Byla AS-442-16-12
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos S. G. skundą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos S. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos S. G. skundą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) „Panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo aktus Nr. (2070/08)S-3574 2010-12-14 ir Nr. (2070/06)S-3624 2010-12-21, įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“; 2) „Panaikinti Valstybinės įmonės Registrų centro sprendimą Nr. 35 2011-02-01, įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2011 m. rugsėjo 16 d. skundo trūkumams pašalinti.

6Pareiškėja pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė: 1) „Panaikinti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo aktus Nr. (2070/08)S-3574 2010-12-14 ir Nr. (2070/06)S-3624 2010-12-21, įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“; 2) „Panaikinti Valstybinės įmonės Registrų centro sprendimą Nr. 35 2011-02-01, įpareigoti vykdyti aukštesnės galios teisinį aktą“; 3) „Nutraukti vilkinimą nuosavybės pažymėjimo išdavimo“; 4) „Nutraukti vilkinimą teisinės registracijos atstatymo unikalius numerius turintiems statiniams“; 5) įpareigoti atlikti patikrą nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos suformuotos Kauno filialo 3 kadastro grupės darbuotojų 2009 metų“.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2011 m. spalio 5 d. skundo trūkumams pašalinti.

8Pareiškėja dar kartą pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė: 1) „Panaikinti Valstybinės įmonės Registrų centro Marijampolės filialo aktus Nr. (2070/08)S-3574 2010-12-14 ir Nr. (2070/06)S-3624 2010-12-21 įpareigojant vykdyti LR Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnio nuostatas S. G.“; 2) „Panaikinti Valstybinės įmonės Registrų centro aktą Nr. 35 2011-02-01, įpareigojant vykdyti LR Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnio nuostatas S. G.“; 3) „Įpareigoti Valstybinę įmonę Registrų centrą, Valstybinės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą išduoti nuosavybės pažymėjimą S. G. į registrą Nr. 70/29460 ( - ), Marijampolė, įpareigojant vykdyti LR Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnio nuostatas S. G., nutraukiant vilkinimą, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus“; 4) „Įpareigoti Valstybinę įmonę Registrų centrą, Valstybinės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą atstatyti teisinę registraciją, teisinės registracijos išvadą unikalius numerius registre Nr. 70/29460 turintiems statiniams, įpareigojant vykdyti LR Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnio nuostatas S. G., nutraukiant vilkinimą, įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus“; 5) „Įpareigoti Valstybinę įmonę Registrų centrą, Valstybinės įmonės Registrų centro Marijampolės filialą atlikti patikrą Valstybinės įmonės Registrų centro Kauno filialo suformuotos 2009 metais nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos registre Nr. 70/29460, įpareigojant vykdyti LR Konstitucijos 5, 23, 29, 46 straipsnio nuostatas S. G., įpareigojant vykdyti priskirtus veiksmus“.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi nutarė pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjai.

11Teismas nurodė, kad, išanalizavus paskutinio pareiškėjos pateikto skundo turinį, susipažinus su prie skundo pridėtais dokumentais, akivaizdu, jog pareiškėja praleido terminą valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialo 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2010 m. gruodžio 21 d. bei valstybės įmonės Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. aktams ginčyti. Pareiškėjos reikalavimai dėl įpareigojimo yra išvestiniai iš reikalavimų panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialo 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2010 m. gruodžio 21 d. bei valstybės įmonės Registrų centro 2011 m. vasario 1 d. aktus, todėl pripažintina, jog pareiškėja praleido ir terminą pareikšti reikalavimus dėl įpareigojimo. Atnaujinti praleistų terminų pareiškėja neprašė. Teismas nurodė, kad pareiškėja per teismo nustatytą terminą nepašalino trūkumų, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Pareiškėja nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir nemotyvuota.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse yra numatytos dvi atskiros teismo priimamų procesinių sprendimų rūšys: nutartis skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui bei atsisakymas priimti skundą. Jeigu per teismo nustatytą terminą yra nepašalinami skundo trūkumai, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalis). Jeigu egzistuoja viena iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių priimti skundą, tarp kurių yra ir skundo padavimo termino praleidimas bei neprašymas jo atnaujinti, tuomet skundą atsisakoma priimti.

19Nagrinėjamu atveju skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis yra prieštaringo turinio, iš jos nėra aišku, kurios rūšies procesinį sprendimą teismas priėmė. Viena vertus, minėtoje Kauno apygardos administracinio teismo nutartyje konstatuota, jog pareiškėja praleido skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti, o tai būtų pagrindas atsisakyti priimti skundą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą. Kita vertus, toje pačioje nutartyje padaryta išvada, jog pareiškėja nepašalino skundo trūkumų, bei nutarta skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjai.

20Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir minėtos Kauno apygardos administracinio teismo išvados yra iš esmės nemotyvuotos. Teismas nepateikė jokių konkrečių argumentų, parodančių, kaip buvo skaičiuojamas skundo padavimo terminas, ir nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, patvirtinančių, kad pareiškėja terminą praleido. Teismas paminėjo tik bendro pobūdžio frazę, jog iš skundo bei jo priedų akivaizdu, kad terminas praleistas, tačiau toks motyvavimas nėra pakankamas. Taip pat teismas konkrečiai nepaaiškino, kokie skundo trūkumai buvo nepašalinti.

21Dėl išdėstytų argumentų Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis panaikinama ir pareiškėjos skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

24Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos S. G. skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi... 6. Pareiškėja pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė: 1) „Panaikinti... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi... 8. Pareiškėja dar kartą pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė: 1)... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 13 d. nutartimi nutarė... 11. Teismas nurodė, kad, išanalizavus paskutinio pareiškėjos pateikto skundo... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. Pareiškėja nurodo, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse yra... 19. Nagrinėjamu atveju skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m.... 20. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ir minėtos Kauno apygardos administracinio... 21. Dėl išdėstytų argumentų Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m.... 22. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 23. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 24. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį panaikinti... 25. Nutartis neskundžiama....