Byla e2A-52-431/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Radzevičienės ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo E. E. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo K. P. ieškinį atsakovui E. E. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7 475,79 Eur išlaidų apdailos darbų trūkumams pašalinti bei 352,30 Eur nuostoliams atlyginti, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė reikalavimo dalies ir sumažino išlaidų apdailos darbų trūkumams pašalinti sumą 1 371,96 Eur, kurią sudaro dažymo darbų kaina. Nurodė, kad 2016 m. gegužės 31 d. šalys sudarė statybos baigimo apdailos ir valymo sutartį (toliau – Sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo gyvenamajame name atlikti sutarties priede Nr. 1 numatytus apdailos darbus bei ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. perduoti darbų rezultatą ieškovui, o ieškovas įsipareigojo atsiskaityti už tinkamai atkliktus darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

62.

7Ieškovas, jo sutuoktinė bei dizainerė nuolat elektroniniu paštu reiškė atsakovui pastabas dėl darbų atlikimo terminų ir kokybės. Ieškovas sumokėjo atsakovo nurodytą užmokestį už ketinamus vykdyti darbus ir darbams reikalingas medžiagas, tačiau atsakovas darbų neatliko nei per sutartyje numatytą, nei per ieškovo papildomai nustatytą terminą. Atlikti darbai buvo nekokybiški. Atsakovas priėmė iš tiekėjo medžiagas – 352,30 Eur vertės apdailos plyteles, tačiau jų neišsaugojo, todėl turi atlyginti ieškovui prarastų plytelių vertę. Suvokdamas, kad atsakovas nepajėgs tinkamai atlikti apdailos darbų ir pašalinti jau atliktų darbų defektų, ieškovas kreipėsi į UAB „Iki raktų“, kuri 2016 m. rugsėjo 6 d. sudarė defektinį aktą. Šiame akte nurodyti atsakovo atliktų darbų defektai ir jų šalinimo išlaidos, kurios sudaro 7 475,79 Eur suma.

83.

9Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog po Sutarties sudarymo atsakovui nuvykus į objektą paaiškėjo, kad Sutartyje numatytų darbų nepavyks pradėti ir atlikti numatytais terminais, nes antrame aukšte kiti ieškovo pasitelkti rangovai nebuvo užbaigę savo darbų, kurie turėjo būti atlikti iki apdailos darbų, tai yra gipso kartono plokščių montavimo. Taip pat nebuvo užbaigti elektros instaliacijos darbai. Dėl minėtų aplinkybių darbai buvo pradėti tik 2016 m. liepos mėnesio viduryje. Ieškovo pasitelkta dizainerė nuolat keitė projektą, todėl atsakovui tekdavo ne kartą keisti darbų grafiką ir perdaryti jau atliktus darbus. Dar 2016 m. rugpjūčio 4 d. dizainerė pateikė nurodymus atsakovui perdaryti jau atliktus darbus. Be to, ieškovas neužtikrino darbams būtinų medžiagų – apdailos plytelių pristatymo. Ieškovo pavedimu jo sutuoktinė nurodė atsakovui pasišalinti iš namo, todėl sutartyje numatyti darbai nebuvo užbaigti, o kai kurie darbai iš viso nebuvo atlikti. Atsakovas keletą kartų pats inicijavo užsakovo ir rangovo susitikimus objekte, kad būtų aparti ieškovo nurodyti trūkumai, tačiau nei ieškovas, nei jo pasitelkti asmenys į kvietimus susitikti nereagavo.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 1 d. sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 1 371,96 Eur priteisimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė, kitą ieškinio dalį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo ieškovui 6 103,83 Eur, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 6 103,83 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. gegužės 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo ieškovui 137,00 Eur žyminio mokesčio ir 1 380,54 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas, iš viso 1 517,54 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo atsakovui 54,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo valstybės naudai 18,80 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Priteisė iš ieškovo valstybės naudai 1,09 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Grąžino ieškovui 23,15 Eur už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio.

135.

14Teismas nustatė, jog pagal Sutartį tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai, nes atsakovas, kuris verčiasi individualia veikla, įsipareigojo pagal ieškovo kaip fizinio asmens užsakymą atlikti gyvenamojo namo apdailos darbus, tenkinant ieškovo šeimos buitinius, su verslu nesusijusius poreikius (CK 6.672 straipsnio 1 dalis). CK 6.680 straipsnis numato, kad tuo atveju, jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti šio kodekso 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą – reikalauja atsakovą atlyginti ieškovo patirtas išlaidas atsakovo atliktų darbų trūkumams ištaisyti.

156.

16Teismas nustatė, jog UAB „Iki raktų“ ir ieškovo 2016 m. rugsėjo 15 d. sudaryta rangos sutartis Nr. 2016-09/4, sutarties priedas Nr. 1 „Lokalinė sąmata“, kasos pajamų orderis, PVM sąskaita-faktūra ir darbų priėmimo aktas patvirtina, jog UAB „Iki raktų“ atliko bylos šalių Sutartyje numatytus darbus iš naujo, taip pat atliko atsakovo neatliktus darbus, kuriuos pastarasis buvo įsipareigojęs atlikti (dažymo darbus). UAB „Iki raktų“ 2016 m. rugsėjo 6 d. defektinis aktas patvirtina, kad tam, jog ieškovas gautų Sutartyje numatytą rezultatą, darbai turėjo būti atlikti iš naujo. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojais asmenys J. K., S. P., V. M., R. B. patvirtino aplinkybę, jog atsakovo atliktų darbų rezultatas dėl kokybės trūkumų negalėjo būti naudojamas pagal paskirtį. Sutartyje numatyti darbai atsakovo nebuvo užbaigti, jų rezultatas nebuvo perduotas užsakovui sutartyje numatyta tvarka. Taip pat Sutarties 2.3 punkte nustatyta tvarka nebuvo kas savaitę vykdomi ir tarpiniai darbų perdavimai – priėmimai. Šios aplinkybės patvirtina, jog vartojimo rangos sutartis buvo nutraukta vartotojo reikalavimu iki darbų perdavimo, atliktų darbų rezultatas nebuvo įformintas ir perduotas užsakovui sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovo atliktų darbų rezultato nebuvo galimybės naudoti pagal paskirtį.

177.

18Užsakovo teises darbo atlikimo metu reglamentuoja CK 6.658 straipsnis, kurio 3 dalyje numatyta užsakovo teisė atsisakyti sutarties ir (arba) reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita, jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, ir rangovas per užsakovo papildomai nustatytą terminą trūkumų nepašalina. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasinaudojo šioje teisės normoje numatyta savo, kaip užsakovo, teise. Šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog ieškovas nustatė atsakovui papildomą terminą atliktų darbų trūkumams pašalinti bei užbaigti darbus, tačiau atsakovas neįvykdė sutarties ir per papildomai ieškovo nustatytą terminą. Ieškovas 2016 m. rugsėjo 1 d. vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo atsakovą iki 2016 m. rugsėjo 2 d. pasišalinti iš objekto.

198.

20Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių rangos objekto perdavimą užsakovui. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidos sudaro 6 103,83 Eur. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių šių išlaidų būtinumą jo atliktų darbų trūkumams pašalinti, taip pat nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus dėl atsakovo atliktų darbų kokybės trūkumų. Atsakovo pateikti elektroniniai laiškai, kuriuose teikiami siūlymai dėl darbų įkainių, nepaneigia ieškovo patirtų išlaidų pagrįstumo, nes minėti įkainiai pateikti, neatsižvelgiant į konkretų darbų objektą, jo savybes bei į tai, kad darbai turi būti atliekami, šalinant prieš tai atliktų darbų trūkumus. Tuo tarpu ieškovo pateikti įrodymai patvirtina faktines ieškovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas.

219.

22Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog sutartyje numatytų darbų atsakovas negalėjo atlikti sutartyje nustatytu terminu dėl užsakovo kaltės, neturi įtakos ieškovo reikalavimo patenkinimui, nes pareikštu ieškiniu ieškovas reikalauja nuostolių ne dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo, o dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimo. Atsakovo nurodytos aplinkybės galėjo turėti įtakos darbų atlikimo terminams, bet nesusiję su atsakovo atliktų darbų trūkumų priežastimi. Be to, pagal CK 6.652 straipsnio 2 dalį rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą, o pagal to paties straipsnio 3 dalį šalių susitarimu sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai gali būti keičiami rangos sutartyje nustatyta tvarka. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas būtų reiškęs reikalavimą pratęsti sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą.

2310.

24CK 6.661 straipsnio 1 dalyje numatyta rangovo teisė nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas neįvykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų (neperduoda medžiagų, įrengimų, dokumentų ir kt.), o to paties straipsnio 2 dalyje numatyta rangovo teisė esant minėtoms aplinkybėms, atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl netinkamo rangos sutartyje numatytų užsakovo prievolių vykdymo ir pasinaudojęs minėtoje teisės normoje numatytomis rangovo teisėmis. Atsakovas pirmą pretenziją ieškovui dėl netinkamo prievolių vykdymo pareiškė tik po sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pasibaigimo ir ieškovo pretenzijų dėl darbų kokybės, tai yra 2016 m. rugpjūčio 11 d. Atsakovas taip pat sutiko su sutarties nutraukimu, pasišalino iš objekto, neįformino objekto perdavimo ieškovui bei objekto būklės jo perdavimo ieškovui momentu.

2511.

26Pagal CK 6.662 straipsnio 5 dalį, jeigu tarp rangovo ir užsakovo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nagrinėjamu atveju ieškovas informavo atsakovą apie atliktų darbų trūkumus, tačiau atsakovas nesiėmė priemonių ginčui dėl darbų trūkumų spręsti. Atsakovas taip pat nevykdė sutarties 2.3 punkto reikalavimų pateikti užsakovui aktą apie atliktų per savaitę darbų apimtį ir vertę. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo atlikti darbai nebuvo perduoti užsakovui sutartyje nustatyta tvarka, tai yra nebuvo sudaromi tarpiniai atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktai, kuriuose būtų nurodyti atliktų darbų apimtis ir vertė, tokie aktai nebuvo pateikti užsakovui. Atsakovas vengė išduoti užsakovui įrodymus, patvirtinančius pinigų priėmimą. CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta rangovo pareiga perduoti darbų rezultatą užsakovui. Atsakovas šios pareigos nevykdė visą sutarties galiojimo laikotarpį, pasišalindamas iš rangos objekto, neužfiksavo atliktų darbų kiekio, kokybės, vertės. Todėl teismas, nustatydamas atsakovo atliktų darbų kokybę, kiekį ir trūkumų šalinimo išlaidas vadovavosi ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais.

2712.

28Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, nes ieškovas neįrodė būtinų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų: žalos, neteisėtų atsakovo veiksmų (neveikimo). Pretenzijas dėl plytelių dingimo atsakovui ieškovas pareiškė 2016 m. rugsėjo 3 d. Atsakovo atsakomybę dėl plytelių neišsaugojimo ieškovas grindžia aplinkybe, jog atsakovo samdyti žmonės priėmė minėtas plyteles, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių tokios vertės ir būtent atsakovui perduotų plytelių dingimą, ši aplinkybė grindžiama tik ieškovo teiginiais. Be to, 2016 m. gegužės 31 d. statybos baigimo apdailos ir valymo sutarties 4.2.4 punktas numato užsakovo pareigą saugoti darbų teritoriją. Aplinkybę, jog ieškovas netinkamai vykdė pareigą saugoti darbų teritoriją, patvirtina tai, jog namo raktas buvo paliekamas pašaliniams asmenims prieinamoje vietoje. Taigi, aplinkybė, jog atsakovo samdyti darbuotojai priėmė iš tiekėjo atitinkamas apdailos medžiagas, nepatvirtina fakto, jog šios medžiagos buvo perduotos rangovui darbams atlikti, taip pat atsakovo, kaip rangovo atsakomybės už minėtų medžiagų dingimą CK 6.649 straipsnio pagrindu. Kadangi ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų, sąlygojusių apdailos plytelių dingimą, taip pat ir paties plytelių dingimo fakto, teismas atmetė šį ieškovo reikalavimą.

29III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3013.

31Atsakovas E. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 1 d. sprendimo dalį, kuria buvo priteista iš atsakovo ieškovui 6 103,83 Eur skola ir 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, ir atmesti šią ieškovo reikalavimo dalį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3213.1.

33Siekiant pasinaudoti CK 6.680 straipsnyje ir 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu vartotojo teisių gynimo būdu, turi būti nustatyta, jog rangos darbai yra atlikti nekokybiškai, su trūkumais. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovo atlikti darbai buvo nekokybiški ar su trūkumais. Sutartimi atsakovas buvo įsipareigojęs atlikti gipskartonio montavimo, santechnikos, glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo, tapetavimo, kiliminės dangos ir parketo klojimo darbus. Iki Sutarties nutraukimo 2016 m. rugsėjo 2 d. atsakovas buvo spėjęs atlikti gipskartonio montavimo pirmajame namo aukšte ir santechnikos darbus, o glaistymo darbai buvo baigiami. Todėl bet kokie atliktų darbų trūkumai turėtų būti vertinami ne kaip atliktų darbų kokybės trūkumai, o kaip neužbaigti darbai.

3413.2.

35Sutartimi atsakovas darbus buvo įsipareigojęs atlikti iki 2016 m. rugpjūčio 8 d., tačiau dėl paties ieškovo ir jo pasitelktų asmenų kaltės atsakovas negalėjo atlikti visų darbų laiku. Pagal Sutartį darbai turėjo būti pradėti 2016 m. gegužės 31 d., tačiau atsakovas jų pradėti negalėjo, kadangi kiti ieškovo pasitelkti asmenys vėlavo atlikti gipskartonio montavimo darbus antrajame namo aukšte. Šią aplinkybę patvirtina atsakovo 2016 m. birželio 6 d. ir 2016 m. liepos 5 d. el. laiškai. Nebaigus gispkartonio montavimo darbų, atsakovas neturėjo galimybės daryti kitų darbų (glaistyti, dažyti ir t.t.). Be to, name nebuvo baigti elektros instaliacijos darbai, todėl atsakovas negalėjo atlikti visų sienų apdailos darbų. Elektros instaliacijos darbai buvo baigti tik 2016 m. liepos mėnesio viduryje. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantis šalių susirašinėjimas.

3613.3.

37Ieškovo pasitelkta dizainerė nuolatos keitė projektą ir davė nurodymus atlikti darbus kitaip nei buvo sutarta. Atsakovui dėl to nuolat tekdavo stabdyti, perplanuoti vykdomų darbų grafiką, perdaryti jau padarytus darbus pagal anksčiau pateiktus dizainerės nurodymus ir vėl iš naujo organizuoti darbų vykdymą naujais terminais. Taigi atsakovas negalėjo pradėti laiku darbų dėl ieškovo kaltės, todėl darbų vykdymas užsitęsė ir, ieškovui nutraukus sutartį, name liko neužbaigtų darbų. Todėl bet kokie kokybės trūkumai, jeigu tokiu ir buvo, laikytini neužbaigtais darbais, o ne darbų trūkumais, kurių šalinimo išlaidas priteisė teismas. Nurodytos aplinkybė patvirtina, jog teismas nepagrįstai teigia, kad aplinkybė, jog sutartyje numatytų darbų atsakovas negalėjo atlikti sutartyje nustatytu terminu dėl užsakovo kaltės, neturi įtakos ieškovo reikalavimo patenkinimui. Priešingai, ši aplinkybė turi esminę reikšmę, kadangi teismas priteisė išlaidas darbų trūkumams, kurių iš viso nebuvo, šalinti.

3813.4.

39Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas dėl termino ieškovui pirmą pretenziją pareiškė tik 2016 m. rugpjūčio 11 d. Priešingai, jau 2016 m. birželio mėnesį, vėliau ir liepos mėnesį atsakovas reiškė pretenzijas dėl ieškovo pasitelktų asmenų vėlavimo atliekant gipskartonio montavimo darbus. Teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktą Defektinį aktą. Pažymėtina, jog Defektinį aktą sudarė ir pasirašė komerciškai suinteresuoto asmens UAB „Iki raktų“ atstovas, kurio duotų parodymų teismas neįvertino. Be to, atsakovas nebuvo kviečiamas į jo atliktų darbų trūkumų nustatymą. Atsakovas ne kartą kvietė užsakovus priimti atliktus darbus, tačiau ieškovas vengė atvykti. Defektiniame akte nurodyti trūkumai nėra pagrindžiami jokiais teisės aktų ar šalių susitarimo reikalavimais. Taip pat nėra duomenų apie Defektinį aktą sudariusio asmens kvalifikaciją ir išsilavinimą, prie šio akto nėra pridėti jokie priedai, skaičiavimai. Aplinkybė, jog atsakovas neperdavė ieškovui atliktų darbų Sutartyje nustatyta tvarka, tai yra kad nebuvo sudaromi tarpiniai atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktai, nereiškia, kad ieškovas gali būti atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos.

4013.5.

41Defektinis aktas neatskleidžia, kiek ir kuriose vietose buvo nustatyti defektai. Defektinį aktą surašiusio J. K. parodymai patvirtina, jog jis šio akto sąmatoje užfiksavo ne defektų kiekį, bet viso namo plotą. Toks kiekių nurodymo būdas tiesiog yra paprasčiausias bei komerciškai naudingiausias būtent tai pačiai UAB „Iki raktų“, kuri nustačiusi darbų trūkumus, vėliau juos ir šalino. Taigi neįmanoma identifikuoti nustatytų defektų kiekio (apimties). Defektinio akto sąmatos grafoje „Darbų ar išlaidų pavadinimas“ 1-3 eilutėse įvardinti darbai yra paruošimas ir dažymas. Ieškovas atsisakė reikalavimo dėl dažymo darbų trūkumo – 1 371,96 Eur. Tačiau nėra aišku, kaip dažymo darbų kaina buvo išskirta iš bendros sąmatoje nurodytos paruošimo ir dažymo kainos.

4213.6.

43Defektinio akto sąmatoje nurodyta ne tik darbų kaina, tačiau ir medžiagų kaina, kuri bendrai priskirta tiek paruošimui, tiek dažymui. Ieškovui pripažinus, kad atsakovas dažymo darbų neatliko ir jokie dažymo darbų defektai negalėjo būti nustatyti bei atsisakius dalies ieškinio, ieškovo reikalavimas dėl medžiagų, kurios skirtos dažymui, nebuvo atimtos iš priteistos sumos. Defektiniame akte nurodytos medžiagų kainos yra nelogiškos ir prieštarauja CK įtvirtintiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams dėl toliau nurodytų aplinkybių. Defektinio akto sąmatoje medžiagų kaina paruošimo darbams – 2 189,78 Eur. Ieškovo ir atsakovo sutarta bendra darbų kaina buvo 8 490,67 Eur, tuo tarpu teismo priteista suma yra 6 103,83 Eur vien tik už paruošimo (glaistymo) darbus. Akivaizdu, jog tai prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo.

4413.7.

45Teismas pripažino, jog trūkumų šalinimo išlaidas patvirtina ieškovo pateikta PVM sąskaita - faktūra ir Kasos pajamų orderis. Tačiau Defektinis aktas buvo surašytas 2016 m. rugsėjo 6 d., Rangos sutartis su UAB „Iki raktų“ buvo sudaryta 2016 m. rugsėjo 15 d., darbai buvo užbaigti ir darbų priėmimo aktas buvo pasirašyti 2016 m. gruodžio 14 d. Tuo tarpu PVM sąskaita - faktūra buvo išrašyta tik 2017 m. spalio 30 d., o Kasos pajamų orderis – 2017 m. lapkričio 6 d. tai yra beveik po metų nuo darbų atlikimo ir tik atsakovui teismo posėdžio metu paprašius teismo išreikalauti minėtus dokumentus. UAB „Iki raktų“ atstovas J. K. teismo posėdyje patvirtino, kad jeigu nebūtų buvę ginčo teisme, tokie dokumentai net nebūtų buvę išrašyti ir kad sąskaitą pateikė tik tada, kai to prireikė teismui. Šios aplinkybės, atsižvelgiant į komercinį UAB „Iki raktų“ suinteresuotumą, neabejotinai kelia abejonių dėl UAB „Iki raktų“ surašytuose dokumentuose nurodytų aplinkybių tikrumo ir objektyvumo. Tačiau teismas viso to nevertino ir į tai neatsižvelgė.

4613.8.

47Teismas, priteisdamas iš atsakovo išlaidas darbų trūkumams pašalinti nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių šių išlaidų būtinumą jo atliktų darbų trūkumams pašalinti, taip pat nepateikė įrodymų, paneigiančių ieškovo pateiktus įrodymus dėl atsakovo atliktų kokybės trūkumų. Teismas vadovavosi visiškai nepagrįstais ir neobjektyviais ieškovo pateiktais dokumentais. Be to, teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą, perkeldamas ją tik atsakovui. Ginčo atveju ieškovas, teigdamas, jog darbai buvo atlikti nekokybiškai, turėjo pareigą įrodyti tiek darbų trūkumų faktą, tiek darbų trūkumų kiekius (apimtis), tiek darbų trūkumų šalinimo išlaidas. Tačiau ieškovo pateikti dokumentai neįrodo nei vienos iš šiame ginče nustatinėtinų aplinkybių, todėl atsakovas neturėjo pareigos pateikti įrodymus, kurie paneigtų ieškovo pateiktuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Vien tai, jog atliekant darbus nebuvo sudaromi tarpiniai darbų priėmimo-perdavimo aktai, nepaneigia ieškovo pareigos įrodyti bylai reikšmingas aplinkybes (trūkumų faktą, trūkumų kiekius (apimtis) ir išlaidas šiems trūkumams).

4814.

49Atsiliepimu į ieškovo E. E. apeliacinį skundą ieškovas K. P. nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5014.1.

51Ieškovo reikalavimas dėl atliktų rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo buvo patenkintas, vadovaujantis CK 6.658 straipsnio 3 dalimi, numatančia, kad tuo atveju, jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, jog jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, - atsisakyti sutarties ir arba pareikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita. Atsakovas neneigia fakto, jog iki Sutarties nutraukimo jis atliko gipso kartono plokščių montavimo, santechnikos įrengimo darbus, taip pat glaistymo darbus. Ieškovas, matydamas nekokybiškai atliekamus rangos darbus, nustatė atsakovui papildomą terminą atliktų darbų trūkumams pašalinti. Vis dėlto atsakovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nesugebėjo įvykdyti ir per papildomai nustatytą laiką.

5214.2.

53Defektiniame akte nustatyta, jog dėl nekokybiškai atliktų atsakovo darbų dažymo darbai iš viso negali būti vykdomi, kadangi yra būtina perglaistyti sienas ir lubas, jas papildomai nušveisti bei gruntuoti. Taigi byloje esantys įrodymai patvirtino ne darbų neužbaigimo faktą, bet jau atliktų darbų akivaizdų neatitikimą kokybės reikalavimams. Sutikus su atsakovo apeliacinio skundo pozicija, pagal kurią kokybės trūkumai, nustatyti darbų vykdymo metu, yra prilyginami neužbaigtiems darbams, būtų absoliučiai paneigta CK 6.658 straipsnio 3 dalies, suteikiančios teisę užsakovui reikalauti darbų atlikimo metu pastebėtų trūkumų pašalinimo, esmė.

5414.3.

55Atsakovo nurodoma aplinkybė, jog darbų jis negalėjo pradėti dėl ieškovo ir kitų asmenų kaltės, neturi reikšmės ieškinio reikalavimo priteisti darbų trūkumų šalinimo išlaidas patenkinimui, kadangi ieškovas nuostolių dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo nereikalauja. Skirtingai nei teigiama apeliaciniame skunde, ieškovas pareikštu ieškiniu neprašė priteisti išlaidų, susijusių su tų darbų, kurių atsakovas pagal Sutartį neatliko, įvykdymu. Prievolės įvykdymo terminai nagrinėjamo ginčo atveju aktualūs tuo aspektu, kad per juos atsakovas nesugebėjo pašalinti jau atliktų darbų trūkumų ir tai suteikė teisę ieškovui vienašališkai nutraukti Sutartį bei pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų šalinimui atsakovo sąskaita (CK 6.658 straipsnio 3 dalis).

5614.4.

57Atsakovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia atskiromis bylos medžiagos dalimis, kurios, vertinant jas atsietai nuo kitų byloje esančių įrodymų (įrodymų visumos), patvirtina atsakovui naudingas aplinkybes. Atsakovas abejoja Defektinio akto patikimumu, nurodydamas, kad jį pasirašęs asmuo tariamai buvo komerciškai suinteresuotas nustatyti kuo didesnės apimties rangos darbų trūkumus bei uždirbti iš šių trūkumų šalinimo. Tačiau atsakovas sąmoningai cituoja tik dalį J. K. teismo posėdyje pasakytų teiginių, visiškai neatsižvelgdamas tiek į šio liudytojo, tiek į kitų liudytojais apklaustų asmenų papildomai išdėstytas aplinkybes. J. K. taip pat nurodė, jog atsakovo atlikti apdailos darbai buvo itin nekokybiški, detalizavo trūkumus, kurių pagrindu buvo sudarytas Defektinis aktas, taip pat paaiškino, kad atsakovo nekokybiškai atliktų darbų taisymo ėmėsi tik todėl, kad pažinojo ieškovo sutuoktinę, bei dėl tos pačios priežasties trūkumų šalinimo darbus atliko pigiau, nei rinkos kainomis.

5814.5.

59Atsakovo atliktų darbų defektus pripažino ir posėdyje liudytoju apklaustas UAB ,,ADPF“ vadovas S. P.. Be to, posėdyje liudytoju apklaustas R. B. paaiškino, kad sienų glaistymo defektai, siekiant kokybiško rezultato, yra taisomi ne lokaliai (toje vietoje, kur pastebėtas defektas), bet perglaistant visą sieną, kurioje jie nustatyti. Paminėti liudytojų paaiškinimai paneigia atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytus samprotavimus dėl Defektinio akto nepatikimumo. Todėl teismas pagrįstai vadovavosi į bylą pateiktu Defektiniu aktu (vertindamas jį kartu su liudytoju parodymais bei kitais byloje esančiais įrodymais). Tuo tarpu, atsakovas, keldamas niekuo nepagrįstas abejones dėl aptariamo akto (jį surašiusio asmens) patikimumo, skundžiamo sprendimo teisėtumo defektų nustatymo klausimu nepaneigia.

6014.6.

61Tiek Defektinio akto sąmatoje, tiek lokalinėje sąmatoje (prie 2016 m. rugsėjo 15 d. rangos sutarties Nr. 2016-09/4) nurodyti kiekiai – 457,32 m2 – atitinka faktiškai atliktų trūkumų šalinimo darbų apimtis, todėl nėra jokio pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais dėl neaiškaus apdailos darbų trūkumų kiekio. Aptariamo kiekio nesutapimas su Sutartyje nurodytais kiekiais, nepaneigia Defektinio akto sąmatoje bei lokalinėje sąmatoje nurodytų skaičių tikslumo, kadangi ir pats atsakovas pripažino Sutarties vykdymo metu įvykusius kiekių pasikeitimus.

6214.7.

63Ieškovas, elgdamasis sąžiningai bei nesiekdamas pasipelnyti atsakovo sąskaita, sumažino ieškinio reikalavimą 1 371,96 Eur suma, kurią sudarė išlaidos, patirtos dažymo darbams UAB ,,Iki raktų“ apmokėti. Ieškovas paaiškino, jog 1 371,96 Eur sudaro dažymo darbų kaina (3 Eur/m2) padauginta iš išdažyto ploto (457,32 m2). Civilinėje teisėje galioja sutarčių laisvės principas. Ieškovo ir UAB ,,Iki raktų“ sulygta kaina atitiko šalių valią, tuo tarpu, įrodymų dėl aptariamos kainos fiktyvumo (ženklaus neatitikimo rinkos kainoms ir pan.) atsakovas į bylą nepateikė, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo nesutikti su ieškovo nurodyta bendra dažymo darbų kaina bei netenkinti ieškovo pareiškimo dėl dalies ieškinio reikalavimo atsisakymo.

6414.8.

65Tiek ieškovas, atsisakydamas dalies reikalavimo, tiek liudytoju apklaustas J. K. paaiškino, jog sąmatoje yra nurodyta paslėptų medžiagų (glaisto, grunto) kaina, tuo tarpu, dažų kaina į sąmatą neįtraukiama (dažus atskirtai perka užsakovas (ginčo atveju – ieškovas)). Kadangi sąmatoje nurodytas paslėptas medžiagas atsakovas naudojo nekokybiškai atlikdamas paruošimo dažymui darbus, šios medžiagos taisant defektus turėjo būti įsigyjamos iš naujo bei dėl šios priežasties ieškinio reikalavimas nebuvo mažinamas jų kaina. Byloje rašytiniais dokumentais – PVM sąskaita - faktūra, kasos pajamų orderiu – įrodyta, kad ieškovas atsiskaitė už UAB ,,Iki raktų“ atliktus defektų šalinimo darbus. Šiuose dokumentuose nurodytos darbų kainos atitinka 2016 m. rugsėjo 6 d. Defektiniame akte nurodytas sumas. Taigi atsakovo teiginiai dėl ieškovo sumokėtos defektų šalinimo darbų kainos tariamo neobjektyvumo yra nepagrįsti.

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

6715.

68Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo dalies, kuriuo buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl 6 103,83 Eur už nekokybiškai atliktų rangos darbų trūkumų ištaisymą priteisimo iš atsakovo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

6916.

70Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovas su atsakovu 2016 m. gegužės 31 d. sudarė Sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti ieškovui priklausančio namo vidaus apdailos darbus, tarp kurių ir sienų lyginimo, tinkavimo, glaistymo bei dažymo darbus, ir iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. perduoti juos ieškovui, o ieškovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus 8 490,67 Eur (el.b., 1 t., l. 67-71). Tačiau atsakovas nekokybiškai atliko sienų glaistymo darbus, todėl ieškovas 2016 m. rugsėjo 2 d. liepė atsakovui nutraukti darbus ir pasitelkė kitą rangovę – UAB „Iki raktų“, kuri 2016 m. rugsėjo 6 d. parengė Defektinį aktą, nustatantį atsakovo atliktų darbų trūkumus, ir sudarė sąmatą, pagal kurią atliktų darbų trūkumų ištaisymo ir pabaigimo kaina – 7 475,79 Eur.

7117.

72Ieškovas 2016 m. rugsėjo 15 d. su UAB „Iki raktų“ sudarė rangos sutartį dėl šių darbų atlikimo ir sumokėjo 7 475,79 Eur UAB „Iki raktų“ pagal pateiktus darbų priėmimo aktą, PVM sąskaitą-faktūrą ir kasos pajamų orderį. Taip pat ieškovas nuo 2016 m. gruodžio 18 d. nutraukė su atsakovu sudarytą Sutartį ir ieškiniu pareikalavo atlyginti 6 103,83 Eur, kuriuos sudaro nekokybiškai atliktų sienų glaistymo darbų ištaisymas. Pirmos instancijos teismas šiuos ieškovo reikalavimus pripažino pagrįstais ir tenkino. Tuo tarpu atsakovas apeliaciniu skundu teigia, jog nustatyti darbų trūkumai yra ne dėl darbų kokybės, o dėl jų nebaigtumo, defektinis aktas neįrodo jo atliktų darbų trūkumų, taip pat priteista suma už darbų ištaisymą yra nepagrįstai didelė ir neatitinka vidutinių rinkos kainų. Dėl ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimo

7318.

74Pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog šalių sudaryta Sutartis yra vartojimo rangos sutartis. Užsakovo teises, kai rangovas neatlieka sutartyje nurodyto darbo ar jį netinkamai atlieka ir darbas nėra užbaigtas, reglamentuoja CK 6.680 straipsnis, kuriame nustatyta, kad jeigu rangovas neatlieka arba netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje nurodytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje nustatytomis pirkėjo teisėmis. Ši norma reglamentuoja užsakovo (vartotojo) teises, rangovui pažeidus sutartį vartojimo rangos sutartyje nurodyto darbo atlikimo metu, t. y. kol dar nėra darbo rezultato.

7519.

76Remiantis CK 6.334 straipsnio 1 dalimi, jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje nurodytą darbą, užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad: 1) darbas būtų atliktas iš naujo, išskyrus atvejus, kai darbo trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl užsakovo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina; 3) kad rangovas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų darbų trūkumus arba atlygintų užsakovo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punktą atlyginti užsakovo išlaidas atsakovo atliktų darbų trūkumams ištaisyti.

7720.

78Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Sutarties vykdymo metu egzistavo tam tikri šalių nesutarimai dėl atliekamų darbų terminų, tačiau tiek Defektinis aktas, tiek ieškovo 2016 m. gruodžio 8 d. pranešimas atsakovui dėl Sutarties nutraukimo (el.b., 1 t., l. 128-130), tiek pats ieškinys patvirtina, jog iš atsakovo reikalaujama ne nuostolių dėl laiku neatliktų darbų, tačiau nuostolių, patirtų dėl nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo. Todėl atsakovas apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog bet kokie kokybės trūkumai laikytini neužbaigtais darbais, o ne darbų trūkumais. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovas atsakovui liepė pasišalinti iš įrenginėjamo namo, kai Sutartyje numatyti apdailos darbai nebuvo baigti. Tačiau ir nebaigti darbai – sienų glaistymas ir parengimas dažymui – buvo atlikti nekokybiškai, todėl ieškovas pareikalavo atlyginti tik šių nebaigtų darbų trūkumų ištaisymą. Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovo nurodytos aplinkybės, kad darbų rangovas negalėjo atlikti nustatytu terminu dėl užsakovo kaltės, neturi įtakos ieškovo reikalavimo vertinimui. Duomenų, jog glaistymo ir kitų sienų paruošimo dažymui darbų kokybei turėjo įtakos dizainerės ar kitų ieškovo pasitelktų asmenų veiksmai, atsakovas nepateikė. Dėl Defektinio akto vertinimo ir įrodinėjimo pareigos

7921.

80Atsakovas apeliaciniu skundu teigia, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi UAB „Iki raktų“ darbuotojo J. K. sudarytu defektiniu aktu, neatsižvelgė į tai, jog aktą sudarė komerciškai suinteresuotas asmuo, atsakovui nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti šio akto sudaryme, jame nurodyti trūkumai nėra pagrįsti jokiais teisės aktais, nenurodyta, pagal kokius metodus buvo nustatyti nurodomi trūkumai. Todėl byloje buvo neteisingai paskirstyta įrodinėjimo pareiga tarp šalių. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atsakovo argumentais.

8122.

82Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį vienu iš pagrindinių atliktų rangos darbų tinkamumą ar trūkumų juose egzistavimą patvirtinančių dokumentų yra atliktų darbų priėmimo aktas. Šio akto parengimo pareiga tenka rangovui. Pažymėtina, jog pagal Sutarties 2.3 punktą darbai laikomi baigtais, kai vykdytojas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda darbus, o užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus kas savaitę. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per savaitę darbų apimtį ir vertę. Pagal Sutarties 3.4 punktą darbai dalimis priimami ir atitinkamos dalies darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi kas 7 dienas (el.b., 1 t., l. 67-71). Tačiau atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, jog būtų parengęs ir pateikęs ieškovui bent vieną iš atliktų tarpinių darbų (sienų glaistymo ir šveitimo) perdavimo-priėmimo aktą. Todėl nagrinėjamoje byloje pirmos instancijos teismas vadovavosi visais šalių byloje pateiktais duomenimis.

8323.

84Byloje esantys šalių susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovui vykdant darbus, ieškovas bei jo pasitelkta dizainerė ne kartą rašė dėl netinkamos darbų kokybės: dėl ant lango užeinančio gipso (2016 m. birželio 20 d. ir 21 el.laiškai (el.b., 1 t., l. 78; 87)), dėl nešlifuotų lubų, koridoriaus (2016 m. rugpjūčio 23 d. ir 26 d. el.laiškai (el.b., 1 t., l. 80-81)), dėl atsiųsto neblaivaus gipso meistro (2016 m. rugpjūčio 5 d. el. laiškas (el.b., 1 t., l. 110)), dėl WC bakelio apsiuvimo gipsu (2016 m. rugpjūčio 4 d. el.laiškas (el.b., 1 t. l. 111)). Atsakovo 2016 m. rugpjūčio 29 d. el.laiškas (el.b., 1 t., l. 116) ir atsakovo susirašinėjimas su ieškovo sutuoktine SMS žinutėmis 2016 m. rugpjūčio 31 d. – 2016 m. rugsėjo 1 d. (el.b., 1 t., l. 192-197) patvirtina, jog atsakovas po glaistymo darbų buvo atlikęs sienų ir lubų paviršiaus matavimus, taip pat ketino su savo darbuotojais ištaisyti visus trūkumus ir derino laiką dėl darbų priėmimo ir akto sudarymo, bet ieškovo sutuoktinė nurodė atsakovui baigti darbus, nes ateis dirbti kiti darbininkai.

8524.

86Aptartos aplinkybės patvirtina, jog atsakovas buvo atlikęs sienų ir lubų paviršiaus matavimus, tačiau nepateikė teismui jokių duomenų, kuriuose jie būtų užfiksuoti. Nors atsakovas teismui buvo pateikęs atliktų darbų nuotraukas, patvirtinančias, jog nuglaistytose sienose yra gręžiamos naujos skylės (el.b., 2 t., l. 72-76). Taigi atsakovas fiksuodavo savo atliktus darbus, tačiau baigtų glaistymo darbų nuotraukų teismui nepateikė. Taip pat atsakovas cituotuose laiškuose nurodė, jog ketina taisyti atliktus darbus, taigi pripažino, jog tam tikrų trūkumų vis tik buvo.

8725.

88Defektiniame akte (el.b., 1 t., l. 57-59; 158-160) nurodyta, jog jį atliko UAB „Iki raktų“ inžinierius J. K.. Akte nustatyta, jog glaistymo darbai yra atlikti visiškai ir paruošta dažymui, taip pat nustatyti defektai: sienos nėra tolygiai nuglaistytos, nuokrypiai viršija leistinus, ant nušveistų sienų bandyta lyginti, atsiradęs netolygumas neatitinka STR reikalavimų, dažymo kampai sumontuoti, juos suduriant ir yra neišlaikytas vertikalumas, WC rėmą apsiuvant gipsu neišlaikytas vertikalumas ir horizontalumas, kampuose nėra 90 laipsnių statmenumo. Padaryta išvada, jog dažymo darbai negali būti atliekami, reikia perglaistyti sienas ir lubas, papildomas šveitimas ir gruntavimas.

8926.

90Atsakovas nedalyvavo šio defektinio akto sudarymo metu, tačiau pirmos instancijos teismas teismo posėdyje, vykusiame 2018 m. sausio 17 d., liudytoju apklausė J. K., taip pat atsakovas turėjo galimybę užduoti jam klausimus, susijusius su defektinio akto sudarymu. Minėtas liudytojas gana detaliai parodė, kokiu būdu jis nustatė konstatuotus trūkumus, kaip atliko matavimus, kokiais prietaisais. Pažymėtina, jog teismas Defektiniame akte aptartų darbų trūkumų faktą nustatė remdamasis ir kitų, UAB „Iki raktai“ nedirbančių, liudytojų parodymais. Aplinkybę, jog glaistymo darbai buvo netinkamai atlikti patvirtino ir UAB „ADPF“ vadovas S. P.. Liudytojas R. B., kuriam buvo pasiūlyta užbaigti atsakovo atliktus darbus, parodė, jog atlikti darbai buvo labai prastos kokybės, jog jų ištaisymas būtų kainavęs daug brangiau, negu visas darbas atliktas nuo pat pradžių, todėl jis pasiūlymo atsisakęs. Todėl pripažinta, jog pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog atsakovo darbai buvo atlikti netinkamai, o atsakovas jokių duomenų, galinčių paneigti Defektiniame akte ir liudytojų parodymais nustatytas aplinkybes, nepateikė. Dėl netinkamai atliktų darbų ištaisymo kainos pagrįstumo

9127.

92Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su prie defektinio akto pateiktoje sąmatoje nurodyta darbų ir medžiagų suma, teigdamas, jog iš priteistos sumos nebuvo atimtos dažymo darbų medžiagos, taip pat, jog nurodytos darbų ir medžiagų kainos yra nepagrįstai didelės. Atsakovas pirmos instancijos teismui buvo pateikęs trijų rangovų pasiūlymus dėl sienų glaistymo, pagal kuriuos sienų glaistymo kaina už 437 kv.m būtų 2 160 – 2 185 Eur (el.b., 2 t., l. 77-79).

9328.

94Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog teismo posėdyje, vykusiame 2018 m. sausio 17 d., liudytoju apklaustas J. K. nurodė, jog į sąmatą nėra įtraukta dažų kaina, nes juos pirko pats užsakovas. Taigi į priteistą 6 103,83 Eur sumą įeina tik netinkamai atliktų sienų glaistymo bei kitų sienų paruošimo dažymui darbų ištaisymas, tai yra perglaistymas. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad prašoma priteisti paruošimo darbų yra artima šalių Sutartyje nustatytai 8 490,67 Eur kainai už visus apdailos darbus, todėl reikalavimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, atmestinas, nes skiriasi darbų apimtis (UAB „Iki raktų“ turėjo panaikinti atsakovo paliktus defektus, o po to perglaistyti iš naujo visas sienas ir lubas), be to, sudarant sutartį su nauju rangovu, pagal CK 6.653 straipsnio nuostatas darbų kaina yra nustatoma šalių susitarimu. Pažymėtina, kad iki rangos sutarties su UAB „Iki raktų“ sudarymo kiti asmenys, į kuriuos ieškovas kreipėsi dėl darbų trūkumų ištaisymo ir jų pabaigimo, atsisakė vykdyti šiuos darbus (liudytojų S. P., R. B. parodymai).

9529.

96Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9730.

98Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl detaliau šių argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

9931.

100Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimą į apeliacinį skundą. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovas pateikė duomenis, jog už atsiliepimą į apeliacinį skundą advokatui sumokėjo 606,02 Eur. Šios bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punkte numatyto 1 062,88 Eur maksimalaus dydžio už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 606,02 Eur bylinėjimosi išlaidos.

101Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

102Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

103Priteisti ieškovui K. P. iš atsakovo E. E. 606,02 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7 475,79 Eur išlaidų apdailos darbų... 6. 2.... 7. Ieškovas, jo sutuoktinė bei dizainerė nuolat elektroniniu paštu reiškė... 8. 3.... 9. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog po Sutarties... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 1 d. sprendimu priėmė... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, jog pagal Sutartį tarp šalių susiklostė vartojimo rangos... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, jog UAB „Iki raktų“ ir ieškovo 2016 m. rugsėjo 15 d.... 17. 7.... 18. Užsakovo teises darbo atlikimo metu reglamentuoja CK 6.658 straipsnis, kurio 3... 19. 8.... 20. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių rangos objekto perdavimą... 21. 9.... 22. Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog sutartyje numatytų darbų atsakovas... 23. 10.... 24. CK 6.661 straipsnio 1 dalyje numatyta rangovo teisė nepradėti darbų arba... 25. 11.... 26. Pagal CK 6.662 straipsnio 5 dalį, jeigu tarp rangovo ir užsakovo kyla ginčas... 27. 12.... 28. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, nes ieškovas... 29. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 13.... 31. Atsakovas E. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 32. 13.1.... 33. Siekiant pasinaudoti CK 6.680 straipsnyje ir 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 34. 13.2.... 35. Sutartimi atsakovas darbus buvo įsipareigojęs atlikti iki 2016 m. rugpjūčio... 36. 13.3.... 37. Ieškovo pasitelkta dizainerė nuolatos keitė projektą ir davė nurodymus... 38. 13.4.... 39. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas dėl termino ieškovui pirmą... 40. 13.5.... 41. Defektinis aktas neatskleidžia, kiek ir kuriose vietose buvo nustatyti... 42. 13.6.... 43. Defektinio akto sąmatoje nurodyta ne tik darbų kaina, tačiau ir medžiagų... 44. 13.7.... 45. Teismas pripažino, jog trūkumų šalinimo išlaidas patvirtina ieškovo... 46. 13.8.... 47. Teismas, priteisdamas iš atsakovo išlaidas darbų trūkumams pašalinti... 48. 14.... 49. Atsiliepimu į ieškovo E. E. apeliacinį skundą ieškovas K. P. nesutinka su... 50. 14.1.... 51. Ieškovo reikalavimas dėl atliktų rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų... 52. 14.2.... 53. Defektiniame akte nustatyta, jog dėl nekokybiškai atliktų atsakovo darbų... 54. 14.3.... 55. Atsakovo nurodoma aplinkybė, jog darbų jis negalėjo pradėti dėl ieškovo... 56. 14.4.... 57. Atsakovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia atskiromis bylos medžiagos... 58. 14.5.... 59. Atsakovo atliktų darbų defektus pripažino ir posėdyje liudytoju apklaustas... 60. 14.6.... 61. Tiek Defektinio akto sąmatoje, tiek lokalinėje sąmatoje (prie 2016 m.... 62. 14.7.... 63. Ieškovas, elgdamasis sąžiningai bei nesiekdamas pasipelnyti atsakovo... 64. 14.8.... 65. Tiek ieškovas, atsisakydamas dalies reikalavimo, tiek liudytoju apklaustas J.... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 67. 15.... 68. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo dalies, kuriuo buvo patenkintas... 69. 16.... 70. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovas su atsakovu 2016 m. gegužės... 71. 17.... 72. Ieškovas 2016 m. rugsėjo 15 d. su UAB „Iki raktų“ sudarė rangos... 73. 18.... 74. Pirmos instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog šalių sudaryta Sutartis... 75. 19.... 76. Remiantis CK 6.334 straipsnio 1 dalimi, jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai... 77. 20.... 78. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Sutarties vykdymo metu egzistavo tam... 79. 21.... 80. Atsakovas apeliaciniu skundu teigia, jog pirmos instancijos teismas... 81. 22.... 82. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 83. 23.... 84. Byloje esantys šalių susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovui vykdant... 85. 24.... 86. Aptartos aplinkybės patvirtina, jog atsakovas buvo atlikęs sienų ir lubų... 87. 25.... 88. Defektiniame akte (el.b., 1 t., l. 57-59; 158-160) nurodyta, jog jį atliko UAB... 89. 26.... 90. Atsakovas nedalyvavo šio defektinio akto sudarymo metu, tačiau pirmos... 91. 27.... 92. Atsakovas apeliaciniu skundu nesutinka su prie defektinio akto pateiktoje... 93. 28.... 94. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog teismo posėdyje,... 95. 29.... 96. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 97. 30.... 98. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 99. 31.... 100. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas už... 101. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 102. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 1 d. sprendimą palikti... 103. Priteisti ieškovui K. P. iš atsakovo E. E. 606,02 Eur bylinėjimosi...