Byla N-444-2288-07
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutarimo I. S. administracinio teisės pažeidimo byloje paduoti

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Artūro Drigoto, Stasio Gagio ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutarimo I. S. administracinio teisės pažeidimo byloje paduoti.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

5Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Institucija) pareigūno 2007 m. vasario 6 d. nutarimu I. Svecevičienei už pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 621 straipsnio 2 dalyje, padarymą buvo paskirta 3000 litų bauda.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs I. S. skundą, paduotą šioje administracinio teisės pažeidimo byloje, 2007 m. gegužės 21 d. nutarimu bylą nutraukė, konstatavęs, jog I. S. veiksmuose nėra jai inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo sudėties.

8III.

9Institucija 2007 m. birželio 26 d. pateikė apeliacinį skundą dėl minėto pirmosios instancijos teismo nutarimo kartu su prašymu atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

10Prašymas grindžiamas tuo, kad skundžiamą nutarimą Institucija gavo 2007 m. gegužės 30 d., t. y. likus vienai dienai iki apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos. Tačiau apeliaciniam skundui parengti ir medžiagai surinkti reikėjo laiko, todėl nebuvo galimybių laiku pateikti apeliacinį skundą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsnį apygardų administracinių teismų nutarimai ir nutartys, priimti nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per dešimt dienų nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti apeliacinės instancijos teismas (ABTĮ 127 str. 2 d.).

14Skundžiamas nutarimas priimtas 2007 m. gegužės 21 d., apeliacinis skundas galėjo būti paduotas iki 2007 m. gegužės 31 d. Apeliacinis skundas teismui išsiųstas 2007 m. birželio 26 d., t. y. praleidus apeliacinio skundo padavimo terminą.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos administracinis teismas nutarimo nuorašą Institucijai išsiuntė 2007 m. gegužės 25 d. Apeliantas neneigia, kad nutarimą gavo, nepasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui (2007 m. gegužės 30 d.).

16Todėl konstatuotina, kad Institucijai buvo užtikrinta galimybė pasinaudoti teise paduoti apeliacinį skundą.

17Apelianto prašyme nurodyta aplinkybė, kad, gavus skundžiamo nutarimo nuorašą, iki apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos buvo likusi tik viena diena, galėtų sudaryti pagrindą atnaujinti terminą, jei jis būtų praleistas nežymiai, t. y. tiek, kiek būtų galima laikyti protingu laikotarpiu, būtinu skundui parengti. Toks laikas Institucijai, turinčiai kompetentingų darbuotojų, neturėtų viršyti kelių dienų.

18Tačiau šiuo atveju terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas beveik mėnesį. Konkrečių priežasčių, dėl kurių apeliantas objektyviai neturėjo galimybės paduoti apeliacinį skundą per protingą laiko tarpą nuo skundžiamo nutarimo gavimo dienos, prašyme nenurodyta.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nėra pagrindo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Todėl Institucijos prašymas netenkintinas, terminas apeliaciniam skundui paduoti neatnaujintinas, apeliacinis skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiai institucijai.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Netenkinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento prašymo ir neatnaujinti termino apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutarimo I. S. administracinio teisės pažeidimo byloje paduoti.

23Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinio skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiai institucijai.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai