Byla T-34-721/2013
Dėl nuteistajam K. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), Kretingoje, lietuviui, Lietuvos Respublikos piliečiui, 11 klasių išsilavinimo, nevedusiam, nedirbančiam, gyvenančiam (duomenys neskelbtini), teistam, pagrindinės bausmės baudos pakeitimo areštu

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Svobutienei, dalyvaujant prokurorui Žilvinui Generauskui, nuteistajam K. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo teikimą antstolės Redos Vizgaudienės teikimą, dėl nuteistajam K. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Kretingoje, lietuviui, Lietuvos Respublikos piliečiui, 11 klasių išsilavinimo, nevedusiam, nedirbančiam, gyvenančiam ( - ), teistam, pagrindinės bausmės baudos pakeitimo areštu.

3Teismas, susipažinęs su teikimu, vykdomosios bylos Nr. 0074/12/21277 medžiaga, išklausęs posėdyje dalyvavusių asmenų,

Nustatė

42012 m. gegužės 22 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu K. S. pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinus iš dalies jas sudedant paskirta galutinė subendrinta bausmė - 90 minimalių gyvenimo lygių (MGL) - 11700 Lt (vienuolikos tūkstančių septynių šimtų litų) dydžio bauda. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str. į bausmės laiką įskaitytas laikinojo sulaikymo laikas nuo 2010-09-16 iki 2010-09-18, t.y. vieną dieną prilyginant 2 MGL (260 Lt) dydžio baudai, viso įskaitytos 2 dienos, t. y. kad yra sumokėta 4 MGL (520 litų) baudos dalis.

5Antstolė R. Vizgaudienė teikimu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą siūlydama K. S. paskirtą bausmę – baudą pakeisti kita bausme. Nurodė, kad jos žinioje yra vykdomoji byla, pradėta pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-263-215/2012 dėl teismo baudžiamuoju įsakymu paskirtos 11700 Lt baudos išieškojimo valstybės naudai. K. S. iki šiol savo prievolės pagal vykdomąjį dokumentą neįvykdė, skolininko vardu registruoto nekilnojamojo turto ar pajamų, į kuriuos galima būtų nukreipti išieškojimą nerasta, skolininkas niekur nedirba. Skolininko vardu nėra registruota transporto priemonių.

6Teismo posėdyje prokuroras prašo teikimą tenkinti ir pakeisti K. S. paskirtą bausmę- baudą viešaisiais darbais, nes nuteistasis iki šiol paskirtosios bausmės neatliko, bet nėra duomenų, jog jis piktybiškai vengia atlikti paskirtą jam bausmę.

7Nuteistasis paaiškino, kad jis neturintis nuolatinio darbo ir neturėjęs pinigų baudos sumokėjimui. Paaiškino, kad buvo registruotas darbo biržoje kaip ieškantis darbo baudžiamojo įsakymo priėmimo metu. Kadangi nepavykdavo įsidarbinti, išvyko į Ispaniją, kur gaudavo atsitiktinius darbus, bet lėšų vos užtekdavo pragyvenimui. Šiuo metu vėl yra užsiregistravęs darbo biržoje Lietuvoje, bet jokio darbo jam nepasiūloma. Prašė paskirtą baudžiamuoju įsakymu baudą pakeisti viešaisiais darbais, pareiškė, kad sutinka dirbti viešuosius darbus.

8Teikimas tenkintinas.

9Bausmių vykdymo kodekso 24 str. nurodyta, kad nuteistajam nustatytu laiku nesumokėjus baudos, ją priverstinai išieško antstolis. BK 96 str. 1 d. 1 b p. numatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė. Mažeikių rajono apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo K. S. buvo nuteistas, įsiteisėjo ir 2012-08-13 buvo perduotas antstolei vykdymui.

10Baudą teismas gali pakeisti areštu tik nustačius, jog asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti (BK 47 str. 7 d.). Vengimu laikytini tokie tyčiniai asmens veiksmai, kai jis, turėdamas pajamų ir turto, visiškai ar iš dalies atsisako mokėti teismo paskirtą baudą, arba kai turėdamas pajamų visiškai ar iš dalies atsisako mokėti teismo paskirtą baudą ir neturi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, arba kai slepia savo pajamas, turtą ir pan.

11Iš antstolės teikimo ir vykdomosios bylos Nr. 0074/12/21277 matyti, kad K. S. vardu registruoto nekilnojamojo turto, piniginių lėšų kredito įstaigose nėra, oficialiai jis jokių pajamų negauna, kito likvidaus turto, iš kurio būtų galima tenkinti išieškotojo reikalavimus, nerasta. Teismo posėdyje nuteistasis paaiškino, kad ilgą laiką nedirba, pajamų negauna, neturi ir turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, todėl nėra pagrindo manyti, kad nuteistasis laiku piktybiškai neįvykdė jam paskirtos bausmės. Bauda (11180Lt) keistina viešaisiais darbais, nes nuteistasis neturi lėšų sumokėti baudai ir sutinka dirbti viešuosius darbus (BK 47 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis LR BPK 351 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsniu, 630 straipsniu teismas,

Nutarė

13Antstolės teikimą tenkinti.

14Nuteistajam K. S., a. k. ( - ) gyvenančiam ( - ), pakeisti 2012 m. gegužės 22 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-263-215/2012 m. paskirtą ir neatliktą 86 MGL (11180Lt) baudą į viešuosius darbus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 47 str., 65 str. 1 d. 4 p. skirti 480 ( keturis šimtus aštuoniasdešimt) valandų viešųjų darbų. Viešuosius darbus atlikti per šešis mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Skundas dėl teismo nutarties paduodamas per penkias dienas nuo nutarties priėmimo dienos Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai