Byla 2-505-538/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškoves atstovui advokato padejejui Nerijui Jurkui, atsakovui A. K., jo atstovui advokatui Olegui Drobitkai, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves BUAB „Navalio juru agentura“ ieškini atsakovui A. K., treciasis asmuo BUAB „Adora“, del skolos priteisimo ir

2n u s t a t e:

3ieškove kreipesi i teisma prašydama priteisti iš atsakovo 145160,07 Lt skolos ir palukanu ieškoves naudai, 5 procentu metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad A. K. yra UAB „Adora“ akcininkas bei direktorius. UAB „Navalio juru agentura“ su UAB „Adora“ 2006-02-21 buvo sudare konteineriu ekspedijavimo sutarti. UAB „Adora“ pagal šia sutarti ieškovei liko skolinga 142741,90 Lt skolos ir 2418,17 Lt palukanu. 2009-06-04 UAB „Adora“ buvo pateiktas ieškinys del šios skolos priteisimo, taciau UAB „Adora“ buvo iškelta bankroto byla. Vykdant teismo nutarti paaiškejo, kad UAB „Adora“ nepagristai „Petrolium Megatrade LTD“ iš viso pervede 259459,42 Lt. Iš to matyti, kad UAB „Adora“ turtas gerokai viršijo turima skola imonei UAB „Navalio juru agentura“. Skola nebuvo padengta del nesažiningu imones savininko A. K. veiksmu, kuris, slepdamas turta, pervede lešas i užsieni ofšorinei kompanijai, taip sukele UAB „Adora“ nemokuma ir padare didele žala ieškovei.

4Klaipedos apygardos teismas 2010-01-12 preliminariu sprendimu ieškini tenkino. Iš atsakovo A. K. priteise 145160,07 Lt skolos ir palukanu, 5 proc. dydžio metines palukanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme 2010-01-07 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 500 Lt žyminio mokescio ieškoves UAB „Navalio juru agentura“ naudai ir 1452 Lt žyminio mokescio valstybes naudai.

5Atsakovas A. K. pateike prieštaravimus prašydamas panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2010-01-12 preliminaru sprendima ir atmesti ieškovo ieškini bei priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad su ieškoves UAB „Navalio juru agentura“ ieškiniu ir Klaipedos apygardos teismo 2010-01-12 preliminariu sprendimu nesutinka. Vien tas faktas, kad UAB „Adora“ buvo iškelta bankroto byla ir kad UAB „Adora“ buvo pervedusi tam tikra pinigu suma užsienio kompanijai „Petrolium Megatrade LTD“, nesudaro pagrindo tvirtinti, jog UAB „Adora“ akcininkas ir direktorius A. K. buvo atlikes kažkokius nesažiningus veiksmus. Pinigai užsienio kompanijai „Petrolium Megatrade LTD“ buvo pervesti 2006-11-11 sutarties Nr. PET 11/06 pagrindu, perkant iš „Petrolium Megatrade LTD“ aliuminio diskus už 100 000 USD (tuo metu atitiko 259 459,42 Lt). „Petrolium Megatrade LTD“ buvo išrašes bei pateikes UAB „Adora“ saskaitas fakturas 100 000 USD. Dali nupirktu iš „Petrolium Megatrade LTD“ aliuminio disku UAB „Adora“ veliau pardave. Bankroto bylos UAB „Adora“ iškelimas taip pat neirodo atsakovo A. K. nesažiningumo. Nesutarimai tarp ieškoves UAB „Navalio juru agentura“ ir UAB „Adora“ kilo todel, kad ieškovas nesilaike 2006-02-21 konteineriu ekspedijavimo sutarties Nr. K-01/02/2006 salygu. 2008-12-31 skolu suderinimo akta UAB „Adora“ pasiraše tik todel, kad ieškove UAB „Navalio Juru agentura“ iki galo atliktu ekspedijavimo paslaugas, susijusias su konteineriu Nr. HU6619600, taciau iki šio laiko šios paslaugos nera tinkamai atliktos, del ieškoves netinkamu ir kaltu veiksmu UAB „Adora“ patyre 74 801,40 USD nuostoli.

6Teismo posedžio metu ieškoves atstovas nurode, kad reikalavimus mažina iki 106 127,50 Lt skolos ir 2169,32 Lt palukanu priteisimo, nes Klaipedos apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartimi ieškove su tokio dydžio kreditoriniu reikalavimu irašyta i treciojo asmens BUAB „Adora“ kreditoriu saraša.

7Klaipedos apygardos teismo 2010-01-12 preliminarus sprendimas naikintinas. Ieškinys netenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad atsakovas A. K. yra BUAB „Adora“ akcininkas bei buves direktorius. UAB „Navalio juru agentura“ su UAB „Adora“ 2006-02-21 sudare konteineriu ekspedijavimo sutarti Nr. K-01/02/2006, pagal kuria UAB „Navalio juru agentura“ teike UAB „Adora“ ekspedijavimo paslaugas (b. l. 6–7). 2008-12-31 UAB „Navalio juru agentura“ su UAB „Adora“ pasiraše skolu suderinimo akta, pagal kuri UAB „Adora“ buvo skolinga 108219,90 Lt. 2009 m. sausio men. UAB „Adora“ buvo išrašytos dar 6 PVM saskaitos fakturos 34522 Lt ir iš viso pateiktas ieškinys 145160,07 Lt. Klaipedos apygardos teismo 2009-09-25 nutartimi UAB „Adora“ buvo iškelta bankroto byla. „Petrolium Megatrade LTD“ su UAB „Adora“ 2006-11-11 buvo sudare sutarti del aliuminio ratu disku automobiliams pirkimo. „Petrolium Megatrade LTD“ išraše UAB „Adora“ saskaitas–fakturas 100 000 USD. 2009-03-13 kompanijai „Petrolium Megatrade LTD“ UAB „Adora“ pervede 127285,23 Lt, 2009-04-20 pervede dar 65996,62 Lt, o 2009-04-27 tai paciai kompanijai pervede dar 66177,67 Lt. Iš viso šiai kompanijai pervesta 259459,42 Lt. Dali nupirktu iš „Petrolium Megatrade LTD“ aliuminio disku UAB „Adora“ veliau pardave (PVM saskaitos fakturos Nr. 0261 ir Nr. 0161 – iš viso 119 579, 72 Lt). Civilineje byloje Nr. 2-283-125/2011 buvo nagrinejamas ieškoves BUAB „Navalio juru agentura“ ieškini atsakovei BUAB „Adora“, treciajam asmeniui A. K. del 145 160,07 Lt priteisimo pagal ieškoves su atsakove 2008-12-31 pasirašyta skolu suderinimo akta 108 219,90 Lt. Klaipedos apygardos teismas 2011 m. birželio 7 d. nutartimi BUAB „Navalio juru agentura“ iraše i BUAB „Adora“ kreditoriu saraša su 106 127,50 Lt skolos ir 2 169,32 Lt palukanu reikalavimo teise.

9Taigi šioje nagrinejamoje byloje ieškove prašo priteisti iš atsakovo A. K. sumas, kurias BUAB „Adora“ yra skolinga ieškovei, tvirtindama, kad atsakovas, budamas UAB „Adora“ akcininkas ir direktorius, veike nesažiningai, del to su ieškove nebuvo atsiskaityta. Taciau, atsižvelgiant i bylos medžiaga, tokios išvados daryti negalima.

10LR CK 2.50 str. 3 d. numato, kad jeigu juridinio asmens dalyvis negali ivykdyti prievoles del juridinio asmens dalyvio nesažiningu veiksmu, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievole savo turtu subsidiariai. Tokia juridinio asmens dalyvio atsakomybe atsiranda tik del nesažiningu dalyvio veiksmu, todel butina nustatyti priežastini nesažiningu dalyvio veiksmu ir negalejimo ivykdyti tam tikra prievole ryši. Pažymetina, kad šiuo atveju galioja sažiningumo prezumpcija, todel ieškove turi irodyti juridinio asmens dalyvio nesažiningus veiksmus, del kuriu juridinis asmuo negali ivykdyti prievoles (CPK 178 str., 179 str. 1 d.). Atsižvelgiant i tai, konstatuotina, kad vien tai, jog atsakovas A. K. buvo treciojo asmens BUAB „Adora“ akcininkas ir direktorius, o treciasis asmuo BUAB „Adora“ tuo metu neatsiskaite su ieškove, negalima teigti, kad jis privalo ieškovei sumoketi treciojo asmens skolas. Šiuo atveju butina nustatyti atsakovo A. K. nesažiningus veiksmus, kuriu buvima turi irodyti ieškove (CPK 178 str.).

11Ieškove tvirtina, kad atsakovo A. K. vadovaujama imone UAB „Adora“ be pagrindo pervede atitinkamas pinigu sumas – iš viso 259 459,42 Lt kompanijai „Petrolium Megatrade LTD“. Taciau su tuo sutikti negalima. Byloje nustatyta, kad UAB „Adora“ ir „Petrolium Megatrade LTD“ 2006-11-11 buvo sudare sutarti del aliuminiu ratu disku automobiliams pirkimo. Byloje esantys irodymai patvirtina, kad „Petrolium Megatrade LTD“ pateike UAB „Adora“ prekes ir pastaroji už šias prekes sumokejo bei dali šiu prekiu pardave kitiems asmenims (PVM saskaitos fakturos Nr. 0261 ir Nr. 0161 – iš viso 119 579,72 Lt). Esant tokioms aplinkybems, nustatyta, kad treciasis asmuo UAB „Adora“ pervede atitinkamas pinigu sumas kompanijai „Petrolium Megatrade LTD“ už pateiktas prekes pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu, todel ieškoves tvirtinimas, kad šie mokejimai atlikti be pagrindo, akivaizdžiai nepagristas, kartu nera pagrindo daryti išvados, kad atsakovas A. K., tuo metu buves UAB „Adora“ direktoriumi, sieke nuslepti imones lešas ir veike nesažiningai (CPK 178 str., 185 str.).

12Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad tarp ieškoves ir treciojo asmens UAB „Adora“ buvo kiles gincas del tarp ju sudarytos ekspedijavimo sutarties vykdymo ir atsakovas A. K. nurode, kad ieškovei nebuvo sumoketa pagal treciojo asmens ir ieškoves tarpusavio skolu suderinimo akta, nes ieškove nevykde ekspedijavimo sutartyje numatytu isipareigojimu treciajam asmeniui UAB „Adora“. LR CK 6.46 str. 2 d., 6.58 str. 1 d. suteikia teise vienai prievoles šaliai sustabdyti savo prievoles vykdyma, jeigu šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei ivykdyti, prievoles nevykdo. Iš nurodytu aplinkybiu matyti, kad šia teise pasinaudojo treciasis asmuo UAB „Adora“, kurios direktoriumi tuo metu buvo atsakovas A. K.. Šioje byloje nesprestinas klausimas, ar prievoles ivykdymo sustabdymo teise buvo pasinaudota pagristai, nes tai nera šios bylos ginco dalykas, taciau konstatuotina, kad pasinaudojimas šia teise kilus gincui del tinkamo prievoles vykdymo, negali buti vertinamas kaip nesažiningumas, del kurio galetu atsirasti atsakomybe juridinio asmens dalyviams. Atsižvelgiant i tai, nera pagrindo pripažinti, kad atsakovas A. K., budamas treciojo asmens UAB „Adora“ direktoriumi, veike nesažiningai ieškoves atžvilgiu, taip pat ieškovei nenurodžius kitu atsakovo nesažiningu veiksmu bei nepateikus tai patvirtinanciu irodymu, ieškini tenkinti ir priteisti ieškoves nurodyta suma iš atsakovo, kaip juridinio asmens dalyvio, nera pagrindo ( CPK 178 str., 185 str., CK 2.50 str. 2 d.).

13Esant nurodytoms aplinkybems, priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo naikintinas Klaipedos apygardos teismo 2011-05-11 preliminarus sprendimas ir ieškinys atmestinas

14(CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

15Klaipedos apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones – areštas ieškoves UAB „Navalio juru agentura“ turtui – 145160,07 Lt, panaikintinos galutiniam teismo sprendimui isiteisejus (Civilinio proceso kodekso 150 str. 3 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

17panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011-05-11 preliminaru sprendima ir ieškini atmesti.

18Galutiniam teismo sprendimui isiteisejus, panaikinti Klaipedos apygardos teismo

192010 m. sausio 11 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – arešta ieškoves

20UAB „Navalio juru agentura“, imones kodas ( - ), buveines adresas ( - ), turtui – 145160,07 Lt.

21Galutinis teismo sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas... 2. n u s t a t e:... 3. ieškove kreipesi i teisma prašydama priteisti iš atsakovo 145160,07 Lt... 4. Klaipedos apygardos teismas 2010-01-12 preliminariu sprendimu ieškini tenkino.... 5. Atsakovas A. K. pateike prieštaravimus prašydamas... 6. Teismo posedžio metu ieškoves atstovas nurode, kad reikalavimus mažina iki... 7. Klaipedos apygardos teismo 2010-01-12 preliminarus sprendimas naikintinas.... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. K. yra BUAB „Adora“... 9. Taigi šioje nagrinejamoje byloje ieškove prašo priteisti iš atsakovo 10. LR CK 2.50 str. 3 d. numato, kad jeigu juridinio asmens dalyvis negali ivykdyti... 11. Ieškove tvirtina, kad atsakovo A. K. vadovaujama imone... 12. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad tarp ieškoves ir treciojo asmens UAB... 13. Esant nurodytoms aplinkybems, priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo... 14. (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).... 15. Klaipedos apygardos teismo 2010 m. sausio 11 d. nutartimi taikytos laikinosios... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 17. panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011-05-11 preliminaru sprendima ir... 18. Galutiniam teismo sprendimui isiteisejus, panaikinti Klaipedos apygardos teismo... 19. 2010 m. sausio 11 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones –... 20. UAB „Navalio juru agentura“, imones kodas ( - ), buveines adresas ( - ),... 21. Galutinis teismo sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali buti...