Byla 2A-268-577/2019
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, advokatas A. L. ir T. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ir atsakovo D. P. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškinį atsakovui D. P. dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, advokatas A. L. ir T. P..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (toliau ir – bendrija) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo D. P. 5 259,44 Eur nuostolių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pagrįsdama savo reikalavimus nurodė, kad atsakovas D. P. laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 16 d. iki 2013 m. birželio 21 d. netinkamai vykdė savo, kaip bendrijos pirmininko, pareigas – neturėdamas bendrijos narių susirinkimų ir/ar ieškovės įgaliotinių susirinkimo sprendimų savavališkai naudojo bendrijos pinigines lėšas ne pagal jų paskirtį, todėl ieškovė patyrė 5 259,44 Eur nuostolių. Atsakovas negrąžino bendrijai garažų valdymui, naudojimui, priežiūrai ir remontui skirtų ir nepanaudotų 1 479,38 Eur; iš advokatų G. S. ir E. M. bendrijos vardu pirko bendrijai nereikalingas teisines paslaugas, todėl bendrija patyrė 1 837,35 Eur išlaidų; atleidus iš bendrijos pirmininko pareigų atsakovas savavališkai iš bendrijos kasos pasiėmė 1 229,94 Eur sumą, kurios negrąžino; neteisėtai apskaičiavo ir bendrijos lėšomis sumokėjo valstybei sveikatos draudimo, pensijų draudimo, socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčius, todėl bendrija patyrė 703,77 Eur nuostolių. Reikalavimą atlyginti nuostolius grindė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio nuostatomis.

82.

9Atsakovas D. P. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad bendrijos narių 2011 m. balandžio 16 d. nutarimu nuspręsta pradėti garažo remonto darbus, 2011 m. gegužės 25 d. buvo pasirašyta sutartis dėl darbų atlikimo, tačiau dėl nesurinktų pinigų stogo remonto darbai nebuvo baigti. Kadangi bendrijos susirinkimuose nuspręsta grąžinti visiems nariams nepanaudotus pinigus, atsakovas atsiėmė savo įneštas lėšas. Atsakovo žmona T. P. taip pat pateikė bendrijai prašymą atsiimti savo įneštą sumą. Bendrijos skolininkai 2013 metais pateikė ieškinį bendrijai, todėl atsakovas turėjo samdyti advokatę G. S., kuriai išėjus vaiko priežiūros atostogų, sutartį sudarė su advokatu A. L. dėl juridinio asmens sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Reikalavimas dėl 5 000 Lt turėtų būti nukreiptas advokatui A. L., kaip paslaugos teikėjui. Teigė tinkamai mokėjęs visus mokesčius. Atsakovas prašė taikyti trijų mėnesių ieškinio senatį reikalavimams dėl bendrijos vienasmenio ir kolegialaus organų 2011-2013 metais laikotarpiu priimtų sprendimų.

103.

11Trečiasis asmuo advokatas A. L. atsiliepime nurodė, jog bylos išsprendimas jo teisėms ir pareigoms įtakos neturės. Pažymėjo, kad bendrijai buvo suteikta teisinių paslaugų už 1 448,10 Eur (5 000,00 Lt) sumą, kuri buvo sumokėta iš bendrijos atsiskaitomosios sąskaitos. Atsakovas ir advokatas A. L. 2013 m. liepos 12 d. sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, kurios pagrindu advokatas atstovavo atsakovą civilinėje byloje Nr. 2-88-430/2014. Būtent šioje byloje advokatas faktiškai atliko atsakovo valdytų ieškovės dokumentų ir turto auditą, parengė dokumentų bylų nomenklatūras. Taip pat nurodė, kad šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-1056-431/2017, kurioje ieškovai E. P. ir D. P. reikalavo priteisti iš atsakovo advokato A. L. 1 158,48 Eur (5 000,00 Lt) skolos ir įpareigoti advokatą grąžinti bendrijai šią sumą.

124.

13Trečiasis asmuo T. P. prašė ieškinį atmesti.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo D. P. ieškovei ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 3 116,29 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gegužės 10 d.) iki visiško sprendimo įvykdymo ir 1 184,53 Eur bylinėjimosi išlaidas; priteisė iš ieškovės atsakovui 1 482,43 Eur bylinėjimosi išlaidas; taip pat priteisė valstybei iš atsakovo 93,22 Eur žyminio mokesčio ir 23,06 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų; iš ieškovės valstybei priteisė 16,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Kitą ieškinio dalį, taip pat ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui taikymo atmetė.

186.

19Teismas pažymėjo, jog atsakovo pareiga perduoti naujai išrinktam bendrijos pirmininkui bendrijos lėšas ir turtą atsirado nuo 2013 m. birželio 22 d., jam netekus bendrijos įgaliojimų. Teismo nuomone, argumentai, jog su atsakovu dar nebuvo nutraukta darbo sutartis, nepaneigia jo kaip bendrijos pirmininko įgaliojimų pabaigos ir nesuteikė atsakovui teisės toliau disponuoti bendrijos piniginėmis lėšomis. Vadovaudamasis Ekspertizės aktu teismas nustatė, jog per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 29 iki 2013 m. birželio 21 d. pajamų į kasą gauta 53 986,86 Lt, išlaidų patirta 53 057,63 Lt ir likutis 2013 m. birželio 21 d. - 5 520,92 Lt, todėl padarė išvadą, kad atsakovas 2013 m. birželio 22 d. turėjo pareigą perduoti bendrijai 5 520,92 Lt. Taip pat teismas nustatė, kad atsakovas po 2013 m. birželio 1 d. išmokėjo iš bendrijos kasos 4 742,94 Lt. Teismas vertino, jog bendrijos lėšų panaudojimo tikslinė paskirtis (bendrijos prievolei atsiskaityti už elektros energiją bei darbuotojui išmokėti darbo užmokestį) rodo, jog šios lėšos (pagal 2013 m. rugsėjo 27 d. kasos išlaidų orderį Nr. 46 lėšos (82,28 Lt), pagal 2013 m. rugsėjo 22 d. kasos išlaidų orderį Nr. 45 lėšos (87,12 Lt), pagal 2013 m. birželio 28 d. kasos išlaidų orderį Nr. 42 – (326,80 Lt darbo užmokestis) buvo panaudotos bendrijos veikloje, todėl nelaikė, jog minėtais atsakovo veiksmais bendrijai buvo padaryta žala. Tačiau pripažino, jog atsakovas neturėjo teisės disponuoti bendrijos lėšomis ir išmokėti sau ir savo sutuoktinei po 2 123,37 Lt. Kadangi ieškovas dėl 1 229,94 Eur (4 246,74 Lt) sumos reiškia savarankišką reikalavimą, sprendė, jog tų pačių piniginių lėšų negrąžinimo faktą nėra pagrindo pakartotinai laikyti ieškovui padaryta žala. Aplinkybių dėl galimai atsakovo neteisėtų savavališkų veiksmų organizuojant ir vykdant garažo stogo remonto darbus teismas netyrė, nes jos nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus ir byloje atliktos ekspertizės akte padarytas išvadas dėl bendrijos piniginių lėšų įplaukų ir išlaidų bendrijos kasoje bei banko Nordea sąskaitoje atsakovo D. P. veiklos laikotarpiu, padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė reikalavimo dėl 1 479,38 Eur (5 108,01 Lt) bendrijos piniginių lėšų trūkumo, t. y. buhalterinės apskaitos dokumentais nepateisintų operacijų.

207.

21Teismas pažymėjo, kad pagal bendrijos įstatų 20.8 punktą atsakovas turėjo teisę bendrijos vardu sudaryti sutartis tik bendrijos visuotiniam susirinkimui ar įgaliotinių susirinkimui nutarus. Būtent atsakovas, kaip bendrijos pirmininkas, turi kompetenciją atstovauti bendriją teisme. Teismo nuomone, kitu atveju atsakovas privalėjo gauti bendrijos narių ir/ar įgaliotinių susirinkimo pritarimą, suteikiantį jam teisę sudaryti teisinių paslaugų sutartį su advokate. Atsakovo argumentus, jog 2011 m. gruodžio 17 d. bendrijos neeilinis narių susirinkimas suteikė jam teisę sudaryti sutartį su advokate, laikė nepagrįstais. Iš šio susirinkimo protokolo sprendė, kad nebuvo nutarta skolų išieškojimo klausimu pirkti advokato teisines paslaugas; susirinkime buvo svarstomas tik skolų išieškojimo klausimas. Pažymėjo ir tai, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas numato, jog bendrijai draudžiama bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose. Teismas padarė išvadą, kad sudarydamas bendrijos vardu teisinių paslaugų sutartį ir sumokėdamas bendrijos lėšomis atlyginimą advokatei G. S., atsakovas viršijo savo įgaliojimus, pažeidė bendrijos įstatų 20.1, 20.8, 20.11 punktų reikalavimus, taip pat imperatyvius Bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, ir savo neteisėtais veiksmais padarė ieškovei 389,25 Eur (1344,00 Lt) žalą, kurią turi pareigą ją atlyginti.

228.

23Teismas nustatė, kad atsakovas 2013 m. liepos 18 d. iš bendrijos sąskaitos advokatui A. L. sumokėjo 5 000 Lt. Kadangi byloje nėra įrodymų, jog dėl paslaugų pirkimo bendrijos visuotinis susirinkimas ir/ar įgaliotinių susirinkimas būtų davęs atsakovui pritarimą, teismas konstatavo, jog sudarydamas 2013 m. gegužės 7 d. teisinių paslaugų sutartį ir užsakydamas teisines paslaugas atsakovas viršijo savo įgaliojimus. Pažymėjo ir tai, kad atsakovas už minėtas paslaugas iš bendrijos sąskaitos apmokėjo jau po to, kai buvo nušalintas iš užimamų pareigų. Sprendė, kad atsakovas padarė 1 448,10 Eur žalą ieškovui, todėl turi ją atlyginti.

249.

25Teismas iš 2013 m. birželio 21 d. bendrijos visuotinio susirinkimo protokolo nustatė, kad į darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl stogo remonto, V. C. (V. C.) teikė siūlymą stabdyti remonto darbus, tačiau bendrijos visuotinis narių susirinkimas jokių sprendimų šiuo klausimu nepriėmė. Teismas konstatavo, kad atsakovas, jau būdamas nušalintas nuo bendrijos pirmininko pareigų, be teisinio pagrindo (bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimo), pažeisdamas bendrijos įstatus, išsimokėjo sau ir savo sutuoktinei iš bendrijos kasos pinigines lėšas, kurios buvo bendrijos turtas. Sprendė, kad tokiais savo veiksmais atsakovas padarė 1 229,94 Eur žalą (nuostolius), kurią turi pareigą atlyginti.

2610.

27Taip pat teismas nustatė, jog atsakovas, veikdamas bendrijos vardu, privalėjo išskaičiuoti iš sau priskaičiuoto darbo užmokesčio 2 157,80 Lt, tačiau per bendrijos kasą išsimokėjo 9 316,80 Lt darbo užmokesčio, t. y. 2 157,79 Lt daugiau, negu privalėjo gauti. Tačiau teismo nuomone bylos aplinkybės (T. P. pavedime nurodyta mokėjimo paskirtis, pervesta pinigų suma, kuri sutampa su atsakovo įsiskolinimo bendrijai privalomiesiems mokesčiams sumokėti suma, T. P. atsiliepime nurodytos aplinkybės dėl prievolės įvykdymo už sutuoktinį D. P.) patvirtina, jog D. P. bendrijai padarytus 2 157,60 Lt nuostolius (bendrijos lėšomis valstybei sumokant mokesčius, o sau išsimokant didesnį atlyginimą (neatskaičius privalomųjų mokesčių)), padengė trečiasis asmuo T. P.. Kadangi reikalavimas dėl 2 157,60 Lt nuostolių atlyginimo patenkintas iki ieškinio pateikimo, teismas šį reikalavimą atmetė. Remdamasis byloje esančiais įrodymais (ekspertizės išvada) nustatė, jog atsakovas per bendrijos kasą išsimokėjo 9 316,80 Lt darbo užmokesčio, t. y. 2 157,79 Lt (624,88 Eur), o ne 2 260,79 Lt (654,77 Eur) daugiau, negu turėjo gauti, todėl reikalavimo dalį dėl 29,89 Eur (654,77 Eur - 624,88 Eur = 29,89 Eur) nuostolių iš atsakovo priteisimo taip pat atmetė. Pažymėjo, kad ieškovės bendrijos pirmininko V. C. ir T. P. tarpusavio atsiskaitymai dėl V. C. pervestų asmeninių lėšų nėra šios bylos ginčo dalykas.

2811.

29Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, jog per laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovas, veikdamas ieškovės vardu, ieškovės kiemsargiui M. T. priskaičiavo 1 880 Lt darbo užmokesčio neatskaičius privalomųjų mokesčių. Konstatavo, jog atsakovas nesilaikydamas įstatymų reikalavimų, neteisėtai ieškovės lėšomis sumokėjo valstybei 49 Eur. Kadangi tokie nuostoliai atsirado būtent dėl atsakovo netinkamo pareigų atlikimo, tenkino ir šį ieškovės reikalavimą.

3012. Kadangi atsakovas netinkamai vykdė ir atliko savo pareigas ir savo veiksmais Bendrijai padarė 3 116,29 Lt žalą; žala bendrijai buvo padaryta dėl atsakovo neteisėtos veikos (neteisėto bendrijos lėšų panaudojimo), t. y. tarp ieškovui padarytos žalos ir atsakovo neteisėtos veikos yra priežastinis ryšys, vadovaudamasis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, teismas ieškovei iš atsakovo priteisė 3 116,29 žalos (nuostolių) atlyginimo, o kitą dalį (2 143,15 Eur) reikalavimo atmetė.

3113.

32Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo prašymą taikyti trijų mėnesių ieškinio senatį vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 4 dalimi. Nurodė, kad ieškovė reiškė reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, o ne dėl juridinio asmens organų sprendimo pripažinimo negaliojančiais. Reikalavimams dėl nuostolių atlyginimo įstatymas numato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 8 dalis), kurio ieškovas nėra praleidęs.

33III.

34Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

3514.

36A. D. P. apeliaciniu skundu prašo iš dalies pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 9 d. sprendimą – priteisti iš atsakovo D. P. ieškovei ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 49 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos 49 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, o likusią ieškinio dalį atmesti; pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą pirmosios instancijos teisme, o likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą; papildomai priteisti iš ieškovės atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme (92 Eur žyminio mokesčio ir 400 Eur už apeliacinio skundo parengimą). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

376.1.

38D. P. buvo įgaliotas sudaryti sutartį su advokatu 2011 m. gruodžio 17 d. bendrijos neeilinio susirinkimo, protokole tai įrašant kaip kreipimąsi į teismą. Pažymi, kad protokolas nėra stenograma ir įrašai jame negali atspindėti viso susirinkimo klausimų detalizavimo. Susirinkimo metu buvo aptartas ir advokato paslaugų poreikis numatomiems veiksmams atlikti. Protokolą rašantis asmuo ir pirmininkas nėra teisininkai, priimto sprendimo esmę užrašė žodžiais, atitinkančiais jų išsilavinimą ir suvokimą, neįrašydami to, kas jiems atrodo savaime suprantama.

396.2.

402013 metais bendrija susigrąžino 9 599,89 Lt skolų, už advokatės paslaugas sumokėdama 1 344 Lt. Pirktos advokatės paslaugos buvo tinkamai įvykdytos, patirtų sąnaudų ir gautos naudos santykis rodo, kad sprendimas atitiko bendrijos interesus; dėl sutarties, sudarytos su advokate G. S. ieškovė nepatyrė žalos; jos turtiniai interesai nenukentėjo. Neįvertinęs dėl minėtos sutarties bendrijos gautos naudos, teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovas neteisėtais veiksmais padarė ieškovei 389,25 Eur žalą.

416.3.

42Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo atlikto bankinio pavedimo ir Nordea Bank pinigų grąžinimo sąsajumo. Pažymėjo, kad byloje nustatyta, jog atsakovas 2013 m. liepos 18 d. iš bendrijos sąskaitos advokatui A. L. sumokėjo 5 000 Lt, taip pat, kad AB „Nordea Bank“ 2013 m. rugpjūčio 9 d. grąžino bendrijai 5 000 Lt. Teigia, kad pavedimo sumą grąžinus, ieškovė dėl atsakovo 2013 m. liepos 18 d. iš bendrijos sąskaitos padaryto pavedimo žalos nepatyrė. Sprendime nurodyta aplinkybė, kad „vėliau 5000 Lt“ buvo grąžinti bankui, nėra patvirtinti byloje ištirtais įrodymais; ieškovė tokių įrodymų nepateikė. Tuo atveju, jei po lėšų atgavimo bendrija vėl jas pervedė, nebeliko priežastinio ryšio tarp pervestų lėšų ir atsakovo veiksmų. Dėl šių veiksmų atsakinga bendrija. Ieškovė neturi teisės reikalauti nepatirtos žalos atlyginimo remiantis vien atsakovo neteisėtu veiksmu (neįrodinėjant pačios žalos atsiradimo), t. y. tuo, kad atsakovas atliko bankinį pavedimą būdamas nušalintas nuo pareigų. Tai, kad žala nebuvo padaryta ne dėl atsakovo valios, o dėl trečiojo asmens atliktų veiksmų, negali turėti įtakos žalos konstatavimui. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 448,10 Eur nuostolių atlyginimo teisėtas ir pagrįstas.

436.4.

44Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas ieškovei padarė 1 229,94 Eur žalą, be teisinio pagrindo išsimokėjęs sau ir sutuoktinei iš bendrijos kasos pinigines lėšas. Teigia, kad teismas rėmėsi tik neteisėtų veiksmų konstatavimu, nevertino įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė žalos nepatyrė. Piniginių lėšų grąžinimo operacijos atliktos nepažeidžiant bendrijos įstatų (20.12 p.). Pažymėjo, kad stogo remonto stabdymo ir bendrijos narių tikslinių įmokų stogo remontui grąžinimo klausimas buvo svarstomas 2013 m. birželio 21 d. bendrijos visuotiniame narių susirinkime, ir nors protokole neįrašytas sprendimas šiuo klausimu, tai, jog stogo remonto darbai sustabdyti įrodo bendrijos finansiniai dokumentai (nuo 2013 m. birželio 21 d. nebuvo užsakomi darbai, nevykdomas atsiskaitymas ir kt.). Aplinkybę, kad darbai sustabdyti, o surinktos tikslinės nepanaudotos stogo remonto darbams lėšos yra grąžintinos jas įmokėjusiems asmenims patvirtina bendrijos narių visuotinio susirinkimo 2015 m. kovo 7 d. protokolas. Akivaizdu, kad ginčijama suma 1 229,94 Eur pagal bendrijos priimtus sprendimus grąžintina T. P. ir D. P., t. y. asmenims, kuriems ji išmokėta. Bendrija po 2013 m. birželio 22 d. neužsakė, neorganizavo ir nevykdė stogo remonto darbų, kuriems surinktos tikslinės bendrijos narių lėšos, 2015 m. kovo 7 d,. visuotiniame bendrijos narių susirinkime įtvirtintas sprendimas nepanaudotas tikslines, skirtas stogo remontui, lėšas grąžinti jas įmokėjusiems asmenims. Dėl atsakovo atliktos pinigų grąžinimo operacijos bendrija laikotarpiu nuo 2013-06-22 iki 2015-03-07 žalos nepatyrė, nes tuo laikotarpiu nebuvo naudojamos tikslinės lėšos stogo remontui, taip pat bendrija nepatyrė žalos ir po 2015-03-07, nes narių susirinkimo sprendimu bendrija nebegali lėšomis disponuoti, o privalo jas grąžinti įmokėjusiems asmenims. Lėšos pervestos nepažeidžiant ieškovės interesų ir atitinka visus ieškovės priimtus sprendimus šių tikslinių lėšų disponavimo klausimais.

456.5.

46Prašo peržiūrėti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą atsižvelgiant į tai, kad atsakovo prašymu byloje atlikta ekspertizė apmokėta atsakovo lėšomis buvo 100 proc. palanki atsakovui. Mano, kad iš ieškovės atsakovui turėjo būti priteista ne dalis, bet visos atsakovo patirtos ekspertizės išlaidos.

472.

48Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija atsiliepime prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir paskirstyti bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, priimant procesinį sprendimą, taip pat priteisti iš atsakovo 250 Eur išlaidas už atsiliepimo parengimą bei 400 Eur ieškovo apeliacinio skundo parengimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

497.1.

50Pirmininkas atsako už tinkamą protokolų įforminimą ir už savo įgaliojimų viršijimą. 2011 m. gruodžio 17 d. bendrijos neeiliniame narių susirinkime vienareikšmiškai nebuvo kalbama ar aptariamas advokato paslaugų poreikis numatomiems veiksmams atlikti, bendrija kategoriškai tą neigia, o atsakovas (apeliantas) bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme tokių argumentų neišsakė; tai nauji atsakovo argumentai, dėl to atmestini. Apeliantas, pats surašydamas protokolus ir juos pasirašydamas, net jei susirinkime ir būtų buvęs aptartas advokato samdymo klausimas, privalėjo užtikrinti, kad susirinkimas balsuotų dėl tokio nutarimo bendrijos vardu sudaryti sutartis ir/ar kreiptis į įgaliotinių susirinkimą (įstatų 20.11 p.) dėl teisės disponuoti lėšomis advokato paslaugoms iš bendrijos sąskaitos apmokėti jam suteikimo. Argumentai dėl advokatės samdymo naudos ir išlaidų santykio neparemti įrodymais bei negalima patikrinti ieškovo skaičiavimų. Be to, veiksmus (atsakymų į bendrijos narių paklausimus, priminimų apie bendrijos narių įsiskolinimus, užklausimų Gyventojų registro tarnybai ir paieškos Nekilnojamojo turto registre, įvairių procesinių dokumentų teismui rengimas ir pateikimas, ieškovės atstovavimas teisme) atsakovas, kaip bendrijos pirmininkas, turėjo atlikti pats, nebent būtų atskiras ieškovės visuotinių narių arba įgaliotinių susirinkimo nutarimas dėl ieškovės lėšų panaudojimo.

517.2.

52Teismas turėjo pakankamą pagrindą pripažinti atsakovo 2013 m. liepos 18 d. atliktus veiksmus (1 448,10 Eur (5 000 Lt) pervedimą advokatui A. L. iš bendrijos banko sąskaitos) neteisėtais ir padariusiais bendrijai 5 000 Lt žalą. Apelianto argumentai, kad bankas grąžino pinigus, o po to bendrija juos grąžino į banką, nepašalina nei atsakovo veiksmų neteisėtumo, nei kilusios žalos priežastinio ryšio su padarytais neteisėtais veiksmais aplinkybės. Sutiktina su sprendimo motyvais, kad ieškovės ir banko tarpusavio teisiniai santykiai ir atsiskaitymai neturi įtakos šios bylos išsprendimui ir nepanaikina atsakovo civilinės atsakomybės.

537.3.

54Dėl 1 229,94 Eur žalos, be teisinio pagrindo atsakovui išsimokant sau ir savo sutuoktinei bendrijos lėšas po atsakovo nušalinimo iš pirmininko pareigų, nurodė, jog nesuprantamas skundo argumentas, neva atsakovas kaip pirmininkas, pagal įstatų 20.3 p., naudojo bendrijos lėšas pagal paskirtį. Iki 2015 m. kovo 7 d. 1 229,94 Eur lėšos buvo bendrijos nuosavybė, dėl to atsakovas ir jo sutuoktinė nebūtų galėję turėti teisės susigrąžinti lėšas anksčiau, be to, jas ir įnešė ne jie patys, o ankstesnė jų turto savininkė, kuri 2017 m. vasario 27 d. pareiškė bendrijai prašymą 2 321,37 Lt (614,97 Eur) grąžinti jai. Bendrijos sprendimo grąžinti nei T. P., nei atsakovui, nei A. Š. 2013 m. birželio 22 d. nebuvo.

557.4.

56Bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstomos pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį.

573.

58Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 9 d. sprendimo dalį dėl 1 479,38 Eur (5 108,01 Lt) ir 654,77 Eur (2 157,80 Lt) nuostolių atlyginimo priteisimo iš atsakovo D. P. ir priimti naują sprendimą – šią ieškovės ieškinio dalį taip pat patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

598.1.

601 479,38 Eur (5 108,01 Lt) nuostolių sumą ieškovė reikalavo priteisti pagal ieškovės revizorės B. S. Bendrą ataskaitą, kurioje nurodyta, kad atsakovas padarė bendrijai 14 642,26 Lt (4 240,69 Eur) ir 2 143,37 Lt (620,76 Eur) žalos dėl finansinės veiklos pažeidimų. Šio įrodymo faktinis turinys nebuvo paneigtas atsakovo byloje esančiais įrodymais, t. y. nenuginčytas. Tokių pačių faktinių įrodymų yra ir ieškovo revizorės B. S. atskiroje ataskaitoje. Ataskaitose pagal CK ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytas sąlygas yra pakankamai įrodyti 1) atsakovo finansinės ir veiklos organizavimo veiksmų neteisėtumas, 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių (žalos), 3) atsakovo, kaip bendrijos pirmininko, kaltė, bei 4) žala ieškovui (nuostoliai), tačiau konkrečiai neįrodyta, dėl kokių atsakovo neteisėtų finansinės ir veiklos organizavimo veiksmų galėjo atsirasti 1 479,38 Eur (5 108,01 Lt) nuostolių sumos. Pastarojo įrodymo trūkumą ieškovo atstovas V. C. pašalino baigiamoje kalboje. Šių įrodymų pagrindu daro išvadą, kad 1 479,38 Eur (5 108,01 Lt) žalos suma, kaip ir visa bendra ieškiniu reikalaujamų priteisti nuostolių suma, atsirado ne dėl bendrijos piniginių lėšų judėjimo (įplaukų ir išlaidų) bendrijos kasoje bei banko Nordea sąskaitoje atsakovo veiklos laikotarpiu, o dėl garažo eksploatavimo, remonto, statybos darbų ir teisinių paslaugų, neteisėtai užsakytų ir apmokėtų atsakovo, t. y. dėl neteisėtų atsakovo kaip bendrijos vadovo vykdytos veiklos organizavimo ir finansavimo veiksmų, nors ir formaliai turint buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus (visuotinių narių susirinkimų protokolus, stogo remonto sąmatą, statybos darbų ir teisines pagalbos sutartis, sąskaitas ir priėmimo aktus, banko pavedimus, avanso apyskaitas, kasos išlaidų orderius dėl garažo savininkų įnašų gražinimo, revizorės E. Ž. metines ataskaitas ir kt.), arba be privalomų dokumentų (be darbo sutarties su bendrija, tinkamai parengto garažo pastato remonto projekto, darbų sąmatos, statybos leidimo ir pan.)). Teismas pažeidė CK 185 straipsnio 1 dalies normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, nes įrodymus teismas vertino neatlikęs visapusiško ir objektyvaus revizorės Bendros ir Atskiros ataskaitų ir ieškovo pirmininko baigiamojoje kalboje nurodytų esminių aplinkybių bei paminėtų įrodymų analizės. Šis procesinės teisės normos pažeidimas nulėmė tai, kad 1) teismas netinkamai atskleidė ginčo esmę – nustatinėjo tik piniginių lėšų įplaukas ir išlaidas bendrijos kasoje bei banko Nordea sąskaitoje Atsakovo veiklos laikotarpiu ir pagal gautus duomenis vertino įrodymus dėl lėšų (ne)trūkumo, t. y. nustatė buhalterinės apskaitos dokumentais nepateisintų operacijų nebuvimą; 2) netinkamai atskleidė bylos esmę, kai atsakovas neįvykdė teismo protokolinės nutarties – nepateikė teismui savo paskaičiavimų, paneigiančių revizorės B. S. ataskaitų išvadas bei paskaičiavimus dėl jos nurodytų 5 108,11 Lt nuostolių atlyginimo; 3) – neatsižvelgiant į ieškovės prieštaravimus, atsakovo prašymu paskyrė ne konkretaus revizorės B. S. ataskaitų ekspertizę, o bendrą ekonominę (buhalterinę ir finansų), t. y. visus bendrijos dokumentų ekspertizę siekdama formaliai nustatyti, ar dėl lėšų įplaukų ir išlaidų bendrijos kasoje bei banko sąskaitoje atsakovas turėjo pagrindžiančius dokumentus. Teigia, kad tokia teismo ekspertizė nebuvo reikšminga ieškinio reikalavimų išsprendimui. Teismas ekspertizės formalias išvadas vertino kaip turinčias didesnę įrodomąją galią nei kiti įrodymai, apibendrinti ieškovo pirmininko baigiamojoje kalboje ir revizorės ataskaitose. Mano, kad paminėtus procesinės teisės pažeidimus galima ištaisyti apeliacinės instancijos teisme.

618.2.

62Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad bendrijos pirmininko V. C. ir trečiojo asmens T. P. tarpusavio atsiskaitymai dėl pervestų bendrijos vardu V. C. asmeninių lėšų nėra šios bylos ginčo dalykas. Mano, kad T. P. neturėjo teisinio pagrindo atlyginti nuostolius, padarytus jos sutuoktinio (atsakovo) ieškovei. Be to, mokėjimo pavedime ji nenurodė, nei kad moka už atsakovą, nei kokius „mokesčius“ ji perveda ieškovei. Tokia teismo išvada prieštarauja DNĮ įstatymo 3 straipsnio 4 dalies normai; teismas vietoje CK ketvirtosios knygos ?IV skyriaus normų, reglamentuojančių bendrijos paprastąjį turto administravimą, nepagristai taikė CK šeštosios knygos III skyriaus normą, reglamentuojančią prievolių įvykdymą tarp kreditorius, skolininko ir trečiojo asmens. Pažeidžiant procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, teismas visiškai nevertino įrodymų, iš kurių matyti, kad nuostolių atlyginimo metu pagal CK 4 knygos normas, 1) bendrija buvo ne kreditorius, o naudos gavėjas, 2) Atsakovas buvo ne skolininkas, o bendrijos turto administratorius, kuris panaudojo savo kaip administratoriaus funkcijas asmeniniams interesams (išsimokėjo sau didesnį nei priklauso atlyginimą); 3) CK 4.246 str. 4 d. nustato, kad Administratorius kitiems asmenims arba savo atstovui gali pavesti atlikti tik atskirus veiksmus, tačiau apie kokį nors pavedimą atsakovas nedelsiant nepranešė bendrijai, kaip naudos gavėjui, 4) gavusi 2 157,60 Lt lėšas nepagrįstai, bendrija tapo atsakovo sutuoktinės skolininke, privalančia grąžinti jai iš jos šias nepagrįstai gautas lėšas, 5) ieškinio pateikimo metu atsakovo veikla bendrijos turto administravimo atžvilgiu buvo pasibaigusi, tačiau jis visiškai neatsiskaitė su bendrija ir nepateikė jai turto administravimo ataskaitos (CK 4.249 straipsnio 2 dalis bei DNĮ 14 straipsnis). Pagal minėtas teisės normas matyti, kad iki ieškinio pateikimo teismui ieškovė neprarado teisės reikalauti iš atsakovo atlyginti 654,77 Eur (2 157,80 Lt) nuostolių dėl mokesčių sumokėjimo valstybei pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo; kad atsakovas neturėjo teisės, nepranešęs bendrijai, pavesti savo padarytų nuostolių atlyginimo veiksmo savo sutuoktinei. Teismas taip pat netinkamai vertino aplinkybę, jog trečiasis asmuo atsiliepime nurodžiusi, jog piniginių lėšų jai bendrija nėra grąžinusi. Daro išvadą, jog teismo sprendimas atmesti ieškovo reikalavimą atsakovui dėl 654,77 Eur (2 157, 80 Lt) atlyginimo yra neteisėtas, nepagristas ir dėl to naikintinas.

634.

64Atsakovas D. P. atsiliepime prašo ieškovės apeliacinio skundo netenkinti. Nurodė, kad dėl 1 479,38 Eur nuostolių apeliantė atsakovo kaltę įrodinėja ir grindžia aplinkybėmis, nesusijusiomis su šioje byloje pareikštu ieškiniu bei apeliacinio skundo dalyku. Taip pat pažymėjo, kad apeliantas nenurodo konkretaus įstatų punkto, kuris reglamentuotų draudimą tretiesiems asmenims atlyginti bendrijos narių padarytą žalą. Nagrinėjamu atveju prievolės esmė nereikalavo asmeninio skolininko prievolės įvykdymo, taip pat nebuvo ir tokio šalių susitarimo. Bendrija nuo 2013 m. gegužės 24 d. prievolės įvykdymo dienos neturi teisės reikšti ieškinio dėl 654,77 Eur nuostolių atlyginimo. Teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas ieškinys ir iš atsakovo nepriteista 1 479,38 Eur ir 654,77 Eur nuostolių suma yra pagrįsta, išsamia motyvuota ir teisinga.

655.

66Trečiasis asmuo T. P. atsiliepime prašo atmesti visus ieškovo reikalavimus. Pažymėjo, kad ji 2013 m. pervedė pinigus (2 157,80 Lt (654,77 Eur) už savo sutuoktinį į bendrijos sąskaitą; ieškovė 2017 metais dirbtinai sudarė skolas, pervesdama sumokėtus privalomus mokesčius valstybei už D. P. į neegzistuojančią trečiojo asmens sąskaitą. 2016 m. gruodžio 30 d. rašte AB „Nordea Bank“ nurodė, jog bankas grąžino bendrijai 5 000 Lt 2013 m. rugpjūčio 9 d., todėl bendrija žalos nepatyrė. Įrodymų, kad bankas 2017 metais nurašytų šias lėšas iš bendrijos sąskaitos nėra. Trečiasis asmuo taip pat atkreipė dėmesį, kad apeliaciniame skunde netiksliai pacituota Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-478-431/2015 m. išvada; byloje yra įrodymai, kad D. P. veikė būtent bendrijos interesais; veikė pagal 2011 m. gruodžio 17 d. priimtą nutarimą dėl skolininkų kreiptis į teismą. V. C. teisme teigė pretenzijų adv. A. L. dėl atliktų darbų neturi, neturėjo ir neturės, pateikė padėkos raštą už atliktą apskaitos auditą, sudarytus sandorius ir t.t. Teigia, jog nesuprantamas ieškovės teiginys dėl perteklinių paslaugų pirkimo. Visos dabartinės revizorės B. S. išvados dėl neva neteisėtų D. P. veiksmų neatitinka tikrovės, jas paneigia į bylą pateikti įrodymai (2011 m. balandžio 16 d., 2011 m. rugpjūčio 27 d., 2011 m. lapkričio 17 d. bendrijos narių susirinkimų protokolai, 2011 m. rugpjūčio 27 d. UAB „Naujas Fasadas“ stogo remonto sąmata ir kt.). Pažymi, kad 2016 m. gruodžio 6 d. teismo posėdyje ieškovo atstovas patvirtino, kad seniai buvo nuspręsta netęsti stogo remonto ir grąžinti pinigus; nuo 2013 m. birželio 21 d. nebuvo renkami ir mokami pinigai stogo remontui ir nereikalauta šių sumų iš skolininkų (tarp jų ir iš V. C.), todėl nesuprantama, kodėl atsakovas bei trečiasis asmuo turi grąžinti savo įnašą, kuomet priimta tiek daug sprendimų.

67IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

686.

69Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

707.

71Byloje nustatyta, jog atsakovas D. P. bendrijos pirmininku išrinktas 2011 m. balandžio 16 d. bendrijos narių susirinkime, kuriame nutarta, jog D. P. pareigas pradės eiti nuo 2011 m. gegužės 1 d. (2 t., b. l. 71-73). 2011 m. balandžio 29 d. priėmimo-perdavimo aktu atsakovui perduoti bendrijos dokumentai, bendrijos kasoje esantys 4 591,69 Lt grynieji pinigai (2 t., b. l. 74) ir banko sąskaitoje esančios piniginės lėšos – 52,75 Lt. 2013 m. birželio 21 d. bendrijos visuotinio susirinkimo nutarimu atsakovas nušalintas iš užimamų pareigų, bendrijos pirmininku išrinktas R. R., o bendrijos narys A. S. įpareigotas per 20 darbo dienų nuo išrinkimo datos pasirašyti darbo sutartį su R. R. bei nutraukti darbo sutartį su D. P. (t. 3, b. l. 123-126, 138-140). 2014 m. sausio 6 d. bendrijos ir atsakovo pasirašytu perdavimo-priėmimo aktu atsakovas perdavė bendrijai dokumentus, bendrijos kasą (grynuosius pinigus 777,98 Lt) (1 t., b. l. 6-7). Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, teigdama, kad atsakovas D. P. laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 16 d. iki 2013 m. birželio 21 d. netinkamai vykdė savo, kaip bendrijos pirmininko, pareigas – neturėdamas bendrijos narių susirinkimų ir/ar ieškovės įgaliotinių susirinkimo sprendimų savavališkai naudojo bendrijos pinigines lėšas ne pagal jų paskirtį, todėl ieškovė patyrė 5 259,44 Eur nuostolių, kreipėsi į teismą dėl šios sumos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies. Tiek ieškovė, tiek atsakovas pateikė apeliacinius skundus. Dėl ieškovės apeliacinio skundo

728.

73Ieškovė nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria netenkinta jos ieškinio reikalavimo dalis dėl 1 479,38 Eur ir 654,77 Eur nuostolių priteisimo. Kaip minėta, teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė reikalavimo dėl 1 479,38 Eur bendrijos piniginių lėšų trūkumo, t. y. buhalterinės apskaitos dokumentais nepateisintų operacijų. Apeliantės teigimu, ši žalos suma, kaip ir visa bendra ieškiniu reikalaujamų priteisti nuostolių suma, atsirado ne dėl bendrijos piniginių lėšų judėjimo (įplaukų ir išlaidų) bendrijos kasoje bei banko sąskaitoje, o dėl garažų eksploatavimo, remonto, statybos darbų ir teisinių paslaugų, neteisėtai užsakytų ir apmokėtų atsakovo, t. y. dėl neteisėtų atsakovo kaip bendrijos vadovo vykdytos veiklos organizavimo ir finansavimo veiksmų, nors formaliai ir turint buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus, arba be privalomų dokumentų. Mano, kad teismas pažeidė CPK 185 straipsnio 1 dalies normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, nes neatliko visapusiško ir objektyvaus revizorės Bendros ir Atskiros ataskaitų ir ieškovo baigiamojoje kalboje nurodytų esminių aplinkybių bei paminėtų įrodymų analizės. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apeliacinio skundo argumentais.

749.

75Teisminio nagrinėjimo dalyką apibrėžia ieškinio turinį sudarantys elementai – ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas. Asmuo, kreipdamasis į teismą dėl, jo manymu, pažeistos subjektinės teisės ar įstatymo saugomo intereso, ieškinyje nurodo tokio pažeidimo aplinkybes (faktinį pagrindą) ir pasirenka teisių gynimo būdą (ieškinio dalyką) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Ginčas privalo būti išspręstas pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, teismas negali pats nei suformuluoti už ieškovą ieškinio dalyko ir pagrindo, nei, spręsdamas bylas, pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo ar taikyti alternatyvius pažeistų teisių gynimo būdus (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-429-701/2017, 31 punktas).

7610.

77Ieškovas, įgyvendindamas dispozityvumo principą, turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba ieškinio dalyką (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Remiantis CPK 141 straipsnio 1 dalimi, tai gali būti padaryta tik nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo. Vėlesnis ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-136-313/2018).

7811.

79Nagrinėjamu atveju, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės bendrą ieškinio reikalavimo sumą (5 259,44 Eur) sudarė atskiros septynios grupės aplinkybių, nurodant konkrečias dėl jų atsiradusio nuostolio sumas. Ieškovė aiškiai nurodė, jog „už laikotarpį nuo 2011-04-16 iki 2013-06-21, t. y. nuo Atsakovo išrinkimo ir iki jo atleidimo iš ieškovės bendrijos pirmininko pareigų, Garažo pastato valdymui, naudojimui, priežiūrai ir būsimam remontui ieškovės lėšos sudarė iš viso 26 248,07 Eur (90 629,37 Lt), iš kurių per nurodytą laikotarpį buvo panaudota 24 768,69 Eur (85 521,33 Lt). Nepanaudota liko 1 479,38 Eur (5 108,01 Lt) suma, kurios atsakovas negrąžino iki šiol“. Taigi, faktinis pagrindas, t. y. aplinkybės, kuriomis ieškovė grindė 1 479,38 Eur sumos reikalavimą buvo suformuluotas aiškiai.

8012.

81Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 253 straipsnio 1 dalimi, teismas pradeda klausyti baigiamųjų kalbų paskelbęs, kad bylos nagrinėjimas iš esmės yra baigtas. Pagal šio straipsnio 4 dalį – baigiamųjų kalbų dalyviai neturi teisės savo kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, taip pat įrodymais, kurie nebuvo tiriami teismo posėdyje. Taigi, pagal paminėtas CPK 141 bei 253 straipsnių nuostatas bei kasacinio teismo išaiškinimus, akivaizdu, kad pakeisti faktinį ieškinio pagrindą baigiamosiose kalbose ieškovė negalėjo. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai netyrė aplinkybių dėl galimai atsakovo neteisėtų savavališkų veiksmų organizuojant ir vykdant garažo stogo remonto darbus, darbų atlikimo ne pagal sąmatą, pagal netinkamai parengtą projektą ir pan., ir dėl to bendrijai atsiradusios žalos, nurodęs, kad jos nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas (38 punktas). Be to, kaip ir nurodyta skundžiamame teismo sprendime, ieškovo atstovas paaiškinimuose nurodė, jog dėl atsakovo savavališkų veiksmų ieškovė patyrė papildomus nuostolius – daugiau kaip 14 998,80 Lt, ši suma yra daug didesnė, nei ieškinyje nurodyta 5 108,01 Lt grąžinimo suma; kad ieškovė turi teisę prašyti teismo padidinti priteistiną sumą nuo 5 108,01 Lt iki 14 998,80 Lt, tačiau siekdama nevilkinti proceso, šioje byloje to neprašo. Pažymėtina, kad detalizuodama 14 998,80 Lt sumos susidarymą, ieškinyje nurodytos reikalavimo dalies sumos (5 108,01 Lt), ieškovė neįtraukė (5 t., b. l. 188).

8213.

83Įrodymai konkrečioje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Toks įrodymams keliamas reikalavimas yra vadinamas įrodymų sąsajumo taisykle. Įrodymų sąsajumas reiškia įrodymų turinio loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku, t. y. informacija (faktiniai duomenys), sudarantys įrodinėjimo turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra reikšmingos konkrečioje civilinėje byloje. Taigi, pirmosios instancijos teismas vertino ieškovės pateiktus įrodymus tiek, kiek tai susiję su ieškinyje pareikštu reikalavimu bei jį pagrindžiančiomis aplinkybėmis (sprendimo 23 punktas), todėl nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, ir reikalavimą dėl 1 479,38 Eur žalos atlyginimo

84pagrįstai atmetė kaip neįrodytą.

8514.

86Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti ir kitam ieškovės apeliacinio skundo argumentui - dėl atmestos 654,77 Eur nuostolių sumos.

8715.

88Atsakovas iš esmės neginčija, jog dėl jo kaltės bendrija patyrė žalą dėl privalomųjų mokesčių iš bendrijos lėšų sumokėjimo, tačiau teigia, kad šią žalą už jį atlygino trečiasis asmuo – sutuoktinė T. P.. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės reikalavimą dėl 624,88 Eur (2 157,60 Lt) nuostolių atlyginimo nustatęs, kad jis patenkintas iki ieškinio pateikimo teismui. Apeliantė su tokia teismo išvada nesutinka, teigia, jog T. P. neturėjo teisinio pagrindo atlyginti sutuoktinio padarytus nuostolius; tai prieštarauja DNĮ įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostatoms, teismas nepagrįstai taikė CK šeštosios knygos III skyriaus, o ne ketvirtosios knygos XIV skyriaus normas, reglamentuojančias bendrijos paprastąjį administravimą.

8916.

90Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl paminėtų teiginių pažymi, jog žalos atlyginimas nelaikytinas atsakovo, kaip bendrijos pirmininko, tiesioginių funkcijų atlikimu, todėl apeliaciniame skunde nurodyta CK 4.246 straipsnio 4 dalis šiuo atveju netaikytina. Apeliantė, vienu iš argumentų, nurodė, kad atsakovas nepateikė administravimo ataskaitos, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad byloje pareikštas reikalavimas nėra siejamas su šios prievolės nevykdymu. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į atsakovo prievolės pobūdį (nuostolių atlyginimas), aplinkybes dėl 624,88 Eur (2 157,60 Lt) grąžinimo visiškai pagrįstai vertino vadovaudamasis CK 6.50 straipsnio nuostatomis.

9117.

92Apeliantė taip pat teigia, jog teismas suklydo darydamas išvadą, kad ieškovė neginčija gavusi minėtas lėšas. Pasak ieškovės, ji yra grąžinusi šias lėšas trečiajam asmeniui 2017 m. kovo 1 d. banko pavedimu įgaliotinei. Tačiau teisėjų kolegija, vertindama paminėto mokėjimo pavedimo įtaką teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, atkreipia dėmesį, jog kaip ir nustatė pirmosios instancijos teismas trečiasis asmuo T. P. 2013 m. gegužės 21 d., 2013 m. gegužės 23 d. bei 2013 m. gegužės 24 d. pavedimais pervedė 2 157,80 Lt (624,88 Eur) (mokėjimo paskirtis – dalinis atlyginimo grąžinimas mokesčiams sumokėti), t. y. sumą, kuri atitinka atsakovo nepagrįstai bendrijos lėšomis sumokėtų privalomųjų mokesčių sumą. Atsižvelgiant į tai, kad paties atlikto pavedimo ieškovė neginčijo, pateikdama ieškinį (įskaitant aptariamą reikalavimą) apie CK 6.50 straipsnio nuostatų taikymo ribojimą (aplinkybių apie šalių susitarimą dėl asmenino prievolės įvykdymo; prievolės pobūdį) nenurodė, į tai, kad trečiasis asmuo patvirtino, jog minėta suma (mokesčiai) grąžinta už D. P., bylos nagrinėjimo metu iš bendrijos sąskaitos 2017 m. kovo 1 d. E. P. pervesta 624,88 Eur suma (nurodant, kad tai nepagrįstai gautų lėšų grąžinimas T. P. įgaliotai atstovei) nepaneigia skundžiamo sprendimo išvados, kad nuostoliai buvo atlyginti iki ieškinio pateikimo teismui. Aplinkybė, kad ieškovė šias lėšas grąžino (atsisakė priimti) bylos nagrinėjimo metu (2017 m. kovo 1 d.)) (ypač įvertinus tai, jog ilgą laiką (nuo 2013 metų) nesiaiškino gautų lėšų paskirties, o kilus abejonėms nesiekė T. P. patvirtinimo, savo nuožiūra grąžino lėšas E. P., kaip T. P. įgaliotam asmeniui), nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškovė tokį reikalavimą atsakovui pareiškė pagrįstai. Taigi, ieškovės apeliacinio skundo argumentai atmestini, kaip nepagrįsti, o jos skundžiama teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista. Dėl atsakovo apeliacinio skundo

9318.

94Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria iš atsakovo ieškovei priteista 389,25 Eur nuostolių, susidariusių apmokėjus už advokatės G. S. teisines paslaugas pagal 2013 m. vasario 20 d. teisinių paslaugų sutartį. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad bendrija būtų suteikusi teisę atsakovui (ginčų su skolininkais sprendimui teisme) sudaryti su advokatu atstovavimo sutartį, kuri sukūrė turines pasekmes bendrijai; pažymėjo, jog pagal bendrijos įstatus būtent atsakovas, kaip bendrijos pirmininkas, yra kompetentingas atstovauti bendriją teise; be to, teismas atmetė atsakovo argumentus, kad 2011 m. gruodžio 17 d. bendrijos neeiliniame narių susirinkime jam buvo suteiktos teisės sudaryti sutartį su advokate. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad D. P. minėtame susirinkime buvo įgaliotas sudaryti sutartį su advokatu, protokole tai įrašant kaip kreipimąsi į teismą; be to, pats sutarties sudarymas ir jos apimtis savaime nesukelia žalingų pasekmių.

9519.

96Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo iš dalies nepritarti šiems skundo motyvams. Kaip ir nurodyta skundžiamame sprendime, 2011 m. gruodžio 17 d. bendrijos pakartotinio neeilinio narių susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl skolininkų, pasiūlyta dėl jų kreiptis į teismą, antstolius, skolų išieškojimo biurą, ir šiems pasiūlymams buvo pritarta vienbalsiai. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šio nutarimo turinį atkreipia dėmesį, jog skolų išieškojimo bendrovių paslaugos yra mokamos, o kreipimasis į tokias bendroves iš esmės ir reiškia sutarties sudarymą. Tai, kad protokole nenurodytas konkretus paslaugos teikėjas, nereiškia, kad atsakovas vadovaudamasis šiuo bendrijos narių susirinkimo protokolu negalėjo sudaryti sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų teikimo. Kita vertus, sprendžiant ar bendrija dėl atstovo veiksmų patyrė žalos, reikšminga būtent tai, už kokias teisines paslaugas buvo sumokėta advokatui. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra itin reikšmingas ir teisinių paslaugų sutarties turinys, nes net ir pripažinus atsakovo veiksmus kaip neteisėtus, tai savaime nereiškia kitų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Tai, kad įstatuose numatyta, jog pirmininkas atstovauja arba įgalioja bendrijos narį atstovauti bendrijai teisme, taip pat nereiškia ir pareigos pirmininkui parengti procesinius dokumentus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutapatino paminėtus veiksmus. Teisėjų kolegija, susipažinusi su į bylą pateiktais dokumentais (1 t., b. l. 44-53), daro išvadą, kad atsakovo veiksmai, kuriais jis iš bendrijos lėšų sumokėjo 600 Lt už atsiliepimo į R. R. ieškinį dėl juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais parengimą, taip pat 400 Lt už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo, priešieškinio parengimą, nelaikytini veiksmais, sukėlusiais bendrijai žalą. Įvertinus teismui tuo metu pateikto R. R. ieškinio esmę, nėra pagrindo daryti išvadą, kad ginčas buvo kilęs išimtinai dėl bendrijos valdymo klausimų. Paminėti veiksmai atlikti ginant bendrijos interesus (vienu atveju siekiant išieškoti skolas, kitu atveju, bendrijos vardu pateikiant atsiliepimą į ieškinį), o ieškovė, teisėjų kolegijos nuomone, nepagrindė argumentų, kad teisinės paslaugos buvo nereikalingos bei perteklinės. Tačiau sutiktina, kad būtent taip galima vertinti 344 Lt išlaidas už advokatės pagalbą rengiant priminimus dėl įsiskolinimų, atsakymus į bendrijos narių prašymus, duomenų atitinkamuose registruose gavimą, kadangi, kaip ir nurodyta ieškinyje, šiuos veiksmus, atsakovas, kaip bendrijos pirmininkas galėjo atlikti pats. Apeliantas neįrodė, kad vien faktas, jog priminimus dėl įsiskolinimų rengė advokatė, galėjo įtakoti skolų sumokėjimo faktą (t. y. tai, kad bendrija gavo naudos). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovo apeliacinio skundo dalis dėl 289,62 Eur nuostolių priteisimo yra pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, sumažinant priteistą iš atsakovo nuostolių sumą 289,92 Eur suma.

9720.

98Tačiau nėra pagrindo pritarti atsakovo apeliacinio skundo argumentams dėl priteistos 1 448,10 Eur nuostolių sumos atlyginimo. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde atsakovas iš esmės neneigia aplinkybės, kad jis 2013 m. liepos 18 d. (t. y. jau nebūdamas bendrijos pirmininku) sumokėdamas iš bendrijos lėšų advokatui A. L., atliko neteisėtus veiksmus. Apeliacinį skundą grindžia iš esmės tuo, kad bendrija nepatyrė žalos, nes pavedimo sumą bankas grąžino 2013 m. rugpjūčio 9 d. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti tokiai apelianto pozicijai. Pažymėtina, kad bankas, kuris apelianto teigimu grąžino atsakovo pervestą pinigų sumą, nebuvo byloje nagrinėjamų teisinių santykių šalis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad banko veiksmai, t. y. atliktas lėšų grąžinimas neturi įtakos šios bylos išsprendimui ir nepanaikina atsakovo civilinės atsakomybės. Į bylą pateikta 2013 m. liepos 12 d. advokato išrašyta 5 000 Lt (1 448,10 Eur) sąskaita bendrijai, pagal kurią atsakovas atliko mokėjimą iš bendrijos sąskaitos; atsakovas dublike nurodė, jog būtent A. L. privalo grąžinti šią sumą bendrijai, t. y. pripažįsta, kad pinigus bankas pervedė trečiajam asmeniui A. L.. Byloje taip pat yra banko ir ieškovės 2017 m. sausio 25 d. susitarimas (susijęs su 2013 m. liepos 18 d. atliktu mokėjimo pavedimu), kuriuo bendrija įsipareigojo sumokėti bankui 1 448,10 Eur sumą; duomenys, kad pinigai pagal šį susitarimą nuskaičiuoti (dokumentai segtuve, b.l. 44-45, 51-52). Atsakovas apeliaciniame skunde teigdamas, kad bendrijai po lėšų atgavimo vėl jas pervedus bankui nebelieka priežastinio ryšio tarp pervestų lėšų ir atsakovo veiksmų, nenurodė jokių aplinkybių ir įrodymų, kad bankas neturi teisės reikalauti grąžintų lėšų iš bendrijos; pakankamų įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad minėtas susitarimas negalioja ir pan. Kita vertus, banko ir bendrijos susitarimo turinys, priežastys ir pan., nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl atsakovui nepagrindus teiginių, kad ne dėl jo veiksmų bendrija turėjo grąžinti bankui 5 000 Lt sumą, argumentai dėl nesančio priežastinio ryšio tarp bendrijai kilusios žalos ir atsakovo veiksmų nebuvimo nėra pagrįsti, todėl atmestini.

9921.

100Taip pat atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad jis, būdamas nušalintas nuo bendrijos pirmininko pareigų, be teisinio pagrindo (bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimo), pažeisdamas bendrijos įstatus, išsimokėjo sau ir sutuoktinei iš bendrijos kasos pinigines lėšas, kurios buvo bendrijos turtas, ir padarė bendrijai 1 229,94 Eur žalą. Apeliantas teigia, kad bendrija laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 22 d. iki 2015 m. kovo 7 d. žalos nepatyrė, nes tuo laikotarpiu tikslinės lėšos stogo remontui nebuvo naudojamos, bendrija žalos nepatyrė ir po 2015 m. kovo 7 d., nes vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo sprendimu bendrija nebegali lėšomis disponuoti, o privalo jas grąžinti įmokėjusiems asmenims. Pasak apelianto, pinigų pervedimo veiksmas nesukėlė ieškovui žalos, nes nepažeidė ieškovės interesų ir atitinka ieškovės priimtus sprendimus.

10122.

102Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su šiais atsakovo teiginiais. Atsakovas neneigia aplinkybės, kad 2013 m. birželio 21 d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime sprendimas dėl tikslinių įmokų stogo remontui įmokų grąžinimo nebuvo priimtas, t. y. akivaizdu, kad teisinis pagrindas grąžinti (išmokėti) sau bei sutuoktinei lėšas neegzistavo. Taigi, nėra abejonių dėl atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimo. Apeliantas, nurodydamas, kad žala bendrijai nepadaryta, bei šiuos teiginius grįsdamas, be kita ko, 2015 m. kovo 7 d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuriame 3 darbotvarkės klausimu nuspręsta atlikus reviziją ir patikslinus turimus pinigus, neišnaudotus stogo remontui skirtus pinigus grąžinti bendrijos nariams, jokių įrodymų apie atliktą reviziją, patikslintą turimų bendrijos pinigų (neišnaudotų stogo remontui skirtą pinigų) sumą, nenurodė ir nepateikė. Be to, ieškovė nurodė, jog dėl įmokėtos sumos grąžinimo kreipėsi ankstesnė atsakovui priklausančio garažo savininkė. Klausimas, kam turi būti grąžinamos lėšos, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Atitinkamai nėra jokio pagrindo pripažinti įrodytu atsakovo nurodytą faktą dėl to, kad išsimokėdamas sau ir sutuoktinei 1 229,94 Eur sumą, nepadarė žalos bendrijai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo apeliacinio skundo dalis dėl ieškovei priteistos 1 229,94 Eur nuostolių sumos atmestina kaip nepagrįsta, o ši skundžiama teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista. Dėl bylinėjimosi išlaidų

10323.

104CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

10524.

106Šiuo atveju atsakovas apeliaciniame skunde prašo peržiūrėti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą atsižvelgiant į tai, kad atsakovo prašymu byloje atlikta ekspertizė apmokėta atsakovo lėšomis, buvo palanki atsakovui. Mano, jog iš ieškovės atsakovui turėjo būti priteistos visos jo patirtos ekspertizės išlaidos.

10725.

108Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas.

10926.

110Šiuo atveju, ekspertizę, siekdamas atsikirsti į ieškovės ieškinį, prašė paskirti būtent atsakovas; aplinkybių apie ieškovės nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis nenustatyta, o apelianto nurodomi argumentai nesudaro pagrindo nukrypti nuo 30 nutarties punkte aptartose teisės normose, reglamentuojančiose bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimus, nustatytos tvarkos.

11127.

112Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas sumažinant iš atsakovo ieškovei priteistą sumą 289,92 Eur nuostolių suma, atitinkamai ieškovei priteista 1 184,53 Eur bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1 078,93 Eur, o iš ieškovės atsakovui priteista 1 482,43 Eur bylinėjimosi išlaidų suma padidintina iki 1 672,62 Eur. Atitinkamai mažinamas iš atsakovo valstybei priteistas 93,22 Eur žyminis mokestis, iš atsakovo priteisiant 84,91 Eur žyminio mokesčio valstybei. Taip pat keistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai valstybei priteistos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, - iš ieškovės priteistą sumą padidinant iki 18,08 Eur, o iš atsakovo priteistą sumą sumažinant iki 21 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

11328.

114Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 92 Eur žyminį mokestį, taip pat patyrė 400 Eur išlaidų už apeliacinio skundo surašymą (6 t., b.l. 8-10); ieškovė pateikė įrodymus, jog už apeliacinio skundo parengimą bendrijos pirmininkas V. C. advokatui sumokėjo 400 Eur, o už atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą – 250 Eur (6 t., b.l. 56-60).

11529.

116Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą bei atmetus ieškovės apeliacinį skundą, proporcingai patenkintų atsakovo apeliacinio skundo reikalavimų daliai iš ieškovės atsakovui turi būti priteista 46,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovo ieškovei atmestų reikalavimų daliai už atsiliepimo parengimą – 226,38 Eur bylinėjimosi išlaidų. Įskaičius mokėtinas sumas, iš atsakovo ieškovei 179,88 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, jos patirtos išlaidos už apeliacinio skundo surašymą iš atsakovo nepriteistinos.

11730.

118Atsižvelgiant į nutarties 14-18 punktuose išdėstytus argumentus, ieškovės su apeliaciniu skundu pateiktus papildomus įrodymus atsisakytina priimti, jie grąžintini apeliantei (CPK 314 straipsnis).

11931.

120Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

12132.

122Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, kad yra pagrindas iš dalies tenkinti atsakovo apeliacinį skundą, ir iš dalies pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 9 d. sprendimą, sumažinant iš atsakovo priteistą nuostolių sumą iki 2 826,37 Eur, taip pat keistina teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ieškovei priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinant iki 1 078,93 Eur, o iš ieškovės atsakovui priteistą bylinėjimosi išlaidų padidinant iki 1 672,62 Eur; taip pat iki 84,91 Eur mažintina iš atsakovo valstybei priteista žyminio mokesčio suma; iš ieškovės valstybei priteista procesinių dokumentų siuntimo išlaidų didintina iki 18,08 Eur, o iš atsakovo priteista suma mažintina iki 21 Eur; ieškovės apeliacinis skundas atmestinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

123Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

124Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 9 d. sprendimą, sumažinant iš atsakovo D. P. ieškovei ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai priteistą žalos atlyginimo sumą iki 2 826,37 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų 37 ct). Sumažinti ieškovei iš atsakovo priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą iki 1 078,93 Eur (vieno tūkstančio septyniasdešimt aštuonių eurų 93 ct), padidinti iš ieškovės atsakovui priteistą bylinėjimosi išlaidų iki 1 672,62 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 62 ct); taip pat iki 84,91 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų 62 ct) sumažinti iš atsakovo valstybei priteistą žyminio mokesčio sumą; iš ieškovės valstybei priteistą procesinių dokumentų siuntimo išlaidų padidinti iki 18,08 Eur (aštuoniolikos eurų 8 ct), o iš atsakovo priteistą procesinių dokumentų siuntimo išlaidų sumą sumažinti iki 21 Eur (dvidešimt vieno euro).

125Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

126Priteisti iš atsakovo D. P. ieškovei ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 179,88 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt devynis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

127Grąžinti ieškovei (apeliantei) ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai su apeliaciniu skundu papildomai pateiktus įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (toliau ir –... 8. 2.... 9. Atsakovas D. P. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 10. 3.... 11. Trečiasis asmuo advokatas A. L. atsiliepime nurodė, jog bylos išsprendimas... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo T. P. prašė ieškinį atmesti.... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, jog atsakovo pareiga perduoti naujai išrinktam bendrijos... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad pagal bendrijos įstatų 20.8 punktą atsakovas turėjo... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad atsakovas 2013 m. liepos 18 d. iš bendrijos sąskaitos... 24. 9.... 25. Teismas iš 2013 m. birželio 21 d. bendrijos visuotinio susirinkimo protokolo... 26. 10.... 27. Taip pat teismas nustatė, jog atsakovas, veikdamas bendrijos vardu, privalėjo... 28. 11.... 29. Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, jog per laikotarpį nuo 2011... 30. 12. Kadangi atsakovas netinkamai vykdė ir atliko savo pareigas ir savo... 31. 13.... 32. Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo prašymą taikyti trijų mėnesių... 33. III.... 34. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 35. 14.... 36. A. D. P. apeliaciniu skundu prašo iš dalies pakeisti Vilniaus miesto... 37. 6.1.... 38. D. P. buvo įgaliotas sudaryti sutartį su advokatu 2011 m. gruodžio 17 d.... 39. 6.2.... 40. 2013 metais bendrija susigrąžino 9 599,89 Lt skolų, už advokatės paslaugas... 41. 6.3.... 42. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo atlikto bankinio pavedimo ir Nordea... 43. 6.4.... 44. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad atsakovas ieškovei padarė 1... 45. 6.5.... 46. Prašo peržiūrėti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą atsižvelgiant į... 47. 2.... 48. Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija atsiliepime prašo... 49. 7.1.... 50. Pirmininkas atsako už tinkamą protokolų įforminimą ir už savo... 51. 7.2.... 52. Teismas turėjo pakankamą pagrindą pripažinti atsakovo 2013 m. liepos 18 d.... 53. 7.3.... 54. Dėl 1 229,94 Eur žalos, be teisinio pagrindo atsakovui išsimokant sau ir... 55. 7.4.... 56. Bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstomos pagal CPK 93 straipsnio 2... 57. 3.... 58. Ieškovė ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija apeliaciniu skundu... 59. 8.1.... 60. 1 479,38 Eur (5 108,01 Lt) nuostolių sumą ieškovė reikalavo priteisti pagal... 61. 8.2.... 62. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad bendrijos pirmininko V. C. ir... 63. 4.... 64. Atsakovas D. P. atsiliepime prašo ieškovės apeliacinio skundo netenkinti.... 65. 5.... 66. Trečiasis asmuo T. P. atsiliepime prašo atmesti visus ieškovo reikalavimus.... 67. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 68. 6.... 69. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 70. 7.... 71. Byloje nustatyta, jog atsakovas D. P. bendrijos pirmininku išrinktas 2011 m.... 72. 8.... 73. Ieškovė nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria netenkinta jos ieškinio... 74. 9.... 75. Teisminio nagrinėjimo dalyką apibrėžia ieškinio turinį sudarantys... 76. 10.... 77. Ieškovas, įgyvendindamas dispozityvumo principą, turi teisę pakeisti... 78. 11.... 79. Nagrinėjamu atveju, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovės bendrą... 80. 12.... 81. Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 253 straipsnio 1 dalimi, teismas pradeda... 82. 13.... 83. Įrodymai konkrečioje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija... 84. pagrįstai atmetė kaip neįrodytą.... 85. 14.... 86. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti ir kitam ieškovės... 87. 15.... 88. Atsakovas iš esmės neginčija, jog dėl jo kaltės bendrija patyrė žalą... 89. 16.... 90. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl paminėtų teiginių pažymi, jog žalos... 91. 17.... 92. Apeliantė taip pat teigia, jog teismas suklydo darydamas išvadą, kad... 93. 18.... 94. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria iš... 95. 19.... 96. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo iš dalies nepritarti šiems... 97. 20.... 98. Tačiau nėra pagrindo pritarti atsakovo apeliacinio skundo argumentams dėl... 99. 21.... 100. Taip pat atsakovas nesutinka su teismo išvada, kad jis, būdamas nušalintas... 101. 22.... 102. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su šiais atsakovo teiginiais.... 103. 23.... 104. CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas... 105. 24.... 106. Šiuo atveju atsakovas apeliaciniame skunde prašo peržiūrėti bylinėjimosi... 107. 25.... 108. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 109. 26.... 110. Šiuo atveju, ekspertizę, siekdamas atsikirsti į ieškovės ieškinį,... 111. 27.... 112. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pirmosios instancijos teismo sprendimas... 113. 28.... 114. Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 92 Eur žyminį mokestį, taip pat... 115. 29.... 116. Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą bei atmetus ieškovės... 117. 30.... 118. Atsižvelgiant į nutarties 14-18 punktuose išdėstytus argumentus, ieškovės... 119. 31.... 120. Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 121. 32.... 122. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, kad yra pagrindas iš dalies tenkinti... 123. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies... 124. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 9 d. sprendimą,... 125. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 126. Priteisti iš atsakovo D. P. ieškovei ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo... 127. Grąžinti ieškovei (apeliantei) ( - ) Garažų statybos ir eksploatavimo...