Byla e2-939-262/2017
Dėl trišalės sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir sandorio šalių turtinės padėties atstatymo į pradinę padėtį

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „SIV Statyba“ ieškinį atsakovams UAB „SteelTrade“ ir UAB „Sporto 18“ dėl trišalės sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir sandorio šalių turtinės padėties atstatymo į pradinę padėtį,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „SIV Statyba“ pateikė ieškinį atsakovams UAB „SteelTrade“ bei UAB „Sporto 18“ dėl trišalės sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir sandorio šalių turtinės padėties atstatymo į pradinę padėtį.

3Atsakovai su ieškiniu nesutiko.

4Vilniaus apygardos teisme 2017 m. liepos 18 d. gautas ieškovo BUAB „SIV Statyba“ pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas reikalavimo teisę, pareikštą civilinėje byloje Nr. e2-939-262 /2017, perleido UAB „Legal Balance“. Pateiktas 2017 m. birželio 29 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017/06/27-1 išrašas. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. rugpjūčio 1 d. gautas UAB „PRIME LT“ raštas, kuriame nurodoma, kad UAB „Legal Balance“ 2017 m. liepos 11 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teises į UAB „SteelTrade“ ir UAB „Sporto 18“ naujajam kreditoriui UAB „PRIME LT“, o UAB „PRIME LT“ 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo perleidimo sutartimi tos pačios reikalavimo teisės buvo perleistos OOO „Everest 2007“. Rašte prašoma pakeisti ieškovą jo teisių perėmėju OOO „Everest 2007“. Pateikta 2017 m. liepos 12 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-11 išrašas ir 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-25 kopija. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. rugpjūčio 1 d. gautas OOO „Everest 2007“ pranešimas dėl teisių perleidimo su priedu – 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2017-07-25 kopija bei ieškinio atsisakymas, kuriame pažymima, jog ieškovas OOO „Everest 2007“ atsisako ieškinio, pareikšto atsakovams UAB „SteelTrade“ ir UAB „Sporto 18“, jam yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, prašoma nutraukti bylą. Pažymima, kad ieškovui yra žinoma, jog, bylą nutraukus, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Atsakovas UAB „Sporto 18“ 2017 m. rugpjūčio 7 d. pateikė teismui nuomonę dėl ieškovo pakeitimo ir ieškinio atsisakymo bei prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad, nusprendus pakeisti ieškovą, jis turėtų būti įpareigotas sumokėti 3332 EUR dydžio žyminį mokestį. Be to, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo teisės byloje buvo perleistos keletą kartų, manytina, jog reikalavimą perėmė galimai nemokus užsienio subjektas, todėl prašo įpareigoti OOO „Everest 2007“ sumokėti ne mažiau kaip 5731,97 EUR užstatą į teismo depozitinę sąskaitą atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti ir tik tuomet spręsti šalies pakeitimo klausimą. Gavus reikalavimo teisės perleidimo sutartis, sumokėjus žyminį mokestį bei įmokėjus užstatą bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, OOO „Everest 2007“ būtų pakeistas ieškovu nagrinėjamoje byloje ir tokiu atveju atsakovas neprieštarauja, jog ieškinio atsisakymas būtų priimtas ir byla nutraukta. Nutraukus bylą, prašo bendrai priteisti 5731,97 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias šioje byloje patyrė atsakovas UAB „Sporto 18“. Prašymas dėl ieškovo pakeitimo tenkintinas. Procesinio teisių perėmimo esmė – vienai šaliai atstovaujančio asmens pakeitimas kitu civiliniame procese. Viena iš aplinkybių, kuri gali lemti procesinių teisių perėmimo taikymo būtinybę, yra reikalavimo teisės perleidimas. Šalį jos procesiniu teisių perėmėju pakeičia teismas, nustatęs, kad procesinių teisių perėmėjas pagrindė savo dalyvavimą procese (CPK 48 str. 1 ir 3 d.). Pagrindas pakeisti šalį jos teisių perėmėju atsiranda tada, kai konstatuojama, kad teisių perėmėjas perėmė šalies materialiąsias subjektines teises. Perimdamas materialiąsias subjektines teises, asmuo perima ir teisę reikalauti jas ginti, taip pat pareigą atsakyti pagal tenkančias prievoles. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje Nr. e2-939-262/2017 pradinis ieškovas BUAB „SIV Statyba“ pateikė pranešimą, kad jis perleido reikalavimo teisę į atsakovus UAB „SteelTrade“ ir UAB „Sporto 18“ naujajam kreditoriui UAB „Legal Balance“. Prie šio pranešimo ieškovas pateikė 2017 m. birželio 29 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017/06/27-1 išrašą, iš kurio akivaizdžiai matyti, kad perleidžiamos teisės, kylančios iš civilinės bylos Nr. e2-939-262/2017, kurioje BUAB „SIV Statyba“ yra ieškovas. Kitu pranešimu UAB „PRIME LT“ teismui pranešė, kad jis perėmė reikalavimo teisę į UAB „SteelTrade“ ir UAB „Sporto 18“, o vėliau šias teises perleido OOO „Everest 2007“ ir pridėjo tai pagrindžiančius dokumentus – 2017 m. liepos 12 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-11 išrašą bei 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-25 kopiją, iš kurių matyti, kad perleidžiamos reikalavimo teisės, kylančios iš civilinės bylos Nr. e2-939-262 /2017. Atsakovai šių faktinių aplinkybių neneigia, teismas neturi duomenų, kad minėtos reikalavimo perleidimo sutartys būtų ginčijamos. Pateikti įrodymai yra pakankami, kad būtų identifikuotas teisių perleidėjas, skolininkas, perleidžiamo reikalavimo apimtis, todėl teismas šiuos įrodymus pripažįsta tinkamais ir sprendžia, kad pradinis ieškovas BUAB „SIV Statyba“ keistinas nauju ieškovu OOO „Everest 2007“ (juridinio asmens kodas 41468209, adresas 02002, Kijevas, J. S. 11A) civilinėje byloje Nr. e2-939-262/2017. Atsakovo UAB „Sporto 18“ prašymas įpareigoti sumokėti žyminį mokestį atmestinas.

5CPK 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių, trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose mokamas nustatyto dydžio žyminis mokestis. CPK 83 straipsnyje yra nustatyti atvejai, kada, atsižvelgiant į civilinėje byloje vykstančio materialiojo teisinio ginčo pobūdį, byloje dalyvaujančio asmens teisinį statusą ar materialinę padėtį, suinteresuoti asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo civilinėse bylose. Vienas iš tokių atvejų yra nustatytas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte - nuo žyminio mokesčio atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.

6Kaip jau buvo minėta, ieškovas OOO „Everest 2007“ procesines teises nagrinėjamoje byloje perėmė iš pradinio ieškovo BUAB „SIV Statyba“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį CPK 48 straipsnio pagrindu. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pradiniam ieškovui BUAB „SIV Statyba“ yra iškelta bankroto byla ir jis pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), į bylą įstojęs naujasis ieškovas OOO „Everest 2007“ perėmė pradinio ieškovo teises (pareigas), susijusias su atleidimu nuo žyminio mokesčio, todėl mokėti žyminį mokestį jam nereikia. Tokią išvadą suponuoja ir tai, kad pagal CPK 96 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys atmetamas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Dėl to nėra pagrįsto pagrindo tenkinti atsakovo UAB „Sporto 18“ prašymo ir įpareigoti naująjį ieškovą sumokėti už ieškinį žyminį mokestį. Atsakovo UAB „Sporto 18“ prašymas įpareigoti ieškovą sumokėti užstatą atmestinas. Atsakovas taip pat prašo taikyti CPK 794 straipsnio 1 dalį ir įpareigoti ieškovą OOO „Everest 2007“ sumokėti užstatą atsakovo UAB „Sporto 18“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Tačiau tokio prašymo tenkinimas, visų pirma, nepagrįstai užvilkintų bylos nagrinėjimą, be to neatitiktų proceso tikslų ir principų.

7CPK 794 straipsnyje nustatyta, kad ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo šio Kodekso nustatyta tvarka sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Tokio užstato reikšmė yra ta, kad užstatą ieškovas įpareigojamas įnešti mainais už tai, jog atsakovas dalyvaus civiliniame procese, pateiks savo argumentus ir tik jei procesas baigsis ieškovo nenaudai, užstatas užtikrins atsakovo dalyvavimo procese patirtas išlaidas. Ieškovui atsiėmus ieškinį, užstatas bylinėjimosi išlaidoms padengti netenka prasmės, nes nelieka veiksmų, už kuriuos mainais ieškovas turėtų įnešti užstatą, todėl ši priemonė nėra tinkama atsakovui reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo tais atvejais, kai byla baigiama be teismo sprendimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-108-686/2015). Ieškovo OOO „Everest 2007“ prašymas dėl civilinės bylos nutraukimo tenkintinas.

8CPK 140 straipsnio 1 dalis nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kai ieškinio atsisakoma žodžiu, teismas išaiškina ieškovui procesines atsisakymo pasekmes ir gali duoti pasirašyti standartinę ieškinio atsisakymo formą. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

9Teismas, gavęs pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, turi pareigą patikrinti, ar šis procesinis veiksmas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, ar ieškovas žino ieškinio atsisakymo teisinius padarinius. Kitaip tariant, teismas turi įsitikinti, kad ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo išreikštas laisva valia ir nepažeidžia nei dalyvaujančių byloje asmenų, nei kitų asmenų interesų. Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas dėl to, jog ieškinio atsisakymo atveju teismas bylą nutraukia ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 4 p., 294 str. 2 d.).

10Nagrinėjamu atveju ieškovo OOO „Everest 2007“ prašymas dėl ieškinio atsisakymo yra pateiktas raštu, jame nurodyta, kad ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Atsakovai iš esmės neprieštaravo, kad civilinė byla būtų nutraukta, ieškovui atsisakius ieškinio. Duomenų, kad ieškovo OOO „Everest 2007“ pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, pažeistų kitų asmenų teises ir/ar teisėtus interesus, teismas nekonstatuoja, todėl šį atsisakymą priima ir civilinę bylą Nr. e2-939-262/2017 nutraukia.

11Atsakovo UAB „Sporto 18“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkinamas iš dalies. Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). Šalims turi būti atlyginamos pagrįstos, realiai patirtos, už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą toje konkrečioje byloje sumokėtos išlaidos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Sporto 18“ prašo priteisti jam 5731,97 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias jis patyrė nagrinėjamoje byloje, atlikdamas procesinius veiksmus, susijusius su atsikirtimu į ieškinį. Šiuo atveju yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad ieškovo ieškinio atsisakymas yra atsakovų naudai priimtas sprendimas, nes atsakovai sąžiningai naudojosi savo teisėmis, ieškinio atsisakymo priežastys nėra žinomos, reikalavimo teisės perleistos keletą kartų, kol galiausiai jas perėmė ieškovas OOO „Everest 2007“ - Ukrainoje veikiantis juridinis asmuo, kurio mokumo nei teismas, nei atsakovai objektyviai negali patikrinti. Atsakovo UAB „Sporto 18“ patirtas 5731,97 EUR išlaidas advokato pagalbai apmokėti patvirtina į bylą pateikti įrodymai. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teisme buvo nagrinėjamos kelios iš esmės analogiškos bylos tarp tų pačių šalių. Taigi, UAB „Sporto 18“ atstovai šioje byloje atliko iš esmės analogiškus veiksmus kaip ir kitose bylose. Be to, prašoma priteisti suma viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 įsakymu (2015 m. kovo 19 d. redakcija) patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nurodytą maksimalų dydį. Dėl šių priežasčių, teismas, vadovaudamasis teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) mažina priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą iki kitoje iš esmės analogiškoje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidų sumos - 4220 EUR. Taigi, ši suma ir priteistina atsakovui UAB „Sporto 18“ iš ieškovo OOO „Everest 2007“.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalimi, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, 94 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 2, 5 dalimis, 98 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 794 straipsniu,

Nutarė

13Ieškovą BUAB „SIV Statyba“ civilinėje byloje Nr. e2-939-262/2017 pakeisti naujuoju ieškovu OOO „Everest 2007“ (juridinio asmens kodas 41468209, adresas 02002, Kijevas, J. S. 11A).

14Priimti ieškovo OOO „Everest 2007“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovams UAB „SteelTrade“ ir UAB „Sporto 18“ dėl trišalės sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir sandorio šalių turtinės padėties atstatymo į pradinę padėtį, civilinėje byloje Nr. e2-939-262 /2017 ir šią civilinę bylą nutraukti.

15Priteisti iš ieškovo OOO „Everest 2007“ (juridinio asmens kodas 41468209, adresas 02002, Kijevas, J. S. 11A) 4220 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui UAB „Sporto 18“ (juridinio asmens kodas 302878658).

16Atsakovo UAB „Sporto 18“ prašymą įpareigoti ieškovą sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidoms atlyginti ir sumokėti 5731,97 EUR dydžio žyminį mokestį atmesti.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai