Byla e2-23344-465/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno kranai“ ieškinį atsakovui UAB „Prelista“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015-06-08 iki 2015-07-16 ieškovas teikė atsakovui autokrano nuomos paslaugas, už kurias atsakovas neatsiskaitė. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 590,48 EUR skolos, 26,64 EUR palūkanų, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 201,60 EUR bylinėjimosi išlaidų.

3Kadangi reikalavimai yra piniginio pobūdžio ir grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 straipsnio 4 dalies nuostatomis, iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui apie pareikštą ieškinį nėra pranešama.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2015-06-08 iki 2015-07-16 ieškovas suteikė atsakovui autokrano nuomos paslaugas už 590,48 EUR. Šias aplinkybes patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: 2015-06-30 PVM sąskaita – faktūra Nr. KK Nr. 0044071 390,47 EUR sumai; 2015-06-08 ir 2015-06-11 Automobilio krano, savaeigio keltuvo (bokštelio ir kt.) atliktų darbų aktai – sutartys; 2015-07-31 PVM sąskaita – faktūra KK Nr. 0044353 200,01 EUR sumai; 2015-07-16 Automobilio krano, savaeigio keltuvo (bokštelio ir kt.) atliktų darbų aktas – sutartis (e. b. l. 6-11). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu, nėra (( - ) str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.530 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neatsiskaitė už suteiktas įrangos nuomos paslaugas pagal ieškovo išrašytas nurodytas PVM sąskaitas faktūras, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 590,48 EUR dydžio įsiskolinimą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.530 str. 1 d., 6.534 str.).

8Atsakovas laiku ir tinkamai neįvykdė savo pareigos atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovas paskaičiavo 26,64 EUR palūkanų, kurios priteistinos ieškovui iš atsakovo (palūkanų paskaičiavimas e. b. l. 14) (CK 6.210 str.).

9Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu iš atsakovo priteistina 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 8,00 EUR žyminis mokestis ir 193,60 EUR išlaidų už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus.

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Prelista“, į. k. 302566181, 590,48 EUR (penkis šimtus devyniasdešimt eurų 48 ct) skolą, 26,64 EUR (dvidešimt šešis eurus 64 ct) palūkanų, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 201,60 EUR (du šimtus vieną eurą 60 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Kauno kranai“, į. k. 133698072, naudai.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai