Byla e2-952-918/2016
Dėl sutarties pripažinimo nesudaryta, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „V. A.“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,

2sekretoriaujant Gedailei Balčiūnaitei ir Agnei Sinkevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui A. T.,

4atsakovo atstovui advokato padėjėjui V. B.,

5trečiojo asmens UAB „Verus auditus“ atstovui Č. M.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Blaze systems“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rafesa“ dėl sutarties pripažinimo nesudaryta, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „V. A.“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti 2015 m. vasario 24 d. tarp UAB „Blaze systems“ (toliau tekste - ieškovas) ir atsakovo UAB „Rafesa“ (toliau tekste - atsakovas) sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį (toliau tekste – Sutartis) negaliojančia nuo sudarymo momento; taikyti restituciją, grąžinant ieškovui UAB „Blaze systems“ 42357,60 EUR dydžio reikalavimo teisę BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“, o atsakovui UAB „Rafesa“ priteisiant iš ieškovo 50 EUR, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. 2016 m. gegužės 12 d. ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, kuriuo prašo pripažinti 2015 m. vasario 24 d. tarp UAB „Blaze systems“ ir atsakovo UAB „Rafesa“ sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį dėl 146252,31 Lt (42357,60 Eur) dydžio reikalavimo teisės į BUAB Jūrų krovinių kompaniją „Kabotažas“ nesudaryta. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas pagal 2014-12-16 BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ kreditorių ir jų nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą yra patvirtintas kaip BUAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 42357,60 EUR sumą. 2015 m. rugpjūčio 27 d. ieškovas išsiuntė prašymą dėl informacijos pateikimo BUAB Jūrų krovinių kompanijai „Kabotažas“ bankroto administratoriui UAB „Posterus“, prašydamas suteikti informaciją apie BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ bankroto proceso eigą. Ieškovas iš bankroto administratoriaus sužinojo, kad UAB „Rafesa“ 2015-02-25 pranešė BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ bankroto administratoriui, kad pagal 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį iš ieškovo įsigijo 42357,60 Eur dydžio reikalavimo teisę į BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties su atsakovu nėra sudaręs ir apie šią sutartį sužinojo tik iš BUAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ bankroto administratoriaus. Remiantis CK 1.70 straipsnio 2 dalimi juridinių asmenų vardu sandorius sudaro jų steigimo dokumentuose numatyti organai arba atstovai. Ieškovo vardu sandorius turėjo ir galėjo sudaryti tik UAB „Blaze systems“ direktorius A. B., jokiems kitiems asmenims nėra suteikta teisė sudaryti sandorius ieškovo vardu. UAB „Blaze systems“ direktorius pats nepasirašė 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties. Iš atsakovo turimo sutarties egzemplioriaus matyti, kad sutartyje yra A. B. parašo faksimilė. A. B. savo parašo faksimilę laiko seife, kuris yra kitos A. B. vadovaujamos įmonės UAB „Toleita“ parašo faksimilė buvo naudojama tik įmonės vidiniams reikalams. UAB „ Blaze systems“ dirba tik vienas darbuotojas – pats A. B.. įmonėje UAB „Toleita“ dirba du darbuotojai – A. B. ir jo sutuoktinė O. J.. A. B. teiravosi O. J., ar nepanaudojo parašo faksimilės sudarant sutartį, tačiau ji tokią aplinkybę paneigė. Į sąskaitą į mokėtų pinigų nepastebėjo, kadangi tai nedidelė suma – 50 EUR. Pats A. B. sąskaitų netvarkė, sudaryta sutartis su buhalterines paslaugas teikiančia įmone. Atsakovas, nei prieš įmokėdamas į sąskaitą pinigus, nei vėliau atskiru pranešimu ieškovo neinformavo, PVM sąskaitos – faktūros nepateikė. Buhalterė manė, kad tai ankstesni įmonės skolininkai dengia savo įsipareigojimus, todėl gautus pinigus paskirstė saviems įsiskolinimams padengti. UAB „Rafesa“ vadovas S. P. turi asmeninį interesą turėti kuo didesnę reikalavimo teisę, o A. B. niekada neketino reikalavimo teisės parduoti. Sutarties sudarymui reikalinga aiškiai išreikšta abiejų sutarties šalių valia, o šiuo atveju UAB „Rafesa“ valios sudaryti sutartį nebuvo. Ne tik realinės, bet ir konsensualinės (kaip kad šiuo atveju) sutartys gali būti pripažintos nesudarytomis.

9Ieškovo likvidatorius H. B. teismo posėdyje ieškinį palaikė. Nurodė, kad jokių sandorio sudarymo aplinkybių nežino, kuo vertėsi įmonė UAB „Blaze systems“ nežino. Logikos nėra, kad už 50 EUR pardavė tokio dydžio reikalavimo teisę. Sandoris pasirašytas antspaudu, kuris buvo seife. Kas uždėjo antspaudą, neįmanoma nustatyti. Likvidatoriumi paskyrė akcininkas V. P.. Buvęs vadovas A. B. yra H. B. tėvas. Su Č. M. pažįstamas tik iš matymo, nes ofise tvarkėsi reikalus.

10Ieškovo atstovas advokato padėjėjas A. T. teismo posėdžio metu pakeistą ieškinio reikalavimą palaikė, prašė tenkinti. Papildomai nurodė, kad ieškovas, net ir atstovaujamas teisininko, neprivalo nurodyti ieškinio teisinio pagrindo, o tik faktinį, teisės normas nurodys teismas, priimdamas sprendimą. Ieškinio faktinį pagrindą ieškovas nurodė pradiniame ieškinyje, pakeitus ieškinio dalyką ieškinio faktinis pagrindas išlieka tas pats. Reikalavimas pripažinti sutartį nesudaryta yra galimas ir konsensualinių sutarčių atveju, tokio pobūdžio reikalavimas buvo nagrinėjamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2013. Juridinių asmenų vadovai sutarties nepasirašinėjo, nederino tarpusavyje sutarties sąlygų. Nėra nustatyta, kad būtų buvę įgalioti asmenys, kurie būtų taręsi dėl sutarties sąlygų. Ginčijamas dokumentas neatitinka sutarties sampratos. Atsakovas klaidingai mano, kad reikalavimas pripažinti sutartį nesudaryta galimas tik realinėms sutartims. Apie dokumentą, kurio negalima vadinti sutartimi, ieškovas sužinojo tik gavęs bankroto administratoriaus pranešimą. Byloje nėra įrodymų, kad šalys būtų derėjusios dėl sutarties sąlygų, nėra jokio nei susirašinėjimo. Byloje nėra įrodymų apie A. B., H. B. ir Č. M. tarpusavio sąsajas. Nėra jokių duomenų apie buvusius atstovavimo santykius. UAB „Rafesa“ vadovas S. P. potencialiai yra suinteresuotas turėti kuo didesnę reikalavimo teisę į BUAB „Kabotažas“. Kadangi jis šiai įmonei yra vadovavęs, matė įmonės dokumentus, turėjo visas galimybes sutartį paruošti. Pagal sutartį į sąskaitą gautus pinigus, paskirstė buhalteris (sudaryta sutartis su buhalteriais) taip, kaip jam atrodė, apie sumokėtą sumą A. B. sužinojo tik vėliau. Atsakovas taip pat raštu neinformavo ieškovo, kad atliktas mokėjimas, nebuvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Parašo faksimilę ieškovas naudojo vidiniams dokumentams, o ne sutartims. Dokumente esantys rankraštiniai įrašai padaryti ne A. B. ranka. UAB „Blaze systems“ su UAB „Verus auditus“ nėra niekaip susijęs (nei akcininkais, nei per šeimos narius). Vien tai, kad atsakovas socialiniuose tinkluose matė nuotraukas, kuriuose Č. M. užfiksuotas leidžiantis laiką su A. B., H. B., o H. B. nuotraukose Č. M. įvardijo kaip anūką, nieko nereiškia, tarpusavio santykiai gali pasikeisti. Iš atsakovo atsiliepimo matosi, kad ieškovas klaidingai interpretuojamas. Pareiškime nurodomos nutartys – ne precedentas, o parodymas teismui, kad galima nagrinėti reikalavimus dėl sutarties pripažinimo nesudaryta. Tokio pobūdžio reikalavimas yra leistinas ir nagrinėtinas. Atsakovo atstovai nematė, kad jų akivaizdoje būtų pasirašyta sutartis. P. J. patvirtino, kad sutartį paliko, o vėliau paėmė su parašu. Atsakovas patvirtino, kad jo atstovas nesiderėjo su A. B. dėl sutarties. Atsakovai neatliko jokių veiksmų, kad būtų tiesiogiai susisiekta su ieškovo atstovu. Atsakovas ieškovui po sutarties pasirašymo nepateikė jokio dokumento: nei pranešimo, kad atsiskaito, nei PVM sąskaitos faktūros. P. J. parodymai nepatikimi: liudytojas nurodė, kad vargu ar S. P. pažinojo Č. M., tačiau P. J. tvirtinimu, S. P. dėl reikalavimo teisių perleidimo prašė kreiptis būtent į Č. M.. S. P. turi interesą, kad jo reikalavimo teisė į UAB JKK „Kabotažas“ būtų didesnė. P. J. patvirtino, kad ruošė sutartį atsakovas, sutarties turinys nebuvo derintas su ieškovo vadovu. Be S. P., dar suinteresuotas ir P. J., tačiau šešėliniai santykiai nesusiję su sutarties sudarymu. Apie sutarties sudarymą A. B. nieko nežinojo. A. B. nesusijęs su Č. M. – nuotraukos socialiniuose tinkluose ar prisipažinimai apie draugystės santykius nereiškia, kad žmonės buvo susitarę kažkaip elgtis. Kad sutartis atsirado, buvo sužinota per pusę metų, užklausus bankroto administratorių 2015-08-27. A. B. nesutiko su sutarties sudarymu. Lėšos buvo automatiškai įskaitytos į sąskaitą, įmonės vadovas sąskaitos nekontroliavo. A. B. santykiai su Č. M. tiesiogiai nesusiję su vadovo pareigomis. Tarpininkavimas ar dokumentų vežimas nėra atstovavimas. Niekas nepatvirtino, kad įmonės vadovas išreiškė valią perleisti reikalavimą. Įmonės lėšos yra ne tik sąskaitoje, bet ir kasoje, nepagrįstos išvados, kad tie 50 eurų vienintelės lėšos. A. B. objektyviai galėjo nesidomėti, kas vyksta sąskaitoje. Sutartis neatitinka akcininko interesų. Bet koks protingas asmuo A. B. vietoje nebūtų sutarties pasirašyta. Reikia įvertinti, kad naudinga, kad sutartis būtų.

11Atsakovas UAB „Rafesa“ atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Atsiliepime į pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo nurodė, kad reikalavimas nesuprantamas ir negalimas. Pakeitęs reikalavimo dalyką, ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimis dėl paskolos teisinių santykių, šiuo atveju buvo sudaryta ne paskolos sutartis. Ieškovas nenurodo jokio teisinio pagrindo, taip apsunkina atsakovui galimybes gintis. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad 2015 m. vasario 23 d. UAB „Rafesa“ atstovas atvyko į UAB „V. A.“ patalpas, esančias Vilniuje Konstitucijos pr. 15, susitikimui dėl UAB „Blaze systems“ reikalavimo teisių į BUAB JKK „Kabotažas“ pirkimo. UAB „V. A.“ direktorius Č. M. patikino, kad jis gali atstovauti/tarpininkauti perkant UAB „Blaze systems“ kreditorinį reikalavimą, kadangi ši bendrovė buvo įkurta jo/susijusių su juo žmonių iniciatyva. Atsakovo UAB „Rafesa“ žiniomis „V. A.“ tvarko ar tvarkė ieškovo buhalterinę apskaitą. 2015 m. vasario 25 d. UAB „Rafesa“ direktoriui patvirtinus 2015-02-24 reikalavimo teisių perleidimo sutartį savo parašais ir grąžinus 1 sutarties egzempliorių UAB „Blaze systems“ atstovui UAB „Verus auditus“ direktoriui Č. M., buvo atliktas vietinio mokėjimo nurodymas UAB „Blaze systems“ jo paskirtyje nurodant „Mokėjimas pagal 2015-02-24 reikalavimo teisių perleidimo sutartį“ bei tuo pačiu išsiųstas pranešimas BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratoriaus UAB „Posterus“ įgaliotam asmeniui A. L. dėl perimto reikalavimo. Ant 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties yra uždėta UAB „Blaze systems“ direktoriaus A. B. faksimilė (parašo spaudas). Ieškovas pripažįsta, kad jo įmonėje egzistuoja direktoriaus A. B. faksimilė (parašo spaudas) ir neginčija, kad egzistuoja ir pačios įmonės antspaudas. Ieškovas nepaaiškina kaip ant šios Sutarties galėjo atsirasti ieškovo UAB „Blaze systems“ antspaudas ir direktoriaus A. B. faksimilė (parašo spaudas), kuriais gali disponuoti tik vienintelis direktorius A. B., kadangi jis yra vienintelis ieškovo darbuotojas. Ieškovo teiginiai dėl faksimilės (parašo spaudo) ant sutarties uždėjimo tyrimo nepagrįsti, nes pas ieškovą UAB „Blaze systems“ dirba vienintelis darbuotojas direktorius A. B.. Ieškovo teiginius, kad apie Sutarties sudarymą jis sužinojo tik po to, kai gavo atsakymą iš BUAB JKK „Kabotažas“ bankroto administratoriaus, paneigia 2015-02-25 atsakovo UAB „Rafesa“ atliktas vietinio mokėjimo nurodymas į ieškovo UAB „Blaze systems“ atsiskaitomąją sąskaitą, jo paskirtyje nurodant „Mokėjimas pagal 2015-02-24 reikalavimo teisių perleidimo sutartį“. Pagal CK 1.73 straipsnio „Rašytinė sandorių forma“ 2 dalį, rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Tuo tarpu CK 1.76 straipsnio „Rašytinės formos sandorių pasirašymas“ 2 dalis nustato, kad jeigu sandoris buvo sudarytas panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tai visais atvejais privalo būti pakankamai duomenų sandorio šalims nustatyti. Jeigu tokių duomenų nėra, šalys, kilus ginčui, negali remtis liudytojų parodymais sandorio sudarymo faktui įrodyti. Nors sutartis ir nebuvo sudaryta perduodant ją telegrafinio, faksimilinio ryšio ar tokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, o buvo sudaryta perduodant ją per ieškovo atstovą, tačiau paminėtos teisės normos turėtų būti taikomos kaip įstatymo analogija ir šioje ginčo situacijoje bei vertinama, ar yra pakankamai įrodymų, pripažinti, kad ieškovas tokį sandorį sudarė. Be to, faksimilės naudojimas įteisintas ir Lietuvos Respublikos teismų praktikoje. Pvz., Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, kurią Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2012 paliko nepakeistą, buvo nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, vertindama argumentus dėl pensijų kaupimo sutarties prieštaravimo imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, nurodė, kad pagal Pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalį nustatyta privaloma pensijų kaupimo sutarties rašytinė forma bei reikalavimas, jog pensijų kaupimo sutartyje būtų pensijų kaupimo bendrovės vadovo ar kito - bendrovei atstovaujančio asmens parašas ir bendrovės antspaudas arba jų faksimilės.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokato padėjėjas V. B. palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, ieškinį prašė atmesti. Papildomai nurodė, kad Nėra jokio teisinio pagrindą formuluoti tokį reikalavimą, koks pareikštas. Ieškovas cituoja teismų praktiką dėl paskolų sutarčių pripažinimo nesudaryta. Civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2013, kuria remiasi ieškovas, skiriasi aplinkybės, todėl ieškovas negali šia nutartimi remtis. 6.154 str. yra bendra teisės norma. UAB „Rafesa“ vadovas S. P. buvo ilgametis UAB JKK „Kabotažas“ direktorius, jam buvo žinomos visos aplinkybės, susijusios su turtu. Matė, kad naujieji akcininkai tvarkosi ne taip, kaip turėtų, todėl ir norėjo labiau įtakoti akcininkus. Pažinojo P. J., kuris pažinojo Č. M., kreipėsi į Č. M. dėl tarpininkavimo sudarant sutartį. Sutarties tekstas nebuvo derinamas. P. J. perdavė sutartį Č. M., vėliau gavo pasirašytą sutartį su rankraštiniu įrašu. UAB „Blaze systems“ ir UAB „Verus auditus“ yra susiję, galėjo veikti ir be oficialių dokumentų. Svarbu yra ir posutartiniai santykiai. Pervedus pinigus, pinigai buvo panaudoti po poros mėnesių. Nors ieškovas sako, kad tai mažareikšmė suma, bet tai vienintelė suma, gauta per 11 mėnesių. UAB JKK „Kabotažas“ bankroto procedūrose vyksta kreditorių susirinkimai. Ieškovas apie 8 mėnesius negavo pranešimų apie susirinkimus ir bankroto eigą ir tuo nesirūpino. Bankroto eiga ieškovas pradėjo domėtis tik Klaipėdos apygardos teismui pripažinus bankrotą tyčiniu. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria panaikinta Klaipėdos apygardos teismo nutartis dar gali būti panaikinta. Nors niekur neužfiksuota, bet UAB „Blaze systems“ iš tikrųjų yra Č. M. įmonė. CK 1.73 str. leidžia pasirašinėti faksimiliniu parašu. Ieškinys neteisėtas. Ieškovai nenurodo teisinio pagrindo, kuriuo būtų galima prašyti teismo sutartį pripažinti nesudaryta. Tokia galimybė yra tik dėl paskolos sutarties, kuri yra realinė. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra konsensualinė. Ieškovas atsisakė savo reikalavimų dėl sandorių negaliojimo, neprašo to, teismas neturi pagrindo peržengti reikalavimo ribų. Nėra jokio teisinio pagrindo ieškinio patenkinimui. Ieškovo vadovas, ieškovo kitos įmonės pavaduotoja ir trečiojo asmens vadovas yra susiję šeiminiais ryšiais. Tikėtina, kad Č. M., gavęs sutartį, kreipėsi į O. J., kad būtų atrakintas seifas. Apie sandorio sudarymą žinojo ir A. B., gavęs pinigus, juos leido, taip patvirtino sandorį. Ieškovas norėjo sandorį sudaryti ir jį sudarė. Įmonės vadovo pareiga domėtis įmone, jos pinigais. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad kasoj apyvarta vyko. Reikia įvertinti, kad reikalavimas buvo neperspektyvus, išsiieškoti reikalavimo sumos neįmanoma, jau yra priimtas sprendimas dėl likvidavimo. Įgytas kreditorinis reikalavimas tik suteikia galimybę bandyti atstatyti mokumą.

13Trečiojo asmens UAB „V. A.“ atsiliepime prašė ieškinį spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad dauguma UAB „Rafesa“ 2015 m. lapkričio 3 d. atsiliepime nurodytų dalykų neatitinka tikrovės. Atsakovas UAB „Rafesa“ atsiliepime nenurodė, koks konkrečiai UAB „Rafesa“ atstovas buvo atvykęs į UAB „V. A.“ patalpas. Trečiasis asmuo UAB „V. A.“ kategoriškai nesutinka, kad 2015 m. vasario 23 d. UAB „Rafesa“ atstovas buvo atvykęs į UAB „V. A.“ patalpas susitikimui dėl UAB „Blaze systems“ reikalavimo teisių į BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ pirkimo. UAB „V. A.“ nėra niekaip susijusi su UAB „Rafesa“ ir UAB „V. A.“ direktorius Č. M. niekada nebendravo su UAB „Rafesa“ atstovu dėl 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo. UAB „V. A.“ negali nieko nurodyti dėl 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo aplinkybių.

14Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „Verus auditus“ atstovas Č. M. paaiškino, kad su atsakovo ir liudytojo P. J. nurodomų sutarties pasirašymo aplinkybių nesutinka. Nors P. J. pažįsta seniai, dažnai su juo bendrauja, tačiau apie tokią sutartį nėra kalbėję. Pats Č. M. su ieškovu nėra susijęs. Vien tai, kad A. B. žmona yra Č. M. sugyventinės duktė, nieko nereiškia. Į UAB „Blaze systems“ seifą pateikti neturi jokių galimybių, to niekada nedarė. Pats Č. M. jokios naudos iš tokio sandorio neturėjo ir negalėjo turėti. A. B. ir H. B. pažįsta, tarp jų dalykiniai santykiai, juos galėjo konsultuoti mokesčių, audito klausimais). Ieškovo tokiais klausimais nekonsultavo. Anksčiau P. J. su Č. M. bendravo dažnai, tačiau dabar stengiasi nutraukti santykius. Pripažįsta, kad V. J. yra Č. M. gyvenimo draugė, ji yra O. J. motina. Jei būtų taip paprasta Č. M. uždėti antspaudus, tai tam nebūtų reikėję kelių dienų, o P. J. teigė, kad vyko tris kartus. Reikalavimas visiškai teisėtas. Atsakovui 50 eurų suma grąžinta. Jurgutis nebuvo įvardintas dokumentuose, apie tai paaiškėjo tik posėdžio metu. Č. M. jokio intereso neturėjo, jokių antspaudų nedėjo. A. B. trijų įmonių vadovas, todėl ir nekontroliavo sąskaitų, 90 procentų vadovų apie operacijas sužino kartą metuose.

15Trečiasis asmuo BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

16Ieškinys atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad BUAB Jūrų krovinių kompanijai „Kabotažas“ 2014-01-02 kreditorių susirinkimo nutarimu iškelta bankroto byla. 2014 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtintas BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ kreditorių ir jų nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašas, ieškovo UAB „Blaze systems“ kreditorinis reikalavimas sudarė 42357,60 EUR (146252,31 Lt). VĮ Registrų centro viešais duomenimis nustatyta, kad BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ iš juridinių asmenų registro išregistruota 2016-06-23. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi BUAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ bankrotas pripažintas tyčiniu (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. B2-936-253/2015). 2016-02-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi 2016-08-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartis panaikinta, civilinė byla nutraukta.

18Į bylą pateikta 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis. Šioje sutartyje yra ieškovo UAB „Blaze systems“ atstovo A. B. parašo antspaudas (faksimilė) bei atsakovo UAB „Rafesa“ atstovo parašas. Aptariamoje sutartyje nurodyta, kad pradinis kreditorius UAB „Blaze systems“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Rafesa“ 42357,60 EUR kreditorinį reikalavimą į BUAB Jūrų krovinių kompaniją „Kabotažas“.

192015-08-27 ieškovas kreipėsi į BUAB „Kabotažas“ bankroto administratorių prašydamas suteikti informaciją apie bankroto eigą. Ieškovas į bylą pateikė 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymą dėl tarnybinio patikrinimo siekiant nustatyti, kas pasirašė 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį, atlikimo. Liudytoju apklaustas A. B. patvirtino, kad parašo faksimilę laiko seife, nuo kurio raktus turi jis pats ir jo sutuoktinė O. J., kuri, A. B. tvirtinimu, paneigė panaudojusi parašo faksimilę sutarties patvirtinimui. Nei ieškovo atstovai, nei liudytoju apklaustas A. B. jokių versijų, kas dar, be jau nurodytų asmenų galėjo pasinaudoti ieškovo vadovo parašo faksimile nepateikė. Teismo posėdžio metu teismas siūlė liudytoja apklausti O. J., tačiau šalys teismo pasiūlymo pateikti papildomus įrodymus, atsisakė. Tiek liudytoju apklaustas A. B., tiek UAB „Blaze systems“ likvidatorius H. B. patvirtino, kad A. B. parašo spaudas (faksimilė) egzistuoja. Ieškovas patvirtino, kad A. B. parašo faksimilė yra laikoma seife, esančiame UAB „Toleita“ patalpose. Iš to, kad UAB „Blaze systems“ dirba tik vienas asmuo – vadovas, taip pat to, kad UAB „Toleita“, ieškovo atstovo tvirtinimu dirba tik du darbuotojai: A. B. ir jo sutuoktinė, darytina išvada, kad A. B. parašo faksimilė galėjo būti prieinama tik pačiam A. B. ar jam pakankamai artimam asmeniui. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas su ieškovo vadovu ir vieninteliu tuometiniu darbuotoju A. B. dėl sutarties sudarymo nebendravo, galimų sutarties sąlygų nederino. Liudytoju apklaustas P. J. patvirtino atsakovo nurodytas aplinkybes, kad P. J., gavęs žodinį atsakovo vadovo pavedimą dėl reikalavimo teisių perleidimo sudarymo, tiesiogiai su ieškovo vadovu sutarties sudarymo nederino. Aplinkybę, kad su juo nebuvo derinamos reikalavimo teisių perleidimo sutarties sąlygos, patvirtino ir liudytoju apklaustas A. B.. Nors trečiojo asmens UAB „Verus auditus“ vadovas Č. M. neigia dalyvavęs derinant sutarties sąlygas, tačiau tiek atsakovo atstovo, tiek liudytojo P. J. parodymai šiuo aspektu yra nuoseklūs ir, teismo vertinimu, pakankamai patikimi. Ieškovas neįrodinėjo, kad sutartyje esantis A. B. parašo spaudas (faksimilė) skiriasi nuo A. B. turimos faksimilės, t.y. kad sutartyje panaudota kitokia parašo faksimilė. Dar daugiau, tiesmo posėdžio metu ieškovo atstovai tvirtino, kad vien iš reikalavimo teisių perleidimo sutarties kopijos buvo matyti, kad sutartis yra pasirašyta parašo faksimile. Šalys nepateikė jokių kitų versijų dėl aplinkybių, kurioms esant sutartyje galėjo būti uždėta A. B. parašo faksimilė. Teismo posėdžio metu Č. M. patvirtino aplinkybę, jog jo sugyventinė yra A. B. sutuoktinės motina. Nors Č. M. teismo posėdžio metu neigė artimą bendravimą su A. B. šeima, taip pat neigė bendrus verslo ryšius, tačiau tokie paaiškinimai neįtikinantys. Šiame procese šalys naudojosi teise duoti tik sau parankius paaiškinimus, taip apsunkindami teismui galimybę išsiaiškinti ir nustatyti tikrąsias aplinkybes, kuriomis buvo pasirašyta sutartis. Vien dėl šalių nebendradarbiavimo su teismu, teismas neturi galimybės vienareikšmiškai nustatyti, kuris konkretus asmuo sutartyje uždėjo A. B. parašo faksimilę.

20Ieškovas savo reikalavimą grindžia bendrąja teisės norma, nustatančia sutarties sąvoką. Remiantis CK 6.154 straipsnio 1 dalyje, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 185 straipsnį sprendžiant dėl to, ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, iš teismo nereikalaujama absoliutaus įsitikinimo. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, tai teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Teismas laiko esant nustatyta, kad sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, derybose dėl sutarties sąlygų dalyvavo P. J., turėjęs atsakovo žodinį pavedimą, bei UAB „Verus auditus“ vadovas Č. M., kurį tiek su ieškovo tuometiniu vadovu A. B., tiek su ieškovo likvidatoriumi H. B. artimi ne tik dalykiniai, bet ir šeiminiai ryšiai. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas, siekdamas įgyti reikalavimo teisę į BUAB JKK „Kabotažas“ ir turėdamas duomenų, kad UAB „Blaze systems“ tokią teisę turi, su UAB „Blaze systems“ įgaliotu asmeniu nesusisiekė. Liudytojas P. J. teismo posėdžio metu patvirtino, kad veikdamas atsakovo interesais, dėl Č. M. įgaliojimų veikti UAB „Blaze systems“ vardu, nesiaiškino, tačiau dėl jam žinomų ryšių Č. M. ryšių šio asmens galėjimas veikti UAB „Blaze systems“ vardu abejonių nekėlė.

21Nors ieškovas nurodo, kad tik atliekant tarnybinį patikrinimą ieškovas pastebėjo, kad atsakovas 2015 m. vasario 25 d. bankiniu pavedimu pervedė 50 Eur, tokie teiginiai neįtikinantys. Įmonės vadovui yra taikomi padidinti rūpestingumo, atidumo reikalavimai. Ieškovo teiginiai apie tai, kad pats vadovas neturėjo galimybių pastebėti į įmonės sąskaitą sumokėtos sumos yra deklaratyvūs ir neįtikinantys.

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnyje numatyta, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, šiais būdais: 1) pripažindamas tas teises; 2) atkurdamas buvusią iki teisės pažeidimo padėtį; 3) užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys); 4) priteisdamas įvykdyti pareigą natūra; 5) nutraukdamas arba pakeisdamas teisinį santykį; 6) išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ar neturtinę žalą (nuostolius), o įstatymų arba sutarties numatytais atvejais – netesybas (baudą, delspinigius); 7) pripažindamas negaliojančiais valstybės ar savivaldybių institucijų arba pareigūnų aktus, prieštaraujančius įstatymams, šio kodekso 1.3 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais; 8) kitais įstatymų numatytais būdais. Ieškovas, reikšdamas ieškinį ir formuluodamas ieškinio reikalavimus bei reikalavimų pagrindą, pasirenka savo teisių gynimo būdą, teismas už ieškovą negali nuspręsti, koks teisių gynimas būdas yra geriausias konkrečioje situacijoje. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, nustato, ar civilinė teisė pažeista, ir, jei civilinė teisė pažeista, ar ji gali būti ginama ieškovo prašomu civilinių teisių gynimo būdu, numatytu įstatyme. Teismas nekvestionuoja ieškovo, net ir atstovaujamo profesionalaus teisininko, teisės nenurodyti konkrečios teisės normos, numatančios ieškovo pasirinktą civilinės teisės gynimo būdą, taip pat teismas nekvestionuoja ieškovo teisės pačiam rinktis, kokiu įstatyme numatytu būdu jo teisė galėtų būti ginama. Ieškovas kreipdamasis į teismą su pradiniu ieškiniu, siekė, kad teisinis santykis būtų nutrauktas (reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu) (CK 1.138 str. 5 p.), tačiau bylos nagrinėjimo metu pakeitė ieškinio reikalavimą ir prašė pripažinti, kad teisinio santykio iš viso nebuvo. Ieškovas, įrodinėdamas tokio reikalavimo galimumą, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2013. Pažymėtina, kad ieškovo nurodytoje byloje buvo pareikštas reikalavimas ginti pažeistą teisę CK 1.138 str. 1 p. numatytu būdu, t. y. teismo buvo prašoma pripažinti, kad tarp šalių teisinis santykis susiklostė, nepaisant to, kad nebuvo laikomasis sandorio rašytinės formos. Ieškovas, šioje byloje pakeitęs ieškinio reikalavimą, tokį savo apsisprendimą motyvavo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl paskolos sutarčių pripažinimo nesudarytomis. Kaip kad teisingai teismo posėdyje nurodė šalių atstovai, paskolos sutartis yra realinė sutartis, laikoma sudaryta nuo pinigų perdavimo momento, įstatymas tiesiogiai numato ir atitinkamą civilinės teisės gynimo būdą – pripažinimą, kad paskolos sutartis nesudaryta, jei nebuvo perduota piniginė suma. Nagrinėjamoje byloje buvo sudaryta konsensualinė sutartis, šios sutarties sudarymui papildomi šalių veiksmai, išskyrus valios išraišką sudaryti sutartį, nereikalingi. Įstatymas nenumato galimybės tokio civilinės teisės gynimo būdo kaip konsensualinės sutarties pripažinimo nesudaryta. Šioje byloje ginčo sutartis buvo sudaryta, taip pat sutartis buvo naudojama ir prieš trečiuosius asmenis, šios sutarties pagrindu atsakovas dalyvavo teisminiuose procesuose. Pažymėtina, kad ieškovas, pakeisdamas ieškinio reikalavimą, iš esmės atsisakė įstatyme numatyto civilinės teisės gynimo būdo – teisinio santykio nutraukimo (sandorio pripažinimo negaliojančiu) (CK 1.138 str. 5 p.). Iš šių aplinkybių matyti, kad sutartis tikėtinai turi valios trūkumų – byloje nėra neginčijamų duomenų, kad A. B. kaip UAB „Blaze systems“ vadovui buvo žinomos aplinkybės dėl sutarties sudarymo.

23Pagal CK 1.78 straipsnį sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis negalioja pagal įstatymo nurodymą, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Tuo tarpu nuginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu yra būtinas teismo sprendimas. Taigi nuginčijamo sandorio galiojimas priklauso nuo sandorį sudariusių asmenų valios. Nors nuginčijami sandoriai taip pat gali pažeisti teisę, bet juos gali patvirtinti suinteresuoti asmenys (CK 1.79 straipsnis), jie taip pat gali neginčyti sandorio. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio (savo iniciatyva), t. y. nesant pareikšto reikalavimo dėl tam tikro sandorio pripažinimo negaliojančiu, tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi (pavyzdžiui, akivaizdu, kad sandoris prieštarauja imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei). Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1319/2001, 2003 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003, 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004). CK 1.78 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai. Pažymėtina, kad sandoriai, turintys valios trūkumų, yra ne niekiniai, bet nuginčijami, t. y. jie gali būti pripažinti negaliojančiais tik įstatymų nurodytam asmeniui pareiškus reikalavimą dėl tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įrodžius, kad sandoris neatitinka jį sudariusio asmens valios. Įgaliojimus viršijusio atstovo ar neįgalioto asmens sudaryti sandoriai yra nuginčijami sandoriai, kurie gali būti pripažinti negaliojančiais pagal atstovaujamojo ieškinį (CK 1.92 straipsnis). Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė pagrindo trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų.

24Jau minėta, kad ieškovas, pakeisdamas ieškinio reikalavimą, nebesiekia pradiniu ieškiniu siekto tikslo – sandorio pripažinimo negaliojančiu ir tokio reikalavimo nereiškė. Įvertinus teismo nustatytas aplinkybes dėl šalių valios trūkumo sudarant sutartį bei nenustačius aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas sandorį pripažinti niekiniu, teismas dėl sandorio nuginčijimo kitais pagrindais nepasisako, kadangi byloje tokio reikalavimo nėra pareikšta. Be to, atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, jog UAB JKK „Kabotažas“ yra išregistruotas, t.y. pasibaigęs juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kuris konkretus asmuo turės reikalavimo teisę į išregistruotą juridinį asmenį, ši reikalavimo teisė nebegalėtų būti realizuota, t.y. prievolė laikoma pasibaigusia (CK 6.128 str. 2 d.).

25Įvertinus tai, kas išdėstyta, ir ieškovui pasirinkus įstatyme nenumatytą civilinės teisės gynimo būdą, taip pat įvertinus tai, kad teismo sprendimas nebeturės teisinių pasekmių, ieškinys atmestinas.

26Teismas šioje byloje patyrė 7,90 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios, atmetus ieškinį, priteistinos iš ieškovo (CPK 96 str. 2 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )270 str., teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Blaze systems“, į.k. 110832651, į valstybės biudžetą 7,90 EUR (septyni eurai devyniasdešimt centų) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė,... 2. sekretoriaujant Gedailei Balčiūnaitei ir Agnei Sinkevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui A. T.,... 4. atsakovo atstovui advokato padėjėjui V. B.,... 5. trečiojo asmens UAB „Verus auditus“ atstovui Č. M.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti 2015 m.... 9. Ieškovo likvidatorius H. B. teismo posėdyje ieškinį palaikė. Nurodė, kad... 10. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas A. T. teismo posėdžio metu pakeistą... 11. Atsakovas UAB „Rafesa“ atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu nesutiko,... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokato padėjėjas V. B. palaikė... 13. Trečiojo asmens UAB „V. A.“ atsiliepime prašė ieškinį spręsti teismo... 14. Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „Verus auditus“ atstovas Č. M.... 15. Trečiasis asmuo BUAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“,... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad BUAB Jūrų krovinių kompanijai... 18. Į bylą pateikta 2015 m. vasario 24 d. reikalavimo teisių perleidimo... 19. 2015-08-27 ieškovas kreipėsi į BUAB „Kabotažas“ bankroto... 20. Ieškovas savo reikalavimą grindžia bendrąja teisės norma, nustatančia... 21. Nors ieškovas nurodo, kad tik atliekant tarnybinį patikrinimą ieškovas... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnyje numatyta, kad... 23. Pagal CK 1.78 straipsnį sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami.... 24. Jau minėta, kad ieškovas, pakeisdamas ieškinio reikalavimą, nebesiekia... 25. Įvertinus tai, kas išdėstyta, ir ieškovui pasirinkus įstatyme nenumatytą... 26. Teismas šioje byloje patyrė 7,90 EUR procesinių dokumentų siuntimo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )270 str., teismas... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Blaze systems“, į.k. 110832651, į valstybės... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...