Byla 2-112-733/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. S. P., jos atstovei advokatei Irmai Grikšelienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos R. S. P. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji yra 1973-12-20 ir 1973-12-26 Šilutės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimais Nr. 483 ir Nr. 488 paskirtame 10 ha ploto žemės sklype, esančiame Šilutės m., tarp Naujakurių, Statybininkų ir Aukštumalos gatvių, žemės sklypo Nr. ( - ), likusio jai po tėvo mirties, naudotoja. Nurodo, kad Šilutės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas sprendimais Nr. 483 ir Nr. 488 paskyrė 10 ha ploto žemės sklypą vakarinėje miesto dalyje tarp Naujakurių, Statybininkų ir Aukštumalos gatvių daržams įrengti. Remiantis tuometiniais tipiniais sodininkų bendrijos įstatais, buvo įkurta sodininkų bendrija (toliau - SB) „Pamarys“. Pareiškėjos tėvas K. Š. dirbo dailide Statybos remonto valdyboje ir per darbovietę gavo sodo sklypą Nr. ( - ), jam buvo išduotas nario bilietas Nr. 1322. Buvo renkami mokesčiai, įvairios rinkliavos, iš kurių buvo aptverta sodo teritorija, įrengti rakinami sodo vartai, sutvarkyti privažiavimo takai. Pareiškėja nurodo, kad išlikusiame tikslinių įnašų dokumentuose yra ir jos tėvo pavardė, tai rodo, kad jis nuo pradžių naudojosi sodo sklypu, mokėjo visus reikiamus mokesčius. Kiti dokumentai, galintys patvirtinti naudojimosi žemės sklypu faktą, sudegė Lietuvos sodininkystės draugijos Šilutės tarybos patalpų gaisro 1990-07-27 metu. Taip pat nurodo, kad 2001-03-13 jos tėvas K. Š. mirė, ir ji paveldėjo likusį po jo mirties turtą. Minėtu sodo sklypu naudojasi iki šiol, moka mokesčius už jį. Kitokia neteismine tvarka nustatyti fakto, kad ji yra minėto žemės sklypo Nr. ( - ) naudotoja, neturi galimybės.

6Pareiškėjos atstovė advokatė I. Grikšelienė prašo patenkinti patikslintą pareiškimą.

7Suinteresuotų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Negauti prašymai atidėti bylos nagrinėjimą. Byla nagrinėtina, nedalyvaujant suinteresuotų asmenų atstovams (CPK 443 str. 5 d.).

8Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į patikslintą pareiškimą nurodo, kad neprieštarauja, jog būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja yra 1973-12-20 ir 1973-12-26 Šilutės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimais Nr. 483 ir Nr. 488 paskirtame 10 ha ploto žemės sklype, esančiame Šilutės m., tarp Naujakurių, Statybininkų ir Aukštumalos gatvių, žemės sklypo Nr. ( - ), atitekusio jai po tėvo K. Š. mirties, naudotoja.

9Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į patikslintą pareiškimą nurodo paliekantis pareiškėjos reikalavimą spręsti teismo nuožiūra, įvertinus turimus įrodymus.

10Patikslintas pareiškimas tenkintinas.

11Iš prijungtų civilinių bylų Nr. 2-165-385/2006, Nr. 2-35-02/2005 ir kitos nagrinėjamoje byloje esančios medžiagos matyti, kad 1973-12-20, 1973-12-26 ir 1974-01-17 Šilutės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimais Nr. 483, Nr. 488 ir Nr. 14 paskirtas 10 ha ploto žemės sklypas, esantis Šilutės miesto vakarinėje dalyje kolektyviniams daržams įrengti (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-35-02/2005, l. 59-61). Šio ploto sutvarkymas ir vadovavimas pavestas Lietuvos sodininkystės draugijos Šilutės skyriaus tarybai. Iš „Pamario“ sodo susirinkimų, vykusių 1975-06-24, 1976-02-08 protokolo ir nutarimo matyti, kad tuo metu vyko sodo narių susirinkimai, buvo sprendžiami įvairūs organizaciniai klausimai (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-165-385/2006, 3 t., l. 19, 20). 1976-10-24 sudarytas sodo vartų raktų išdavimo sąrašas, tai reiškia, kad 1975-10-20 jau buvo sodo teritorija aptverta tvora, paskirti sodo kelių komendantai, sodo turtas įrašytas į pagrindinių priemonių sąskaitą (b.l. 10, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-165-385/2006, 3 t., l. 21). Šios aplinkybės rodo, kad nuo pat žemės sklypo paskyrimo atskirų šio sklypo dalių naudotojai faktiškai įsteigė sodo bendriją, tačiau negalėjo jos įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka, nes vietos valdžia svarstė šios teritorijos tolimesnės paskirties klausimą. 1978-04-25 Šilutės rajono vykdomojo komiteto pirmininkė raštu Nr. 425 Lietuvos Ministrų Tarybai bei Šilutės miesto kolektyvinio sodo „Pamarys“ tarybos pirmininkui nurodė, kad nei sodininkystės draugijos Šilutės skyriaus taryba, nei miesto vykdomasis komitetas neuždraudė sodinti sodinių, todėl kolektyvinis daržas virto kolektyviniu sodu (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-35-02/2005, l. 58). Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nuo pat sklypo paskyrimo kolektyviniams daržams, jis buvo naudojamas kaip kolektyvinis sodas. Be to, valdžios institucijos rengė dokumentus kolektyvinio sodo įregistravimui. Lietuvos sodininkystės draugijos centro valdybos prezidiumas 1974-09-12 posėdyje protokolu Nr. 13

Nutarė

12įteisinti kolektyvinį sodą „Pamarys“ (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-35-02/2005, l. 25-28). Šilutės rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas 1986-06-03 raštu kreipėsi į Lietuvos Ministrų tarybą, prašydamas leisti juridiškai įteisinti kolektyvinius sodus, tame tarpe ir „Pamarį“ (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-35-02/2005, l. 54). Todėl laikytina, kad sklypas, kuriuo iki mirties naudojosi pareiškėjos tėvas ir kuriuo dabar naudojasi pareiškėja yra kolektyvinio sodo sklypas.

13Iš priešgaisrinės tarnybos 2005-02-09 pažymos Nr. 121 matyti, kad 1990-07-27 kilo gaisras Lietuvos sodininkystės draugijos Šilutės tarybos patalpose, esančiose Tilžės g. 10, Šilutė, kuriose buvo archyvuojami tarybos dokumentai (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-165-385/2006, 1 t., l. 16). Dalis dokumentų buvo archyvuojami Šilutės rajono savivaldybės archyve ir tolimesniam saugojimui perduoti Klaipėdos apskrities archyvui (Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2005-02-08 pažyma Nr. R9-153, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-165-385/2006, 1 t., l. 17). Klaipėdos apskrities archyvas 2005-02-15 raštu Nr. (8.6)6R-298 nurodė, kad dokumentų, kuriems asmenims buvo paskirtas 10 ha žemės plotas Šilutės mieste kolektyviniams daržams įrengti nėra, ir kad Šilutės rajono sodininkystės draugijos archyviniai dokumentai archyvui saugojimui nebuvo perduoti (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-165-385/2006, 1 t., l. 18).

14Pareiškėjos tėvui K. Š. 1974-01-06 buvo išduotas Lietuvos sodininkystės draugijos nario bilietas Nr. 1322, nuo 1972 m. jis mokėjo mokesčius už sklypą (b.l. 7, 8).

15Kad K. Š., miręs 2001-03-13, naudojosi žemės sklypu Nr. ( - ), patvirtina SB „Pamarys“ narių, vartų raktų išdavimo, taip pat narių, įmokėjusių tikslinius įnašus sąrašuose esanti jo pavardė (b.l. 10-21), o taip pat liudytojos V. J., M. K..

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-04-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-548-733/2011 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad po K. Š. mirties 2001-03-13, palikimą priėmė ir pradėjo valdyti R. S. P. (b.l. 59).

17Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad pareiškėja negali kitokia nei teismo tvarka gauti dokumento, patvirtinančio žemės sklypo jos tėvui suteikimą ir ji, paveldėjusi tėvo turtą, negali savo vardu įregistruoti daiktinių teisių turto registravimo įstaigoje.

18Todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 1973-12-20, 1973-12-26 ir 1974-01-17 Šilutės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimais Nr. 483, Nr. 488 ir Nr. 14 paskirto 10 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio Šilutės mieste, tarp Naujakurių, Statybininkų ir Aukštumalos gatvių, sodo sklypo Nr. ( - ) naudotojas buvo pareiškėjos tėvas K. Š., miręs 2001-03-13 (CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., n u s p r e n d ž i a:

20Patikslintą pareiškimą patenkinti.

21Tikslu pareiškėjai R. S. P., asmens kodas ( - ) įregistruoti daiktines teises turto registravimo įstaigoje, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1973-12-20, 1973-12-26 ir 1974-01-17 Šilutės rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimais Nr. 483, Nr. 488 ir Nr.14 paskirto 10 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio Šilutės mieste, tarp Naujakurių, Statybininkų ir Aukštumalos gatvių, sodo sklypo Nr. ( - ) naudotojas buvo pareiškėjos R. S. P. tėvas K. Š., asmens kodas ( - ) miręs 2001-03-13.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai R. S. P., jos atstovei advokatei Irmai Grikšelienei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji yra... 6. Pareiškėjos atstovė advokatė I. Grikšelienė prašo patenkinti... 7. Suinteresuotų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo... 8. Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 9. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Patikslintas pareiškimas tenkintinas.... 11. Iš prijungtų civilinių bylų Nr. 2-165-385/2006, Nr. 2-35-02/2005 ir kitos... 12. įteisinti kolektyvinį sodą „Pamarys“ (prijungtos civilinės bylos Nr.... 13. Iš priešgaisrinės tarnybos 2005-02-09 pažymos Nr. 121 matyti, kad... 14. Pareiškėjos tėvui K. Š. 1974-01-06 buvo išduotas Lietuvos sodininkystės... 15. Kad K. Š., miręs 2001-03-13, naudojosi žemės sklypu Nr. ( - ), patvirtina... 16. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-04-05 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 17. Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad pareiškėja negali kitokia... 18. Todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 1973-12-20,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270... 20. Patikslintą pareiškimą patenkinti.... 21. Tikslu pareiškėjai R. S. P., asmens kodas ( - ) įregistruoti daiktines... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...