Byla eB2-692-657/2018
Dėl bankrutavusios mažosios bendrijos „Amerita“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios mažosios bendrijos „Amerita“ pabaigos,

Nustatė

3Bankrutavusios MB „Amerita“ bankroto administratorius teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

5Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Teismas nustatė, kad MB „Amerita“ kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

6Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartimi MB „Amerita“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Reniva“. 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi MB „Amerita“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2017 m. birželio 29 d. nutartimi MB „Amerita“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama bei patvirtinta 12 mėnesių nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos supaprastinto bankroto proceso trukmė.

8Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Teismas 2017 m. kovo 7 d. nutartyje MB „Amerita“ iškelti bankroto bylą yra konstatavęs, kad bankroto bylos iškėlimo dienai įmonė transporto priemonių, nekilnojamojo turto neturėjo. Iš administratoriaus prašymo turinio spręstina, kad kitokių aplinkybių administratorius nenustatė. Administratorius prašyme dėl įmonės pabaigos pateiktais duomenimis bankroto proceso metu buvo gauta 159,00 Eur pajamų už parduotą reikalavimo teisę į A. Š. skolą, kurios panaudotos administravimo išlaidoms apmokėti. Administratorius nurodė, kad atliko visus bankroto procedūros veiksmus. Nustatyta, kad nurašyto, grąžinto ar perduoto turto nebuvo. Kreditorių finansiniai reikalavimai nebuvo padengti, bendra jų suma – 8 705,72 Eur. Iš nustatytų aplinkybių spręstina, kad patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose MB „Amerita“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. rugsėjo 18 d. pažyma Nr. MRPŽ–58 patvirtina, kad departamentas pretenzijų MB „Amerita“ neturi.

10Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

12Pripažinti bankrutavusios mažosios bendrijos „Amerita“ (juridinio asmens kodas 303073775, buveinės adresas S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai