Byla 2S-278-153/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič, kolegijos teisėjų: Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitaresta“ atstovo K. J. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-22858-848/2010 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitaresta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Vitaresta“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu vienašališką atsakovės UAB „Kauno švara“ tarp šalių 2010-07-28 sudarytos sutarties Nr. 7.1-17-646 dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu nutraukimą, įpareigoti atsakovę vykdyti sutarties sulygtas sąlygas bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei imtis tam tikrų veiksmų, t. y. vienašališkai nutraukti 2010-07-28 sutartį Nr. 7.1-17-646 su ieškove dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu, įpareigoti atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t. y. įpareigoti atsakovę UAB „Kauno švara“ vykdyti 2010-07-28 sutarties Nr. 7.1-17-646 su ieškove dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu sulygtas sąlygas ir leisti įvežti į Lapių sąvartyną surinktas atliekas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Prašymą motyvavo tuo, jog ieškovė negalės vykdyti su savo klientais sudarytų sutarčių dėl surinktų atliekų išvežimo į Lapių sąvartyną, privalės stabdyti savo veiklą ir dėl to patirs didelę žalą.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi ieškovės UAB „Vitaresta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

6Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nenurodė konkretaus žalos masto ir nepateikė galimų jos apskaičiavimų, taip pat nenurodė, ar teikia paslaugas tik su atsakove sudarytos sutarties pagrindu, ar užsiima ir kita veikla. Teismas laikė, kad ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka savarankiškus ieškinio reikalavimus – uždrausti vienašališkai nutraukti sutartį (ieškinio reikalavimas – pripažinti vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu) bei įpareigoti atsakovę vykdyti sutarties sąlygas (ieškinio reikalavimas yra analogiškas). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas ieškinio reikalavimų spręsti negali, kadangi jis faktiškai išspręstų ginčą dėl pažeistų teisių. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Atskiruoju skundu ieškovės UAB „Vitaresta“ atstovas prašė pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovei UAB „Kauno švara“ imtis tam tikrų veiksmų, t. y. uždrausti atsakovei neleisti ieškovei pasinaudoti Lapių buitinių atliekų sąvartynu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos; 2) įpareigoti atsakovę atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t. y. įpareigoti atsakovę leisti ieškovei pasinaudoti ir šalinti juridinių asmenų veikloje susidariusias atliekas Lapių buitinių atliekų sąvartyne iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos.

8Apeliantė su teismo nutartimi nesutiko dėl šių motyvų:

91) ieškovės pagrindinė veikla yra Kauno miesto teritorijoje esančių juridinių asmenų objektų (parduotuvių, prekybos centrų, ofisų, gamybinių įmonių) tvarkymo, valymo ir jų veikloje susidariusių atliekų surinkimo ir specialiai tam pritaikytomis transporto priemonėmis išvežimo į Lapių buitinių atliekų sąvartyną paslaugų teikimas. Remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str., 29 p. ir Kauno miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 69 p., Kauno miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje surinktos atliekos šalinamos tik į viešą atliekų šalinimo įrenginį – regioninį Lapių sąvartyną, todėl ieškovė su atsakove, eksploatuojančia sąvartyną, sudarė sutartis dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu. Atsakovė, kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija vykdydama Kauno miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje, turi prievolę priimti atliekas į viešą įrenginį – Lapių buitinių atliekų sąvartyną;

102) ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis atsakovės interesų, kadangi šalys užsiima panašia veikla, tik skirtumas tas, kad atsakovei, turėtų būti aktualus sutarčių sudarymo kiekis, nes atsakovė nuo to gauna didesnes pajamas;

113) nutraukus sutartį, ieškovė neturės teisinio pagrindo įvažiuoti į Lapių sąvartyną ir šalinti iš juridinių asmenų surinktas atliekas, kurios kaupsis ieškovės specialiai tam lizingu įsigytose transporto priemonėse. Ieškovė neturės jokios galimybės vykdyti toliau pagal sutartis su klientais prisiimtus įsipareigojimus, bus priverstinai stabdoma ieškovės veikla, negaunamos pajamos, patiriami nuostoliai bei klientų taikomos baudos dėl nesavalaikio atliekų surinkimo ir išvežimo. Šios aplinkybės kelia realią grėsmę ieškovės turtiniams interesams ir duoda pagrindo manyti, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių kilsiančiai žalai atsirasti ir padidėti, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba vėliau pasidaryti negalimas;

124) sprendimo vykdymo pasunkėjimas arba negalimumas įvykdyti grindžiamas tuo, kad ilgo teisminio bylinėjimosi metu, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė negalės vykdyti sutartinių įsipareigojimų su klientais, kurie buvo sudaryti sutarčių su atsakove pagrindais, klientai dėl ieškovės kaltės neišvežamų atliekų patirs žalą, kurios atlyginimui reikalavimai bus nukreipti ieškovei, o vėliau ieškovė neteks ir dalies pajamų bei pelno, nes šie klientai, kuriems ieškovė negalės laiku išvežti jų veikloje susidariusias atliekas, pasirinks kitą atliekų tvarkytoją. Ieškovė bus priverstas stabdyti veiklą, atleisti darbuotojus, gal net ir bankrutuoti, todėl vėliau teismo sprendimo, priimto galimai palankaus ieškovės naudai, vykdymas realiai pasunkės arba pasidarys neįmanomas, nes bendrovė negalės atkurti prarastų verslo santykių su klientais, atstatyti šiuo metu pasiektas veiklos apimtis, uždirbamas pajamas, gaunamą pelną ir mokamus mokesčius, išlaikyti darbo vietas;

135) teismo nurodyti motyvai, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas bus neproporcingas siekiamiems tikslams, neužtikrins ieškovės ir atsakovės teisių bei įstatymo saugomų interesų pusiausvyros, prieštaraus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, pažeis atsakovės teises, yra teisiškai nepagrįsti.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės UAB “Kauno švara“ atstovė advokatė R. Č. prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir teismo nutartį palikti galioti. Nurodė šiuos motyvus:

151) jokių duomenų, kad atsakovė imtųsi veiksmų, galinčių apsunkinti sprendimo vykdymą, ieškovė nepateikė, tokių duomenų ir negali būti, kadangi atsakovė jokių panašių veiksmų nesiėmė ir neketina imtis, todėl nėra jokių aplinkybių, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą;

162) ieškovė skunde nurodytus teisės aktus aiškina plačiąja prasme. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 29 p. nustatyta „sąvartyno“ sąvoka, o neįvardinta, koks konkrečiai sąvartynas yra laikomas viešu įrenginiu. Ieškovės nurodytos Kauno miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) 2010 m. rugsėjo 16 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-496 buvo pakeistos. Minėtų taisyklių 69 p. nėra nurodyta, kad visos mišrios komunalinės atliekos turi būti šalinamos tik Lapių buitinių atliekų sąvartyne;

173) iš ieškovės teiginio, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeisti ieškovės klientų interesai, nes ieškovė negalės realizuoti klientams sutartų įsipareigojimų išvežti komunalines atliekas į Lapių buitinių atliekų sąvartyną, galima suprasti, kad ieškovė Lapių buitinių atliekų sąvartynu siekia naudotis komerciniais tikslais be sutarties su savivaldybe, todėl atsakovės manymu, pripažinti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nėra pagrindo;

184) ieškovės motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiami aplinkybėmis, kurios gali būti nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas ieškinio reikalavimų spręsti negali, kadangi jis faktiškai išspręstų ginčą dėl pažeistų teisių;

195) ieškovė, skųsdama teismo nutartį, siekia ne sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o to, kad atsakovė prieš savo valią teiktų ieškovei tik tokias paslaugas, kurios yra jai naudingos, nors pastaroji vykdo veiklą pažeisdama teisės aktų reikalavimus.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė nurodė, kad ieškovės atskirasis skundas ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo privalo būti atmesti, o teismo nutartis palikta nepateikta dėl šių motyvų:

211) ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, kad ji yra sudariusi sutartis, kuriomis įsipareigojo iš klientų išvežti komunalines atliekas į Lapių buitinių atliekų sąvartyną;

222) ieškovės nurodomi Atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 29 str. neįpareigoja ieškovės atliekas šalinti Lapių sąvartyne. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad įstatymiškai visos Kauno miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje surinktos atliekos šalinamos tik į viešą atliekų šalinimo įrenginį – regioninį Lapių sąvartyną ir kad neturi jokio kito pasirinkimo;

233) ieškovė neįrodė ir nepagrindė jokiais faktiniais duomenimis, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo sprendimas įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas;

244) ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės visiškai atitiko ieškinio reikalavimus;

255) atskiruoju skundu ieškovaė prašo taikyti visiškai kitas laikinąsias apsaugos priemones, nei tas, kurių buvo prašoma ieškinyje, todėl šis ieškovės prašymas negali būti nagrinėjamas ir tenkinamas, kadangi šių laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė pirmos instancijos teismo taikyti neprašė, jų taikymo reikalingumo pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir dėl jų nepasisakė skundžiamoje nutartyje.

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik nagrinėdamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

28Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančiųjų byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nepritaikius teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybes, bet ir šių priemonių taikymo sąlygas ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindas manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinta reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

29Ieškovė nurodė ieškinio pareiškime ( b. l. 3-10), kad atsakovė vienašališkai nutraukė 2010 07 28 sutartį, dėl to ieškovė neturės jokio teisinio pagrindo įvažiuoti į Lapių sąvartyną ir šalinti iš juridinių asmenų surinktas atliekas. Ieškovė ieškinio pareiškime prašė pripažinti neteisėtu vienašališką atsakovės UAB „Kauno švara“ tarp šalių 2010-07-28 sudarytos sutarties Nr. 7.1-17-646 dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu nutraukimą, įpareigoti atsakovę vykdyti sutarties Nr. 7.1-17-646 sulygtas sąlygas dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškinio pareiškime ieškovė prašė ieškiniui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) remiantis CPK 145 str. 1 d. 6 p. atsakovei UAB „Kauno švara“ turėtų uždrausti vienašališkai nutraukti 2010-07-28 sutartį Nr. 7.1-17-646 su ieškove UAB „Vitaresta“, 2) bei pagal LR CPK 145 str. 1 d. 12 p. įpareigoti atsakovę UAB „Kauno švara“ vykdyti 2010-07-28 sutartį Nr. 7.1-17-646, leisti ieškovei įvežti į Lapių sąvartyną surinktas atliekas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos. Įvertinusi paminėtą ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovės prašymas taikyti ieškiniui užtikrinti laikinąsias apsaugos priemones atitinka savarankiškus ieškinio reikalavimus, suformuluotus ieškovės ieškinio pareiškime (b. l. 10, 32), dėl to negali būti taikytas.

30Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010-07-28 sutarties Nr. 7.1-17-646 5.7.3.p. šalys susitarė, kad sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių vienašališku reikalavimu, įspėjus kitą Šalį raštu prieš 14 kalendorinių dienų (b. l. 14). Todėl pagrįstas yra atsakovės UAB „Kauno švara“ atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvas, kad ginčo sutartyje yra sulygtos sąlygos tokiam sutarties nutraukimui, todėl jos negali būti vertinamas kaip ieškiniu reiškiamų reikalavimų užtikrinimo priemonė, nes tokiu atveju laikinoji apsaugos priemonė neadekvačiai reiškiamiems reikalavimams apriboja atsakovės teises, numatytas sutartyje.

31Taip pat pagrįstas yra Kauno miesto savivaldybės atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvas, kad apeliantė atskiruoju skundu prašo taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones, nei tas, kurių prašė ieškinio pareiškime. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Vitaresta“ atstovas prašė pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovei UAB „Kauno švara“ imtis tam tikrų veiksmų, t. y. uždrausti atsakovei neleisti ieškovei pasinaudoti Lapių buitinių atliekų sąvartynu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos; 2) įpareigoti atsakovę atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, t. y. įpareigoti atsakovę leisti ieškovei pasinaudoti ir šalinti juridinių asmenų veikloje susidariusias atliekas Lapių buitinių atliekų sąvartyne iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos. Ieškinio pareiškime ieškovė prašė uždrausti atsakovei UAB „Kauno švara“ vienašališkai nutraukti 2010-07-28 sutartį Nr. 7.1-17-646 su ieškove UAB „Vitaresta“, 2) įpareigoti atsakovę UAB „Kauno švara“ vykdyti 2010-07-28 sutartį Nr. 7.1-17-646, leisti ieškovei įvežti į Lapių sąvartyną surinktas atliekas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo datos. Todėl Kauno miesto savivaldybės atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodyta, kad teisėjų kolegija negali nagrinėti klausimus, kurie nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme (CPK 312, 338 str.).

32Kiti atskirojo skundo motyvai ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai yra susiję su ginčo išnagrinėjimo iš esmės klausimu, todėl teisėjų kolegija dėl šių motyvų nutartyje nepasisako (CPK 320 str. 1 d.).

33Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės reikalavimams užtikrinti nepritaikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl skundžiama nutartis nekeistina, atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337-339 str.,

Nutarė

35Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 4. Ieškovė UAB „Vitaresta“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi ieškovės UAB... 6. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog netaikius... 7. Atskiruoju skundu ieškovės UAB „Vitaresta“ atstovas prašė pirmosios... 8. Apeliantė su teismo nutartimi nesutiko dėl šių motyvų:... 9. 1) ieškovės pagrindinė veikla yra Kauno miesto teritorijoje esančių... 10. 2) ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis... 11. 3) nutraukus sutartį, ieškovė neturės teisinio pagrindo įvažiuoti į... 12. 4) sprendimo vykdymo pasunkėjimas arba negalimumas įvykdyti grindžiamas tuo,... 13. 5) teismo nurodyti motyvai, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės UAB “Kauno švara“ atstovė... 15. 1) jokių duomenų, kad atsakovė imtųsi veiksmų, galinčių apsunkinti... 16. 2) ieškovė skunde nurodytus teisės aktus aiškina plačiąja prasme.... 17. 3) iš ieškovės teiginio, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus... 18. 4) ieškovės motyvai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiami... 19. 5) ieškovė, skųsdama teismo nutartį, siekia ne sprendimo įvykdymo... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė... 21. 1) ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, kad ji yra sudariusi sutartis,... 22. 2) ieškovės nurodomi Atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 29 str. neįpareigoja... 23. 3) ieškovė neįrodė ir nepagrindė jokiais faktiniais duomenimis, kad... 24. 4) ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės visiškai... 25. 5) atskiruoju skundu ieškovaė prašo taikyti visiškai kitas laikinąsias... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančiųjų byloje ar kitų... 29. Ieškovė nurodė ieškinio pareiškime ( b. l. 3-10), kad atsakovė... 30. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010-07-28 sutarties Nr. 7.1-17-646 5.7.3.p.... 31. Taip pat pagrįstas yra Kauno miesto savivaldybės atsiliepimo į atskirąjį... 32. Kiti atskirojo skundo motyvai ir atsiliepimų į atskirąjį skundą motyvai... 33. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337-339 str.,... 35. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties nekeisti....