Byla 2-106-178/2008
Dėl sandoriu pripažinimo negaliojanciais, tretieji asmenys – antstole V.Meškauskiene, notare V.Staskonyte-Malciene

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovui E. V., jo atstovui Egidijui Baranauskui,

4atsakovams M. B., V. N., I. B., V. B.,

5atsakovo M. B. atstovui Deividui Kurseviciui,

6atsakoves V. B. atstovui Olegui Urbonui,

7atsakovo Lietuvos Respublikos atstovui Ramunui Valatkai,

8treciojo asmens antstoles Virginijos Meškauskienes atstovui Arturui Šukeviciui,

9vertejai Ninai Švec,

10viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo E. V. ieškini atsakovams M. B., V. N. (pirminiame ieškinyje nurodytu atsakovais V. N. ir J. N. teisiu peremejui), I. B., V. B., Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, del sandoriu pripažinimo negaliojanciais, tretieji asmenys – antstole V.Meškauskiene, notare V.Staskonyte-Malciene.

11Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

12Ieškovas ieškiniu bei veliau patikslintais ieškiniais prašo: 1) pripažinti negaliojanciais 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu akta (serija ABC Nr. 028893) del 0,06 ha bendro ploto žemes sklypo (unikalus numeris 4170-23043162) (toliau – žemes sklypas) ir sodo pastato (unikalus numeris 13/993-0067-01-5) (toliau – sodo pastatas), esanciu sodu bendrijoje „Ažuolynas“, Pagubes kaime, pardavimo be varžytyniu ir šio turto 2002 m. gegužes 10 d. pirkimo-pardavimo sutarti tarp J. N. bei V. N. ir V. B., patvirtinta Vilniaus m. 1-ojo noru biuro notares V.Staskonytes-Malcienes (registro numeris 2-3219) ir, taikant restitucija, priteisti ieškovui iš V. B. ir I. B. žemes sklypa ir sodo pastata, taip pat priteisti iš Lietuvos valstybes J. N. naudai 25‘000 Lt, o iš J. N. ir V. N. 44‘000 Lt V. B. naudai; 2) pripažinti negaliojanciu 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu akta (serija ABC Nr. 028894) del buto, esancio Kalvariju g. 276-58, Vilniuje (toliau – butas), pardavimo be varžytyniu M. B. ir, taikant restitucija, priteisti iš M. B. ieškovo naudai buta, o iš Lietuvos valstybes 27‘000 Lt M. B. naudai (t. 2 b.l. 196-198).

13Nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2003 m. rugsejo 10 d. nutartimi buvo pripažinti neteisetais ir panaikinti antstoliu kontoros prie Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo antstoles V.Meškauskienes 2001 m. gruodžio 10 d. patvarkymas del buto ir žemes sklypo su sodo pastatu pardavimo be varžytyniu skelbimo, o taip pat 2002 m. vasario 6 d. patvarkymai, kuriais butas laikytinas parduotu be varžytyniu M. B., o žemes sklypas su sodo pastatu laikytinas parduotu be varžytyniu J. N.. Patvarkymai buvo panaikinti del imperatyviu normu pažeidimu. Minetu antstolio patvarkymu pagrindu buvo sudaryti šiuo ieškiniu gincijami pardavimo be varžytyniu aktai, todel, pripažinus neteisetais patvarkymus, pardavimo be varžytyniu aktai yra negaliojantys CK 1.80 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujantys imperatyvioms istatymo normoms. Pripažinus negaliojanciais 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu aktus pagal CK 1.80 straipsnio 2 ir 3 dalis, turi buti taikoma restitucija. Restitucijos taikymas del žemes sklypo su sodo pastatu galimas tik tuomet, jeigu bus pripažinta negaliojancia J. N. ir jos sutuoktinio V. N. sudaryta 2002 m. gegužes 10 d. sodo sklypo su namu pirkimo-pardavimo sutartis, kuria šis turtas buvo perleistas V. B. (jungtines nuosavybes teise ir jos vyrui I. B.). Nugincijus antstoliu kontoros prie Vilniaus m. 1 apylinkes teismo turto 2002 m. vasario 6 d. pardavimo be varžytyniu akta ABC Nr. 028893, aktas butu pripažintas negaliojanciu nuo jo sudarymo momento (CK 1.95 str.). Taigi, sutuoktiniai N., sudarydami 2002 m. gegužes 10 d. sodo sklypo su namu pirkimo-pardavimo sutarti, nebuvo jo savininkais, todel neturejo teises juo disponuoti. Del šios priežasties ieškovas igyja teise gincyti sudaryta sutarti (CK 6.307 str. 1 d.), kuri prieštarauja imperatyvioms istatymo normoms ir turi buti pripažinta negaliojancia CK 1.80 straipsnio pagrindu. Ieškovo nuomone, turtas buvo parduotas pažeidžiant istatymus: antstole neiteike tinkamai raginimo atsiskaityti su kreditoriumi gražiuoju, tokiais veiksmais jam buvo atimta galimybe atsiskaityti; pradedant vykdyti išieškojima, antstole neišaiškino ieškovui teisiu ir pareigu, turtas buvo areštuojamas jam nedalyvaujant, tuo pažeidžiant CPK 390 straipsni, 393 straipsnio 2 dali, 408 straipsnio 3 dali, nors ieškovas turi nebaigta statyti nama, buvo areštuotas butas, kuriame jis gyvena; antstole nepasiule visiems išieškotojams perimti neparduota turta natura (CPK 434 str.), nebuvo išsprestas jo prašymas del ekspertizes turtui ivertinti, butas buvo pasiulytas pirkejui, kuris siule mažiausia kaina, buvo paskelbta apie varžytynes AB „Reklama“, kurio tiražas mažas. Pirkejai M. B. ir J. N. parduodama turta pirko už žymiai mažesne nei rinkos kaina, todel turejo suprasti, kad toks pardavimas už daugiau kaip dvigubai mažesne nei rinkos kaina, yra neteisetas, turta jie pirko net neapžiureje jo. Kadangi pirkejai yra nesažiningi, pripažinus pardavimo be varžytyniu aktus ir pirkimo-pardavimo sutarti negaliojanciais, turi buti taikoma restitucija natura (CK 1.80 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos antstoliu istatymo isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 13 straipsni iki 2003 m. sausio 1 d. antstoliu padaryta žala atlygina valstybe. Tokiu budu ieškovui priteistinas turtas natura, o atsakovams M. B. ir J. N. priteistina iš Lietuvos valstybes atitinkamai 27‘000 ir 25‘000 Lt. Iš J. N. ir V. N. priteistina 44‘000 Lt, sumoketu pagal pirkimo-pardavimo sutarti, V. B. naudai.

14A. V. N. - mirusiu atsakovu Valerijaus ir J. N. teisiu peremejas - prašo atmesti ieškini kaip nepagrista ir nurodo, kad pagal CK 4.96 straipsnio 4 dali turtas, pripažintas negaliojancio sandorio dalyku, negali buti išreikalautas iš sažiningo igijejo, jeigu jis pastarajam perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatytaja tvarka. Sandorio pripažinimas negaliojanciu ne visada sukelia restitucija, todel restitucija yra galima tik tada ir tik tiek, kiek leidžia istatymas. Atskirais atvejais istatymas specialiai imperatyvia forma draudžia restitucijos taikyma (CK 1.80, 4.96, 6.153 str.). Jeigu pripažinus sandori negaliojanciu restitucija negalima, asmens teises ir interesai turi buti ginami kitais budais – atlyginant žala. Jeigu yra konstatuojami neteiseti antstoliu veiksmai, padaryti vykdant varžytynes, tai skolininkas turi teise reikalauti iš antstoliu ju neteisetais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Daiktas, isigytas varžytynese, tokiu atveju iš ji isigijusio asmens negali buti išreikalaujamas. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad perkamas iš varžytyniu turtas nebuvo apžiuretas. Prieš perkant buta, atsakovas asmeniškai su J. N. atvyko pas antstole V.Meškauskiene ir susipažino su turto vertinimo ataskaita, kurioje buvo vaizdine pastato medžiaga (fotonuotraukos), pagal kurias galima buvo spresti apie pastato fizine bukle. Atsakovas nesutinka, kad atsakove J. N., perkant iš varžytyniu buta, buvo nesažininga. Kadangi pirmosios ir pakartotines varžybos neivyko, nes nebuvo pirkeju, turtas buvo parduotas be varžytyniu CPK 436 straipsnyje nustatyta tvarka. Todel parduodamo turto kaina tuo metu akivaizdžiai atitiko rinkos kaina.

15A. M. B. ieškinio nepripažista, prašo ji atmesti kaip nepagrista. Nurodo, kad asmuo, igijes daikta antstolio išduoto akto pagrindu, laikytinas sažiningu igijeju. Kadangi buto igijejas yra preziumuojamas kaip sažiningas igijejas, jo interesai turi buti ginami. Turto pardavimo be varžytyniu pripažinimas negaliojanciu nera susijes su restitucijos taikymu, kadangi net ir pripažinus turto pardavimo be varžytyniu akta negaliojanciu, tai taisykles, kurios leidžia savininkui, praradusiam daikta prieš savo valia, išreikalauti toki daikta net ir iš sažiningo igijejo, netaikomos varžytyniu metu igytiems daiktams. Ieškovas neteisingai aiškina sandoriu negaliojimo pasekmes nustatancias teises normas. Vienas iš sandoriu negaliojimo padariniu yra restitucija, taciau, kai šaliu nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, restitucijos klausimas apskritai negali kilti ir tokiais atvejais savininko teises ginamos daiktiniais teisiniais, o ne prievoliniais teisiniais pažeistos teises gynimo budais (CK 4.96 str.). Atsakovo su ieškovu nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, taigi ginco butas iš atsakovo gali buti išreikalaujamas ne taikant restitucija, bet pagal CK 4.96 straipsnyje nustatytas taisykles. Aplinkybe, jog daikta realizuoja valstybe, sukuria daikto pardavimo teisetumo prezumpcija, o asmuo, nusipirkes daikta varžytynese, preziumuojamas sažiningu igijeju. Sažiningo igijejo, nusipirkusio daikta antstolio organizuotose varžytynese, interesai ginami nepriklausomai nuo to, del kokiu priežasciu savininkas prarado turta. Tokiu atveju atsakovas igijo nuosavybes teise i buta, o ieškovas neteko vindikacijos teises. Jeigu pripažinus sandori negaliojanciu restitucija negalima, ieškovo teises ir interesai turi buti ginami kitais budais, pavyzdžiui atlyginant žala. Jeigu yra konstatuojami neteiseti antstoliu veiksmai, padaryti vykdant varžytynes, ieškovas turi teise reikalauti iš antstoliu ju neteisetais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

16Atsakovas Lietuvos valstybe, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, teiktais procesiniais dokumentais ieškinio nepripažino. Nurodo, kad antstolio veikloje nustatyti procesiniai pažeidimai ne visada sukelia sandorio panaikinima. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato nutarime Nr. 17 numatyta, kad priverstinio realizavimo sandoris gali buti panaikintas del esminio kainos neatitikimo, pažeidžiant turto ikainojimo taisykles, ir tokiu atveju tai sudarytu procesini pažeidima. Taciau palyginti su parduoto turto kainomis kainos neatitikimas yra nežymus, todel nera pagrindo naikinti sandorius vadovaujantis CK 1.80 straipsniu, nes nebuvo pažeista esmine sandorio salyga – kaina. Teismo posedžio metu atstovas praše ginca spresti teismo nuožiura.

17A. I. B., V. B. ieškinio nepripažista, prašo ji atmesti. Nurodo, kad jie yra sažiningi turto igijejai, todel iš ju turtas negali buti išreikalautas. Nurodo, kad jie, nutare gyventi atskirai, pardave savo tureta buta Ukmerges gatveje, už gautus pinigus I. B. nusipirko buta Dzuku gatveje, o V. B. – ginco sklypa su sodo pastatu.

18Tretysis asmuo antstole V. Meškauskiene ieškinio nepripažista, prašo ji atmesti. Nurodo, kad nors Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2003 m. rugsejo 10 d. pripažino antstoles V.Meškauskienes patvarkymus (2001 m. gruodžio 10 d. ir 2002 m. vasario 6 d.) neteisetais, bet tai nesudaro pagrindo pripažinti turto pardavimo be varžytyniu aktu negaliojanciais. Ne kiekvienas antstolio padarytas procesines teises pažeidimas gali sudaryti pagrinda pripažinti turto pardavimo iš varžytyniu akta neteisetu. Tokiu pagrindu gali buti tik imperatyviu teises normu esminiai pažeidimai, varžantys vykdymo proceso dalyviu teises bei teisetus interesus. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintoje apžvalgoje išaiškinta, kokie atvejai laikytini imperatyviu teises normu pažeidimais, ne vienas iš nutarime nurodytu pažeidimu šioje byloje nenustatytas.

19Tretysis asmuo notare V. Staskonyte-Malciene praše byla nagrineti jai nedalyvaujant.

20Ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Nustatyta, kad 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu aktu (serija ABC 028893) J. N. (atsakovo V.N. motinai) buvo parduotas ginco sklypas su sodo pastatu už 25 000 Lt, o 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu aktu (serija ABC Nr. 028894) - M. B. butas Kalvariju g. 276-58, Vilniuje (t. 1 b.l. 8, 9). Šis turtas buvo parduotas vykdant išieškojima iš ieškovo E. V.. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad gautos sumos buvo panaudotos E. V. skoloms kreditoriams padengti. 2002 m. gegužes 10 d. Janina ir V. N. žemes sklypa su sodo pastatu pardave atsakovei V. B. (t. 1 b.l. 114). 2003 m. rugsejo 10 d. nutartimi Vilniaus 1 apylinkes teismas pripažino neteisetais antstoles V.Meškauskienes 2001 m. gruodžio 10 d. patvarkyma del ginco turto pardavimo be varžytyniu skelbimo bei 2002 m. vasario 6 d. patvarkymus, kuriais ginco turtas laikytinas parduotu J. N. ir M. B. (Vilniaus m. 1 apylinkes teismo civ. b. 2-448-11/2003) (toliau – apylinkes teismo nutartis).

22Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkta aplinkybes, nustatytos isiteisejusiu teismo sprendimu byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims, yra prejudicines. Tai nagrinejamu atveju taikytina dalyvaujantiems byloje asmenims. CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, isiteisejus teismo sprendimui, nutarciai ar nutarimui, šalys ir kiti dalyvave byloje asmenys, taip pat ju teisiu peremejai negali kitoje byloje gincyti isiteisejusiu teismo sprendimu nustatytu faktu bei teisiniu santykiu. Taigi, isiteisejes apylinkes teismu procesinis sprendimas išnagrinetoje civilineje byloje del teismo antstolio veiksmu pripažinimo neteisetais turi tiek prejudicine, ties res judicata galia nagrinejamos bylos šalims (LAT CBS išplestines teiseju kolegijos 2007 m. sausio 24 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-7-4/2007).

23Minetoje apylinkes teismo nutartyje konstatuota eile antstoles padarytu istatymo pažeidimu vykdymo procese realizuojant ieškovo turta inter alia netinkamas turto ivertinimas itin mažomis kainomis. Pirkimo pardavimo sutartyse kaina neabejotinai yra viena iš esminiu sutarties salygu. Todel netinkamas turto ivertinimas bei kiti apylinkes teismo nutartyje konstatuoti imperatyviu istatymu normu pažeidimai yra pagrindu pripažinti negaliojanciais gincijamus turto pardavimo be varžytyniu aktus. Esant tokioms aplinkybems šioje dalyje ieškinys tenkintinas, juolab, kad apylinkes teismo nutartimi jau pripažinti neteisetais patvarkymai del ginco turto perleidimo, buve pagrindu gincijamiems aktams (CK 1.80 str. 1 d.).

24Kadangi gincijami aktai yra prilyginami pirkimo pardavimo sutartims, juos panaikinus sprestina restitucijos taikymo galimybe. Šiuo atveju ivertintina tai, kad už turta pagal gincijamus aktus gauti pinigai – 52 000 Lt, kaip matyti iš vykdomosios bylos, buvo panaudoti atsiskaitymui su ieškovo kreditoriais. Šia aplinkybe pripažista ieškovas, nurodes, kad jis sutinka sumoketi šia suma.

25Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 17 5 punkte taip pat nustatyta, kad buvusio savininko reikalavimams pripažinti negaliojanciu turto priverstinio pardavimo sandori netaikomos taisykles, reguliuojancios turto išreikalavima iš sažiningo igijejo, šiuo atveju taikomos sandorio negaliojimo taisykles. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2007 m. spalio 22 d. nutartyje (civ. b. Nr. 3K-3-413/2007) konstatavo, kad tokiuose santykiuose „<...> šalys yra: pardavejas - skolininkas, atstovaujamas pardavima vykdancio antstolio; pirkejas - asmuo, igyjantis turta. Pripažinus pardavimo be varžytyniu akta negaliojanciu ab initio atsiranda sandorio negaliojimo pasekme – restitucija (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). <...> todel sandorio šaliu gražinimas i pirmykšte padeti vykdomas pagal prievolines teises taisykles ir salygas (CK 1.80 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad vykdant restitucija tarp pripažinto negaliojanciu sandorio šaliu netaikomos daiktines teises normos, reglamentuojancios daikto išreikalavima iš sažiningo igijejo (CK 1.80 straipsnio 3, 4 dalys). Iš to išplaukia, kad, pripažinus pardavimo be varžytyniu akta negaliojanciu, sprendžiama del restitucijos taikymo tarp šaliu (CK 6.145 straipsnis) ir nesprendžiama del vindikacijos salygu ir igijejo sažiningumo pagal vindikacijos salygas. <...> taikant restitucija, sažiningumo principas yra teisiškai reikšmingas sprendžiant klausima del restitucijos šaliu tarpusavio interesu balanso (CK 6.145 straipsnio 2 dalis), bet ne kaip turto igijejo žinojimas ar galejimas žinoti apie pardavimo salygas ir aplinkybes (CK 4.96 straipsnio 1 dalis).“

26Tai reikštu, kad pripažinus gincijamus aktus negaliojanciais, turetu buti sprendžiamas restitucijos klausimas tarp ieškovo ir jo turto pirkeju J. N., M. B., o pastaruju sažiningumo klausimas reikšmingas butu tik ju ir ieškovo tarpusavio interesu balanso aspektu. Šiame kontekste vis tik pažymetina, kad teismui nekyla abejoniu del šiu pirkeju nesažiningumo. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad M. B. dar 2002 m. vasario 5 d. sumokejo i antstoliu kontoros saskaita 27 000 Lt, nors pati prašyma del dalyvavimo pirkimo proceduroje jis pateike tik 2002 m. vasario 6 d. (vykd. b. b.l. 158, 159). Nors kitas pirkejas buvo pasiules didesne kaina (30 000 Lt), butas buvo parduotas butent M. B.. Todel iš ivykiu eigos yra pagrindas manyti, kad dar iki turto pardavimo galejo buti sutarta del turto pardavimo butent M. B.. Pažymetina, kad M. B. ne tik prieš perkant neapžiurejo perkamo buto, bet netgi teismo posedžio metu negalejo nurodyti, kuriame aukšte butas yra (t. 2 b.l. 102). Be to, iš bylos duomenu matyti, kad M. B. sistemingai dalyvauja igyjant butus, parduodamus teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka (t. 2 b.l. 53-67, 227-237). J. N. veiksmai taip pat nelaikytini atitinkantys sažiningumo standartus: žemes sklypo su sodo pastatu, kuriame kaip teigia atsakovas, tevai ruošesi gyventi, pati J. N. prieš pirkima net neapžiurejo, tai ji buvo patvirtinusi ir teismo posedžio metu (t. 2 b.l. 97), kiti atsakovo V.Novikovo nurodomi asmenys – jis pats, jo tevas, B. M. sodo pastata irgi apžiurejo tik iš išores. Todel toks elgesys asmens, perkancio nama sau gyventi, butu sunkiai suprantamas. Nupirktas turtas, neatlikus jokiu remonto darbu, buvo skubotai perleistas už vos ne dvigubai didesne kaina. Šios aplinkybes rodo, kad J. N. irgi suvoke isigyjanti turta už nerealiai maža kaina.

27Jau minetame LAT senato nutarimo punkte nustatyta, kad pripažinus sandori negaliojanciu del antstolio kaltes, jeigu gautos už parduota turta lešos jau išmoketos išieškotojams, pinigu suma priteisiama iš antstoliu kontoros (šiuo atveju – pagal Lietuvos Respublikos antstoliu istatymo isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 13 str. - iš valstybes). Todel, tenkinant ieškinio dali, susijusia su ginco butu, ginco butas priteistinas ieškovui, o iš valstybes M. B. priteistina 27 000 Lt. Taciau tokiu atveju ieškovas nepagristai praturtetu šia suma, nes, kaip mineta, ja buvo atsiskaityta su jo kreditoriais. Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas sutinka sumoketi šia suma, ji priteistina iš ieškovo valstybei. Iš esmes butu galimas ir tiesioginio ieškovo atsiskaitymo su M. B. variantas, jis galimas ir vykdymo procese, taciau siekiant išvengti vienokiu ar kitokiu vykdymo proceso nesklandumu (pavyzdžiui, dirbtinu kliuciu vykdant atsiskaitymus), restitucijos klausimas šioje dalyje išsprestinas virš minetu budu.

28Ieškovo reikalavimas atsakovams B. yra susijes ne su šaliu tarpusavio sutartiniais santykiais, o su turto vindikacija. Pagal bendra taisykle iš sažiningo igijejo nekilnojamasis turtas išreikalaujamas tik tam tikrais istatyme numatytais atvejais (CK 1.80 str. 4 d., 4.96 str.). Kaip žinia, sažiningumas yra preziumuojamas. Teismo nuomone, byloje nera jokiu duomenu, kuriu pagrindu galima butu teigti, kad mineti atsakovai buvo nesažiningi. Priešingai, iš ju pateiktu paaiškinimu bei irodymu galima manyti, kad ju elgesys atitiko šeimoje susiklosciusia situacija, kuria sprendžiant ir buvo igytas ginco turtas, jokiu neapdairiu, aplaidžiu ar tycia nesažiningu veiksmu iš atsakovu puses nera nustatyta.

29Iš I. ir V. B. paaiškinimu matyti, kad jie buvo nutare gyventi atskirai. 2002 m. balandžio 4 d. pirkimo pardavimo sutartimi jie pardave savo tureta buta už 86 000 Lt, iš kurio pagal pirkimo pardavimo sutarties salygas turejo skubiai išsikelti (sutarties 3.9 p.), I. B. 2002 m. gegužes 13 d. už 38 000 Lt isigijo buta Dzuku gatveje, V. B. - ginco turta už 44 000 Lt (t. 121-128), abu gyvena atskirai. Taigi, atsakovai elgesi pagal susiklosciusia šeimoje situacija, tokia ivykiu eiga patvirtina pateikti rašytiniai irodymai. Nera duomenu apie tai, kad perkant ginco turta V. B. žinojo apie ieškovo keliamus teisminius procesus ar kad perkamas turtas butu ne savo butinoms gyvenimo reikmems. Negalima teigti, kad vien tai, jog turtas buvo nupirktas iš asmens (J. N.), kuris prieš tai turta igijo parduodant turta be varžytyniu, suponuoja pirkejo pareiga dar dometis ir antstolio vykdymo procese buvusiu veiksmu teisetumu. Priešingai, tai kaip tik suponuoja pagrista manyma, kad turtas, parduotas valstybes igalinimus turincio asmens – antstolio, yra parduotas teisetai ir jo išreikalavimo galimybes dar labiau ribotos, nes tokiam pirkejui nuosavybes teise atsiranda ir iš sandorio, ir iš istatymo.

30Todel ši ieškinio dalis netenkinama.

31Kadangi pripažinus 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu akta (serija ABC Nr. 028893) del žemes sklypo su sodo pastatu negaliojanciu, restitucija natura negalima, nes turtas perleistas, todel ieškovui turetu buti atlyginta šio turto verte (CK 6.147 str. 2 d.). Taciau už mineta turta 25 000 Lt panaudoti atsiskaitymui su ieškovo kreditoriais, kaip mineta, tai pripažista ir pats ieškovas, todel gražinus šia suma ieškovas nepagristai praturtetu. Esant tokioms aplinkybems ši suma ieškovui nepriteistina (CK 6.145 str. 2 d.). Reikalavimas del konkrecios žalos, padarytos neteisetais antstolio veiksmais ieškovas atlyginti neprašo, be to, pažymetina, kad žala gali kilti ir ne tik del pardavimo metu nustatytos kainos ir kainos, už kuria turtas turejo buti parduotas tinkamo priverstinio realizavimo atveju, skirtumo. Todel ieškovui manant, kad jam žala padaryta, jis galetu reikšti reikalavima už atsiradusia žala atsakingiems asmenims atskiru ieškiniu.

32Atmestinas atsakoves V. B. atstovo baigiamosiose kalbose pareikštas argumentas del ieškinio palikimo nenagrinetu, nes ieškinys po bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme, kurio metu buvo konstatuota didesne ieškinio suma, nera apmoketas papildomai žyminiu mokesciu: nutartis, kuria ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokescio dalies yra galiojanti (t. 1 b.l. 2), o sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokescio klausima iš esmes lemiama reikšme turi ieškovo turtine padetis, o ne ieškinio suma (CPK 83 str. 3 d.).

33Iš atsakovu Lietuvos valstybes, M. B., V.N. ieškovui priteistinos jo turetos bylinejimosi išlaidos, likusi žyminio mokescio dalis priteistina valstybei iš M. N. ir M. B. po 1/2 dali nuo gincijamu sandoriu sumu (kita 1/2 dalis iš valstybes valstybei nepriteistina) (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

35Ieškini tenkinti iš dalies.

36Pripažinti negaliojanciu 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu akta (serija ABC Nr. 028893) del 0,06 ha bendro ploto žemes sklypo (unikalus numeris ( - ) ir sodo pastato (unikalus numeris ( - ), esanciu sodu bendrijoje ( - ), pardavimo be varžytyniu.

37Pripažinti negaliojanciu 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu akta (serija ABC Nr. 028894) del buto, esancio ( - ) pardavimo be varžytyniu M. B..

38Priteisti iš M. B. ieškovui E. V. buta, esanti ( - ).

39Priteisti iš valstybes 27‘000 Lt atsakovui M. B., o iš E. V. – 27 000 Lt valstybei.

40Likusia ieškinio dali atmesti.

41Sprendimui isiteisejus panaikinti laikinasias apsaugos priemones žemes sklypui ir pastatui ( - ) (Turto arešto aktas Nr. ( - ) bei Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2004 m. vasario 24 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones atsakovams V. ir I. B..

42Priteisti iš valstybes, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, M. B., V. N. po 200 Lt žyminio mokescio ieškovui E. V., iš V. N. 175 Lt, iš M. B. 205 Lt žyminio mokescio valstybei.

43Sprendimui isiteisejus jo nuoraša siusti VI Registru centras.

44Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacini skunda Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovui E. V., jo atstovui Egidijui... 4. atsakovams M. B., V. N., 5. atsakovo M. B. atstovui Deividui Kurseviciui,... 6. atsakoves V. B. atstovui Olegui Urbonui,... 7. atsakovo Lietuvos Respublikos atstovui Ramunui Valatkai,... 8. treciojo asmens antstoles Virginijos Meškauskienes atstovui 9. vertejai Ninai Švec,... 10. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo 11. Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :... 12. Ieškovas ieškiniu bei veliau patikslintais ieškiniais prašo: 1) pripažinti... 13. Nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2003 m. rugsejo 10 d. nutartimi... 14. A. 15. A. M. B. ieškinio nepripažista,... 16. Atsakovas Lietuvos valstybe, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo... 17. A. I. B., V. B.... 18. Tretysis asmuo antstole V. Meškauskiene ieškinio nepripažista, prašo ji... 19. Tretysis asmuo notare V. Staskonyte-Malciene praše byla nagrineti jai... 20. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 21. Nustatyta, kad 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu aktu (serija... 22. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkta aplinkybes, nustatytos isiteisejusiu teismo... 23. Minetoje apylinkes teismo nutartyje konstatuota eile antstoles padarytu... 24. Kadangi gincijami aktai yra prilyginami pirkimo pardavimo sutartims, juos... 25. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 17 5... 26. Tai reikštu, kad pripažinus gincijamus aktus negaliojanciais, turetu buti... 27. Jau minetame LAT senato nutarimo punkte nustatyta, kad pripažinus sandori... 28. Ieškovo reikalavimas 29. Iš I. ir V. B. paaiškinimu matyti, kad jie buvo nutare... 30. Todel ši ieškinio dalis netenkinama.... 31. Kadangi pripažinus 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu akta... 32. Atmestinas atsakoves V. B. atstovo baigiamosiose kalbose... 33. Iš atsakovu Lietuvos valstybes, M. B., 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 270... 35. Ieškini tenkinti iš dalies.... 36. Pripažinti negaliojanciu 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu... 37. Pripažinti negaliojanciu 2002 m. vasario 6 d. turto pardavimo be varžytyniu... 38. Priteisti iš M. B. ieškovui E. V.... 39. Priteisti iš valstybes 27‘000 Lt atsakovui M. B., o... 40. Likusia ieškinio dali atmesti.... 41. Sprendimui isiteisejus panaikinti laikinasias apsaugos priemones žemes sklypui... 42. Priteisti iš valstybes, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, 43. Sprendimui isiteisejus jo nuoraša siusti VI Registru centras.... 44. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...