Byla 2-1246-413/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant ieškovui V. B., ieškovo atstovei advokatei Rūtai Čilinskaitei, atsakovo atstovui Tomui Valaičiui, trečiojo asmens atstovui Viktorui Ramonui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovui UAB „Swedbank lizingas“, trečiajam asmeniui bankrutuojančiai L. B. komercinei firmai dėl turto pripažinimo įmonės nuosavybe,

Nustatė

2Ieškovas V. B. kreipėsi ieškiniu (b. l. 35-42) į teismą, prašydamas pripažinti bankrutuojančios L. B. komercinės firmos nuosavybe jos naudojamas transporto priemones: 1. Vilkiką autovežį MAN 18.410, kėbulo Nr. WMAH09ZZ04M382377; 2. Autovežio priekabą RIMO PLI, kėbulo Nr. Z39PL6C2A8K009064; 3. Lengvąjį automobilį BMW 530 D, kėbulo Nr. WBANC710220B632536; 4. Autovežį MAN 18.350, kėbulo Nr. WMAH15ZZ65W057633; 5. Autovežį MAN 18.313, kėbulo Nr. WMAH09ZZZ2M351175; 6. Autovežį MAN 18.313 TGA, kėbulo Nr. WMAH09ZZZ2M343591; 7. Autovežį MAN 19.364, kėbulo Nr. WMAT33ZZZIM307870; 8. Autovežį MAN 19.414, kėbulo Nr. WMAT33ZZZYM301736; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovas yra bankrutuojančios L. B. komercinės firmos savininkas, kuriai Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla. Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutartimi į įmonės bankroto bylą R. B. įtrauktas bendraatsakovu. Atstovaudamas L. B. komercinę firmą, ieškovas sudarė su atsakovu aštuonias lizingo sutartis: 2008-09-18 Nr. LT079145, 2008-02-22 Nr. LT069652, 2008-04-02 Nr. LT071755, 2008-02-22 Nr. LT069651, 2008-07-18 Nr. LT076933, 2008-05-23 Nr. LT074536, 2007-12-28 Nr. LT066607, 2006-11-24 Nr. LT042425 ir laidavimo sutartis, pagal kurias laidavo už dalies lizingo sutarčių tinkamą vykdymą. Dėl 2008 m. ekonomikos nuosmukio įmonė ir ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydami pakeisti lizingo sutarčių vykdymo sąlygas, skolas išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau atsakovas su pasiūlymais nesutiko ir 2009 m. rugsėjo 3 d. vienašališkai nutraukė lizingo sutartis, nurodydamas, kad prisiimtų finansinių įsipareigojimų nevykdymas bei netinkamas vykdymas yra esminis lizingo sutarčių pažeidimas, suteikiantis atsakovui teisę vienašališkai nutraukti sutartis. Kadangi didelė dalis įmokų už turtą jau sumokėta (įmonė yra išsipirkusi iš atsakovo apie 50 proc. naudojamo turto), ieškovo nuomone, atsakovas, reikalaudamas grąžinti visą turtą, negrąžinant įmonei sumokėtų įmokų dalies, elgiasi nesąžiningai, siekia praturtėti įmonės bei jos savininko (ieškovo) sąskaita. Tokie atsakovo veiksmai prieštarauja lizingo sutarties esmei ir teisinei kilmei. Be to, sumokėta dalis įmokų tiesiogiai įtakoja ne tik ieškovo, bet ir kreditorių interesus, todėl pripažinus turtą įmonės nuosavybe bei jį realizavus, iš gautų piniginių lėšų galėtų būti tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai.

4Ieškovas ir jo atstovė prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais.

5Atsakovo UAB „Swedbank lizingas“ atstovas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovas ir L. B. komercinė firma sudarė lizingo sutartis, kuriomis atsakovas įsipareigojo iš pačios įmonės (kaip pardavėjo) įsigyti transporto priemones ir perduoti jas naudotis ir valdyti įmonei (kaip lizingo gavėjui). Ieškovas laidavo už dalies lizingo sutarčių vykdymą, t.y. kuriomis atsakovas įsipareigojo įvykdyti neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas Kliento prievoles pagal sudarytas lizingo sutartis. Atsakovas savo įsipareigojimus pagal lizingo sutartis įvykdė tinkamai. Nors ieškovas ir kreipėsi į atsakovą dėl lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo, tačiau atsakovas, įvertinęs ieškovo bei trečiojo asmens prašymą ir pateiktus duomenis apie turimus įsiskolinimus kitoms finansų įstaigoms ar bankams, nusprendė netenkinti prašymo. Apie šį sprendimą Klientas buvo informuotas. Kadangi buvo netinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai, atsakovas, remdamasis lizingo sutarčių nuostatomis, 2009 m. rugsėjo 3 d. vienašališkai nutraukė sutartis. Ieškovo argumentus dėl lizinguojamo turto pripažinimo įmonės nuosavybe laiko nepagrįstais, kadangi būtina lizingo sutarčių pagrindu valdyto turto nuosavybės teisės įgijimo sąlyga yra visos lizingo sutartyse nurodytos kainos sumokėjimas, todėl tik tinkamai įvykdęs šias sąlygas lizingo gavėjas gali įgyti lizingo sutarčių dalykus savo nuosavybėn. Sudarydamos lizingo sutartis šalys suvokė jų sukeliamas teisines pasekmes ir siekė sukurti būtent tokius tarpusavio teisinius santykius. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo atimti lizingo sutarčių dalyku esančio turto nuosavybės teisę iš UAB „Svvedbank lizingas" ir pripažinti bankrutuojančią L. B. komercinę firmą minimo turto savininke. Be to, ieškovas, reikšdamas ieškinį, siekia, jog jam bei trečiajam asmeniui ne tik liktų pajamos, gautos naudojant lizingo sutarčių pagrindu perduotą turtą, bet ir būtų perduotas šių sutarčių dalyku esantis turtas, sumokėjus 50 proc. mažesnę, nei šalių suderėtą, kainą.

6Trečiojo asmens atstovas prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra.

7Ieškinys paliekamas nenagrinėtu

8Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartimi L. B. komercinei firmai yra iškelta bankroto byla. Ieškovas yra šios įmonės savininkas ir bandraatsakovas bankroto byloje (b.l. 10-11, 43). Nagrinėjamoje byloje ieškovas neginčija jo sudarytų sandorių ir prašo pagal finansinės nuomos sutartis išnuomotą turtą pripažinti bankrutuojančios įmonės nuosavybe. Bankrutuojančios įmonės administratorius savarankiško ieškinio nėra pareiškęs.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, jos valdymo organai netenka savo įgaliojimų, juos perima bankrutuojančios įmonės administratorius (Bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. kovo 18 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-129/2010) konstatavo, kad bankrutuojančios individualios įmonės savininkas gali dalyvauti bankroto byloje ir naudodamasis atitinkamomis procesinėmis teisėmis ginti savo interesus, tačiau jis neturi įgaliojimų atstovauti bankrutuojančiai įmonei santykiuose su kitais subjektais ar jos vardu kelti bylas teisme. Paminėtų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad ieškovas negali savarankiškai inicijuoti teisminio bankrutuojančios įmonės ginčo su atsakovu, todėl ieškovo pareiškimas, kaip paduotas neįgalioto vesti bylą asmens, paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 3 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 296-298, 290-291 straipsniais, teisėjas

Nutarė

11Ieškovo V. B. pareiškimą palikti nenagrinėtą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 dienos nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai