Byla 2-142-840/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei O. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas n u s t a t ė:

3Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1534,00 Lt skolos ir palūkanų, 29,00 Lt žyminio mokesčio ir 550,00 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo iš atsakovės O. M. (b.l. 4-5).

4Ieškovas A. D. ieškinyje nurodė, kad jis su atsakove O. M. susitarė, jog atsakovė O. M. parduoda, o jis ? ieškovas A. D. perka žemės sklypą. 2009-11-28 jis atsakovei davė 1250,00 Lt avansą, o atsakovė O. M. raštiškai patvirtino, kad 1250,00 Lt ji gavo už 1250 ha žemės sklypą, esantį ( - )(b.l. 9) Ieškovas su atsakove susitarė, kad 2010 m. pavasarį sudarys nurodyto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau atėjus sutartam laikui atsakovė O. M. atsisakė sudaryti sandorį ir gauto 1250,00 Lt avanso jam negrąžino. Jis ne kartą ragino atsakovę pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį arba grąžinti avansą. 2014-12-15 ieškovas į atsakovę kreipėsi registruotu laišku su pretenzija dėl avanso grąžinimo, tačiau atsakovė taikiai išspręsti ginčą nesutiko (b.l. 10). Grąžinti avansą atsakovė turėjo iki 2010-06-01, todėl už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2014-12-30, t.y. 1674 d., skaičiuotinos 5 proc. dydžio palūkanos, kas sudaro 284,58 Lt.

5Pagal Lietuvos Respublikos CPK 427 str. 2 ir 4 d. iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovei O. M. apie pareikštą ieškinį nepranešama.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš A. D. ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad šalis siejo ikisutartiniai nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, ką patvirtina atsakovės O. M. pasirašytas avanso gavimą patvirtinantis raštas: atsakovė O. M. nurodo, jog 2009-11-28 ji iš ieškovo A. D. gavo 1250,00 Lt už 1,250 ha žemės sklypą (b.l. 9).

8Lietuvos Respublikos CK 6.165 str. 1 d. nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje. Tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo. Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, kilus šalių ginčui dėl pinigų, gautų pagal preliminariąją sutartį, grąžinimo, laikytina, kad pinigai perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, todėl jų gali būti reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos CK 6.237 str. Kasacinis teismas laikosi praktikos, jog avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją sutartyje nustačius, reikalavimas grąžinti tokias pinigų sumas negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.130 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-10-04 nutartis Nr.3K-3-949/2000; 2001-10-24 nutartis Nr. 3K-3-998/2001; 2002-06-17 nutartis Nr. 3K-3-868/2002, 2006-11-06 nutarimas Nr. 3K-P-382/2006; 2008-11-17 nutartis Nr. 3K-3-474/2008; 2010-02-17 nutartis Nr. 3K-3-82/2010 ir kt.).

9Nagrinėjamu atveju, bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka, įvertinus A. D. ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, jog ieškovo 2009-11-28 atsakovei perduota pinigų suma yra avansas.

10Duomenų, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta, jog atsakovė O. M. ėmėsi veiksmų tam, kad būtų sudaryta pagrindinė sutartis, byloje nėra. Taip pat nėra duomenų, kad atsakovė grąžino ieškovui 1250,00 Lt avansą.

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d. nuostatas, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.).

12Be to, Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. ir 6.261 str. numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, tampa skolininkui vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokomos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434, Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-08 nutartis Nr. 2A-305/210).

13Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovo A. D. reikalavimai dėl 1250,00 Lt avanso grąžinimo ir 5 proc. dydžio palūkanų yra visiškai pagrįsti, todėl tenkintini ? iš atsakovės O. M. priteistina ieškovo prašoma suma, tačiau ne litais, o nuo 2015-01-01 oficialia mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ? eurais, ? t.y. 444,28 Eur* (1534,00 Lt). Ieškovo nurodytą pinigų sumą sudaro negrąžintas 1250,00 Lt dydžio avansas ir 284,58 Lt palūkanos (kadangi avansą privalu buvo grąžinti iki 2010-06-01 ir jis iki kreipimosi į teismą ieškovui nebuvo grąžintas, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 1250,00 Lt sumos, kurią grąžinti praleistas terminas, suskaičiuotos už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2014-12-30, kas yra 284,58 Lt). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas prašo ne visos pinigų sumos 1534,58 Lt (1250,00 Lt + 284,58 Lt), o 1534,00 Lt, todėl teismas neperžengia ieškinio ribų ir iš atsakovės ieškovui priteisia ieškovo prašomą pinigų sumą.

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovės O. M. ieškovui A. D. priteistinos ir visos bylinėjimosi išlaidos – 8,40 Eur (29,00 Lt) žyminio mokesčio (b.l. 6) ir 159,29 Eur (550,00 Lt) teisinio atstovavimo išlaidų (b.l. 7) (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 428 str., teismas

Nutarė

16A. D. ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš O. M. (gim. ( - )) 444,28 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 28 ct) avanso ir palūkanų, 8,40 Eur (aštuonis eurus 40 ct) žyminio mokesčio ir 159,29 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt devynis eurus 29 ct) teisinio atstovavimo išlaidų A. D. (a.k. ( - )

18Atsakovė O. M. per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba sprendimą priėmusiam Kaišiadorių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis.

19Jei per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė dokumentinio... 2. Teismas n u s t a t ė:... 3. Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1534,00 Lt skolos ir... 4. Ieškovas A. D. ieškinyje nurodė, kad jis su atsakove O. M. susitarė, jog... 5. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 427 str. 2 ir 4 d. iki preliminaraus sprendimo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Iš A. D. ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių... 8. Lietuvos Respublikos CK 6.165 str. 1 d. nurodyta, kad preliminarioji sutartis... 9. Nagrinėjamu atveju, bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka, įvertinus... 10. Duomenų, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis buvo... 11. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d. nuostatas, prievolės turi... 12. Be to, Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. ir 6.261 str. numatyta, kad... 13. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės O. M. ieškovui A. D. priteistinos ir... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 428 str., teismas... 16. A. D. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš O. M. (gim. ( - )) 444,28 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt... 18. Atsakovė O. M. per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo... 19. Jei per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus... 20. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....