Byla 2A-117

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Audronės Jarackaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. R.Audzevičiui, atsakovo atstovui adv. G.Kaminskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Respublikos“ leidiniai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Respublikos“ leidiniai“ ieškinį atsakovui G. S. dėl tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, AB ,,Elta“, UAB „Delfi“, UAB „Žinių radijas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Respublikos“ leidiniai“ 2004 m. balandžio 2 d. kreipėsi ieškiniu (1 t., b.l.4-7) bei patikslintu ieškiniu (2 t.,b.l.1-5) į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti apie ieškovą paskelbtą informaciją neatitinkančia tikrovės ir pažeidžiančia juridinio asmens dalykinę reputaciją, įpareigoti atsakovą G. S. pateikti neatitinkančių tikrovės duomenų paneigimą bei priteisti iš atsakovo 131 361,39 Lt neturtinės žalos atlyginimą, žyminį mokestį bei turėtas bylos nagrinėjimo išlaidas. Ieškovas nurodė:

41) atsakovas 2004-03-08 kreipėsi į Seimo pirmininką ir Seimo kanclerį, siūlydamas artimiausioje Seimo valdyboje svarstyti klausimą dėl Seimo kanceliarijos sutarties su ieškovu likimo, nurodydamas, kad „po pastaruoju metu „Respublikoje“ pasirodančių antisemitinių, tautinę nesantaiką kurstančių publikacijų, kyla klausimas, ar parlamentui garbinga už mokesčių mokėtojų lėšas šalia tokių rašinių spausdinti informaciją apie įstatymų leidybą ir kitus svarbius valstybinius reikalus“ (1t., b.l.4,10);

52) 2004-03-08 tikrovės neatitinkančius paskleistus duomenis paskelbė UAB „Žinių radijas“ eterio metu, interneto portalas UAB „Delfi“ savo interneto tinklapiuose, Lietuvos telegramų agentūra „ELTA“ savo interneto tinklapyje, nurodydami atsakovą kaip pirminį informacijos šaltinį, be to, platindamos atsakovo paskleistus tikrovės neatitinkančius duomenis, jų netikrino, nes citavo Seimo pirmininko pavaduotojo žodžius (1t., b.l. 4-5, 11-12, 173);

63) ieškovas yra savininkas prekės ženklo „Respublika“, su kuriuo leidžiamas to paties pavadinimo dienraštis, kuris visuomenėje žinomas ir vadinamas tiesiog „Respublika“ (1 t., b.l. 13). Seimo kanceliarija yra sudariusi sutartį su ieškovu, todėl, siejant su neatitinkančiais tikrovės duomenimis „Respublikos“ dienraštį, su tais duomenimis siejamas ir leidėjas, t.y. ieškovas;

74) atsakovas, be įrodymų teigdamas 1 punkto faktus, apkaltino ieškovą, pažeidus LR BK 170 straipsnį, išplatino dezinformaciją, apšmeižė ir pakenkė ieškovo dalykinei reputacijai, geram vardui, įvaizdžiui ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir užsienyje, nes ieškovas yra tarptautinių organizacijų narys (1 t., b.l. 15-68);

85) ieškovas 2004-03-08 kreipėsi į atsakovą, prašydamas paneigti paskleistą informaciją, tačiau iki ieškinio padavimo teismui dienos atsakovas paneigimo nepaskelbė (1 t., b.l. 14); be to, neatitinkančių tikrovės duomenų paskleidimas sąlygojo ir ieškovo metinės apyvartos sumažėjimą, todėl ieškovas patirtą neturtinę žalą įvertino 0,5 procento 2003 metų apyvartos, kuri 2003 metais buvo 26 milijonai (1 t., b.l. 69).

9Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 104-107, 161-165) prašė jį atmesti, motyvuodamas tuo, kad:

101) atsakovas pateikė Seimo pirmininkui ir Seimo kancleriui - dviems oficialiems asmenims - adresuotą raštą dėl Seimo kanceliarijos sutarties su dienraščiu „Respublika“, kuris buvo pateiktas neviešai ir ne per visuomenės informavimo priemones, todėl nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir to, kad informacija tapo vieša;

112) teismų praktika patvirtina, kad tais atvejais, kai kreipimosi turinys tampa žinomas pareigūnams dėl jų tarnybinių pareigų, reglamentuojamų teisės aktais, vykdymo, tai nelaikytina duomenų paskleidimu (LAT nutartis V. Vizbaras v. I. Dzedulionienė, c.b. Nr. 3K-3-56/2004), o ieškovas nepateikia duomenų, kad atsakovas išplatino tikrovės neatitinkančius duomenis, todėl nėra civilinės atsakomybės būtino sudėties elemento pagal CK 2.24 straipsnį;

123) teiginys, jog „Respublikoje“ išspausdintos antisemitinės, tautinę nesantaiką kurstančios publikacijos, yra Gintaro Steponavičiaus subjektyvi nuomonė, kurią reikšti pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnį yra kiekvieno žmogaus viena pagrindinių teisių ir laisvių;

134) atsakovo nuomonei, kad „Respublikoje“ spausdinamos antisemitinę ar tautinę nesantaiką kurstančios publikacijos, pritaria Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija;

145) ieškovui nebuvo padaryta nei turtinė, nei neturtinė žala, nes nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir galimų nuostolių ateityje. Be to, ieškovas nepagrindė, kokia skaičiavimo metodika remtasi, nustatant, kad apyvarta sumažės ne mažiau 0,5 procento nuo 2003 metų apyvartos, nes apyvartos sumažėjimas nereiškia, kad sumažės įmonės pelnas. Todėl laikytina, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių realios žalos atsiradimo tikimybę;

156) atsakovas yra Seimo narys, kuris negali būti persekiojamas už balsavimą ir kalbas Seime, t.y. Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų posėdžiuose ( LR Seimo statuto 22 str.).

16Trečiasis asmuo UAB „Delfi“ atsiliepimu į ieškinį (1t., b.l. 89-90, 95-96, b.l. 158-160) prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad:

171) UAB „Delfi“ atsakovo kalbą pateikė citatos pavidalu, nurodydama informacijos šaltinį;

182) rengdama straipsnį, UAB „Delfi“ rėmėsi viešai paskelbtu Seimo liberalų ir centro frakcijos 2004-03-04 pranešimu spaudai (Visuomenės informavimo įstatymo 37 str. 1 d. 1 p.), todėl viešai paskelbtų valstybės pareigūno žodžių citavimas negali būti laikomas citatos turinį sudarančių duomenų skleidimu CK 2.24 straipsnio prasme;

193) ieškovo cituojamoje ištraukoje teigiama, kad atsakovas kreipėsi į Seimo vadovybę ir nurodė kreipimosi į Seimo vadovybę motyvus, o tai yra atitinkantys tikrovę duomenys ir negali užtraukti atsakomybės (CK 2.24 str. 6 d.);

204) ieškovas ginčija atsakovo išsakytą vertinimą, jo nuomonę, ką pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalį įrodyti neprivalu;

215) UAB „Delfi“ negalėjo paskleisti duomenų, kad ieškovo leidiniuose pasirodo antisemitinę, tautinę nesantaiką kurstančios publikacijos, kadangi šie duomenys jau buvo paskleisti iki 2004-03-08 Seimo interneto tinklapyje.

22Trečiasis asmuo UAB „Žinių radijas“ atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 98-100, b.l. 167-169) prašė atmesti ieškovo reikalavimų dalį jo atžvilgiu, motyvuodamas tuo, kad pirminiai per radijo stotį paskelbtos informacijos šaltiniai buvo Seimo narys G.S. ir naujienų agentūra ELTA, nes su pastarąja UAB „Žinių radijas“ yra sudariusi sutartį (1t., b.l. 170-172), pagal kurią įsipareigojo redaguojant neiškreipti informacijos turinio ir skelbti informaciją savo rengiamose laidose per radijo stotį „Žinių radijas“. UAB „Žinių radijas“ paskelbė tikrovę atitinkančią informaciją, kad atsakovas kreipėsi į tuometinį Seimo pirmininką A.P. su pareiškimu dėl ieškovo. Be to, UAB „Žinių radijas“ nėra gavusi ieškovo prašymo paneigti paskelbtą informaciją.

23Trečiasis asmuo Seimo kanceliarija atsiliepimu į ieškinį (1t., b.l. 117) prašė ieškinį atmesti, nurodydamas, kad Seimo interneto tinklapyje buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo liberalų ir centro frakcijos pranešimas, o ne Seimo kanceliarijos pranešimas. Pagal Seimo statuto 79 straipsnį, Seimo kanceliarija yra Seimo veiklą užtikrinanti ir Seimo narių buities klausimus sprendžianti valstybės įstaiga, todėl ji negali būti atsakinga už Seimo frakcijų ir seimo narių pranešimus. Seimo kanceliarijos Informacinių technologijų departamentas neturi teisės revizuoti Seimo frakcijų ir Seimo narių internete skelbiamos informacijos.

24Ieškovas dublike (2 b.t., l. 130-139), palaikydamas ieškinį, papildomai nurodė:

 1. iš ,,Delfi“ portale publikuotos informacijos darytina išvada, kad atsakovas pareiškimą padarė žodžiu, t.y. platino viešai, o pagal teismų praktiką, paskleisti bent vienam asmeniui duomenys, laikytini paskleistais viešai (LAT senato 1998 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 1). Be to, atsakovas informaciją paskleidė viešiesiems asmenims, todėl ji ir tapo žinoma visuomenei;
 2. atsakovas nepaneigė, kad išplatino tikrovės neatitinkančius duomenis, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys tai patvirtina, nes nurodo, kad atsakovo žodžiai buvo skirti viešam platinimui;
 3. nuomonės, minčių reiškimo laisvės nėra absoliučios, nes naudodamasis savo teise, žmogus neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir interesų (LAT senato 1998 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 1, Konstitucinio teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas, LAT CB kolegijos nutartis c.b. Vilniaus krepšinio klubas „Rytas“ v. UAB „veidas“, Nr. 3K-3-1286/2000);
 4. atsakovas, paskelbdamas, jog „Respublikoje“ išspausdintos antisemitinės, tautinę nesantaiką kurstančios publikacijos, nepareiškė savo nuomonės ar vertinimo, o pareiškė šiuos duomenis kaip akivaizdų teiginį, turėdamas tikslą ieškovui pakenkti, kad Seimo kanceliarija nutrauktų sutartį su ieškovu;
 5. ieškovas pažymi, kad tiek nuomonė, tiek nauja informacija yra individualios mąstymo veiklos rezultatas, tačiau skirtingai nuo nuomonės, nauja informacija turi konstatuojamąjį pobūdį, nes ja teigiami iki tol nebuvę faktinio pobūdžio duomenys, kurie pateikiami kaip objektyviai egzistuojantys. Atsakovo išsakyti teiginiai vertintini kaip nauja informacija, žinia, pateikiama kaip faktai, kurie neatitinka tikrovės;
 6. pagal CK 2.24 straipsnyje įtvirtintą prezumpciją, paskleidęs duomenis asmuo turi įrodyti, kad jie atitinka tikrovę, ko atsakovas neįrodo;
 7. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos padarytos išvados teigia, kad publikacijose skatinamos nacionalinė neapykanta ir neapykanta homoseksualios orientacijos žmonėms, o tai ne tas pats, kas „antisemitinės, tautinę nesantaiką kurstančios publikacijos“, ką teigia atsakovas (dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 3 pataisytas leidimas, Vilnius, 1993, p.416, 421);
 8. ieškovas patyrė ne tik neturtinę, bet ir turtinę žalą, nes LR Seimo kanceliarija anksčiau termino nutraukė su ieškovu sudarytą 2002 m. rugpjūčio 28 d. sutartį Nr. 120-02 dėl mokamos informacijos spausdinimo apie įstatymų leidybą, renginius Seime (2004-05-11 raštas Nr. 400S-432, 1t., b.l. 141-144) ir ieškovas negaus pajamų, planuotų gauti pagal šią sutartį;
 9. nėra būtina nustatyti grėsmę žalai atsirasti, nes žala jau padaryta, o neturtinė žala įvertinta atliktais paskaičiavimais, prognozėmis, atsižvelgiant į investicijas.

25Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimu (2t., b.l.72-76) atmetė ieškovo ieškinį, priteisė iš ieškovo atsakovui G. Steponavičiui 2500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 84,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nustatė, kad:

 1. Tretieji asmenys, remdamiesi LR Seimo liberalų ir centro frakcijos darbuotojo parengtu informaciniu pranešimu spaudai, paskelbė, jog atsakovas kreipėsi į LR Seimo pirmininką ir Seimo kanclerį su pareiškimu, susijusiu su ieškovu, ir informacija apie šį įvykį atitinka tikrovę; ginčo teiginiais atsakovas pasisakė apie UAB „Respublikos“ leidiniai“ publikuotus straipsnius;
 2. Iš liudytojų parodymų (2 t., b.l. 60-62) matyti, jog atsakovas kalbėjo su M. Č. - Seimo liberalų ir centro frakcijos atstovu spaudai apie kreipimąsi į Seimo vadovybę dėl Seimo kanceliarijos sutarties su „Respublika“ likimo, ir citata pranešime spaudai buvo suformuluota iš šio pokalbio, todėl akivaizdu, kad atsakovas žinojo ir turėjo žinoti, jog informacija apie kreipimąsi ir jo motyvai bus paviešinti ir negalėjo protingai tikėtis, kad toks pareiškimas netaps žinomas visuomenei;
 3. Atsakovas išreiškė savo nuomonę apie konkrečias ieškovo publikacijas, išdėstė jų subjektyvų vertinimą, nurodydamas nuomonės susiformavimo pagrindą – visuomenėje ir užsienyje prieštaringą šių publikacijų vertinimą, o nuomonei netaikomi tiesos ar netiesos kriterijai;
 4. Pagal bylos duomenis, dienraščio „Respublika“ publikacijos buvo vertinamos nevienareikšmiškai, prieštaringai. Tokiu atveju, kai pradinis faktas nėra visiškai aiškus, o gali būti įvairiai interpretuojamas, tai teigiamo ar neigiamo turinio interpretacija gali būti vertinama kaip asmeniui palanki ar nepalanki nuomonė arba vertinimas (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-973/2002 R. Čeponis v. UAB „Žeimenos krantai“);
 5. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas, išreiškęs savo nuomonę, akivaizdžiai siekė pažeisti ieškovo dalykinę reputaciją ir turėjo vienintelį tikslą jį pažeminti bei jo veiksmai sukėlė aiškiai numatomą grėsmę žalai atsirasti (CPK 178 str.), todėl nėra pagrindo atsakovui taikyti CK 2.24 ir 6.250 straipsniuose numatytos atsakomybės.

26Ieškovas apeliaciniu skundu (2t., b.l. 84-104) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, pripažinti, kad atsakovo teiginiai bei paskelbti vėliau visuomenės informavimo priemonėse duomenys neatitinka tikrovės ir pažeidžia ieškovo dalykinę reputaciją (gerą vardą), bei įpareigoti atsakovą pateikti tokių duomenų paneigimą, be to, priteisti iš atsakovo 131 361,39 Lt neturtinės žalos atlyginimo, sumokėtą žyminį mokestį bei turėtas atstovavimo išlaidas. Apeliacinį skundą motyvuoja taip:

271) teismo sprendimas priimtas ne visiškai ištyrus ir įvertinus įrodymus, laikant nustatytomis neįrodytas aplinkybes, bei padarius bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas; teismas neįvertinimo ieškovo pateiktų įrodymų ir pažeidė audiatur et altera pars principą, nesilaikė procesinio šalių lygiateisiškumo principo, savo sprendimo nepagrindė byloje esančių įrodymų visuma, netikrino kiekvieno įrodymo tikrumo, liečiamumo, leistinumo, įrodymų pakankamumo, jų tarpusavio ryšio, nemotyvavo, kokius įrodymus atmeta ir kodėl (LAT 1997 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“).

282) teismas neteisingai nustatė, kad atsakovas ginčo teiginiu išsakė savo nuomonę, subjektyvų ieškovo publikacijų vertinimą, nes pats duomenų paskleidimo faktas atsirado dar iki pranešimo spaudai „Seime inicijuojamas sutarties su „Respublika“ klausimas“ sukūrimo ir paskelbimo, todėl šiuo pranešimu atsakovas negalėjo vadovautis ir jis negalėjo būti atsakovo nuomonės susiformavimo pagrindu. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvados taip pat paskelbtos vėliau ir negalėjo būti atsakovo nuomonės susiformavimo pagrindu. Duomenys buvo paskleisti atsakovo pokalbio su trečiuoju asmeniu – M. Č. – metu, vėliau perduoti visuomenės informavimo priemonėms;

293) teismas neatsižvelgė, kad atsakovas pripažįsta, jog duomenys buvo išsakyti kaip teiginiai, žinia (1t., b.l.106), kas pagal LAT praktiką apibūdinama kaip informacija apie faktus ir jų duomenis, t.y. reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis; žinia siejama su fakto ar duomenų apie faktą buvimu (LAT 2000 m. lapkričio 22 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-1251/2000 G. Vagnorius v. UAB „Respublikos leidiniai“);

304) negalima teigti, kad pareikšta nuomonė, neįsigilinus į pateiktų duomenų pobūdį; jeigu svarstymo eigoje, be nuomonės išreiškimo, yra pasakoma, koks pažeidimas padarytas, tai kalbėtojo pastangomis sukuriami nauji duomenys, neegzistavę iki tol (LAT 2001 m. gegužės 14 d. nutartis Nr. 3K-3-529 c.b. S. Černiauskaitė v. UAB „Tauragės kurjeris“). Atsakovas savo teiginiais apkaltino ieškovą, įvykdžius BK 170 straipsnyje numatytą veiką;

315) pagal CK 2.24 straipsnį, paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol paskleidęs asmuo neįrodo priešingai, tačiau pirmosios instancijos teismas šios prezumpcijos netaikė, o atsakovas įrodymų nepateikė;

326) Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvados vertintinos kritiškai, nes komisijos nariai buvo suinteresuoti tokio pobūdžio išvadų priėmimu, kadangi yra konkuruojančio leidinio „Lietuvos rytas“ leidėjo UAB „Lietuvos rytas“ akcininkai ir valdybos nariai (1t.,b.l.187), be to, 2004-03-08 spaudoje paskelbta G. S. (Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas) nuomonė apie V. T. straipsnius (1t., b.l. 183) leidžia daryti išvadą, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija G. S. teiginiams nepritarė;

337) atsakovas savo teiginiais siekė pažeminti ieškovą ir pakenti jo dalykinei reputacijai (geram vardui), tai patvirtina, kad atsakovas visų pirma paminėjo ne straipsnių autorių, o juos išleidusį leidinį „Respublika“, antra, siekė, kad Seimo kanceliarija nutrauktų sutartį su ieškovu (kas vertintina ir kaip neigiama pasekmė);

348) byloje įrodyti ir egzistuoja visi faktai, būtini tenkinti ieškovo ieškinį: žinių paskleidimo faktas, faktas, jog žinios buvo apie atsakovą, faktas, jog žinios neatitinka tikrovės, bei, kad jos žemina ieškovo garbę, orumą;

35Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 110-113) prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimą, priteisti iš ieškovo jo turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas bei nurodo:

361) pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas išsakė savo nuomonę, o ne paskleidė žinias, nes teisę laisvai reikšti mintis garantuoja LR Konstitucijos 25 straipsnis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis; be to, net, jei atsakovo nuomonė būtų pripažinta žinia, ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nes ši žinia atitiktų tikrovę, t.y. kompetentingos institucijos – Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos priimtą sprendimą, kuris nėra nuginčytas;

372) atsakovas, kaip kiekvienas žmogus, vertino bei pateikė išvadas dėl rašinių ir publikacijų, todėl jo pranešime išdėstyta nuomonė negali būti vertinama kaip žeminanti dalykinę reputaciją (gerą vardą);

383) Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvada buvo pateikta po to, kai į ją kreipėsi Generalinė prokuratūra, reaguodama į visuomenės reakciją, prašydama įvertinimo, ir yra tik įrodymas to, kad reakcija į ieškovo (apelianto) straipsnius buvo gausi ir nevienareikšmė, o atsakovo nuomonė nesiskiria nuo minėtosios komisijos išvados;

394) apelianto nurodytas neturtinės žalos dydis paremtas spėlionėmis, niekuo nepagrįstas, o pagal CK 6.249 straipsnio trečią dalį, teismas gali įvertinti būsimą žalą, remdamasis jos atsiradimo tikimybe;

405) apeliantas nepateikė įrodymų, kad žala atsirado būtent dėl atsakovo veiksmų, t.y. neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų, 2004-03-08 rašto Seimo vadovybei, ir tariamai apeliantui atsiradusios žalos. Atsakovas niekuomet nevadovavo Seimo kanceliarijai, todėl negalėjo įtakoti jos sprendimo nutraukti sutartį su apeliantu.

41Apeliacinis skundas netenkintinas.

42Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, padarė motyvuotas ir pagrįstas išvadas ir tinkamai pritaikė proceso bei materialinės teisės normas.

43Neturi pagrindo apelianto argumentai, jog apygardos teismas nevisiškai ištyrė bei netinkamai įvertino įrodymus ar padarė nepagrįstas išvadas, pažeisdamas įstatymą. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė bei įvertino bylos aplinkybes ir įrodymus, išvadas pagrindė bylos įrodymų duomenimis, jas išsamiai motyvavo, o teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo sprendimo motyvais.

44Teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas ginčo teiginiais išreiškė nuomonę dėl prieštaringai vertinamos informacijos apie ieškovo leidinio publikacijas, nes iš prieštaringai vertinamų duomenų atsakovas nepateikė (nesukūrė) naujos žinios, o pasisakė dėl esamos (prieštaringos) informacijos. Tokia teismo išvada atitinka ir teismų praktiką (LAT nutartis, civ. byla Nr. 3K-3-973/2002, R.Čeponis v UAB ,,Žeimenos krantai“).

45Atkreiptinas dėmesys, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, į kurią, prašydama išvados kreipėsi Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, reaguodama į visuomenės reakciją, 2004-03-15 padarė išvadą, kad dienraščio ,,Respublika“ straipsniai ,,Man Napoleonas iki kelių“, ,,Mano gyvenimo universitetai“, ,,Virš Lietuvos žydras dangus“, ,,Išgyventi Lietuvoje“ (2, 3, 4 dalys), ,,Kas kvailesnio, premjere?“, ,,Kas valdo pasaulį?“ (1, 3 dalys), pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 str., kuris nustato, kad ,,žurnalistas negali žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties ar fizinių trūkumų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs“, be to, konstatavo, kad publikacijose ,,Kas valdo pasaulį“ skatinama nacionalinė neapykanta ir neapykanta homoseksualios orientacijos asmenims.

46Neturi pagrindo ir apeliacinio skundo motyvai, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvados paskelbimo laikas turi esminę įtaką situacijos vertinimui, kadangi šioje byloje yra reikšminga aplinkybė, jog Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvada patvirtina, kad reakcija į ieškovo straipsnius buvo gausi ir nevienareikšmė, kad atsakovas G.S. turėjo pagrindo susidaryti subjektyvią nuomonę apie apelianto veiklą (publikacijas).

47Apygardos teismas neturėjo pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo ieškinyje nurodytu pagrindu, savo išvadą motyvuodamas sprendime, su kurios motyvais sutinka ir teisėjų kolegija. Juo labiau, kad ieškovo reikalavimas atlyginti žalą ir jos dydis nepagrįstas ir faktinėmis aplinkybėmis; ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių realios žalos atsiradimo tikimybę, bei įrodymų, kad jo nurodyta žala atsirado dėl atsakovo G.Steponavičiaus veiksmų.

48Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329-330 str.str.).

49Iš apelianto priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, bei atsakovui dalis jo turėtų išlaidų advokato pagalbai apeliaciniame teisme apmokėti, turint omeny Lietuvos advokatų tarybos ir Teisingumo ministerijos 2004 04 02 įsakymu patvirtintas Rekomendacijas ir atsižvelgiant į advokato pagalbos apimtį apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 str., 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. 6 p., 96 str. 93 str., 98 str.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

51Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimą.

52Priteisti iš apelianto UAB ,,Respublikos“ leidiniai“ (įm. kodas 2425103) 1300 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų atsakovui G.S. bei 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas UAB „Respublikos“ leidiniai“ 2004 m. balandžio 2 d. kreipėsi... 4. 1) atsakovas 2004-03-08 kreipėsi į Seimo pirmininką ir Seimo kanclerį,... 5. 2) 2004-03-08 tikrovės neatitinkančius paskleistus duomenis paskelbė UAB... 6. 3) ieškovas yra savininkas prekės ženklo „Respublika“, su kuriuo... 7. 4) atsakovas, be įrodymų teigdamas 1 punkto faktus, apkaltino ieškovą,... 8. 5) ieškovas 2004-03-08 kreipėsi į atsakovą, prašydamas paneigti... 9. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 104-107, 161-165) prašė jį... 10. 1) atsakovas pateikė Seimo pirmininkui ir Seimo kancleriui - dviems... 11. 2) teismų praktika patvirtina, kad tais atvejais, kai kreipimosi turinys tampa... 12. 3) teiginys, jog „Respublikoje“ išspausdintos antisemitinės, tautinę... 13. 4) atsakovo nuomonei, kad „Respublikoje“ spausdinamos antisemitinę ar... 14. 5) ieškovui nebuvo padaryta nei turtinė, nei neturtinė žala, nes nėra... 15. 6) atsakovas yra Seimo narys, kuris negali būti persekiojamas už balsavimą... 16. Trečiasis asmuo UAB „Delfi“ atsiliepimu į ieškinį (1t., b.l. 89-90,... 17. 1) UAB „Delfi“ atsakovo kalbą pateikė citatos pavidalu, nurodydama... 18. 2) rengdama straipsnį, UAB „Delfi“ rėmėsi viešai paskelbtu Seimo... 19. 3) ieškovo cituojamoje ištraukoje teigiama, kad atsakovas kreipėsi į Seimo... 20. 4) ieškovas ginčija atsakovo išsakytą vertinimą, jo nuomonę, ką pagal... 21. 5) UAB „Delfi“ negalėjo paskleisti duomenų, kad ieškovo leidiniuose... 22. Trečiasis asmuo UAB „Žinių radijas“ atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l.... 23. Trečiasis asmuo Seimo kanceliarija atsiliepimu į ieškinį (1t., b.l. 117)... 24. Ieškovas dublike (2 b.t., l. 130-139), palaikydamas ieškinį, papildomai... 25. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. gruodžio 3 d. sprendimu (2t., b.l.72-76)... 26. Ieškovas apeliaciniu skundu (2t., b.l. 84-104) prašo panaikinti Vilniaus... 27. 1) teismo sprendimas priimtas ne visiškai ištyrus ir įvertinus įrodymus,... 28. 2) teismas neteisingai nustatė, kad atsakovas ginčo teiginiu išsakė savo... 29. 3) teismas neatsižvelgė, kad atsakovas pripažįsta, jog duomenys buvo... 30. 4) negalima teigti, kad pareikšta nuomonė, neįsigilinus į pateiktų... 31. 5) pagal CK 2.24 straipsnį, paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol... 32. 6) Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvados vertintinos kritiškai,... 33. 7) atsakovas savo teiginiais siekė pažeminti ieškovą ir pakenti jo... 34. 8) byloje įrodyti ir egzistuoja visi faktai, būtini tenkinti ieškovo... 35. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 110-113) prašo... 36. 1) pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas... 37. 2) atsakovas, kaip kiekvienas žmogus, vertino bei pateikė išvadas dėl... 38. 3) Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvada buvo pateikta po to, kai... 39. 4) apelianto nurodytas neturtinės žalos dydis paremtas spėlionėmis, niekuo... 40. 5) apeliantas nepateikė įrodymų, kad žala atsirado būtent dėl atsakovo... 41. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 42. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 43. Neturi pagrindo apelianto argumentai, jog apygardos teismas nevisiškai... 44. Teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas ginčo teiginiais išreiškė... 45. Atkreiptinas dėmesys, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, į... 46. Neturi pagrindo ir apeliacinio skundo motyvai, kad Žurnalistų ir leidėjų... 47. Apygardos teismas neturėjo pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimo dėl... 48. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti apygardos teismo... 49. Iš apelianto priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 51. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 3 d.... 52. Priteisti iš apelianto UAB ,,Respublikos“ leidiniai“ (įm. kodas 2425103)...