmė patvarkymą dėl skolininko turto arešto išsiunčiant raginimą įvykdyti sprendimą, kuriame nurodė, kad iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad išieškojimo suma yra didelė, skolininko mokumas nėra aiškus, skolininkas vengia mokėti skolą. (v. b. l. 25). Antstolio priimti patvarkymai, raginimas, vykdymo išlaidų apskaičiavimas bei turto arešto aktas buvo išsiųsti skolininkui 2015-01-09 adresais ( - ), ir ( - ), tačiau buvo padaryta rašybos klaida nurodant ( - ), o ne ( - ) gatvę. Klaida nustatyta, kai neįteiktas pranešimas buvo grąžintas antstoliui. Ištaisius klaidą patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimas įvykdyti sprendimą buvo persiųstas adresu ( - ). Paminėti dokumentai skolininkui įteikti 2015-02-11 (v. b. l. 20).

20Savo atskirąjį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia šiais dviem argumentais: 1) pirmos instancijos teismas netinkamai pritaikė CPK 651 str. ir 590 str. nuostatas; 2) pirmos instancijos teismas nepasisakė dėl visų skundo motyvų – liko neįvertintas antstolio veiksmų atitikimas CPK 660 str. nuostatoms.

21Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus. Viena iš antstolio pareigų yra atlikti vykdymo veiksmus tik savo aptarnaujamoje teritorijoje, kuri yra nustatyta CPK 590 straipsnio 3 dalyje. Ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, antstolis patikrina gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą (CPK 651 straipsnio 2 dalies 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2011).Taigi CPK 590 str. 1 d. skirta nustatyti antstolio veiksmų atlikimo vietą pagal antstolio veiklos teritoriją. Tai reiškia, kad gavęs vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina, ar pagal vykdomajame dokumente nurodyto skolininko gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą vykdomasis dokumentas priskirtinas antstolio veiklos teritorijai. Taigi iš minėtos normos turinio aiškiai matyti, kad įstatymas numato alternatyvią galimybę pasirinkti vykdymo vietą. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad skolininkui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, esantis Vilniuje (v. b. l. 4-5), viena iš darboviečių UAB „Paukštukas“ yra Vilniaus raj. sav. (v. b. l. 7). Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neturi jokio teisinio pagrindo nesutikti su pagrįsta pirmos instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju išieškotoja galėjo realizuoti savo teises ir pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui pagal skolininko turto buvimo ir darbo vietą, o antstolis, priimdamas patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimą įvykdyti sprendimą, nepažeidė paminėtų įstatymo nustatytų pareigų. Sutiktina ir su pirmos instancijos teismo pastebėjimu, kad vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai.

22Be to, nenustatyta, kad antstolis būtų pažeidęs ir CPK 660 str. įtvirtintą raginimo įvykdyti teismo sprendimą tvarką. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad ši teisės norma taikytina tik tuo atveju, jei yra nežinomas skolininko gyvenamosios vietos adresas. Tuo tarpu vykdomosios bylos medžiaga patvirtinta, kad nagrinėjamu atveju skolininko buvimo vieta buvo žinoma, todėl antstolis pagrįstai rėmėsi CPK 657 str. nuostata ir 2015-01-09 išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą registruotąja pašto siunta su pranešimu apie įteikimą adresais ( - ) ir ( - ). Ištaisius blogai ant voko užrašytą adresą galiausiai patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimas įvykdyti sprendimą ir buvo 2015-02-11 įteiktas skolininko gyvenamosios vietos adresu ( - ), o procesinių dokumentų įteikimas užtruko dėl rašymo apsirikimo klaidos.

23Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apelianto atskirojo skundo argumentais, nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas M. M. pateiktu skundu nesutiko su 2015-01-09 antstolio patvarkymu... 5. Antstolis G. B. 2015-02-25 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.... 6. Išieškotojas I. M. atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko, teigdama, kad... 7. Pareiškėjas M. M. pateikė atsiliepimą į antstolio G. B. 2015-02-25... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi... 11. III.... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. Išieškotojas I. M. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su juo... 15. Antstolis G. B. atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nurodė, kad... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria... 19. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų ir vykdomosios bylos medžiagos... 20. Savo atskirąjį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia šiais dviem... 21. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 22. Be to, nenustatyta, kad antstolis būtų pažeidęs ir CPK 660 str.... 23. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį palikti...