Byla I-8084-189/2007
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su G. J. skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2007-07-26 gautas G. J. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007-06-13 sprendimą Nr. 213 ir įpareigoti Valstybės įmonę Registrų centrą įregistruoti daiktines G. J. teises į ¼ dalį viešbučio pastato, ¼ dalį kiemo statinių prie viešbučio pastato, esančių adresu ( - ), Palangoje.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėja nesutikdama su Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007-03-27 sprendimu, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą įregistruoti nuosavybės teises į ¼ dalį viešbučio pastato ir kiemo statinių, esančių ( - ), Palanga, jį apskundė išankstine neteismine tvarka Valstybės įmonei Registrų centrui. Valstybės įmonė Registrų centras išnagrinėjusi ginčą išankstine neteismine tvarka, paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą. Taigi pareiškėjai tiesiogines teisines pasekmes sukelia Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007-03-27 sprendimas, todėl jis laikytinas ginčo objektu.

6Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo buveinė yra Klaipėdoje, todėl pareiškėjos G. J. skundas nagrinėtinas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti G. J. skundą.

9Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti G. J..

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai