Byla 2S-2420-324/2011
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą duodanti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės K. R. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6256-454/2011 pagal K. R. ieškinį atsakovui P. R. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, atsakovo priešieškinį dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, išvadą duodanti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 19 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – nustatė nepilnametės T. R., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su tėvu P. R. jo gyvenamojoje vietoje, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-5721-887/2011 ir priimtas teismo sprendimas dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, laikino motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo vaikui priteisimo, priteisė laikiną išlaikymą kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iš K. R. nepilnamečiui vaikui T. R. po 200 Lt nuo 2011 m. vasario 19 d. iki sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-5721-887/2011 dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, laikino motinos valdžios apribojimo ir išlaikymo vaikui priteisimo.

3Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi priimtas P. R. ieškinio reikalavimo dėl laikino motinos valdžios apribojimo atsisakymas ir civilinė byla šioje dalyje nutraukta. Tos pačios dienos nutartimi civilinė byla Nr. 2-6256-454/2011 pagal K. R. ieškinį atsakovui P. R. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir civilinė byla Nr. 2-5721-887/2011 pagal P. R. ieškinį atsakovei K. R. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo sujungtos į vieną bylą.

4Ieškovė pateikė teismui prašymą pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartį, nustatant laikiną nepilnametės T. R. gyvenamąją vietą su motina K. R. ir priteisiant iš P. R. nepilnametei dukteriai T. R. laikiną išlaikymą po 400 Lt kiekvieną mėnesį mokamomis piniginėmis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo priėmimo, lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant K. R. Prašymą motyvavo tuo, kad dukra nuo 2011 m. vasario mėn. vidurio nuo pirmadienio iki penktadienio gyvena pas ieškovę, su atsakovu būna tik šeštadieniais ir sekmadieniais, nei iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, nei vėliau nenustatyti priešingi vaiko interesams motinos veiksmai, atsakovas atsiėmė savo reikalavimą dėl motinos valdžios laikino ribojimo, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ieškovės interesus, atsakovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas kontroliuoti ieškovę, tokie jo veiksmai prieštarauja vaiko interesams, pažeidžia jo teisę į ramų ir stabilų gyvenimą, teisę bendrauti ir augti su motina.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo. Konstatavo, kad ieškovės teiginius apie tai, jog prieš taikant laikinąsias apsaugos priemones nebuvo nustatyti priešingi vaiko interesams motinos veiksmai, paneigia byloje esantys K. R. motinos E. B. ir anytos I. R. pareiškimai dėl ieškovės piktnaudžiavimo alkoholiu ir netinkamo elgesio. Sprendė, kad vien argumentas dėl atsakovo reikalavimo dėl laikino motinos valdžios apribojimo atsiėmimo nesudaro pagrindo teigti, jog situacija pasikeitė. Pažymėjo, kad kitų įrodymų ieškovė teismui nepateikė.

6Atskiruoju skundu ieškovė nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

7Nevertinta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartis buvo priimta, remiantis tik dviejų asmenų pareiškimais, atsakovo prašymu ir jo paties tuomet pareikšto ieškinio reikalavimu ieškovei laikinai apriboti motinos valdžią. Byloje nėra įrodymų apie ieškovės netinkamą elgesį šalių nepilnamečio vaiko atžvilgiu, priešingai, ieškovė kreipėsi į policiją dėl jos ir mažametės dukters interesų pažeidimo, kai atsakovas nusprendė nebeduoti vaiko motinai. Atsakovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl laikino motinos valdžios apribojimo, kad gautų galimybę reikalauti taikyti ieškovei ribojimus. Kitokiu pagrindu atsakovas negalėjo reikalauti jų taikyti, nes, šalims esant santuokoje, vaiko gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų nenustatytina (CK 3.174 straipsnis). Atsakovas atsisakė ieškinio reikalavimo dėl laikino motinos valdžios apribojimo, tačiau šio reikalavimu pagrindu taikytos laikinosios apsaugos priemonės liko galioti.

8Neatsižvelgta į 2011 m. birželio 13 d. teismo posėdžio metu šalių nurodytas aplinkybes, jog penkias dienas per savaitę šalių vaiką augino ieškovė, atsakovas kartais vaiką pasiimdavo savaitgaliais. Darytina išvada, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo vykdoma. Tik po minėto posėdžio atsakovas nebedavė vaiko motinai, jį perkėlė į kitą darželį, tuo pakenkdamas vaiko emocinei būklei.

9Kritiškai vertintina aplinkybė, kad atsakovas darbą pakeitė dėl to, kad galėtų vykdyti 2011 m. vasario 19 d. nutartį. Anksčiau jis į darbą išeidavo 5 val. ryto, todėl pats negalėjo tinkamai rūpintis vaiku. Apie tai, kad pakeitė darbą, atsakovas teismui pranešė tik 2011 m. rugsėjo 28 d. teismo posėdžio metu.

10Nesant įrodymų, jog motina kelia grėsmę vaikui, negali būti ribojama motinos teisė auginti vaiką. Šalių dukrai tėra dveji metai, tokio amžiaus vaikui motina yra svarbiausias asmuo, vaiką ieškovė augino praktiškai viena – atsakovas 2011 m. rugsėjo 28 d. teismo posėdyje nurodė, kad dėl darbo pobūdžio nebūdavo namuose, nelabai žino, nuo kada vaikas lanko darželį, kaip vyko adaptacijos darželyje procesas.

11Prašo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir prašymą patenkinti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad keisti nutartį šiuo metu yra netikslinga, nes jau paskirtas teismo posėdis, kuriame bus nagrinėjama byla dėl K. ir P. R. santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartį. Atkreipia dėmesį į tai, kad E. B. 2011 m. rugsėjo 30 d. pareiškime neteisingai nurodytos tam tikros aplinkybės, tuo klaidinant teismą.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje (CPK 144 straipsnio 3 dalis), ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti. Teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus.

15Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad, imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo institucijos, svarbiausia – vaiko interesai. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės, vietos savivaldos ir visuomeninės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo visur ir visada pirmiausiai atsižvelgti į teisėtus vaiko interesus. Prioritetinis vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugos ir gynimo principas bei viešasis interesas reikalauja, kad, sprendžiant su vaiku susijusius klausimus, būtų taikomos efektyvios vaiko teisių ir interesų užtikrinimo priemonės.

16Apygardos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi netenkinęs ieškovės prašymo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, minėtąsias nuostatas pritaikė tinkamai.

17Laikinoji apsauga – gyvenimas kartu su tėvu iki teismo procesinio sprendimo, kuriuo bus išnagrinėta civilinė byla, priėmimo – nepilnametei šalių dukrai Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartimi buvo paskirta, atsižvelgus į ieškovės galimai netinkamą rūpinimąsi dukra ir tikėtiną pavojų vaiko sveikatai ar net gyvybei. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 16 d. nutartimi netenkino ieškovės atskirojo skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutarties panaikinimo, konstatavęs, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pagrįstai. Atskirajame skunde ieškovė nurodo argumentus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutarties neteisėtumo, tačiau jie nevertintini, minėtai nutarčiai nesant apeliacinės revizijos objektu.

18Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartyje konstatavo, jog netinkamą ieškovės elgesį įrodo civilinėje byloje Nr. 2-5721-887/2011 b. l. 24-25 esantys dokumentai, K. R. motinos E. B. ir anytos I. R. pareiškimai dėl ieškovės piktnaudžiavimo alkoholiu ir netinkamo elgesio (civilinė byla Nr. 2-5721-887/2011, b. l. 10, 11). Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 16 d. nutartyje nustatė, jog ieškovė Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-484-97/2010 pripažinta kalta, padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 227 straipsnio 2 dalyje (valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens papirkimas, siekiant neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus), Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimu ieškovė pripažinta padariusi administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje (Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo), sprendė, kad netinkamą ir amoralų ieškovės elgesį su šalių dukra be P. R. nurodytų faktų patvirtina ieškovės tėvų bei anytos rašytiniai paaiškinimai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Petrašiūnų nuovados 2011 m. vasario 21 d. aiškinamojo rašto turinys. Esant nustatytoms minėtoms aplinkybėms, nesutiktina su atskirojo skundo argumentu dėl įrodymų apie netinkamą ieškovės elgesį šalių nepilnamečio vaiko atžvilgiu nebuvimo. Ieškovės su atskiruoju skundu pateiktas jos motinos E. B. 2011 m. rugsėjo 30 d. pareiškimas apie jos neva melagingą ankstesnį liudijimą nepašalina abejonių dėl ieškovės gebėjimo tinkamai pasirūpinti šalių vaiku, tuo labiau, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo apie E. B. pareiškime neteisingai nurodytas tam tikras aplinkybes.

19Faktas, jog atsakovas atsisakė ieškinio reikalavimo dėl laikino motinos valdžios apribojimo, taip pat nesudaro pagrindo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas priešieškiniu prašo nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su juo, todėl laikinas T. R. gyvenamosios vietos su atsakovu nustatymas atitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamus tikslus.

20Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl nevertintini.

21Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškovei nepateikus įrodymų, jog atsakovas netinkamai vykdo savo, kaip tėvo, pareigas, netinkamai rūpinasi nepilnamečiu šalių vaiku, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio... 2. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 19 d. nutartimi pritaikė... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi priimtas P. R.... 4. Ieškovė pateikė teismui prašymą pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi netenkino... 6. Atskiruoju skundu ieškovė nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 7. Nevertinta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nutartis... 8. Neatsižvelgta į 2011 m. birželio 13 d. teismo posėdžio metu šalių... 9. Kritiškai vertintina aplinkybė, kad atsakovas darbą pakeitė dėl to, kad... 10. Nesant įrodymų, jog motina kelia grėsmę vaikui, negali būti ribojama... 11. Prašo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir prašymą... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kauno miesto savivaldybės administracijos... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė... 15. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis numato, kad,... 16. Apygardos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, 2011 m.... 17. Laikinoji apsauga – gyvenimas kartu su tėvu iki teismo procesinio sprendimo,... 18. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartyje konstatavo,... 19. Faktas, jog atsakovas atsisakė ieškinio reikalavimo dėl laikino motinos... 20. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo... 21. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškovei nepateikus įrodymų, jog... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336... 23. palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 28 d....