Byla eB2-1581-638/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vaireda“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vaireda“ ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme priimtas pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Vaireda“ iškėlimo. Pareiškėja nurodė, kad mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2012 m. sausio mėn. pagal pateiktas deklaracijas. Vadovaudamasi LR Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis 2015 m. gegužės 14 d. buvo priimtas sprendimas Nr. (23.31-08)-320A–12081 išieškoti 2140,04 Eur mokestinę nepriemoką iš turto. Šis sprendimas buvo perduotas vykdyti antstoliui R. B.. 2018 m. sausio 30 d. antstolis grąžino VMI prie LR FM šį vykdomąjį dokumentą su 2017 m. gruodžio 29 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos užbaigimo Nr. S-17-85-12655 ir išieškojimo negalimumo aktu Nr. S-17-85-12627. Nekilnojamojo turto registro duomenis bendrovė registruotino nekilnojamojo turto neturi. VĮ Regitra informacinės sistemos duomenimis, bendrovė registruotų transporto priemonių taip pat neturi. VĮ Registrų centras duomenimis bendrovė finansinės atskaitomybės neteikia. Bendrovėje nėra nei vieno apdraustojo valstybiniu socialiniu draudimu asmens, įmonei neteikiant finansinės atskaitomybės dokumentų, darytina pagrįsta išvada, kad bendrovė nevykdo veiklos ir yra nemoki.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama, kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 14 d. nutartimi įpareigojo UAB „Vaireda“ vadovą pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį. Ši teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir 2018 m. vasario 17 d. įteikti sutuoktinei J. V.. Atsakovės procesinės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Vaireda“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje pareiškėjos VMI prie LR FM pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

5VĮ Registrų centras duomenimis, Juridinių asmenų registre UAB „Vaireda“ įregistruota 2009-12-18. UAB „Vaireda“ finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi. Remiantis viešais Sodros duomenimis, UAB „Vaireda“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 400,88 Eur, įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. VĮ Registrų centras duomenimis, įmonė nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ ,,Regitra“ duomenų nustatyta, kad įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Teismo vertinimu, nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Vaireda“ veiklos nevykdo. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Vaireda“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Vaireda“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu t. y. nustačius, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

6Administruoti atsakovės UAB „Vaireda“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Lideres“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

7Iškėlus UAB „Vaireda“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

9Iškelti UAB „Vaireda“, juridinio asmens kodas 302467482, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija, bankroto bylą.

10Paskirti UAB „Vaireda“ bankroto administratoriumi UAB „Lideres“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

11Areštuoti UAB „Vaireda“, juridinio asmens kodas 302467482, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija, nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

13Nustatyti, kad UAB „Vaireda“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

15Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

17Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai