Byla 2-2416-722/2012
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Valei Greskienei,

2dalyvaujant atsakovui R. S., nedalyvaujant ieškovės UAB „Snoro lizingas“ atstovui (gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant), teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 1544,89 Lt pagal Sutartį likusių mokėjimų, 697,29 Lt delspinigių, 71,00 Lt žyminio mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės UAB „SNORO lizingas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta įstatymų nustatyta tvarka, ieškinį palaiko, prašo nagrinėti bylą nedalyvaujant jos atstovui. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. su atsakovu sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. KAA80930CGPA, pagal kurią perdavė atsakovui valdyti ir naudotis: televizorių LCD SHARP LC32D44EBK. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, tačiau savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. Byla atsakovo sutikimu nagrinėjama nedalyvaujant ieškovės atstovui.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatytos aplinkybės pagrįstos ieškiniu, atsakovo paaiškinimu, rašytiniais įrodymais. Remiantis 2008 m. rugsėjo 30 d. su atsakovu sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. KAA80930CGPA (b. l. 3, 5), pagal prekės perdavimo-priėmimo aktą (b. l. 4) perdavė atsakovui valdyti ir naudotis prekę - televizorių LCD SHARP LC32D44EBK su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Sudarius sutartį, buvo sumokėta eilinė 629,65 Lt įmoka arba avansas ( b.l. 3,5). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovės teigimu, savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė, ieškovė savo reikalavimo teisę bandė įgyvendinti derybų keliu: atsakovui siųsti paraginimai 2008-12-03, 2008-12-20 (b. l. 8,9) ir 2008-12-17 ( b.l. 6) pretenzija adresu ( - ), nenurodytas joks namo numeris, todėl aišku, kad atsakovas paraginimų ir pretenzijos gauti negalėjo, nes netikslus adresas. Jonavoje yra dvi skirtingos gatvės – Žeimių takas ir Žeimių gatvė, kuriose yra daug nuosavų ir daugiaaukščių, daugiabučių namų. Ieškovė nurodo, kad 2012 m. rugpjūčio 27 d. atsakovas skolingas ieškovui 1544,89 Lt likusių mokėjimų, tokia suma nurodyta ir 2008-12-17 pretenzijoje (b.l. 6). Nustatyta, kad turto (prekės) kaina su PVM buvo 1799 Lt, sutartyje numatytos 15 procentų metinės palūkanos ieškovo paskaičiavimu sudaro 290,09 Lt ir 85,45 Lt sutarties mokesčio, sumokėtas 629,65 Lt avansas, todėl teismo paskaičiavimais ieškovo prašomą priteisti likusių mokėjimų sumą - 1544,89 Lt sudaro likusi nesumokėta 1169,35 Lt suma už prekę, 290,09 Lt palūkanų ir 85,45 Lt sutarties mokesčio.

8Atsakovas teismo posėdyje paaiškino, kad jis su nepažįstamu vyru, kurio nei vardo, nei pavardės nežino, jam paprašius nuvyko į parduotuvę, sutiko savo vardu paimti prekę - televizorių, pateikdamas savo pasą ir pasirašydamas sutartį ir kitus dokumentus. Nepažįstamas vyras sumokėjo pradinę įmoką, pasiėmė televizorių ir su draugu lengvuoju automobiliu išvažiavo, žadėjo pinigus mokėti. Atsakovas prekės negavo, naudos neturėjo, jam tik davė pinigų kelionei autobusu iš Kėdainių atgal į Jonavą, daugiau to asmens nematė. Neprisimena, ar 2008 m. gavo ieškovės pretenzijas, priminimus dėl skolos. Sudarydamas sutartį nurodė savo adresą - globos namus Žeimių takas 7, Jonavoje. Mobiliojo ryšio telefono numeris 8 347 54143, nurodytas sutartyje nėra jo, kieno – nežino.

9Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 straipsnis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokių savo atsikirtimus patvirtinančių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, pasiūlius pasirūpinti atstovavimu byloje, jis dėl nemokamos teisinės pagalbos gavimo nesikreipė.

10Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau CK) 1.63 straipsnio 1 dalis). Sutartis yra dvišalis ar daugiašalis sandoris. Pagal CK 6.154 straipsnio 1 dalį sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Civilinėje teisėje pripažįstama, kad civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis).

11Nustatyta, kad atsakovas 2008 m. rugsėjo 30 d. su ieškovu sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. KAA80930CGPA, pateikdamas savo asmens dokumentą, pats pasirašydamas. Atsakovas buvo veiksnus, žinojo ir suprato kokiu tikslu jis buvo vežamas į parduotuvę, nesidomėjo ir nevertino sandorio pasekmių, sutartį pasirašė pats, niekieno neverčiamas.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes. Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Bylos duomenimis atsakovas yra vyresnio amžiaus (sutarties sudarymo metu jam buvo 63 m.), atsakovas naiviai pasitikėjo nepažįstamu asmeniu, pats neginčija, kad pateikė savo pasą ir pasirašė sutartį. Teismas sprendžia, kad atsakovo lengvabūdiškas elgesys sudarant sutartį ir klaidingo rezultato tikėjimasis vertintinas kaip didelis neapdairumas ir tai reiškia, jog atsakovas prisiėmė pasekmių riziką.

13LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, mokėjimo išdėstymo būdu, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą. Vartojimo kredito sutartimi taip pat laikoma pirkimo pardavimo išsimokėtinai sutartis, kai daiktai, esantys sutarties dalyku, vartotojo nuosavybėn pereina per šioje sutartyje nustatytą terminą sumokėjus daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus sutartyje numatytus mokesčius (LR CK 6.886 str. 1 d., 2 d.).

14Atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais 2008-09-30 Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties Nr. KAA80930CGPA nevykdė, nustatyto dydžio įmokų nustatytu terminu ieškovui nemokėjo, todėl laikytina, jog jis pažeidė sutartį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad ieškovė buvo sąžininga sutarties šalis, ieškovės reikalavimai tenkintini, priteisiant iš atsakovo suteiktą vartojimo kreditą, palūkanas ir sutarties sudarymo mokestį, t.y. iš atsakovo priteistina ieškovės naudai 1544,89 Lt likusių nesumokėtų mokėjimų.

15Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR CK 6.70 str.). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (LR CK 6.71 str. 3 d.). Šalių sudarytos sutarties pirmame puslapyje nurodyta, kad nesumokėjus sutartyje numatytos pradinės įmokos, eilinės įmokos ar bendro tvarkymo mokesčio, atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovei 0,5 % dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo pirmos uždelsimo dienos. Ieškovės paskaičiavimu delspinigių sumą sudaro 1405,04 Lt (b.l. 10), tačiau ieškovė gera valia sumažino delspinigius ir prašo priteisti iš atsakovo 697,29 Lt delspinigių.

16LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybų mažinimo pagrindai yra du: 1) jeigu netesybos neprotingai didelės; 2) jeigu įvykdyta dalis prievolės.

17Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (CK 1.39 straipsnio 1 dalis; Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės–komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nustatant priteistinų netesybų dydį reikia atsižvelgti į tai, kad vartotojas yra silpnesnioji sutarties šalis. Vartojimo sutartys dažniausiai sudaromos prisijungimo būdu, naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus.

19Nagrinėjamoje byloje, įvertinus reikšmingas aplinkybes, susijusias su priteistinomis netesybomis, t. y. kad sudarant sutartį dalis kredito ( 629,65 Lt) buvo sumokėta, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį su ieškove sudarė prisijungdamas prie ieškovės parengtų standartinių sutarčių sąlygų, todėl užtikrinant sutarties šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, darytina išvada, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas mažinti ieškovės prašomas priteisti ir sutartyje nustatytas netesybas nuo 0,5 proc. iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, todėl teismas padarė išvadą, jog vartojimo kredito sutarties sandorio bendrosiose sutarties sąlygose numatytas 0,5 % delspinigių dydis yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą bei mokėtinas palūkanas ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra paskolų teikimas ir įvertinus ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, delspinigių dydis mažintinas LR CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,02 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditorės (ieškovės) patirtus nuostolius. Ši netesybų suma negali būti laikoma neteisinga, ieškovė neįrodinėjo patirtų nuostolių dydžio. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas reikalaujamus priteisti 697,29 Lt delspinigius sumažina iki 55,62 Lt, t.y. 0,02 % nuo negrąžintų mokėjimų (1544,89x0,02 %x180 dienų). Sumažindamas sutartines netesybas, teismas nepaneigia šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koreguoja pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (LR CK 6.228 str. 2 d.).

20Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (LR CK 6.38 str., 6.63 str.). Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 1600,51 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškovės ieškinį tenkinant iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d. Ieškovės reikalavimai patenkinti 71 % (1600,51x100/2242,18), todėl iš atsakovo priteistina ieškovei 50,41 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų (71x71/100), t.y. sumokėto žyminio mokesčio.

22Išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.), nes susidariusi suma yra mažesnė už 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatytą 10 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 259 str.- 270str., teismas

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovei UAB „SNORO lizingas“, juridinio asmens kodas 124926897, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, iš atsakovo R. S., ak. ( - ) gyv. ( - ), 1544,89 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt keturis litus 89 ct) skolos, 55,62 Lt (penkiasdešimt penkis litus 62 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1600,51 Lt ( vieno tūkstančio šešių šimtų litų 51 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50,41 Lt (penkiasdešimt litų 41 ct) žyminio mokesčio.

26Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant atsakovui R. S., nedalyvaujant ieškovės UAB „Snoro lizingas“... 3. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 1544,89 Lt pagal Sutartį likusių... 4. Ieškovės UAB „SNORO lizingas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka.... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatytos aplinkybės pagrįstos ieškiniu, atsakovo paaiškinimu,... 8. Atsakovas teismo posėdyje paaiškino, kad jis su nepažįstamu vyru, kurio nei... 9. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas Civilinio proceso kodekso... 10. Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 11. Nustatyta, kad atsakovas 2008 m. rugsėjo 30 d. su ieškovu sudarė... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl... 13. LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti... 14. Atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais 2008-09-30 Išperkamosios nuomos... 15. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR... 16. LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 17. Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo,... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad nustatant priteistinų... 19. Nagrinėjamoje byloje, įvertinus reikšmingas aplinkybes, susijusias su... 20. Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 21. Ieškovės ieškinį tenkinant iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 22. Išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą nepriteistinos (CPK 96 str. 6... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 259 str.- 270str.,... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovei UAB „SNORO lizingas“, juridinio asmens kodas 124926897,... 26. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 dienų Kauno...