Byla 2S-222-798/2015
Dėl baudos skyrimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal išieškotojo V. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria netenkintas antstolės B. P. prašymas dėl baudos skyrimo, ir

Nustatė

2antstolė B. P. prašė teismo skirti baudą skolininkei L. M. išieškotojo V. M. naudai už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną. Nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-06-26 vykdomąjį raštą Nr. 2-6694-859/2014 dėl bendravimu su vaiku tvarkos, išduotą pagal teismo sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta V. M. ir L. M. sudaryta sutartis, kuria vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su motina, o tėvas turi teisę pasiimti dukrą V. M. iš jos gyvenamosios vietos:

3„-

4porinėmis metų savaitėmis:

5trečiadienį 18:00 val. ir privalo grąžinti atgal tos pačios dienos 20:30 val.; penktadienį 19 val. ir privalo gražinti atgal tos pačios savaitės sekmadienį 18:00 val.;

6-

7neporinėmis metų savaitėmis:

8antradienį 18:00 val. ir privalo gražinti atgal tos pačios dienos 20:30 val.; ketvirtadienį 18:00 val. ir privalo gražinti atgal tos pačios dienos 20:30 val.;

9-

10neporiniais metais:

11Šv. Velykų pagal vakarietišką tradiciją pirmą dieną 12:00 val. ir privalo grąžinti atgal kitą dieną 12:00 val;

12Gruodžio 26 dieną 12:00 val. ir privalo grąžinti atgal tapačią dieną 20:00 val.;

13-

14poriniais metais:

15Šv. Velykų pagal vakarietišką tradiciją pirmą dieną 12:00 val. ir privalo grąžinti atgal kitą dieną 12:00 val.;

16Gruodžio 24 dieną 17:00 val. ir privalo grąžinti atgal tą pačią dieną 20:00 val.;

17Gruodžio 31 dieną 17:00 val. ir privalo grąžinti atgal tapačią dieną 17:00 val;

18-

19kiekvienų metų kalendorinę vasarą dviem laikotarpiams po dešimt kalendorinių dienų, įspėjęs motiną apie šių laikotarpių pradžią prieš dvi savaites, ir privalo grąžinti vaiką pasibaigus šiam terminui. Tėvas šių laikotarpių metu turi teisę išvykti su vaiku iš savo gyvenamosios vietos (atostogauti ir pan.), bet apie išvykimą turi įspėti motiną prieš dvi savaites.

20Pagal minėtą bendravimo su vaiku tvarką, tėvas ir motina privalo užtikrinti vienas kito nuolatinį ryšį (telefonu ir pan.) su vaiku, informuoti vienas kitą apie vaiko buvimo vietą, motina turi teisę, aplankyti vaiką, kai jis yra su tėvu, išvykti su vaiku iš savo gyvenamosios vietos (atostogauti ir pan.) du kartus po dvi kalendorines savaites, bet apie išvykimą turi įspėti tėvą prieš dvi savaites.“.

21Paaiškino, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinusi vykdymo rezultatus, nustatė, kad skolininkė kelis kartus nevykdė minėtame vykdomajame dokumente nurodytų įpareigojimų. Išieškotojas 2014-08-05 pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog vadovaudamasis teismo nustatyta matymosi su dukra tvarka, 2014-06-04 įspėjo skolininkę apie tai, kad norėtų pasiimti dukrą 10 dienų atostogoms ir prašė įpareigoti skolininkę jam dukrą perduoti nuo 2014-08-07. Skolininkė 2014-08-05 patvarkymu dėl sprendimo vykdymo tvarkos ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nr. 0171/14/03702/ĮP buvo įpareigota laikytis minėtame vykdomajame dokumente nustatytos tėvo ir dukros matymosi tvarkos bei 2014-08-07 sudaryti sąlygas tėvui pasiimti dukrą 10 dienų atostogoms. Elektroniniu paštu 2014-08-06 buvo gauti skolininkės paaiškinimai, kuriuose buvo nurodyta, kad apie numatomą vaiko pasiėmimą 10 dienų atostogoms išieškotojas skolininkę turi informuoti prieš 14 dienų. Antstolių kontoroje 2014-08-29 buvo gautas išieškotojo prašymas, skirti skolininkei baudą už teismo sprendimo nevykdymą, nes jis vasaros laikotarpiu su dukra turėjo galimybę atostogauti tik 3 dienas nuo 2014-08-27 iki 2014-08-29.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi antstolės B. P. prašymo dėl baudos skyrimo skolininkei L. M. netenkino ir priteisė iš išieškotojo V. M. skolininkei L. M. 279,45 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad išieškotojas 2014-06-04 informavo skolininkę, jog vadovaudamasis teismo sprendimu patvirtinta bendravimo su dukra tvarkos nuostata, jog „tėvas turi teisę pasiimti dukrą iš jos gyvenamosios vietos kiekvienų metų kalendorinę vasarą dviem laikotarpiams po dešimt kalendorinių dienų, įspėjęs motiną apie šių laikotarpių pradžią prieš dvi savaites, ir privalo grąžinti vaiką pasibaigus šiam terminui. Tėvas šių laikotarpių metu turi teisę išvykti su vaiku iš savo gyvenamosios vietos (atostogauti ir pan.), bet apie išvykimą turi įspėti motiną prieš dvi savaites“, jis pasiims dukrą atostogoms. Pagal šią sutarties nuostatą išieškotojas dukrą 10 dienų atostogoms turėjo teisę ir pareigą pasiimti 2014-06-18. Tačiau, kaip paaiškino skolininkė, tėvas dukters pasiimti 2014-06-18 neatvyko. Jis atvyko dukrą pasiimti 2014-06-19 apie savo atvykimą neinformavęs skolininkės. Kadangi išieškotojas 2014-06-18 neatvyko pasiimti vaiko, o 2014-06-19 atvykęs pasiimti vaiko nepaaiškinimo skolininkei, ar vaiką ketina pasiimti pagal sutarties punktus numatančius vienos dienos bendravimą, ar atostogų laikotarpiui, nenurodė kur vaikas bus, teismas padarė išvadą, kad išieškotojas siekdamas įgyvendinti savo teisę, netinkamai įgyvendino savo pareigas, ir tuo pats pažeidė šalių sudarytos sutarties sąlygas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iš vykdomosios bylos medžiagos, skolininkės paaiškinimų ir 2014-10-10 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (b.l. 37-40), skolininkė apie išieškotojo ketinimą su dukra praleisti kitą 10 dienų atostogų laikotarpį buvo informuota 2014-08-06. Todėl išieškotojas dukrą galėjo pasiimti 2014-08-20, o ne 2014-08-07 kaip išieškotojas nurodė antstolei. Tačiau išieškotojas ne tik kad dukters 2014-08-20 nepasiėmė, bet savo poziciją keitė ne vieną kartą, apie tai informuodamas skolininkę sms žinutėmis. Toks išieškotojo elgesys rodo, kad išieškotojas, siekdamas įgyvendinti savo teisės, nevykdo savo pareigų. Todėl teismas konstatavo, kad išieškotojui netinkami vykdant savo pareigas, įgyvendinant bendravimo su vaiku tvarką, nėra pagrindo skirti skolininkei baudą dėl to, kad išieškotojas neatvyko dukters pasiimti atostogoms 2014-08-20 bei kitomis dienomis.

23I. V. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį ir klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą teismo nutartį padarė aritmetinę skaičiavimo klaidą, kadangi jis 2014 m. birželio 4 d. tinkamai informavęs skolininkę, vaiką galėjo pasiimti tik 2014 m. birželio 19 d., o ne 18 d., kaip nurodė pirmosios instancijos teismas. Anot apelianto, teismas taip pat suklydo nurodydamas, kad išieškotojas informavęs skolininkę 2014 m. rugpjūčio 6 d., vaiką galėjo pasiimti 2014 m. rugpjūčio 20 d., nes iš tikrųjų numatyta data buvo 2014 m. rugpjūčio 21 d. Teismas taip pat visiškai ignoravo, jog L. M. apie planuojamą vaiko pasiėmimą 2014 m. rugpjūčio 7 d. buvo informuota anksčiau nei prieš dvi savaites. Taip pat anot apelianto, nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos galėjo būti priteisiamos nebent iš pareiškėjo.

24Skolininkė L. M. atsiliepimu prašo V. M. atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad antstolė prašė skirti baudą ne dėl 2014 m. birželio 18 ar 19 dienos, o dėl V. M. 2014 m. rugpjūčio 5 d. prašymo paimti dukrą dešimties dienų laikotarpiui nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nevykdymo, dėl ko antstolė 2014 m. rugpjūčio 5 d. ir buvo priėmusi patvarkymą. Todėl teismas tikrai nesuklydo aritmetiniuose skaičiavimuose.

25Antstolė B. P. atsiliepimu prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

26Atskirasis skundas atmetamas.

27Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

28Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl baudos skyrimo skolininkei L. M. už Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 26 d. išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-6694-859/2014 nevykdymą.

29Už antstolio reikalavimų įvykdyti sprendimą nevykdymą be svarbių priežasčių neįvykdžiusiam asmeniui teismas gali taikyti procesinio poveikio priemones – skirti įstatymo nustatyto dydžio baudas. Vykdymo procese bauda už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą (CPK 771 str. 5 d.), teismo skiriama išieškotojo naudai, kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę. Teismas pažymi, jog pagal CPK 771 str. 5 d. teismo skiriama bauda ne tik kompensuojami išieškotojo praradimai (nepatogumai), susiję su skolininko vengimu laiku įvykdyti teismo procesinį sprendimą, bet ir motyvuojamas skolininkas kuo greičiau įvykdyti jam paskirtą įpareigojimą. Atsižvelgdamas į tokio pobūdžio baudos skyrimo tikslus ir paskirtį, teismas kiekvienu atveju, gavęs antstolio prašymą skirti baudą už teismo sprendimu paskirto įpareigojimo nevykdymą (CPK 771 str.), dėl baudos skyrimo sprendžia tik įvertinęs, ar kreipimosi į teismą dieną yra tam įstatymo nustatytos sąlygos ir pagrindai.

30Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į vykdomosios bylos medžiagą, skolininkės paaiškinimus ir 2014-10-10 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (b.l. 37-40), skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog skolininkė apie išieškotojo ketinimą su dukra praleisti 10 dienų atostogų laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. buvo informuota tik 2014 m. rugpjūčio 6 d. Todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra pagrindo skirti baudą skolininkei L. M.. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais.

31Vykdomosios bylos duomenys (v.b.l. 45) patvirtina, kad pats išieškotojas kreipdamasis į antstolę dėl baudos skolininkei skyrimo nurodė, kad 2014 m. birželio 4 d. informavo skolininkę apie dešimties dienų trukmės dukros atostogas nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. Tačiau nei vykdomojoje byloje Nr. 0171/14/03702, nei civilinėje byloje esantys įrodymai nepatvirtina šių apelianto argumentų. Pats apeliantas savo atskirajame skunde teigia, kad 2014 m. birželio 4 d. informavo L. M. apie dukros atostogas po keturiolikos dienų, t.y. atostogas 2014 m. birželio mėnesį. Apelianto nurodyta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas padarė aritmetinę skaičiavimo klaidą, šiuo atveju neturi esminės reikšmės, nes, kaip minėta, iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog skolininkė apie išieškotojo ketinimą su dukra praleisti 10 dienų atostogų laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. buvo informuota tik 2014 m. rugpjūčio 6 d., t.y. pažeidžiant šalių sudarytos sutarties sąlygą pranešti apie atostogas prieš keturiolika dienų.

32Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas skolininkės naudai priteisė iš išieškotojo, o ne iš antstolės. Teismas pažymi, kad antstolė B. P. kreipėsi į teismą, gavusi išieškotojo V. M. pranešimą, kad L. M. pažeidžia bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką. Teismas daro išvadą, kad antstolė kreipėsi į teismą dėl V. M. procesinės iniciatyvos, todėl bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies priteisimas iš antstolės B. P. skolininkės naudai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Tai, kad antstolė, kaip pareiškėja, kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo skolininkei, savaime nereiškia, kad V. M. gali išvengti procesinės pareigos atlyginti bylinėjimosi L. M.. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme turi atlyginti V. M.. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje 2S-1058-567/2015.

33Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Atmetus atskirąjį skundą, apelianto išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.). Taip pat neatlygintinos L. M. patirtos išlaidos už atsiliepimą į atskirąjį skundą parengimą, nes byloje nėra duomenų apie patirtas išlaidas.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. antstolė B. P. prašė teismo skirti baudą skolininkei L. M. išieškotojo V.... 3. „-... 4. porinėmis metų savaitėmis:... 5. trečiadienį 18:00 val. ir privalo grąžinti atgal tos pačios dienos 20:30... 6. -... 7. neporinėmis metų savaitėmis:... 8. antradienį 18:00 val. ir privalo gražinti atgal tos pačios dienos 20:30... 9. -... 10. neporiniais metais:... 11. Šv. Velykų pagal vakarietišką tradiciją pirmą dieną 12:00 val. ir... 12. Gruodžio 26 dieną 12:00 val. ir privalo grąžinti atgal tapačią dieną... 13. -... 14. poriniais metais:... 15. Šv. Velykų pagal vakarietišką tradiciją pirmą dieną 12:00 val. ir... 16. Gruodžio 24 dieną 17:00 val. ir privalo grąžinti atgal tą pačią dieną... 17. Gruodžio 31 dieną 17:00 val. ir privalo grąžinti atgal tapačią dieną... 18. -... 19. kiekvienų metų kalendorinę vasarą dviem laikotarpiams po dešimt... 20. Pagal minėtą bendravimo su vaiku tvarką, tėvas ir motina privalo... 21. Paaiškino, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartimi antstolės... 23. I. V. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2014 m.... 24. Skolininkė L. M. atsiliepimu prašo V. M. atskirąjį skundą atmesti. Nurodo,... 25. Antstolė B. P. atsiliepimu prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra.... 26. Atskirasis skundas atmetamas.... 27. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 28. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl baudos skyrimo skolininkei L. M. už... 29. Už antstolio reikalavimų įvykdyti sprendimą nevykdymą be svarbių... 30. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į vykdomosios bylos medžiagą,... 31. Vykdomosios bylos duomenys (v.b.l. 45) patvirtina, kad pats išieškotojas... 32. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirojo... 33. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 36. Atmetus atskirąjį skundą, apelianto išlaidos apeliacinės instancijos... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.,... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti...