Byla A-438-1379-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl teismo nutarties rašymo apsirikimo taisymo administracinėje byloje Nr. A–438–1379/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinis duonos centras“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištaisyti rašymo apsirikimą (klaidą) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-438-1379/2009 rezoliucinėje dalyje.

5Prašyme nurodė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-438-1379/2009 motyvuojamojoje dalyje konstatuota, kad pareiškėjas UAB „Jungtinis duonos centras“ už darbą įmonėje trims darbuotojams mokėjo neoficialių atlyginimą, todėl turi būti perskaičiuotos mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir įmokų į Garantinį fondą sumos, tačiau pagal minėtos nutarties rezoliucinės dalies antrą pastraipą, ginčijamų Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimų dalys dėl papildomai apskaičiuotų gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą panaikintos pilna apimtimi.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Iš įsiteisėjusio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-438-1379/2009 motyvuojamosios dalies matyti, jog bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nurodytą administracinę bylą nusprendė pareiškėjo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti: panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 69-71 bei Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. S-151(7-110/2008) dalis, kuriomis patvirtinti nurodymai pareiškėjai sumokėti į biudžetą 10 858 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 2 674 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 11 246 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 67 Lt įmokų į Garantinį fondą ir 18 Lt įmokų į Garantinį fondą delspinigių bei 3 257 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudos, 20 Lt įmokų į Garantinį fondą baudos, 5 623 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų baudos. Mokestinis ginčas šioje dalyje perduotas centriniam mokesčių administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) nagrinėti iš naujo, įpareigojant jį perskaičiuoti gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sumas, atsižvelgiant į tai, jog neapskaitytas ir nedeklaruotas darbo užmokestis 2004 – 2006 m. buvo mokamas tik UAB „Jungtinis duonos centras“ darbuotojoms L.J., O.D. ir V.M. (b. l. 140).

9Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A-438-1379/2009 rezoliucinėje dalyje (antra pastraipa) buvo nurodyta, jog teisėjų kolegija nutaria „panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 69-71 bei Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. S-151(7-110/2008) dalis, kuriomis buvo patvirtinti nurodymai pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Jungtinis duonos centras“ sumokėti į biudžetą 10 858 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 2 674 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 11 246 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 67 Lt įmokų į Garantinį fondą ir 18 Lt įmokų į Garantinį fondą delspinigių bei 3 257 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudos, 20 Lt įmokų į Garantinį fondą baudos, 5 623 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų baudos“ (b. l. 141).

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties, priimtos išnagrinėjus administracinę bylą Nr. A–438–1379/2009, antroje pastraipoje buvo padaryta taisytina rašymo apsirikimo klaida, nurodant, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 69-71 bei Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. S-151(7-110/2008) dalys panaikinamos pilna apimtimi.

11Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

12atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą dėl rašymo apsirikimo ištaisymo tenkinti

13Ištaisyti rašymo apsirikimo klaidą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-438-1379/2009, ir šios nutarties rezoliucinės dalies antrąją pastraipą išdėstyti taip:

14„Panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 69-71 bei Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. S-151(7-110/2008) dalis, kuriomis patvirtinti nurodymai pareiškėjai sumokėti į biudžetą 10 858 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 2 674 Lt gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 11 246 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 67 Lt įmokų į Garantinį fondą ir 18 Lt įmokų į Garantinį fondą delspinigių bei 3 257 Lt gyventojų pajamų mokesčio baudos, 20 Lt įmokų į Garantinį fondą baudos, 5 623 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų baudos, ir perduoti mokestinį ginčą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nagrinėti iš naujo“.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai