Byla A2.9.-858-802/2015

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. S., a.k( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietei, gyvenamoji vieta ( - ), išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 181 str. 2 d.

Nustatė

2S. S., 2015-03-30 apie 14.30 val. namuose, esančiuose ( - ), buvo rasta neblaivi, jai nustatytas 2.22 promilių girtumas, namai netvarkingi, apleisti, patalpos nevėdintos, dėl to ji nesudarė savo nepilnamečiams vaikams E. S., gim. 2000-02-26, ir K. J., gim. 2008-09-10, tinkamų gyvenimo, auklėjimo sąlygų vaikai buvo palikti jos sugyventinio M. J. priežiūrai. Tokiu būdu dėl girtavimo, netinkamo gyvenimo būdo bei asocialaus elgesio, S. S. piktybiškai nevykdydama pareigos dorai auklėti, prižiūrėti, rūpintis savo vaikais, bei panaudodama tėvų valdžią priešingai vaikų interesams, padarė administracinį teisės pažeidimą numatytą ATPK 181 str. 2 d., kadangi 2014-04-28 jai buvo paskirta nuobauda už administracinės teisės pažeidimo, numatyto ATPK 181 str. 1 d., padarymą.

3S. S., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl laikytina, jog asmuo atsisako teisės būti išklausytam prieš teismą ir byla išnagrinėta asmeniui nedalyvaujant. Pažeidimo padarymo aplinkybės visiškai aiškios, abejonių dėl pažeidimo įvykdymo fakto, jį įvykdžiusio asmens teismui nekyla.

4Pažeidėjos kaltę įrodo administracinių teisės pažeidimo protokolas AP-(11.40)-3, S. S. paaiškinimas, asmens/šeimos aplankymo aktas, tarnybinis pranešimas, asmens blaivumo testas, kita bylos medžiaga. Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

5S. S. veika atitinka ATPK 181 str. 2 d. numatyto administracinės teisės pažeidimo sudėtį, nes ji motinos valdžią panaudojo priešingai vaikų interesams.

6S. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad pažeidėja nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Skiriant nuobaudą atsižvelgtina į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę (anksčiau bausta administracine tvarka), į nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Įvertinus šias aplinkybes, vadovaudamasis ATPK 30 str. teismas sprendžia, jog S. S. už administracinės teisės pažeidimo padarymą skirtina mažesnė, nei ATPK 181 str. 2 d. sankcijos vidurkyje numatyta nuobauda – piniginė bauda.

8Sutinkamai su ATPK 313 str. pažeidėjai išaiškintina, jog bauda turi būti sumokėta per 40 d. nuo nutarimo skirti baudą nuorašo įteikimo jai dienos, o apskundus nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.

9Bauda turi būti sumokėta į VMI prie LR FM, įmonės kodas – 188659752, į vieną iš pasirinktų sąskaitų LT32 7180 0000 0014 1038, banko kodas 71800, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, LT74 7400 0000 0872 3870, banko kodas 74000, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, LT12 2140 0300 0268 0220, banko kodas 21400, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, LT24 7300 0101 1239 4300, banko kodas 73000 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, banko kodas 72300 Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, įmokos kodas - 6030. Įrodymas apie baudos sumokėjimą (kvitas) turi būti pateiktas organui (pareigūnui) surašiusiam protokolą – Marijampolės AVPK. Laiku nesumokėjus baudos, protokolą surašęs organas (pareigūnas) šį nutarimą siunčia antstoliui vykdyti, tokiu atveju iš nubausto asmens išieškomos ir vykdymo išlaidos.

10Pažeidėjai išaiškintina, kad vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d., atsižvelgiant į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu organas (pareigūnas), priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

11Taip pat, organas (pareigūnas), skirdamas baudą, atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, šio asmens prašymu gali tuo pačiu nutarimu visą baudą ar jos dalį pakeisti nemokamais viešaisiais darbais.

12Pažeidėjui išaiškintina, kad, vadovaujantis LR ATPK 313 str. 5 d. asmuo, kuriam paskirtos baudos mokėjimas išdėstytas per tam tikrą laikotarpį šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jeigu pasunkėja jo materialinė padėtis ar yra kitų reikšmingų aplinkybių, gali kreiptis į nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną) dėl nesumokėtos baudos dalies, ne mažesnės kaip du šimtai trisdešimt vienas euras, pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais.

13Teismas, vadovaudamasis ATPK 30 str., 301 str., 224 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14S. S., a.k( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 2 d. ir skirti administracinę nuobaudą – 45 (keturiasdešimt penkių eurų) Eur baudą.

15Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

16Nutarimo kopiją siųsti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, S. S..

Proceso dalyviai