Byla Ik-2446-171/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Henriko Sadausko, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Ugniui Pėdnyčiai, atsakovo atstovams Gintarui Abaravičiui ir Indrei Pranckevičiūtei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kristiana“ skundą atsakovei Trakų rajono istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja UAB „Kristiana“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–2 ) bei patikslintu skundu (b. l. 41–44), kuriais prašo:

51. Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“;

62. Įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją panaikinti 2008 vasario 15 d. raštu Nr.S-122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui;

73. Priteisti iš atsakovės pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas 100 Lt žyminio mokesčio už skundo padavimą.

8Paaiškino, kad pareiškėja 2010 m. gegužės 4 d. su prašymu kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją (toliau – Direkcija) ir jame nurodytais motyvais prašė panaikinti 2008 m. vasario 15 d. specialiąsias sąlygas projektavimui: viešbučio (( - )) rekonstravimui, miegamųjų korpusų (( - )) rekonstravimui, teisėjų bokštelio (( - )), garažo (( - )), elingų (( - )), stoginės (( - )), sandelių ((duomenys neskelbtini)) griovimui, miegamųjų korpusų statybai ( - ), Trakuose.

9Teigia, kad pareiškėja 2010 m. gegužės 24 d. gavo Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“, kuris, jos manymu, yra visiškai nepagrįstas ir neatitinka tiesos bei esamos situacijos.

10Nurodė, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. A-1800/2010, kurioje UAB „Kristiana“ reiškia reikalavimus Direkcijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl specialiųjų projektavimo sąlygų ir jų sąvado išdavimo viešbučių paskirties miegamųjų korpusų kapitaliniam remontui, o 2010 m. gegužės 4 d. prašymu UAB „Kristiana“ prašomos panaikinti specialiosios sąlygos skirtos rekonstravimui.

11Pažymėjo, kad pagal prašomas panaikinti projektavimo sąlygas dėl rekonstrukcijos joks projektavimo sąlygų sąvadas ir statybos leidimas išduoti nebuvo, todėl ir jokie statybos darbai nebuvo ir nebus pradėti. Prašomos panaikinti specialiosios projektavimo sąlygos teisme nėra ginčijamos, jos nėra teisminio ginčo dalyku, todėl atsakovės atsisakymas jas panaikinti, motyvuojant administracine byla Nr. A-1800/2010, yra nepagrįstas ir vertintinas kaip piktnaudžiavimas tarnyba arba net neteisėtas spaudimas bendrovei, siekis šią bendrovę priversti ieškoti kitų, neteisėtų ir neskaidrių kelių, kad būtų teigiamai išspręstas jos prašymas.

12Pareiškėja pabrėžė, kad statinio kapitalinis remontas ir statinio rekonstrukcija tiek savo prigimtimi, tiek vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, yra visiškai skirtingi darbai, todėl vengimas tenkinti UAB „Kristiana“ 2010 m. gegužės 4 d. prašymą, motyvuojant ginču dėl projektavimo sąlygų neišdavimo kapitaliniam remontui, yra ne tik neteisėtas, bet alogiškas, keliantis įvairių prielaidų apie atsakovės veiklos neskaidrumą.

13Atkreipė dėmesį į tai, kad Direkcija skundžiamame 2010 m. gegužės 21 d. rašte ne tik nurodė tiesos neatitinkančias aplinkybes (nepagrindė savo sprendimo objektyviais duomenimis), tačiau nesivadovavo jokiais teisės aktais, nenurodė rašte nurodyto sprendimo apskundimo tvarkos.

14Siekdama ginčą dėl 2010 m. gegužės 21 d. sprendimo panaikinimo išspręsti taikiai, UAB „Kristiana“ atstovas atsakovei pateikė 2010 m. gegužės 27 d. prašymą atšaukti Departamento raštą ir panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui.

152010 m. liepos 1 d. UAB „Kristiana“ atstovas gavo 2010 m. birželio 29 d. Direkcijos atsakymą (Nr. S-(3.1)-344 „Dėl pateikto prašymo“) į pastarąjį prašymą, kuriame nurodyta, jog Direkcija savo pozicijos, išdėstytos 2010 m. gegužės 21 d. rašte nekeičia. Pareiškėjos manymu šis sprendimas taip pat yra visiškai nepagrįstas, jo motyvai teisiškai visiškai nereikšmingi.

16Pareiškėja akcentavo, kad atsakovė 2010 m. birželio 29 d. sprendime nurodo, jog Direkcija sutinka, kad prašomos panaikinti specialiosios projektavimo sąlygos teisme tiesiogiai nėra ginčijamos, jos nėra teisminio ginčo objektu. Tokiu būdu akivaizdu, jog Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. A-1800/2010 negali būti pagrindu atsisakyti tenkinti pareiškėjos prašymą.

17Pareiškėja mano, kad 2010 m. birželio 29 d. rašte nurodomos dokumentų ištraukos niekaip nepagrindžia atsisakymo tenkinti UAB „Kristiana“ prašymą panaikinti specialiąsias projektavimo sąlygas pagrįstumo. Dokumentų citatos atsakovės sprendimo visiškai nepagrindžia, o konkrečių ir logiškų paaiškinimų bei argumentų dėl atsisakymo panaikinti projektavimo sąlygas Direkcija nepateikia.

18Teigia, kad 2010 m. gegužės 21 d. sprendimas ir 2010 m. birželio 29 d. sprendimas yra visiškai nepagrįsti teisės aktų normomis bei objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, jame nėra aiškiai suformuluotų nustatytų arba suteikiamų teisių ir pareigų, nenurodyta akto apskundimo tvarka.

19Pažymėjo, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, paaiškėjus, kad pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Kadangi Direkcijos minimoje administracinėje byloje Nr. A-1800/2010 nekeliamas joks reikalavimas, susijęs su 2008 m. vasario 15 d. raštu išduotų sąlygų panaikinimu, o nagrinėjamas tik atsisakymas išduoti kitas projektavimo sąlygas ir sąlygų sąvadą kitiems statybos darbams, byloje Nr. A-1800/2010 nagrinėjamas ginčas negali būti laikomas pagrindu atsakovei netenkinti UAB „Kristiana“ prašymo.

20Mano, kad atsakovė 2010 m. birželio 29 d. rašte nepagrįstai teigia, neva UAB „Kristiana“ neturi teisinio pagrindo reikalauti Direkcijos panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijai adresuotas projektavimo sąlygas.

21Pažymėjo, kad atsisakymas panaikinti specialiąsias projektavimo sąlygas statinių rekonstrukcijai riboja pareiškėjos teises nevaržomai naudotis ir valdyti (įskaitant nuosavybės išsaugojimą), jai nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančiais ( - ), Trakuose, taip sukeldamas pareiškėjai neigiamas teisines pasekmes, nes sudaro, nors ir nepagrįstas bei neteisėtas, prielaidas atsakovei, vadovaujantis prašomomis panaikinti sąlygomis, neišduoti projektavimo sąlygų bet kokios kitos rūšies statybos darbams.

22Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pateikė nuomonę (b. l. 103–104), kurioje nurodė, kad nuo 2010-10-01 įsigaliojus Statybos įstatymo pakeitimams buvo atsisakyta projektavimo sąlygų sąvado teisinio instituto, todėl 2008-02-15 Direkcijos išduotos specialiosios projektavimo sąlygos pareiškėjai nesukelia ir nebegali sukelti jokių teisinių pasekmių, todėl byla turėtų būti nutraukta.

23Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nesutiko su pareiškėjos išdėstytais motyvais ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Atsiliepimuose į skundą (b. l. 27–29, 88–89 ) nurodė, kad sutinka, jog UAB „Kristiana“ prašomos panaikinti projektavimo sąlygos teisme tiesiogiai nėra ginčijamos, jos nėra teisminio ginčo objektu, tačiau atkreipė dėmesį į tai, jog Direkcijos 2009-05-19 rašte Nr. S-(10.4)-321 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“, kurį UAB „Kristiana“ administracinėje byloje Nr. A-1800/2010 (buv. Nr. 1-0066-189/2009) prašo panaikinti kaip neteisėtą, yra nurodyta: „Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, TINP direkcija prašomų specialiųjų sąlygų projektavimui, kurio tikslas – miegamųjų korpusų (3V2/p, 4V2/p), esančių ( - ), Trakų m., kapitalinis remontas, neišduoda ir prašo vadovautis 2008-02-15 raštu Nr. S-122 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-01-26 priimto sprendimo administracinėje byloje Nr. I-0066-189/2009 motyvuojamojoje dalyje taip pat pasisakoma dėl minėtų sąlygų.

26Atsakovė nurodė, kad pačios UAB „Kristiana“ 2010-02-09 apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-01-26 sprendimo administracinėje byloje

27Nr. I-0066-189/2009 panaikinimo 3 punkte nurodytos aplinkybės, argumentai bei motyvai, susiję ir su Direkcijos 2008-02-15 raštu Nr. S-122 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“. Dėl šių priežasčių Direkcija, priešingai nei UAB „Kristiana“, mano, jog prašomos panaikinti projektavimo sąlygos yra susijusios su nagrinėjama administracine byla Nr. A-1800/2010 (buv. Nr. 1-0066-189/2009), todėl jų panaikinimas gali turėti įtakos visapusiškam ir objektyviam bylos nagrinėjimui.

28Atkreipė dėmesį į tai, jog prašomos panaikinti projektavimo sąlygos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas buvo išduotos Trakų rajono savivaldybės administracijai pagal pastarosios Direkcijai pateiktą 2007-10-22 paraišką

29Nr. ( - ), todėl šiuo atveju teisiniai santykiai atsirado tik tarp projektavimo sąlygas išdavusios institucijos – Direkcijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos. Šią nuostatą pagrindžia ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 str. 5 d., kurioje nurodyta, jog projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Direkcija mano, jog UAB „Kristiana“ neturi teisinio pagrindo tiesiogiai reikalauti panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijai išduotas projektavimo sąlygas.

30Teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, papildomai pažymėjo, kad Statybos įstatymo pakeitimas teisinės situacijos nepakeitė (b. l. 109).

31Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė bylą spręsti teismo nuožiūra (b. l. 39).

32Tretysis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje atstovas nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 97).

33Byla dalyje nutrauktina, o kitoje dalyje skundas atmestinas.

34Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2010 m. gegužės 4 d. su prašymu (b. l. 3) kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją (toliau – Direkcija) ir jame nurodytais motyvais prašė panaikinti 2008 m. vasario 15 d. specialiąsias sąlygas projektavimui: viešbučio (( - )) rekonstravimui, miegamųjų korpusų ((duomenys nesklebtini)) rekonstravimui, teisėjų bokštelio ((duomenys nesklebtini)), garažo (( - )), elingų ((duomenys neskelbtini)), stoginės ((duomenys neskeltbini)), sandelių (( - )) griovimui, miegamųjų korpusų statybai ( - ), Trakuose.

35Direkcija, atsakydama į minėtą prašymą, 2010 m. gegužės 21 d. rašte Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“, nurodė, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme bus nagrinėjama administracine byla Nr. A-1800/2010 pagal UAB „Kristiana“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-01-26 sprendimo panaikinimo, kurioje keliamas projektavimo sąlygų klausimas dėl dalies UAB „Kristiana“ valdomos rekreacinės įstaigos statinių, esančių ( - ). Trakų m. Nurodė, kad Direkcija neatliks jokių veiksmų, kol nebus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas ar nutartis.

36Teismas nustatė, kad 2010-05-27 pareiškėja vėl kreipėsi į Direkciją su prašymu (b. l. 45–46), kuriuo prašė atšaukti 2010-05-21 raštą ir panaikinti 2008-02-15 raštu Nr. S- 122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui.

37Atsakydama į nurodytą prašymą Direkcija 2010-06-29 rašte Nr. S-(3.1)-344 (b. l. 47–48) nurodė, kad 2010-05-21 rašte Nr. S-(3.6)-266 išdėstytos pozicijos nekeičia, papildomai pažymėjo, jog mano, kad prašomos panaikinti sąlygos yra susijusios su nagrinėjama administracine byla Nr. A-1800/2010, todėl jų panaikinimas gali turėti įtakos visapusiškam ir objektyviam bylos nagrinėjimui. Atkreipė dėmesį į tai, kad prašomos panaikinti projektavimo sąlygos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas buvo išduotos Trakų rajono savivaldybės administracijai pagal pastarosios pateiktą 2007-10-22 paraišką Nr. ( - ), todėl šiuo atveju teisiniai santykiai atsirado tik tarp projektavimo sąlygas išdavusios institucijos – Direkcijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos.

38Ginčo esmė – ar teisėti ir pagrįsti Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“, kuriais atsisakyta panaikinti 2008 vasario 15 d. raštu Nr. S-122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui ir ar yra pagrindas įpareigoti atsakovę panaikinti 2008 vasario 15 d. raštu Nr. S-122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui.

39Dėl Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. rašto Nr. S-(3.6)-266 ir 2010 m. birželio 29 d. rašto Nr. S-(3.l)-344 panaikinimo

40Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytos bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, tarp jų – dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

41Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje numatyta, kad norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, o to paties straipsnio 14 dalyje yra nustatyta, kad individualus teisės aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų asmenų grupei.

42Individualaus administracinio akto turinio bendruosius reikalavimus nustato Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnis, pagal kurį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (8 straipsnio 1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (8 straipsnio 2 dalis); turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (8 straipsnio 3 dalis).

43Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisės aktas – tai valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų, pareigūnų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame suformuluojama privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises ir pareigas.

44Taigi, atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, yra būtina nustatyti, ar pareiškėjos keliami reikalavimai dėl Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. rašto Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. rašto Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“ panaikinimo patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje išvardytų bylų, priskirtinų administracinių teismų kompetencijai, sąrašą.

45Kaip matyti iš ginčijamų raštų turinio, juose nėra suformuluota jokių privalomojo elgesio taisyklių, konkrečiam subjektui, nėra nustatyta privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių.

46Raštuose yra nurodyta, kad Direkcija neatliks jokių veiksmų, kol nebus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas ar nutartis nagrinėjamoje administracinėje byloje. Iš minėtų raštų turinio matyti, kad Direkcija jame jokių privalomo pobūdžio sprendimų neįtvirtino.

47Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. raštas Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. raštas Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“ neatitinka VAĮ 8 straipsnyje nurodytų būtinųjų individualaus administracinio akto turinio reikalavimų, nenurodyta raštų apskundimo tvarka.

48Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. raštas Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. raštas Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“ negali būti laikomi individualiu ar norminiu teisės aktu.

49Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra išaiškinęs, kad ginčo administracinėje byloje objektu gali būti administracinis aktas, kuris nustato suinteresuotam asmeniui atitinkamas teises ir pareigas, sukelia konkrečias teisines pasekmes.

50Taigi, atsižvelgus į ginčijamų raštų turinį ir formuojamą praktiką, ginčijami Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. raštas Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. raštas Nr. S-(3.1)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“ negali būti laikomas savarankišku bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyku (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas), todėl administracinės bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2010 m. gegužės 21d. sprendimą Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. S-(3.1)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“ nutrauktina.

51Dėl reikalavimo įpareigoti Direkciją panaikinti 2008 vasario 15 d. raštu Nr. S-122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui

52Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“.

53Nei anksčiau galiojusiuose teisės aktuose, nei šiuo metu galiojančiuose nėra numatyta galimybė, kad viešo administravimo subjektas galėtų pasinaikinti savo paties priimtą sprendimą. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog institucija pati negali panaikinti savo administracinio sprendimo (žr. pvz., 2005 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2-161/2005, 2010 m. vasario 1 d. sprendimas byloje Nr. A756-35/2010).

54Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją panaikinti 2008 m. vasario 15 d. raštu Nr. S-122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui, negali būti tenkinamas, nes teisės aktai jam tokios galimybės nesuteikia, todėl atmestinas.

55Reikalavimo panaikinti išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui pareiškėjas nekelia, todėl teismas šiuo klausimu nepasisako.

56Įvertinęs visus įrodymus ir ištyręs visas bylai svarbias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“, nutrauktina, kadangi ginčijami raštai negali būti laikomi savarankišku bylos administraciniame teisme nagrinėjimo dalyku (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas), o skundas dalyje dėl įpareigojimo Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją panaikinti 2008 m. vasario 15 d. raštu Nr. S-122 išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui atmestinas.

57Pareiškėjos prašymas priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas netenkintinas, kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 2 ir 3 d. numato išlaidų atlyginimą tik tuo atveju, kai sprendimas priimamas pareiškėjo naudai arba kai pareiškėjas atsisako skundo dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą.

58Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 101 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

59bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. S-(3.6)-266 „Dėl prašymo panaikinti specialiąsias sąlygas projektavimui“ ir 2010 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. S-(3.l)-344 ,,Dėl pateikto prašymo“ nutraukti.

60Likusioje dalyje skundą atmesti.

61Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja UAB „Kristiana“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–2 )... 5. 1. Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2010 m. gegužės... 6. 2. Įpareigoti Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją panaikinti 2008... 7. 3. Priteisti iš atsakovės pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas 100... 8. Paaiškino, kad pareiškėja 2010 m. gegužės 4 d. su prašymu kreipėsi į... 9. Teigia, kad pareiškėja 2010 m. gegužės 24 d. gavo Direkcijos 2010 m.... 10. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme yra nagrinėjama... 11. Pažymėjo, kad pagal prašomas panaikinti projektavimo sąlygas dėl... 12. Pareiškėja pabrėžė, kad statinio kapitalinis remontas ir statinio... 13. Atkreipė dėmesį į tai, kad Direkcija skundžiamame 2010 m. gegužės 21 d.... 14. Siekdama ginčą dėl 2010 m. gegužės 21 d. sprendimo panaikinimo išspręsti... 15. 2010 m. liepos 1 d. UAB „Kristiana“ atstovas gavo 2010 m. birželio 29 d.... 16. Pareiškėja akcentavo, kad atsakovė 2010 m. birželio 29 d. sprendime nurodo,... 17. Pareiškėja mano, kad 2010 m. birželio 29 d. rašte nurodomos dokumentų... 18. Teigia, kad 2010 m. gegužės 21 d. sprendimas ir 2010 m. birželio 29 d.... 19. Pažymėjo, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4... 20. Mano, kad atsakovė 2010 m. birželio 29 d. rašte nepagrįstai teigia, neva... 21. Pažymėjo, kad atsisakymas panaikinti specialiąsias projektavimo sąlygas... 22. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pateikė nuomonę (b. l. 103–104),... 23. Atsakovė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nesutiko su... 24. Atsiliepimuose į skundą (b. l. 27–29, 88–89 ) nurodė, kad sutinka, jog... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-01-26 priimto sprendimo... 26. Atsakovė nurodė, kad pačios UAB „Kristiana“ 2010-02-09 apeliacinio... 27. Nr. I-0066-189/2009 panaikinimo 3 punkte nurodytos aplinkybės, argumentai bei... 28. Atkreipė dėmesį į tai, jog prašomos panaikinti projektavimo sąlygos pagal... 29. Nr. ( - ), todėl šiuo atveju teisiniai... 30. Teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, papildomai... 31. Tretysis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 32. Tretysis suinteresuotas asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija... 33. Byla dalyje nutrauktina, o kitoje dalyje skundas atmestinas.... 34. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2010 m. gegužės 4 d. su prašymu (b. l. 3)... 35. Direkcija, atsakydama į minėtą prašymą, 2010 m. gegužės 21 d. rašte Nr.... 36. Teismas nustatė, kad 2010-05-27 pareiškėja vėl kreipėsi į Direkciją su... 37. Atsakydama į nurodytą prašymą Direkcija 2010-06-29 rašte Nr. S-(3.1)-344... 38. Ginčo esmė – ar teisėti ir pagrįsti Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d.... 39. Dėl Direkcijos 2010 m. gegužės 21 d. rašto Nr. S-(3.6)-266 ir 2010 m.... 40. Administracinių bylų teisenos įstatymo 41. Administracinių bylų teisenos įstatymo 42. Individualaus administracinio akto turinio bendruosius reikalavimus nustato 43. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisės aktas – tai... 44. Taigi, atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, yra būtina... 45. Kaip matyti iš ginčijamų raštų turinio, juose nėra suformuluota jokių... 46. Raštuose yra nurodyta, kad Direkcija neatliks jokių veiksmų, kol nebus... 47. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad Direkcijos 2010 m.... 48. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Direkcijos... 49. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą... 50. Taigi, atsižvelgus į ginčijamų raštų turinį ir formuojamą praktiką,... 51. Dėl reikalavimo įpareigoti Direkciją panaikinti 2008 vasario 15 d. raštu... 52. Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje... 53. Nei anksčiau galiojusiuose teisės aktuose, nei šiuo metu galiojančiuose... 54. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjos... 55. Reikalavimo panaikinti išduotas specialiąsias sąlygas projektavimui... 56. Įvertinęs visus įrodymus ir ištyręs visas bylai svarbias aplinkybes,... 57. Pareiškėjos prašymas priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi... 58. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str.,... 59. bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko... 60. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 61. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...