Byla 1-29-314/2017

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas Antanas Šeštokas, sekretoriaujant Loretai Žukevičiūtei, dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui, nukentėjusiajam R. B., kaltinamojo M. T. gynėjui advokatui Romai Katilovskienei, kaltinamojo K. S. gynėjui advokatui Vytui Kantaravičiui, kaltinamojo L. Z. gynėjui advokatui Vincui Pacevičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3M. T., gim. ( - ), a. k. ( - ), ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, ( - ) išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 138 str. 2 d. 8 p. ir BK 284 str. 1 d., padarymu;

4L. Z., gim. ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, ( - ) išsilavinimo, ( - ) 3 kurso studentas, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., padarymu.

5K. S., gim. ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, ( - ) išsilavinimo, nesimoko ir nedirba (nuo 2016-08-08 ( - )), gyv. ( - ), teistas: 1) 2015-01-22 Marijampolės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 str. 1 d., vadovaujantis BK 641 str., laisvės apribojimu 8 mėn., įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.; 2) 2016-03-02 Druskininkų miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 284 str. 1 d., vadovaujantis BK 641 str., laisvės apribojimu 10 mėn., įpareigojant per 10 mėn. neatlygintinai išdirbti 100 val.; teistumas neišnykęs, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir BK 284 str. 1 d., padarymu;

6Teismas

Nustatė

7M. T. 2015 m. gruodžio 29 d. apie 22.58 val. viešoje vietoje - degalinės "Statoil", esančios M. K. Čiurlionio g. 113, Druskininkai, teritorijoje, dėl menkavertės dingsties, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto vartojimu nukentėjusiojo A. J. atžvilgiu, o būtent prie minėtos degalinės įėjimo durų koja spyrė A. J., bandančiam nuraminti konfliktuojančius M. A. ir M. T., tačiau nepataikė, ir degalinės teritorijoje pasivijęs nuo jo bėgantį A. J. abiejų rankų kumščiais sudavė A. J. nemažiau kaip penkis smūgius į veido sritį, ko pasekoje A. J. nukrito ant žemės, tuo nukentėjusiajam A. J. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruva odoje ir poodyje, dešinės akies vokuose, dešinės akies obuolio sumušimu, pakraujavimu į dešinės akies priekinę kamerą, kraujosruva dešinės akies obuolio junginėje, tokiu būdu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei nežymiai sužalojo nukentėjusįjį A. J..

8M. T., K. S., L. Z., veikdami bendrininkų grupėje, 2016 m. gegužės 28 d. apie 22.10 val., Druskininkų miesto šventės metu, viešojoje vietoje – Vilniaus alėjoje, tarp pastatų Nr. 9 ir Nr. 11, Druskininkų mieste, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu kitų asmenų akivaizdoje, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, sudavė smūgius kumščiais ir buteliu K. L. į galvą, pastarajam nugriuvus ant žemės, spardė į įvairias kūno vietas, ne mažiau penkių smūgių, tuo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam K. L. kraujosruvas odoje ir poodyje abiejų akių vokuose, nosies nugarėlėje ir abiejuose žastuose, odos nubrozdinimai kairio momenkaulio gumburo srityje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir kairėje blauzdoje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I, II, III ir kairės pusės I, II, III bei apatinio žandikaulio dešinės pusės III ir kairės pusės I, II dantų vainikų kraštų lūžimą, kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimą, tuo nukentėjusiajam K. L. sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip dešimties dienų laikotarpiui.

9K. S. 2016 m. gegužės 28 d. apie 22.15- 22.25 val., Druskininkų miesto šventės metu, viešojoje vietoje – Vilniaus alėjoje, tarp pastatų Nr. 9 ir Nr. 11, Druskininkų mieste, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 1,34 promilės girtumas) įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu kitų asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, sudavė ne mažiau vieną smūgį kumščiu R. B. į veidą, tuo padarydamas nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruva viršutinės lūpos kairės pusės gleivinėje, muštine žaizda viršutinės lūpos kairės pusės gleivinėje, viršutinio žandikaulio kairės pusės II danties vainiko krašto lūžimu.

10Kaltinamasis M. T. kaltę pripažino ir parodė, kad 2015-12-29 apie 22.50 val. su E. P. atvažiavo į degalinę „Statoil“, esančią Druskininkuose, nusipirkti maisto produktų. Tarpduryje prasilenkiant su vienu iš jaunuolių, kaip vėliau sužinojo M. A., užkabino pečiu E. P.. Tada M. A. ir E. P. išėjo į kiemą prie degalinės pasikalbėti. Jis taip pat išėjo. Kieme E. P. susistumdė su M. A.. Tada priėjo, kaip vėliau sužinojo A. J., kuris pradėjo raminti. Tada norėjo A. J. spirti, tačiau nepataikė ir nukrito ant žemės. A. J. nuo jo bėgo. Jis, pasivijęs A. J., rankų kumščiais sudavė ne mažiau penkis smūgius į veidą. Po suduotų smūgių A. J. nukrito ant žemės. Prieš tai su A. J. nebuvo pažįstami ir konfliktų neturėjo.

11Taip pat kaltinamasis M. T. kaltę pripažino ir parodė, kad 2016-05-28 vakare buvo Druskininkų miesto šventėje, kuri vyko miesto centre, Vilniaus alėjoje. Šventėje susipažino su vaikinu, vardu K., kurio pavardė, kaip vėliau sužinojo S.. Su K. šventėje sutiko L. Z., kurį anksčiau pažinojo iš matymo. Vienu momentu priėjo L. Z. ir pasakė, kad jį kažkas sumušė, paprašė pagalbos eiti kartu su juo pasiaiškinti. Tada visi trys nuėjo netoli gydyklų, kur buvo daug žmonių. Matė, kaip L. Z. priėjo prie kažkokio vaikino ir iš karto pradėjo jį rankomis mušti. Ką tuo metu veikė K. S., nematė. Vienu momentu prieš jį atsidūrė tas vaikinas, kurį puolė L. Z.. Tada jis vieną kartą jam sudavė į pakaušį, dėl suduoto smūgio nukentėjusysis nukrito ir vėl atsikėlė. Neprisimena ir negali pasakyti, kiek smūgių ir kur nukentėjusiajam sudavė K. S. ir L. Z., tačiau matė, kad smūgiuota buvo tiek rankų kumščiais, tiek kojomis.

12Kaltinamasis L. Z. kaltę pripažino ir parodė, kad 2016-05-28 vakare buvo Druskininkų miesto šventėje. Apie 22 val. norėjo parūkyti, cigarečių turėjo, bet neturėjo žiebtuvėlio. Tada priėjo prie nepažįstamo vaikino ir paprašė žiebtuvėlio. Pokalbio metu kilo konfliktas, nukentėjusysis nuo savęs jį nustūmė. Tada susitiko M. T. ir K. S., kurių paprašė pagalbos. Šie sutiko. Tada visi trys nuėjo į tą vietą, kur susistumdė su nukentėjusiuoju. Atėjęs iš karto bandė nukentėjusiajam trenkti į veidą, tačiau nepataikė, bet pats gavo smūgį nuo nukentėjusiojo į veidą. Po suduoto smūgio išgirdo stiklo dūžio garsą. Kas sudavė buteliu į galvą nukentėjusiajam, pasakyti negali, kadangi nematė. Po suduoto smūgio nukentėjusysis nukrito, tada prišoko prie gulinčio nukentėjusiojo ir apie 2-5 kartus spyrė koja į įvairias kūno vietas, tame tarpe ir į galvą. Po to jį kažkas nustūmė į šoną ir visi išsiskirstė.

13Kaltinamasis K. S. kaltę pripažino ir parodė, kad šventėje vartojo alkoholinius gėrimus, todėl visko gerai neprisimena. Prisimena, kad šventėje su M. T. susitiko L. Z., kuris paprašė pagalbos, nes su kažkokiu nepažįstamu vaikinu susipyko. Tada visi trys nuėjo į L. Z. nurodytą vietą, kur susipyko su nepažįstamu vaikinu. Trise priėjo prie nukentėjusiojo, šalia kurio dar buvo ir kitų žmonių. Tuo momentus L. Z. bandė trenkti nukentėjusiajam, bet nepataikė, tada nukentėjusysis sudavė į veidą L. Z.. Tai pamatęs turėtu pustuščiu alaus buteliu trenkė nukentėjusiajam į galvą, alaus butelis sudužo. Po to pajuto, kad jam kažkas smogė į dešinį žandą, dėl smūgio prarado sąmonę. Po kurio laiko kažkoks nepažįstamas vyriškis paklausė ar jam viskas gerai. Tai buvo nukentėjusysis R. B.. Jis supratęs, kad šis vyriškis jam smogė į žandą, nieko nesakęs trenkė R. B. į veidą. R. B. po smūgio pradėjo bėgti. Tuo momentu atvyko policijos pareigūnai ir sulaikė.

14Kaltinamiesiems M. T., L. Z., K. S. pilnai pripažinus savo kaltę, visi proceso dalyviai sutiko, kad būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl tiek teismui, tiek kitiems proceso dalyviams neabejojant dėl nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių, įrodymų tyrimas, įvykdžius BPK 291 str. reikalavimus, buvo nutrauktas (BPK 273 str).

15Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme ištirtais įrodymais:

16- nukentėjusysis A. J. parodė, kad 2015-12-29 apie 23 val. su M. A. nuėjo į degalinę “Statoil”, esančią Druskininkuose, M.K. Čiurlionio g. 113. Jam įėjus į degalinės vidų, matė du jam nepažįstamus jaunuolius. Prasilenkiant su vienu iš jaunuolių, galimai M. A. vieną iš jų užkabino pečiu, nes M. A. buvo neblaivus ir svirduliavo į šonus. Ar tarpusavyje minėti jaunuoliai ką nors vienas kitam sakė, jis negirdėjo. Tada M. A. ir minėtas jaunuolis išėjo į kiemą pasikalbėti. Jis susimokėjęs degalinėje už maistą išėjo iš degalinės ir pamatė kieme besistumdančius M. A. bei minėtą nepažįstamą jaunuolį, kaip vėliau sužinojo, kad tai buvo M. T.. Jis M. T. nepažinojo. Tada jis priėjo prie M. T. ir M. A. ir pradėjo juos raminti, tačiau tuo metu į jį atsisukęs M. T. staiga spyrė jam, tačiau nepataikė ir M. T. pats nukrito ant žemės. Jis pradėjo bėgti, o M. T., jį pasivijęs, abiejų rankų kumščiais jam sudavė ne mažiau penkių smūgių į veidą. Dėl suduotų smūgių jis jautė fizinį skausmą ir nuo suduotų smūgių nukrito ant žemės. Po suduotų smūgių jam buvo sumušta dešinė akis, nosis. Tuo metu kieme prie degalinės buvo dar du jaunuoliai, tačiau jų nepažįsta. Jis su M. T. susitaikė, jo M. T. atsiprašė, jis M. T. pretenzijų neturi, padarytą turtinę žalą M. T. atlygino (t. 1., b. l. 7-78).

17- specialisto išvada Nr. G 100/2016 (06) nustatyta, kad A. J. kliniškai nustatyta kraujosruva odoje ir poodyje dešinės akies vokuose, dešinės akies obuolio sumušimas, pakraujavimas į dešinės akies priekinę kamerą, kraujosruva dešinės akies obuolio junginėje. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimas padarytas veikiant dešinės akiduobės sritį kietu buku žalojančiu daiktu galimai užduotyje nurodytu laiku. Sužalojimas padarytas mažiausiai vieno trauminio poveikio pasėkoje (t. 1, b. l. 92-94).

18- nukentėjusysis K. L. parodė, kad 2016-05-29 kreipėsi į Alytaus AVPK Druskininkų PK dėl to, kad 2016-5-28 apie 22 val. Druskininkų m., Vilniaus al., aikštelėje tarp pastatų sumušė keturi nepažįstami jaunuoliai. 2016-05-28 apie 22 val. ėjo kartu su drauge B. V. nuo Nemuno upės pakrantės link pramogų aikštės. Einant tarp pastatų Nr.11 ir Nr. 9 priėjo vaikinas apie 175 cm. ūgio, apie 20 metų amžiaus, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai šviesūs, trumpi. Jis vilkėjo šviesios spalvos džemperį, po juo tamsius marškinėlius. Jis paprašė degtukų. Nukentėjusysis ir B. V. atsakė, kad neturi ir nerūko. Jis tuo labai pasipiktino, pavadino nukentėjusįjį „gaideliu", priėjo, atkišo veidą, pradėjo keikti necenzūriniais žodžiais, mosikuoti rankomis, t. y. elgtis agresyviai. Į prašymus pasitraukti nereagavo, todėl nukentėjusysis jį atstūmė nuo savęs. Nei vieno smūgio vienas kitam nesudavė, vaikiną tik atstūmė, kadangi norėjo išvengti konflikto. Akivaizdžiai matėsi, kad vaikinas neblaivus. Vaikinas nubėgo link viešbučio „Europa Royal". Nubėgant jis šaukė, kad dabar kažkas bus, jo neklausė ir nekreipė dėmesio. Nukentėjusysis su mergina liko toje pačioje vietoje. Šventėje kartu buvo keli draugai, tačiau tuo momentu, kai vaikinas kabinėjosi ir vėliau vyko muštynės, jie buvo nuėję į tualetą ir nieko nematė. Po kelių minučių pamatė, kad nuo pramogų aikštės pusės artėja tas pats jaunuolis, jau be džemperio, jį nešėsi rankoje. Kartu su juo ėjo dar du jaunuoliai. Vienas iš jų ėjo vaikinui iš dešinės, buvo su džemperiu ir dešinėje rankoje nešėsi stiklinį butelį. Jis buvo apie 23 m., apie 180 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai tamsūs, trumpi. Iš kairės einantis vaikinas buvo su šviesios spalvos marškinėliai ilgomis rankovėmis, apie 183 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai tamsūs, trumpi. Pirmas vaikinas iš karto puolė užsimojęs kairės rankos kumščiu ir bandė pataikyti į veidą, tačiau nukentėjusysis smūgio išvengė ir sudavė kaire ranka jam į veidą. Tuomet pamatė, kad vaikinas ėjęs iš dešinės priėjęs arčiau trenkė į veidą rankoje laikytu buteliu. Pataikė buteliu į kairę galvos pusę, virš ausies. Nuo smūgio butelis sudužo. Nukentėjusysis atsitraukė ir užsidengė veidą, tuomet kažkuris iš minėtų vaikinų smūgiavo rankos kumščiu į veidą ir pataikė į smakrą. Kuris iš jų smūgiavo, nematė. Tuomet nukentėjusysis kažkuriam iš jų sudavė rankos kumščiu į galvą, kuriam iš vaikinų pataikė, nežino. B. V. sušuko, kad puola iš nugaros pusės, pajuto smūgį į pakaušio sritį, nuo šio smūgio nugriuvo ant asfalto. Nugriuvo priekiu, t. y ant pilvo. Nuo smūgio prarado sąmonę. Atsigavęs iš karto pradėjo keltis. Keldamasis jautė smūgius kojomis į galvą, į pakaušį, į dešinę ranką. Mano, kad buvo įspirta keturis kartus, šių smūgių sekos pasakyti negali, kiek tiksliai kartų buvo įspirta taip pat pasakyti negali, kas tiksliai įspyrė, taip pat pasakyti negali, nematė. Kiek smūgių buvo suduota, į kur, kas juos sudavė kol gulėjo be sąmonės, nežino. Atsikėlus iš nosies jau bėgo kraujas, silpnai matė dešine akimi, svaigo galva. Atsikėlus jis bandė atsitraukti ir prie savo kairio šono pamatė ketvirtą vaikiną, kuris, kaip jis mano, galėjo prieš tai užpulti iš nugaros pusės ir suduoti smūgį į pakaušį, po kurio prarado sąmonę. Šis vaikinas sudavė smūgį kumščiu į kairę lūpų pusę, nukentėjusysis jam sudavė kumščiu į veidą, kur pataikė, nematė. Atrodo, kad šis vaikinas po smūgio nukrito. Nukentėjusysis toliau bandė atsitraukti nuo puolusių vaikinų. Šalia dar buvo kiti du vaikinai, vienas iš jų buvo su džemperiu, kuris prieš tai į galvą sudavė buteliu. Atsikėlęs bandė atsitraukti, nubėgo link pramogų aikštės, vijosi jau minėtas vaikinas su džemperiu. Sustojo prie nepažįstamų vaikinų, kurie padavė servetėlių ir valė kraują nuo veido. Vaikinas, kuris vijosi, atsitraukė. Po to pamatė policijos pareigūnus, kurie nubėgo link konflikto vietos. Jiems pranešė apie įvykį. Kuriuo momentu susižalojo kairį petį, nežino. Tai galėjo įvykti nuo suduotų smūgių gulint be sąmonės, taip pat mano, kad tuo metu buvo sužalota dešinė akis ir nosis. Visus minėtus vaikinus gali atpažinti. Kas galėjo matyti ar matė šį įvykį, nežino. Kaip jau minėjo, dėl suduotų smūgių buvo praradęs sąmonę ir pasakodamas tolimesnę įvykių seką ir eigą gali suklysti, kadangi silpnai orientavosi, beveik nematė dešine akimi (t. 1, b. l. 97-98, 102-104).

19- papildomai apklaustas nukentėjusysis K. L. parodė, kad 2016-06-02 atliktų asmens parodymų atpažinti pagal nuotraukas metu atpažino M. T., L. Z., K. S. (t. 1, b. l. 105-106).

20- specialisto išvada Nr. pG 752/2016 nustatyta, kad K. L. padaryta kraujosruvos odoje ir poodyje abiejų akių vokuose, nosies nugarėlėje ir abiejuose žastuose, odos nubrozdinimai kairio momenkaulio gumburo srityje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir kairėje blauzdoje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I,II,III ir kairės pusės I,II, III bei apatinio žandikaulio dešinės pusės III ir kairės pusės I,II dantų vainikų kraštų lūžimas, kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimas. Sužalojimų visuma kvalifikuotina kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimo sveikata sutrukdyta ilgesniam kaip dešimties dienų laikotarpiui. Kraujosruvos odoje ir poodyje abiejų akių vokuose, nosies nugarėlėje ir abiejuose žastuose, odos nubrozdinimai kairio momenkaulio gumburo srityje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir kairėje blauzdoje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I,II,III ir kairės pusės I,II,III bei apatinio žandikaulio dešinės pusės III ir kairės pusės I,II dantų vainikų kraštų lūžimas tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai kvalifikuotina kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 1, b. l. 127-129).

21- specialisto išvada Nr. pG 1264/2016 nustayta, kad K. L. dantų vainikų kraštų lūžimo padarymo mechanizmas - poveikis kietais bukais žalojančiais daiktais. Dėl kinetinės trauminio poveikio energijos dydžio, dėl sąlyginai plataus traumuojančio paviršiaus bei dėl apatinio žandikaulio paslankumo trauminio poveikio pasėkoje, galėjo nelikti objektyvių trauminio poveikio žymių apatinio žandikaulio srityje, tačiau dėl sukąstų dantų eilių pasislinkimo viena kitos atžvilgiu trauminio poveikio pasėkoje, galėjo būti pažeisti dantų vainikų kraštai. Be to, dėl staigaus ir stipraus žandikaulių suartėjimo ir dantų eilių atsitrenkimo viena į kitą, esant trauminiams poveikiams į galvos viršutinę dalį, taip pat galėjo būti pažeisti dantų vainikų kraštai. Dantys priskiriami kietų bukų, riboto paviršiaus, žalojančių daiktų grupei. Peržiūrint nuo ( - ) metų tvarkomą pil. K. L. ambulatorinę asmens sveikatos istoriją duomenų, nurodančių į kairio raktikaulio ar kairio peties traumas iki 2016-05- 28 įvykio ir po 2016-05-28 įvykio nėra. Kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytu laiku, t.y. 2016-05-28. Kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimo mechanizmas - dažniausiai sąnario patempimas/išsiskyrimas, veikiant išorinei jėgai iš lateralinės pusės arba iš viršaus į apačią į mentės petinę ataugą (nukritus ant peties/ant šono, smūgiuojant į peties sritį) (t. 1, b. l. 137-138).

22-parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota, kaip nukentėjusysis K. L. parodo Druskininkų m., Vilniaus al. tarp pastatų Nr. 9 ir Nr. 11 esančioje aikštėje vietą, kurioje 2016-05-28 būnant jam buvo suduoti nepažįstamų vaikinų smūgiai (t. 1, b.l. 107-113).

23- nukentėjusysis R. B. parodė, kad 2016-05-28 apie 21 val. vienas atvyko į Druskininkų miesto šventę, kuri vyko Druskininkų mieste, tikslaus adreso kur šventė vyko nurodyti negali, nes nežino, kadangi ne druskininkietis, bet vietą parodyti gali. Druskininkų miesto šventės metu susitiko savo pažįstamus V. A., E. M., I. P.. Visi susitikę stovėjo ir šnekučiavosi. Tikslaus laiko nurodyti negali, nes nepamena, bet galėjo būti apie 22 val.30 min., visiems stovint ir šnekučiuojantis staiga ir be priežasties atbėgo jaunuolių grupelė iš trijų arba keturių asmenų, iš kurių pribėgęs vienas jaunuolis nukentėjusiajam dešinės rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į veido sritį, ar nuo patirto smūgio parkrito, ar buvo sąmoningas, pasakyti negali, nes nepamena. Ką kiti jaunuoliai, kurie atbėgo kartu su jaunuoliu, kuris sudavė smūgį į veidą, darė, pasakyti negali, nes nepamena. Bet pamena tiek, kad kuomet pajuto nuo suduoto smūgio į veidą fizinį skausmą, pradėjo bėgti, o jaunuolis sudavęs smūgį vijosi. Bėgant link laiptų, kurie veda žemyn link Nemuno upės, pamatė priešais save atbėgančius policijos pareigūnus, prie kurių sustojo ir paaiškino visą įvykusią situaciją apie neseniai įvykusias muštynes bei nurodė jaunuolį, kuris sudavė ranka vieną smūgį į veido sritį, šis jaunuolis, kuris taip padarė, vis dar tebesivijo. Kuomet jis pribėgo prie nukentėjusiojo ir policijos pareigūnų, jiems nurodė, kad būtent šis jaunuolis sumušė. Policijos pareigūnai jaunuolį sulaikė. Policijos pareigūnas parodė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas vaizdas Druskininkų mieste, Druskininkų šventės metu prie gydyklų. Parodžius filmuotą medžiagą policijos pareigūnui parodė vietą, kur jis su draugais stovi 22:13:41.472 2016-05-28 ir stovi toje pačioje vietoje iki 22:14:34.380 2016-05-28. Vėliau filmuotoje medžiagoje jo su draugais nebesimato, nes jau būna įvykusios muštynės, kurių vaizdo įraše nesimato, nes vaizdo kamera sukasi aplink savo ašį ir to muštynių momento nėra užfiksavusi (t. 1, b. l. 151-152, 153-155, 158-159)

24- papildomai apklaustas nukentėjusysis R. B. parodė, kad matė veidą tik vieno jį mušusio asmens, jį atpažino iš nuotraukos. Kitų jį mušusių asmenų gerai nematė veido, todėl jų neįsidėmėjo, jų negali atpažinti (t. 1, b. 165-166).

25- specialisto išvada Nr. 531/2016 nustatyta, kad R. B. padaryta kraujosruva viršutinės lūpos kairės pusės gleivinėje, muštinė žaizda viršutinės lūpos kairės pusės gleivinėje, viršutinio žandikaulio kairės pusės II danties vainiko krašto lūžimas. Sužalojimas padarytas veikiant lūpų sritį kietu buku žalojančiu daiktu, galimai užduotyje nurodytu laiku. Sužalojimas padarytas mažiausiai vieno trauminio poveikio pasėkoje. Padaryto sužalojimo pasėkoje nukentėjusysis galėjo jausti fizinį skausmą. Sužalojimo padarymo galimybė, griūnant ir atsitrenkiant į kietą buką žalojantį paviršių, mažai tikėtina. Sužalojimo padarymo galimybė, nukentėjusiajam susižalojant pačiam, mažai tikėtina. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t. 1, b. l. 172-173).

26- liudytojas K. P. parodė, kad 2015-12-29 jis dirbo degalinėje „Statoil“, esančioje M.K. Čiurlionio g. 113, Druskininkuose. Apie 22 val. 50 min. jam kasoje aptarnaujant nepažįstamus vaikinus ir jiems nuėjus nuo kasos, išgirdo duslų garsą, kaip būtų pastumiant pečiu, tačiau tuo metu prie kasos priėjus kitiems klientams, jis nematė kas ir kada išėjo iš degalinės. Jis nematė ir negirdėjo, kad lauke būtų kažkas mušęsi (t. 2, b. l. 8-9).

27- liudytojas M. A. parodė, kad 2015-12-29 apie 23 val. su A. J. nuėjo į degalinę “Statoil”, esančią Druskininkuose, M.K. Čiurlionio g. 113 pavalgyti. Jiems įėjus į degalinės vidų joje matė du jaunuolius. Prasilenkdamas su vienu iš jaunuolių jis, būdamas neblaivus, užkabino pečiu vieną iš jų ir kažką jam pasakė. Tas jaunuolis jam pasakė, kad išeitų į kiemą pasikalbėti. Jis išėjo į kiemą pasikalbėti su juo ir kieme jie pradėjo stumdytis. Konflikto metu jam jokie smūgiai suduoti nebuvo. Šio konflikto metu A. J. priėjo prie jų ir kažką jaunuoliui galimai pasakė, tačiau dėl girtumo jis nepamena. Jis pamatė, kad A. J. staiga pradėjo bėgti nuo jų, o paskui jį pradėjo bėgti jaunuolis, su kuriuo jis susistumdė, kaip vėliau sužinojo tai buvo M. T.. Kas vyko toliau, jis nematė.(t. 2, b. l. 2-3).

28- liudytojas E. P. parodė, kad 2015-12-29 apie 22.50 val. jis su M. T. pastarojo vairuojamu automobiliu atvyko į degalinę „Statoil“, esančią M. K. Čiurlionio g. 113, Druskininkai, nusipirkti maisto. Degalinėje nusipirkus maisto produktų ir einant link išėjimo, jam prasilenkiant su kitu jaunuoliu, pastarasis jį pečiu pastūmė. Minėto jaunuolio, kuris buvo neblaivus, nepažįsta. Jis šio jaunuolio paklausė, kodėl jis stumdosi bei pasakė, kad eitų pasikalbėti į kiemą. Su minėtu jaunuoliu buvo dar vienas jam nepažįstamas jaunuolis. Tada jis su M. T. ir abiem minėtais jaunuoliais išėjo į lauką. Kieme jis nepažįstamo vaikino paklausė, kodėl jis jį stumdo ir rankomis pastūmė tą jaunuolį. Kitas jaunuolis taip pat rankomis pastūmė M. T. ir jaunuolis pradėjo bėgti. M. T. koja norėjo spirti jaunuoliui, tačiau M. T. nepataikė ir pats nukrito ant žemės. M. T., atsikėlęs nuo žemės, pradėjo vytis minėtą jaunuolį, tačiau kur nusivijo nematė, nes buvo tamsu. Kas ir kam sudavė smūgius, jis nematė. Kiek vėliau sužinojo, kad jaunuolis, kuris jį pastūmė pečiu, yra M. A.. (t. 2, b. l. 5-6).

29- liudytoja B. V. parodė, kad 2016-05-28 apie 21 val. Druskininkuose miesto šventės metu miesto centre priėjo nepažįstamas vaikinas, kuris paprašė degtukų. Jis buvo apie 22-25 metus amžiaus, 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, apsirengęs pilku džemperiu ir pilkomis kelnėmis. Ji ir jos draugas K. L., kuris buvo kartu, vaikinui pasakė, kad nerūko ir degtukų neturi. Tada vaikinas agresyviai nusiteikęs priėjo prie K., atsistojo beveik veidu į veidą ir provokavo konfliktą. K. ranka vaikiną nuo savęs atstūmė, kad būtų saugesnė aplinka ir laikė ištiesęs ranką į vaikiną, kad šis neartėtų, po ko K. su juo susistumdė ir vaikinas nuėjo. Po 5-7 minučių jis sugrįžo su 3-4 draugais. Visi vaikinai buvo panašaus amžiaus - apie 22-25 metų. Vienas iš jų vilkėjo kreminės spalvos megztinį, kitas buvo mėlynai dryžuotu megztiniu, kitų neįsidėmėjo. Kai jie atbėgo, vienas iš karto buteliu sudavė K. į galvą, butelis sudužo, prasidėjo muštynės, tada vaikinas dryžuotu megztiniu trenkė K. į galvą, į veidą, tiksliai nematė, nes tuo metu aiškinosi su vaikinu kreminiu megztiniu, kodėl muša K.. Pamatė, kad K. gynėsi ir vaikinas dryžuotu megztiniu nukrito ant žemės. Kadangi K. buvo apsuptas vaikinų, viso įvykio liudytoja negalėjo matyti, buvo išsigandusi, o vaikinas kreminiu megztiniu pribėgęs užpuolė K. iš už nugaros, trenkė jam, K. nukrito ant žemės, kažkas iš vaikinų jį gulintį spardė. Kas spardė nematė, iš išgąsčio buvo rankomis užsidengusi veidą. Muštynės baigėsi tada, kai K. ištrūkęs išbėgo į žmonių minią. Konfliktavusius asmenis galėtų atpažinti (t. 2, b. l. 15-16).

30- 2016-06-28 atliktų asmens parodymų atpažinti pagal nuotraukas metu B. V. atpažino L. Z., M. T. (t. 2, b. l. 141-152).

31- liudytoja D. V. parodė, kad 2016-05-28 su seserimi B. V. ir jos draugu K. L. atvyko į Druskininkų miesto šventę. Apie 21-22 val. priėjo nepažįstamas vaikinas. Jis atrodė apsvaigęs, nes svirduliavo, kalba buvo nerišli. Jis paprašė ugnies. K. su sese atsakė, kad nerūko ir ugnies neturi. Tada jis pradėjo elgtis agresyviai, kelis kartus reikalavo ugnies, savo veidą prikišo prie K. veido. K. ranka jį šiek tiek atstūmė nuo savęs ir per ištiestą ranką jį prilaikė. Dar pašūkavęs jis nuėjo, bet greitai sugrįžo su 3 vaikinais. Visi vaikinai K. apstojo lanku, pradėjo kalbėtis su juo, kas čia buvo. Tada kairėje stovėjęs vaikinas rankoje turėtu buteliu sudavė K. į galvą, jis nuo smūgio lyg kluptelėjo, bet greitai vėl atsitiesė. Tada visi vaikinai puolė K. mušti. Vaikinai rankomis sudavė smūgius K. į viršutinę kūno dalį, jis gynėsi ir taip pat vaikinams sudavė smūgius, vienas iš vaikinų buvo nugriuvęs. Smūgius K. sudavė trys vaikinai. Muštynės užtruko apie 6 minutes. K. išsisuko iš vaikinų ir pradėjo bėgti link žmonių minios. Vienas vaikinas jį vijosi, bet vėliau jis pasišalino. Galėtų atpažinti vaikiną, kuris pradėjo konfliktą. Jis vilkėjo šviesias kelnes ir kreminius marškinėlius. Taip pat atpažintų vaikiną, kuris K. sudavė buteliu į galvą. Šis vaikinas vilkėjo džemperį su dryžiais, mėlynas kelnes. Kitų vaikinų neįsidėmėjo (t. 2, b. l. 24-26).

32- 2016-06-28 atliktų asmens parodymų atpažinti pagal nuotraukas metu D. V. atpažino L. Z., M. T. (t. 2, b. l. 177-182).

33- liudytoja A. K. parodė, kad 2016-05-28 vakare buvo Druskininkų miesto šventėje. Būnant miesto centre ir sėdint ant suoliuko pamatė pažįstamą B. V.. Kartu su ja buvo jos sesuo D. ir draugas K. L.. Pastebėjo, kaip prie jų priėjo nepažįstamas vaikinas, kuris atrodė apsvaigęs, nes svirduliavo, mosavo rankomis. Vaikinas elgėsi agresyviai, prišoko prie K., prikišo savo veidą prie pat K. veido, kažką kalbėjo, ranka buvo užsimojęs. Matė, kaip K. L. jį nuo savęs atstūmė ranka. Tada vaikinas K. garsiai pasakė, kad pabūtų čia minutę ir kažkur nuėjo. Jis vilkėjo šviesius pilkus drabužius. Greitai vaikinas sugrįžo dar su trimis vaikinais. Vieną iš jų pažino, tai buvo M. T., kitų nepažįsta. Visi vaikinai apsupo K., vienas, kuris vilkėjo džemperį su mėlynomis juostomis, buteliu trenkė K. į galvą, kiti prišokę smūgiavo kumščiais į kūną. Vaikinas dryžuotu džemperiu ir toliau sudavė kumščiais smūgius K., M. T. taip pat mušė. Matė, kad K. bandė gintis, jiems taip pat sudavė smūgius, kažkuris iš vaikinų buvo nugriuvęs ant žemės, o kiti jį kėlė. K. L. taip pat buvo ant žemės, vaikinai jį spardė. Vienu momentu K. ištrūko iš vaikinų ir pabėgo į žmonių minią (t. 2, b. l. 30-33). 2016-06-28 atliktų asmens parodymų atpažinti pagal nuotraukas metu A. K. atpažino L. Z., M. T. (t. 2, b. l. 157-164).

34- liudytojas E. K. parodė, kad iš matymo pažįsta druskininkiečius M. T., L. Z. (pravardė "R."). Taip pat iš matymo žino ir K. S., nes su juo tekę būti bendrų draugų kompanijoje. Minėtus asmenis žino iš matymo, nėra geri draugai. E. Z. yra draugas, tarpusavio santykiai geri. 2016-05-28 vakare su draugų kompanija buvo Druskininkų miesto šventėje, kuri vyko Vilniaus alėjoje, netoli gydyklų. Draugų kompanijoje buvo E. Z. ir kitas draugas T. P.. Pastebėjo, kad prie gydyklų vyksta kažkoks konfliktas, kažkas stumdosi, šaukia. Taip pat netoliese pamatė ant žemės gulintį K. S.. Prie jo arčiau priėjo E. Z. su T. P., o jis liko stovėti nuošaliau, už keleto metrų. Matė, kad K. gulėdamas atrodė kaip be sąmonės, sužalojimų ant jo nepastebėjo. Prisimena, kad jis vilkėjo kažkokį viršutinį drabužį - lyg džemperį ar megztinį, kuris buvo dryžuotas. Matė, kad T. P. liko prie K. S., o E. Z. nuėjo prie susibūrusių žmonių. Ten pastebėjo L. Z. ir kažkokį nepažįstamą vaikiną. Jie abu stumdėsi, mosavo rankomis, kažką šaukė. Matė, kaip atėjęs prie jų E. Z. atsistojo tarp jų ir juos skyrė rankomis stumdamas abu į skirtingas puses. Tai vyko labai trumpai. Tai liudytojas matė apie 10 metrų atstumu. Kiek žiūrėjo, tai E. Z. ir L. Z. nesudavė smūgių vaikinui. Greitai pasirodė policijos pareigūnai. Neprisimena, ką tuo metu veikė K. S., nežino, ar jis atsikėlė nuo žemės, nes nematė. Nematė ir ką veikė L. Z. pasirodžius pareigūnams. Ten buvo daug pašalinių žmonių, todėl visko gerai sužiūrėti nespėjo. Prisimena, kad minėtą vakarą E. Z. buvo apsirengęs džinsus ir kažkokį lyg tamsų džemperį. Ką buvo apsirengęs L. Z., neprisimena. Minėto įvykio metu M. T. nematė. Jį matė minėtą vakarą dar prieš įvykį. Kiek prisimena, jis nebuvo girtas. Jis buvo apsirengęs džinsus ir trumpomis rankovėmis marškinėlius tamsios spalvos (t. 2, b. l. 36-37).

35- liudytojas T. P. parodė, kad iš matymo pažįsta M. T., L. Z., K. S.. E. Z. yra draugas, tarpusavio santykiai geri. 2016-05-28 vakare su draugų kompanija buvo Druskininkų miesto šventėje, kuri vyko Vilniaus alėjoje. Netoli gydyklų pamatė žmonių susibūrimą, kažkas ten stumdėsi. Priėjo pasižiūrėti arčiau, kas ten vyksta. Priėjus pamatė ant žemės gulintį K. S.. E. liko stovėti toliau nuo K. S., o arčiau priėjo jis ir E. Z.. Matė, kad K. S. gulėjo atmerktomis akimis, tačiau buvo lyg be sąmonės, į nieką nereagavo. E. Z. nuėjo toliau prie žmonių būrelio, o jis liko prie K. S.. Bandė jį kelti, bet jis nereagavo. Tada jį nutempė iki bordiūro ir ten atrėmęs paliko. Ten būdamas apie 10 metrų atstumu matė, kad E. Z. stovėjo tarp nepažįstamo vyro, kurio buvo suplėšyti marškinėliai, ir L. Z.. E. Z. juos abu skyrė, buvo ištiesęs rankas. Tai truko keletą minučių. Visą tą laiką niekas smūgių nesudavė. Iš kažkur į įvykio vietą atėjo policijos pareigūnai ir visi pradėjo skirstytis. Tada jis su E. Z. ir E. K. nuėjo, nematė, kas vyko toliau. Įvykio metu nematė M. T.. Neprisimena, kokius drabužius vilkėjo E. Z., K. S. ir kiti (t. 2, b. l. 41-42).

36- liudytojas D. S. parodė, kad dirba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio pareigose. 2016-05-28 dirbo kartu su kolega Alytaus AVPK Druskininkų PK VPS PB vyr. patruliu R. T.. Tikslaus laiko nepamena, bet mano, kad galėjo būti apie 22 val. 15 min., patruliuodami Druskininkų mieste pagal iš anksto sudarytą darbo planą, per radijo ryšį gavo pranešimą iš Alytaus VPK budėtojo, kad tuo metu vykusioje miesto šventėje prie Vilniaus al. 9 pastato vyksta muštynės. Su R. T. atvykus į vietą, o tiksliau atvykus prie senųjų gydyklų pastato nuo Nemuno upės pusės, abu kilo ten esančiais laiptais ir bėgo link įvykio vietos pusės, tai yra pastato Vilniaus al. 9, kur budėtojas informavo apie ten vykstančias muštynes. Bekylant laiptais pamatė, kaip atbėga du jaunuoliai. Pribėgęs pirmasis jaunuolis, kaip vėliau paaiškėjo, R. B., paaiškino, kad jį sumušė šventės metu nepažįstami asmenys ir vienas iš jų jį vejasi. Tuomet pribėgo ir kitas jaunuolis, kaip vėliau paaiškėjo, K. S., kurį sulaikė, nes R. B. pirmas pribėgęs paaiškino, kad jį sumušė būtent tas jaunuolis, kuris bėgo paskui jį ir jį vijosi. Taip pat aiškinantis aplinkybes pastebėjo, kad iš R. B. nosies bėgo kraujas, o ant K. S. sužalojimų nesimatė (t. 2, b. l. 77-78).

37- liudytojas R. T. parodė, kad dirba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariato viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyriausiojo patrulio pareigose. 2016-05-28 dirbo kartu su kolega Alytaus AVPK Druskininkų PK VPS PB vyr. patruliu D. S.. Tikslaus laiko nepamena, bet galėjo būti apie 22 val. 15 min., patruliuodami Druskininkų mieste pagal iš anksto sudarytą darbo planą, per radijo ryšį gavo pranešimą iš Alytaus VPK budėtojo, kad tuo metu vykusioje miesto šventėje prie Vilniaus al. 9 pastato vyksta muštynės. Su D. S. atvykus į vietą, o tiksliau atvykus prie senųjų gydyklų pastato nuo "Nemuno" upės pusės, kilo ten esančiais laiptais ir bėgo link įvykio vietos pusės, tai yra pastato Vilniaus al. 9, kur budėtojas informavo apie ten vykstančias muštynes. Bekylant laiptais pamatė, kaip link D. S. atbėga du jaunuoliai, šalia buvo ir jis. Prie D. S. pribėgęs pirmasis jaunuolis, kaip vėliau paaiškėjo, R. B., jam paaiškino, kad jį sumušė šventės metu nepažįstami asmenys ir vienas iš jų jį vejasi. Tuomet pribėgo ir kitas jaunuolis, kaip vėliau paaiškėjo, K. S., kurį su kolega sulaikė, nes R. B. pirmas pribėgęs paaiškino, kad jį sumušė būtent tas jaunuolis, kuris bėgo paskui jį ir jį vijosi. Aiškinantis įvykio aplinkybes pastebėjo, kad iš R. B. nosies bėgo kraujas, o ant K. S. sužalojimų nesimatė (t. 2, b. l. 82-83).

38- liudytojas E. Z. parodė, kad M. T., K. S. ir L. Z. pažįsta iš matymo, jie yra druskininkiečiai. 2016-05-28 vakare buvo Druskininkų miesto šventėje, kuri vyko miesto centre, Vilniaus alėjoje. Vakare, tai galėjo būti apie 22 val., su draugais E. K. ir T. P. eidami link fontano pamatė, kad žmonių minioje vyksta kažkoks stumdymasis. Visi trys atėjo arčiau pasižiūrėti, kas ten vyksta. Atėjus pamatė, kad ant žemės guli K. S.. Jis gulėjo ant nugaros, buvo užsimerkęs, nejudėjo, atrodė kaip praradęs sąmonę. Nuo jo kelių metrų atstumu pamatė L. Z., kuris šokinėjo, konfliktavo prieš vyrą, kurio veidas buvo kruvinas. Kol į juos žiūrėjo, nematė, kad jie vienas kitam būtų sudavę smūgius, tik žodžiais konfliktavo. L. Z. nuo vyriškio buvo kelių metrų atstumu. Matė, kad L. veidas žandikaulio srityje buvo paraudęs. E. Z. atistojo tarp jų, ištiesė abi rankas, sakydamas, kad baigtų konfliktuoti. Vyras kruvinu veidu turbūt pagalvojo, kad jis jį muš, nes atšoko, kažką sakė. E. Z. ėjo link jo vis klausdamas, kas čia vyksta, jis kažką atsakė. Tarp L. Z. ir minėto vyro padidino atstumą, tada atsigręžęs pamatė, kad ant žemės jau nėra K. S.. Greitai kažkur tarp žmonių dingo ir L. Z., vaikinas kruvinu veidu kažkur irgi nuėjo tarp žmonių. Minėto įvykio metu smūgių niekam nesudavė. Ten buvo ne ilgiau 5 minučių. Viskas vyko žmonių minioje, daugiau ten pažįstamų asmenų nematė. Nepastebėjo, ar ant žemės buvo stiklų. M. T. įvykyje nematė. Prisimena, kad vilkėjo melsvos spalvos, vienspalvį megztinį apvaliu kaklu ir lyg juodas kelnes. Prisimena, kad K. S. vilkėjo dryžuotą džemperį, o L. Z. drabužių neprisimena. Įvykio metu rankose stiklinio butelio neturėjo. Minėtą vakarą buvo išgėręs apie 1 litrą alaus, kurį pirko šventėje, jis buvo plastmasinėse stiklinėse (t. 2, b. l. 103-104).

39Tokiu būdu teismas laiko nustatytu, M. T. 2015 m. gruodžio 29 d. apie 22.58 val. viešoje vietoje - degalinės "Statoil", esančios M. K. Čiurlionio g. 113, Druskininkai, teritorijoje, dėl menkavertės dingsties, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto vartojimu nukentėjusiojo A. J. atžvilgiu, o būtent prie minėtos degalinės įėjimo durų koja spyrė A. J., bandančiam nuraminti konfliktuojančius M. A. ir M. T., tačiau nepataikė, ir degalinės teritorijoje pasivijęs nuo jo bėgantį A. J. abiejų rankų kumščiais sudavė A. J. nemažiau kaip penkis smūgius į veido sritį, ko pasekoje A. J. nukrito ant žemės, tuo nukentėjusiajam A. J. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruva odoje ir poodyje, dešinės akies vokuose, dešinės akies obuolio sumušimu, pakraujavimu į dešinės akies priekinę kamerą, kraujosruva dešinės akies obuolio junginėje, tokiu būdu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei nežymiai sužalojo nukentėjusįjį A. J.. Padaryta veika ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota teisingai ir atitinka BK 284 str. 1 d.

40Taip pat teismas laiko nustatytu, kad M. T., K. S., L. Z., veikdami bendrininkų grupėje, 2016 m. gegužės 28 d. apie 22.10 val., Druskininkų miesto šventės metu, viešojoje vietoje – Vilniaus alėjoje, tarp pastatų Nr. 9 ir Nr. 11, Druskininkų mieste, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu kitų asmenų akivaizdoje, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, sudavė smūgius kumščiais ir buteliu K. L. į galvą, pastarajam nugriuvus ant žemės, spardė į įvairias kūno vietas, ne mažiau penkių smūgių, tuo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiajam K. L. kraujosruvas odoje ir poodyje abiejų akių vokuose, nosies nugarėlėje ir abiejuose žastuose, odos nubrozdinimai kairio momenkaulio gumburo srityje, kaklo kairėje pusėje, abiejuose žastuose ir kairėje blauzdoje, viršutinio žandikaulio dešinės pusės I, II, III ir kairės pusės I, II, III bei apatinio žandikaulio dešinės pusės III ir kairės pusės I, II dantų vainikų kraštų lūžimą, kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimą, tuo nukentėjusiajam K. L. sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl kairio petinio raktikaulio sąnario raiščių patempimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip dešimties dienų laikotarpiui. Padaryta veika ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota teisingai ir atitinka BK 138 str. 2 d. 8 p.

41Taip pat teismas laiko nustatytu, kad K. S. 2016 m. gegužės 28 d. apie 22.15- 22.25 val., Druskininkų miesto šventės metu, viešojoje vietoje – Vilniaus alėjoje, tarp pastatų Nr. 9 ir Nr. 11, Druskininkų mieste, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 1,34 promilės girtumas) įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu kitų asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, sudavė ne mažiau vieną smūgį kumščiu R. B. į veidą, tuo padarydamas nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruva viršutinės lūpos kairės pusės gleivinėje, muštine žaizda viršutinės lūpos kairės pusės gleivinėje, viršutinio žandikaulio kairės pusės II danties vainiko krašto lūžimu. Padaryta veika ikiteisminio tyrimo metu kvalifikuota teisingai ir atitinka BK 284 str. 1 d.

42Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pareiškė civilinį ieškinį ir prašo iš kaltinamojo K. S. priteisti 58,53 EUR, tai yra pagal išduotą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą EE Nr. 5559917 už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2016-05-30 iki 2016-06-02 apdraustajam valstybiniu socialiniu draudimu R. B. priskaičiuotą ir išmokėtą ligos pašalpą (t4, 83-91). Civilinis ieškinys pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas, nes dėl kaltinamojo nusikalstamų veiksmų nukentėjusysis R. B. patyrė sužalojimus, dėl kurių jam išmokėta socialinio draudimo išmoka (CK 6.263 str., 6.280 str., 6.290 str.).

43Byloje pareikštas nukentėjusiojo R. B. civilinis ieškinys (t1, b.l. 191-192;), kuriuo prašo iš kaltinamojo K. S. priteisti 853,65 EUR turtinei žalai ir 2 500 EUR neturtinei žalai atlyginti. Teismo posėdžio metu 2017-05-18 nukentėjusysis R. B. ir kaltinamasis K. S. pateikė susitarimą-susitaikymą, kuriame nurodoma, kad nukentėjusysis mažina savo ieškinio reikalavimus ir prašo priteisti iš kaltinamojo 500 EUR turtinės bei 2 000 EUR neturtinės žalos atlyginimo. Kaltinamasis K. S. su sumažintu reikalavimu sutinka. Atsižvelgiant į nurodytą, civilinis ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas, kadangi žala kilo dėl nusikalstamų veiksmų (CK 6.250 str., 6.263 str.).

44Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius pateikė 2017-05-16 pažymą Nr. NTP -7-5946 patvirtinančią išlaidas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo kaltinamajam K. S., kurios sudaro 208,44 EUR. Šios išlaidos iš kaltinamojo nepriteistinos, kadangi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtinta valstybės pareiga garantuoti asmeniui, neturinčiam pakankamai materialinių galimybių pasikviesti į baudžiamąjį procesą savo pasirinktą gynėją, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio gynėjo dalyvavimą.

45Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo laipsnį, turinį, kaltinamųjų asmenybes, kitas aplinkybes. Kaltinamasis M. T. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą ir vieną baigtą tyčinį apysunkį nusikaltimą, kaltu prisipažino, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi, kas pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas vieną kartą 2013-04-29 už kelių eismo taisyklių pažeidimą 50 Lt bauda, bauda sumokėta (t3, b.l. 69), nusikalstama veika padarytą žalą atlygino, į psichikos ligų ar priklausomybės ligų įskaitą neįrašytas (b.l. 62). Dėl aptarto jam skirtina artima minimaliai terminuota laisvės atėmimo bausmė. Sutinkamai su BK 641 str. 1 d., baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus supaprastintą įrodymų tyrimą, asmeniui pripažinus savo kaltę (BK 641 str. 2 d.), nuosprendžiu paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu. Vadovaujantis LR BK 75 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas, nustatant tam tikrus įpareigojimus, nes bylos duomenys suteikia pakankamo pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuotinas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (BPK 339 str. 3 d.).

46Kaltinamasis K. S. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą ir vieną baigtą tyčinį apysunkį nusikaltimą, kaltu prisipažino, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi, kas pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, atsakomybę sunkinanti aplinkybė tai, kad nusikalto būdamas girtas, anksčiau teistas, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka (t3, b.l. 65-68), su nukentėjusiuoju R. B. susitaikė, susitarė dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, į psichikos ligų ar priklausomybės ligų įskaitą neįrašytas (t3, b.l. 62), dirba. Dėl aptarto jam skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė. Sutinkamai su BK 641 str. 1 d., baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus supaprastintą įrodymų tyrimą, asmeniui pripažinus savo kaltę (BK 641 str. 2 d.), nuosprendžiu paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu. Vadovaujantis LR BK 75 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas, nustatant tam tikrus įpareigojimus, nes bylos duomenys suteikia pakankamo pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuotinas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (BPK 339 str. 3 d.).

47Kaltinamasis L. Z. padarė vieną baigtą tyčinį apysunkį nusikaltimą, kaltu prisipažino, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi, kas pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, su nukentėjusiuoju K. L. susitaikė. Nukentėjusysis prašo L. Z. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, numatytos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir jo atžvilgiu bylą nutraukti BK 38 str. 1 d. pagrindu. Bylos duomenys liudija, kad nusikalstama veika buvo daugiau atsitiktinė kaltininko netinkamo elgesio pasekmė. L. Z. anksčiau neteistas, administracine tvarka baustas vieną kartą 2016-08-16 už važiavimą autobusu Vilniaus mieste be bilieto 8 EUR bauda (t3, b.l. 71-72), charakterizuojamas teigimai, dirba, davė išsamius parodymus apie padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, tai suteikia pakankamo pagrindo manyti, kad jis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų. Dėl išdėstyto L. Z. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius su nukentėjusiuoju, o baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina (BPK 254 str. 5 d., BPK 303 str. 4 d., BK 38 str. 1 d.).

48Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

49- baltos spalvos trikotažiniai marškinėliai 2016-12-14 perduoti saugoti Alytaus apskrities VPK (t3, b.l. b. l. 42-49), sunaikintini (BPK 94 straipsnis 1 dalies 2 punktas).

50- du diskai CD-R "Verbatin" su vaizdo įrašais (t3, b. l. 13; 26;) saugotini prie bylos.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254 str., 297-308 str. str., 313 str.,

Nutarė

52M. T. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., BK 138 str. 2 d. 8 p. ir skirti:

53- pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimą 6 mėnesiams;

54- pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimą 2 metams.

55Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 2 metus 3 mėnesius.

56Remiantis BK 641 str. 1 d., M. T. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti laisvės atėmimą 1 metus 6 mėnesius.

57Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. pagrindu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

58Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

59Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki nuosprendis įsiteisės palikti nepakeistą.

60K. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., BK 284 str. 1 d. ir skirti:

61- pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimą 2 metams 2 mėnesiams;

62- pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimą 1 metams.

63Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 3 metams.

64Remiantis BK 641 str. 1 d., K. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti laisvės atėmimą 2 metams.

65Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d., 3 d. pagrindu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir per 25 mėnesius atlyginti nukentėjusiajam R. B. nusikaltimu padarytą 500 EUR turtinę bei 2 000 EUR neturtinę žalą.

66Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

67Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje - iki nuosprendis įsiteisės palikti nepakeistą.

68Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalimi L. Z. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir baudžiamąją bylą šioje dalyje nutraukti.

69Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki nuosprendis įsiteisės palikti nepakeistą.

70Išaiškinti kaltinamajam L. Z., kad jeigu asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padaro baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Taip pat išaiškinti, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 38 straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padaro naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

71Nukentėjusiojo R. B. civilinį ieškinį tenkinti ir R. B. priteisti iš kaltinamojo K. S. 500 EUR turtinės bei 2 000 EUR neturtinės žalos atlyginimo, tokiu būdu viso (2 500) du tūkstančius penkis šimtus eurų.

72Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų – 208,44 EUR – priteisimo iš kaltinamojo K. S. netenkinti.

73Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui 58,53 EUR žalos atlyginimo iš kaltinamojo K. S. už apdraustajam valstybiniu socialiniu draudimu R. B. priskaičiuotą ir išmokėtą ligos pašalpą.

74Daiktinius įrodymus nuosprendžiui įsiteisėjus:

75- baltos spalvos trikotažinius marškinėlius 2016-12-14 perduotus saugoti Alytaus apskrities VPK sunaikinti;

76- du diskus CD-R "Verbatin" su vaizdo įrašais saugoti byloje.

77Nuosprendis per 20 dienų dienos nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas Antanas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. M. T., gim. ( - ), a. k. ( - ), ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. L. Z., gim. ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 5. K. S., gim. ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 6. Teismas... 7. M. T. 2015 m. gruodžio 29 d. apie 22.58 val. viešoje vietoje - degalinės... 8. M. T., K. S., L. Z., veikdami bendrininkų grupėje, 2016 m. gegužės 28 d.... 9. K. S. 2016 m. gegužės 28 d. apie 22.15- 22.25 val., Druskininkų miesto... 10. Kaltinamasis M. T. kaltę pripažino ir parodė, kad 2015-12-29 apie 22.50 val.... 11. Taip pat kaltinamasis M. T. kaltę pripažino ir parodė, kad 2016-05-28 vakare... 12. Kaltinamasis L. Z. kaltę pripažino ir parodė, kad 2016-05-28 vakare buvo... 13. Kaltinamasis K. S. kaltę pripažino ir parodė, kad šventėje vartojo... 14. Kaltinamiesiems M. T., L. Z., K. S. pilnai pripažinus savo kaltę, visi... 15. Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu... 16. - nukentėjusysis A. J. parodė, kad 2015-12-29 apie 23 val. su M. A. nuėjo į... 17. - specialisto išvada Nr. G 100/2016 (06) nustatyta, kad A. J. kliniškai... 18. - nukentėjusysis K. L. parodė, kad 2016-05-29 kreipėsi į Alytaus AVPK... 19. - papildomai apklaustas nukentėjusysis K. L. parodė, kad 2016-06-02 atliktų... 20. - specialisto išvada Nr. pG 752/2016 nustatyta, kad K. L. padaryta... 21. - specialisto išvada Nr. pG 1264/2016 nustayta, kad K. L. dantų vainikų... 22. -parodymų patikrinimo vietoje protokole užfiksuota, kaip nukentėjusysis K.... 23. - nukentėjusysis R. B. parodė, kad 2016-05-28 apie 21 val. vienas atvyko į... 24. - papildomai apklaustas nukentėjusysis R. B. parodė, kad matė veidą tik... 25. - specialisto išvada Nr. 531/2016 nustatyta, kad R. B. padaryta kraujosruva... 26. - liudytojas K. P. parodė, kad 2015-12-29 jis dirbo degalinėje „Statoil“,... 27. - liudytojas M. A. parodė, kad 2015-12-29 apie 23 val. su A. J. nuėjo į... 28. - liudytojas E. P. parodė, kad 2015-12-29 apie 22.50 val. jis su M. T.... 29. - liudytoja B. V. parodė, kad 2016-05-28 apie 21 val. Druskininkuose miesto... 30. - 2016-06-28 atliktų asmens parodymų atpažinti pagal nuotraukas metu B. V.... 31. - liudytoja D. V. parodė, kad 2016-05-28 su seserimi B. V. ir jos draugu K. L.... 32. - 2016-06-28 atliktų asmens parodymų atpažinti pagal nuotraukas metu D. V.... 33. - liudytoja A. K. parodė, kad 2016-05-28 vakare buvo Druskininkų miesto... 34. - liudytojas E. K. parodė, kad iš matymo pažįsta druskininkiečius M. T.,... 35. - liudytojas T. P. parodė, kad iš matymo pažįsta M. T., L. Z., K. S.. E. Z.... 36. - liudytojas D. S. parodė, kad dirba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos... 37. - liudytojas R. T. parodė, kad dirba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos... 38. - liudytojas E. Z. parodė, kad M. T., K. S. ir L. Z. pažįsta iš matymo, jie... 39. Tokiu būdu teismas laiko nustatytu, M. T. 2015 m. gruodžio 29 d. apie 22.58... 40. Taip pat teismas laiko nustatytu, kad M. T., K. S., L. Z., veikdami... 41. Taip pat teismas laiko nustatytu, kad K. S. 2016 m. gegužės 28 d. apie 22.15-... 42. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pareiškė... 43. Byloje pareikštas nukentėjusiojo R. B. civilinis ieškinys (t1, b.l.... 44. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius pateikė... 45. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytų veikų pavojingumo... 46. Kaltinamasis K. S. padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą ir... 47. Kaltinamasis L. Z. padarė vieną baigtą tyčinį apysunkį nusikaltimą,... 48. Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 49. - baltos spalvos trikotažiniai marškinėliai 2016-12-14 perduoti saugoti... 50. - du diskai CD-R "Verbatin" su vaizdo įrašais (t3, b. l. 13; 26;) saugotini... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254... 52. M. T. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos... 53. - pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimą 6 mėnesiams;... 54. - pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimą 2 metams.... 55. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 56. Remiantis BK 641 str. 1 d., M. T. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 57. Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d. pagrindu, paskirtos laisvės... 58. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 59. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki nuosprendis... 60. K. S. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 61. - pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimą 2 metams 2... 62. - pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimą 1 metams.... 63. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti... 64. Remiantis BK 641 str. 1 d., K. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 65. Lietuvos Respublikos BK 75 str. 1 d., 2 d., 3 d. pagrindu, paskirtos laisvės... 66. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 67. Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 68. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio 1 dalimi L. Z. atleisti nuo... 69. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - iki... 70. Išaiškinti kaltinamajam L. Z., kad jeigu asmuo atleistas nuo baudžiamosios... 71. Nukentėjusiojo R. B. civilinį ieškinį tenkinti ir R. B. priteisti iš... 72. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus prašymą... 73. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius civilinį... 74. Daiktinius įrodymus nuosprendžiui įsiteisėjus:... 75. - baltos spalvos trikotažinius marškinėlius 2016-12-14 perduotus saugoti... 76. - du diskus CD-R "Verbatin" su vaizdo įrašais saugoti byloje.... 77. Nuosprendis per 20 dienų dienos nuo jo paskelbimo dienos gali būti...