Byla 2-1960/2014
Dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo M. L. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-204-544/2014 netenkintas ieškovo M. L. prašymas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2004 m. kovo 8 d. sprendimu nutraukė ieškovo M. L. ir atsakovės N. L. (dabar – N. R.) santuoką sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtino jų 2004 m. vasario 19 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

5Šis procesas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo dalies, kuria išspręstas sutuoktinių turto padalijimo klausimas, pagal ieškovo M. L. prašymą buvo atnaujintas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartimi. Ieškovui M. L. ir atsakovei N. R. teismui nepateikus naujos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties, Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pareiškimo dalį dėl turto padalijimo paliko nenagrinėtą.

6Ieškovas M. L. atsakovei N. R. savarankišką ieškinį dėl santuokoje įgyto turto padalijimo pareiškė kitoje byloje, kuriame, be kita ko, prašė jam iš atsakovės priteisti 125 vienetus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Terama“ akcijų. Kadangi 115 vienetų nurodytų akcijų atsakovė N. R. perleido atsakovui R. R. pagal jų 2007 m. sausio 18 d. pasirašytą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, ieškovas M. L. taip pat pareiškė ieškinį dėl šio sandorio pripažinimo negaliojančiu.

7Nurodytų reikalavimų užtikrinimui teismai taikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovams N. R. ir R. R. priklausančias UAB „Terama“ akcijas. Be to, remiantis tuo, kad UAB „Terama“ pagal akcininkų susirinkimo sprendimą buvo pradėta likvidavimo procedūra (likvidatoriumi paskirta atsakovė N. R.), atsakovui R. R. buvo uždrausta perimti įmonės turtą.

8Ieškovas M. L. pateikė teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo UAB „Terama“ akcijoms ir šios bendrovės turtui administruoti nustatyti visišką administravimą, paskiriant laikinąjį administratorių UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras; uždrausti atsakovei N. R. vykdyti UAB „Terama“ likvidatorės funkcijas, jas pavedant vykdyti paskirtam laikinajam administratoriui; įpareigoti atsakovę N. R. nedelsiant perduoti paskirtam laikinajam administratoriui visus UAB „Terama“ dokumentus, atspaudą, turtą ir kitas materialines vertybes.

9Šį prašymą ieškovas grindė tuo, kad taikius jo prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų maksimaliai apribota atsakovų galimybę per bendrovės valdymą ir atitinkamų sprendimų priėmimą tyčia sumažinti UAB „Terama“ akcijų vertę.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino.

12Įvertinęs ieškovo argumentus dėl poreikio taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nurodė, kad byloje nėra objektyvių ir patikimų duomenų, jog iki ieškovo prašymo pateikimo taikytos ieškinio užtikrinimo priemonės (UAB „Terama“ akcijų, kito atsakovės turto areštas) neužtikrintų ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi šioje byloje ieškovas prašo jam priteisti santuokoje įgyto turto dalį natūra, tai ieškinio sumos dydis šiuo atveju nėra laikomas objektyvaus pobūdžio prielaida, suponuojančia grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Teismas pažymėjo, kad UAB „Terama“ yra likviduojama, todėl pagal Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalį įmonės akcininkų susirinkimo teisių, kurios gali lemti įmonės akcijų vertę, realizavimas yra labai ribotas. Ieškovas neįrodė, kad atsakovai kenkia jo ir UAB „Terama“ interesams, finansinei situacijai bei veikia priešingai įmonės veiklos tikslams. Todėl papildomų įmonės turto administratoriaus paskyrimas neatitiktų ekonomiškumo principo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskirajame skunde ieškovas M. L. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

15Skunde teigiama, kad teismas klaidingai nurodė, jog ieškinio suma nedidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. UAB „Terama“ akcijų vertę sąlygoja įmonei priklausančios UAB „Art deco“ akcijos. Šią įmonę valdo atsakovai. Taigi jie gali sumažinti UAB „Art deco“ akcijų vertę, kas sumažintų ir UAB „Terama“ akcijų vertę. Byloje nėra jokių įrodymų, kad teismui nusprendus ieškovui priteisti ne akcijas natūra, bet piniginę kompensaciją, atsakovai būtų pajėgūs ją sumokėti. Iki šios dienos teismų taikytos laikinosios apsaugos priemonės nepašalina UAB „Terama“ akcijų vertės sumažėjimo rizikos. Jos egzistavimą suponuoja atsakovų nesąžiningas elgesys, o būtent: UAB „Terama“ akcijų perleidimo sandorio sudarymas; atsakovų siekis ofšorinei kompanijai perleisti UAB „Terama“ priklausiusį ir UAB „Art deco“ perleistą nekilnojamąjį turtą; atsisakymas teikti ekspertizei dėl UAB „Terama“ akcijų vertės nustatymo atlikti būtinus dokumentus; sprendimas likviduoti UAB „Terama“ ir kt. Teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovai kenkia jo ir UAB „Terama“ interesams, padaryta neatlikus preliminaraus bylos svarstymui pateiktų įrodymų vertinimo.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai prašo jo netenkinti, nurodydami, kad ieškovo reikalavimai yra užtikrinti anksčiau taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Atsakovė N. R. likvidatorės pareigas vykdo neatlygintinai. UAB „Terama“ nevykdo jokios veiklos, todėl neaišku, iš kokių lėšų būtų galima atsiskaityti su ieškovo prašomu skirti administratoriumi. Įmonės likvidavimas yra įstatymams neprieštaraujanti procedūra, kurioje negali būti įžvelgiama piktnaudžiavimo veiksmų. Jeigu ieškovui iš atsakovų būtų priteista kompensacija už UAB „Terama“ akcijas, jų finansinė padėtis leistų laisvai įvykdyti teismo sprendimą.

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Be to, laikinosios apsaugos priemonės taikomos (parenkamos) remiantis ekonomiškumo principu, t. y. taikoma tik tiek suvaržymų, kiek yra būtina jų tikslui pasiekti (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

20Šioje byloje ieškovo M. L. reikalavimai, susiję su UAB „Terama“ akcijų priteisimu jam, yra užtikrinti ne tik jų areštu, bet ir atsakovui R. R., kuriam priklauso 110 vienetų akcijų, nustatytu draudimu likvidavimo procese perimti UAB „Terama“ turtą. Be to, kitose ieškovo prieš atsakovus šioje byloje, UAB „Art deco“, UAB „Terama“ užvestose bylose (bylų Nr. 2-303-151/2014, 2-170-544/2014) teismai – užtikrindami ieškovo pareikštus reikalavimus, taikė tokias laikinąsias apsaugos priemones: uždraudė vykdyti UAB „Terama“ likvidavimo procedūras ir perduoti įmonės akcininkams jos turtą; areštavo UAB „Terama“ priklausančias UAB „Art deco“ akcijas; areštavo UAB „Art deco“ įgytą anksčiau UAB „Terama“ priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Prie to reikia pridurti, kad nagrinėjamoje byloje taip pat yra areštuotas atsakovei N. R. priklausantis turtas tiek, kiek yra būtina užtikrinti visus ieškovo reikalavimus dėl santuokoje įgyto turto padalinimo. Vadinasi, nagrinėjamoje ir kitose bylose ieškovo reikalavimų, susijusių su UAB „Terama“ akcijų nuosavybės teisėmis, jų verte, įvykdymas yra užtikrintas visetu konservacinės paskirties laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1, 3, 6–7 punktai). Jomis nustatyti materialinio teisinio pobūdžio ribojimai implikuoja, kad su ginčo objektu susijusios padėties status quo yra betarpiškai užtikrintas.

21Poreikį taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ieškovas motyvuoja grėsme, kad atsakovai tyčiniais veiksmais gali sumažinti UAB „Terama“ akcijų kainą, kuri, anot jo, tiesiogiai priklauso nuo įmonės turimų UAB „Art deco“ – valdomos atsakovų, akcijų vertės. Dėl šios aplinkybės konstatuotina, kad civilinėje byloje Nr. 2-170-544/2014 ieškovas ginčija sandorį, kurį vykdant UAB „Terama“ atsiskaitė su UAB „Art deco“ už jos išleistas akcijas įmonei priklausiusiu nekilnojamuoju turtu. Toje byloje ieškovas siekia restitucijos (kaip sandorio nuginčijimo pasekmės) taikymo natūra, t. y. kad UAB „Terama“ būtų grąžintas pagal ginčo sandorį UAB „Art deco“ perleistas turtas, o pastarajai jos akcijos. Iš to matyti, kad ieškovo atskirajame skunde keliama versija dėl naujos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui (UAB „Terama“ akcijų nuvertėjimas) prieštarauja jo pasirinktiems teisių gynimo būdams ir jų tikėtinoms pasekmėms.

22Kitas pagrindas atskirajam skundui atmesti – tai faktas, kad visiškas turo administravimas, kurio nustatymo siekia ieškovas, negali būti taikomas kaip laikinoji apsaugos priemonė (žr. kasacinę bylą Nr. 3K-3-23/2013). Be to, reikia pridurti, kad atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, jog atsakovų turimo turto pakaks galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, jeigu teismas nuspręstų ieškovui priteisti ne UAB „Terama“ akcijas, bet kompensaciją už jas. Iš to aišku, kad ieškovas nepagrįstai teigia esą pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino jo prašymo faktinį pagrindą.

23Remiantis tuo spręstina, kad atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo panaikinti ar pakeisti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo M. L.... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2004 m. kovo 8 d. sprendimu nutraukė ieškovo... 5. Šis procesas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo... 6. Ieškovas M. L. atsakovei N. R. savarankišką ieškinį dėl santuokoje įgyto... 7. Nurodytų reikalavimų užtikrinimui teismai taikė laikinąsias apsaugos... 8. Ieškovas M. L. pateikė teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias... 9. Šį prašymą ieškovas grindė tuo, kad taikius jo prašomas laikinąsias... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovo... 12. Įvertinęs ieškovo argumentus dėl poreikio taikyti papildomas laikinąsias... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskirajame skunde ieškovas M. L. prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 15. Skunde teigiama, kad teismas klaidingai nurodė, jog ieškinio suma nedidina... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai prašo jo netenkinti, nurodydami,... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo... 20. Šioje byloje ieškovo M. L. reikalavimai, susiję su UAB „Terama“ akcijų... 21. Poreikį taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ieškovas motyvuoja... 22. Kitas pagrindas atskirajam skundui atmesti – tai faktas, kad visiškas turo... 23. Remiantis tuo spręstina, kad atskirojo skundo argumentai nesuteikia pagrindo... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 25. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti...