Byla e2-2795-907/2016
Dėl ieškinio atsisakymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo,

Nustatė

2ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Mobusta“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, L. J., E. N. ir K. N. dėl žalos atlyginimo.

32016-03-18 teisme gautas ieškovo pareiškimas, kuriame nurodo, kad atsisako ieškinio, nes žala atlyginta. Ieškovas nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos. Prašė grąžinti ieškovui sumokėtą 75 procentų žyminį mokestį ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas: 25 procentus, t. y. 3,75 Eur žyminio mokesčio ir 70,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

4Prašymas tenkintinas.

5Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 140 str. 1 d.). Paaiškėjus, kad atsakovas ieškovo reikalavimus įvykdė, su juo atsiskaitė, ieškovas atsisako ieškinio ir atsakovui dėl to pretenzijų neturi, tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d.), ieškovo prašymas tenkintinas, ieškinio atsisakymas atsakovui priimtinas (LR CPK 140 str. 1 d.), civilinė byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 4 p.), 25 procentai sumokėto žyminio mokesčio priteistini ieškovui iš atsakovo, o 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio grąžintini ieškovui (LR CPK 87 str. 2 d.).

6Šalims išaiškintinos LR CK 294 str. 2 d. numatytos pasekmės, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 70,08 Eur išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti už ieškinio surašymą.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normos (toliau – CPK) nenumato išsamių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taisyklių, kai byla pabaigiama be teismo sprendimo dėl ginčo esmės- šiuo atveju- atsisakymo nuo ieškinio,- atveju, todėl tokiais atvejais, privalu vadovautis bendromis bylinėjimosi išlaidų priteisimo nuostatomis. Pagal CPK 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju civilinė byla yra baigiama nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, t. y. nutraukiant teismui bylą dėl to, jog teismas priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio. CPK 93 str. 1 ir 2 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, o ieškinio tenkinimo iš dalies atveju bylinėjimosi išlaidos kiekvienai šaliai priteisiamos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, t.y. pagal šias nuostatas teismo išlaidos kiekvienai šaliai priteisiamos priklausomai nuo jos pareikštos byloje pozicijos pagrįstumo. Pagal CPK 94 str. 1 d. nuostatas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010, kt.). Ši norma atsakomybę už bylinėjimosi išlaidas nustato pagal šalių procesinį elgesį, tai yra numato, kad atsakovas iki ieškinio pareiškimo nepatenkinęs pagrįstų ieškovo reikalavimų privalo atlyginti ieškovui bylinėjimosi išlaidas, ir atvirkščiai - ieškovas neturi teisės gauti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų, jeigu savo noru atsisako nuo ieškinio. Remiantis šiomis nuostatomis ieškovas turi teisę reikalauti bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė dėl priešingos šalies (atsakovo) netinkamų procesinių veiksmų. Ieškovo interesams byloje atstovavo advokato padėjėjas (7, 8 b. l.), kuris nustatyta tvarka iki bylos nagrinėjimo pabaigos pateikė teismui prašymą dėl 70,08 Eur išlaidų, susijusių su ieškinio parengimu, priteisimo (119-121 b. l.). Pagal LR CPK 98 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau šios išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 5 punkte numatyta, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Rekomendacijų 7 p. numatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), 2015 m. III ketvirtį tai sudarė 735,10 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis siekia 2,5 užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) (t.y. 1837,75 Eur). Ieškovo atstovas ruošė ieškinį, ieškovą atstovavo advokato padėjėjas. Darytina išvada, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos – 70,08 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atitinka suteiktos teisinės pagalbos mastą, taip pat byloje spręstų klausimų faktinį ir teisinį sudėtingumą, rekomendacijų leistinus dydžius bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl priteistinos iš atsakovo ieškovui (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

9Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo procesinis elgesys iš esmės buvo tinkamas – atlygino ieškovui žalą pradinėje proceso stadijoje, tik priėmus ieškinį ir išsiuntus atsakovui dėl atsiliepimo pateikimo, teismas pašto išlaidų valstybei iš jo nepriteisia (CPK 96 str. 5 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsniu, 98 straipsniu, 140 straipsnio 1 dalimi, 290- 292 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 294- 295 straipsniais, teismas

Nutarė

11priimti ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio atsisakymą atsakovui UAB „Mobusta“ dėl žalos atlyginimo.

12Civilinę bylą Nr. e2-2795-907/2016 nutraukti.

13Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, iš atsakovo UAB „Mobusta“, į. k. 145642996, bylinėjimosi išlaidas: 3,75 Eur (trijų eurų, 75 ct) žyminį mokestį ir 70,08 Eur (septyniasdešimt eurų, 08 ct) išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

14Grąžinti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, 75 procentus žyminio mokesčio – 11,25 Eur (vienuolikos eurų, 25 ct), sumokėto 2016-02-03 mokėjimo nurodymu Nr. 5059 valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai