Byla 2-725-357/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo teismas, išnagrinėję bylą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei dalyvaujant ieškovo ŽŪB „Šušvės valda“ atstovui advokatui G. M., atsakovo V. M. atstovui advokatui A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo žemės ūkio bendrovės „Šušvės valda“ ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo teismas, išnagrinėję bylą

Nustatė

2

3Ieškovas ŽŪB „Šušvės valda“ prašo priteisti iš atsakovo V. M. ieškovo ŽŪB „Šušvės valda" naudai 325 455,00 Lt (tris šimtus dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt penkis Lt ir 00 ct) sumą; priteisti iš atsakovo V. M. ieškovo ŽŪB „Šušvės valda" naudai 11 145,72 Lt dydžio palūkanas; priteisti iš atsakovo ieškovo ŽŪB „Šušvės valda" naudai 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo ieškovo ŽŪB „Šušvės valda" naudai bylinėjimosi išlaidas, patirtas žyminiam mokesčiui sumokėti ir advokato teisinei pagalbai apmokėti.

4Nurodo, kad 2009 m. rugpjūčio 12 d. ŽŪB „Šušvės valda" perdavė V. M. 623 455,00 Lt sumą grynais pinigais ir pavedė sudaryti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias V. M. atskirų fizinių asmenų vardu parduotų žemės sklypus Ieškovui. Atsakovas tą pačią dieną, kai iš ieškovo gavo 623 455,00 Lt pinigų sumą, sudarė 2009 m. rugpjūčio 12d. - 7 žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis viso už 298 000 Lt. Atsakovas V. M., iš ieškovo ŽŪB „Šušvės valda" 2009 m. rugpjūčio 12 d. gavęs 623 455,00 Lt pinigų sumą, jos visos nepanaudojo ir ieškovui liko skolingas nepanaudotą pinigų dalį, t. y. 325 455,00 Lt. 2011 m. liepos 7 d. ieškovas išsiuntė atsakovui įspėjimą Nr. ZUB SB-005 dėl įsiskolinimo padengimo. Tarp šalių 2009 m. rugpjūčio mėnesį susiklostė teisiniai santykiai dėl žemės sklypų pirkimo-pardavimo, ieškovas ŽŪB „Šušvės valda" pavedė atsakovui V. M. atstovauti sudarant žemės sklypų pirkimo-pardavimo. Atsakovas V. M. veikė ne tik kaip tarpininkas tarp I. S. G. ir ieškovo, bet dalyvavo sudarant žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis bei perduodant gautus pinigus pardavėjai. Aplinkybę, kad V. M. šiuos pinigus gavo patvirtina pateikti įrodymai. Nepanaudojęs visų avansu gautų pinigų už ieškovo perkamus žemės sklypus, atsakovas liko skolingas ieškovui 325 455,00 Lt. Pagal Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalį ir 6.200 straipsnio 1 dalimi atsakovas privalėjo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Nurodytos aplinkybės ir teisinis reguliavimas lemia, kad iš atsakovo V. M. turi būt priteista 325 455,00 Lt dydžio suma, kurią jis gavo avansu.

5Civilinio kodekso 6.261, 6.210 straipsnių pagrindu, todėl prašo priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio - nuo 2011 m. liepos 7 d. iki ieškinio pateikimo dienos, kurios sudaro 11 145,72 Lt. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu prašo priteisti penkių procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Atsakovas V. M. ieškinį prašo atmesti.

7Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad tarp šios bylos šalių susiklostė žemės sklypų pirkimo-pardavimo santykiai. Atsakovas V. M. sudarant sutartis veikė žemės sklypų pardavėjos I. S. G. vardu pagal 2005-09-28 išduotą ir įgaliojimą Nr. ( - ), kurio pasibaigimo data - 2010-09-28. Tokiu būdu teigti, kad teisiniai santykiai dėl žemės pirkimo-pardavimo susiklostė tarp šios bylos šalių, nėra pagrindo, šie santykiai susiklostė tarp ieškovo ir L. G., o ne tarp ieškovo ir atsakovo. 325.455 Lt suma įvardijama kaip atsakovo skola, tačiau nėra pateikta jokių susitarimų, apie skolos dalyką, kainą, terminus. L. G. vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės į 7 žemės sklypus ir visus šiuos sklypus 2009-08-12 sandoriais įgijo ieškovas, tarp šalių buvo susitarimas, kuriuo ieškovas siekė nusipirkti pagal išvadą Nr. ( - ) susitarimo metu atkurtą L. G. vardu nuosavybę, tai ieškovas šią nuosavybę ir įgijo.

8Nurodo, kad ieškovas ne visas faktines aplinkybes išdėstė, nes 2005-12-31 su UAB „Tritho" K. J. sudarė sutartį dėl įsipareigojimo parduoti žemės sklypus, tarp jų ir pagal 2005-09-23 L. G. vardu išduotą išvadą Nr. ( - ) už 1.422.888 Lt. Visus šiuos pinigus pagal sutartį K. J. gavo, ką liudija jo parašas ant kasos išlaidų orderio Nr. ( - ). Nuosavybės teisės L. G. vardu atkurtos 2008-08-04 Telšių apskrities viršininko įsakymu Nr. Pl.Ž-1453, 2009-08-12 su ieškove sudarytos aukščiau minėtos 7 žemė sklypų prikimo-pardavimo sutartys, atstovaujamos V. L.. 2005-12-31 K. J. sudarytą sutartį su UAB „Tritho" nors ir pasirašė UAB „Tritho" vardu jos direktorius T. O., tačiau V. L. tuo metu buvo UAB „Tritho" darbuotoja, asmeniškai rengė šią sutartį, dalyvavo betarpiškai ją pasirašant, t.y. žinojo, kad UAB „Tritho" ketina pirkti ir L. G. vardu būsimą atkurtą žemę, žinojo apie sumokėtus pinigus, todėl akivaizdu, kad ieškovo įgaliotam asmeniui žinant šias aplinkybes, ieškovas negalėjo dar kartą 2009-08-12 mokėti pinigų už tą pačią žemę. Iš tikro, 2008 metų rugpjūčio mėnesį L. G. vardu atkūrus nuosavybės teises į žemę, UAB „Tritho" pagal 2005-12-31 sudarytą susitarimą negalėjo savo vardu įgyti žemės, nes įstatymu buvo apribotas maksimalus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuris juridiniam asmeniui negalėjo viršyti daugiau nei 500 ha. Tokiu būdu, L. G. vardu atkurta nuosavybė pagal išvadą Nr. ( - ), buvo perleista ne UAB „Tritho", o formaliai įforminta ieškovo vardu, dėl ko jokių pinigų atsakovas iš ieškovo negavo.

9Atsakovas negavo 623.455 Lt sumos, nes iš 2007-01-03 ieškovo kasos išlaidų orderio Nr. ( - ) matyti, kad K. J., kaip avansas žemės ūkio paskirties žemių pirkimui išmokėta 724.955 Lt. Iš 2009-08-12 ieškovo kasos pajamų orderio Nr. ( - ) matyti, kad K. J. ieškovui grąžino dalį avanso - 623.455 Lt, gauto iš ieškovo pagal ankstesnį kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), o pagal ieškovo pateiktą 2009-08-12 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ) jau matyti, kad ta pati suma 623.455 Lt išmokėta atsakovui V. M. už ieškovo perkamus žemės sklypus pagal išvadą Nr. ( - ). Iš ieškovo balanso už 2007 metus matyti, kad ieškovas vykdė išankstinius mokėjimus tik 200.000 Lt sumai, o ne 724.955 Lt, kaip nurodyta 2007-01-03 kasos išlaidų orderyje. Iš to seka, kad K. J. negavęs 724.955 Lt pagal ieškovės 2007-01-03 kasos išlaidų orderį Nr. ( - ), jų negalėjo grąžinti 2009-08-12, ir šie pinigai negalėjo būti išmokėti atsakovui V. M.. Atkreiptinas dėmesys, kad J. J. negalėjo tokios didelės sumos pinigų grąžinti ieškovui 2009-08-12, nes tuo metu buvo areštuotas visas K. J. turtas.

10Ieškinys tenkintinas.

11Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas 2009 m. rugpjūčio 12 d. sudarė septynias žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias pardavėja I. S. G., atstovaujama atsakovo V. M. pardavė, o pirkėjas ŽŪB „Šušvės valda", atstovaujama V. L., nupirko žemės sklypus už 298 000 Lt. Išrašytas 2009 m. rugpjūčio 12 d. ŽŪB „Šušvės valda" kasos išlaidų orderis Nr. 7 patvirtina, kad 2009 m. rugpjūčio 12 d. ŽŪB „Šušvės valda" išmokėjo V. M. 623 455,00 Lt sumą grynais pinigais ir pavedė sudaryti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių 9 punkte pardavėjos atstovas V. M. įsipareigojo perduoti turtą pirkėjui iki 2009 m. rugpjūčio 12 d. , ir 2009 m. rugpjūčio 12 d. žemės sklypų perdavimo - priėmimo aktu perdavė.

12Iš nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad atsakovas ieškovui ŽŪB „Šušvės valda" 2009 m. rugpjūčio 12 d. perdavęs septynis žemės sklypus už 298 000 Lt, visos 623 455,00 Lt pinigų sumos nepanaudojo ir ieškovui liko negrąžinta nepanaudota pinigų dalis - 325 455,00 Lt. Ieškovas pagrįstai nurodo, kad atsakovas dalį gautos pinigų sumos panaudojo tinkamai, nes tą pačią dieną sudarė septynias žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis su pirkėju ŽŪB „Šušvės valda". Tačiau likusių gautų pinigų V. M. nepanaudojo, jokių kitų žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių nesudarė ir ieškovui nuosavybės neperdavė.

13Pažymėtina, kad atsakovas neigia pinigų išmokėjimo faktą, tačiau pripažįsta pasirašęs 2009 08 12 kasos išlaidų orderyje Nr.( - ) (b.l.10). Byloje atsakovas nepateikė įrodymų apie tokios sumos grąžinimą ieškovui ar atsiskaitymą kitu būdu su UAB „Šušvės valda“. Be to, ieškovas pateikė ŽŪB „Šušvės valda" 2009 metų balansą, kurio grafoje „B. T. turtas“ nurodoma 758 766 Lt suma, kas paneigia atsakovo teiginį, kad 623 455,00 Lt sumos ieškovas 2009 metais neturėjo ir balanse neįrašė. Taip pat, ieškovas pateikė ir 2007 metų duomenis (kasos knygos išrašą, kasos pajamų orderio kopiją , b.l.89,90) apie gautą ir išmokėtą 724955 Lt sumą.

14Atsakovo argumentai apie susitarimus su kitais asmenimis dėl žemės nuosavybės atkūrimo, dėl procedūrinių veiksmų tarp ieškovo, atsakovo ir kitų asmenų nėra reikšmingi. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai – įgaliojimas, perįgaliojimas, 2005 12 31 susitarimas, kasos pajamų orderis, 2007m. balansas (b.l. 63,65,67,68,) nepaneigia atsakovo V. M. pareigos grąžinti ieškovui pagal galiojantį buhalterinės apskaitos dokumentą - kasos išlaidų orderį, gautus iš ieškovo ir ŽŪB „Šušvės valda" naudai nepanaudotus pinigus.

15Nepanaudojęs visų gautų pinigų už atsakovui atsirado prievolė juos grąžinti. CK 6.38 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad prievolės turi būt vykdomos sąžiningai, pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, be pagrindo įgyto turto grąžinimo pareiga reglamentuojama CK 6.237 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalyje pateiktą aptariamo teisės instituto sąvoką asmuo, be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu įgijęs tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa, ką yra gavęs, grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus CK nustatytas išimtis. Be to, pareiga grąžinti turtą egzistuoja, nes jis yra gautas ir kitais civilinių teisių gynimo būdais nėra grąžintas ar išreikalautas. Todėl šių faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu, ieškovo ŽŪB „Šušvės valda" naudai iš atsakovo V. M. priteistina 325 455,00 Lt dydžio suma.

16Iš ŽŪB „Šušvės valda" pateikto įspėjimo Nr. ZUB SV-005 padengti įsiskolinimą matyti, kad atsakovas pagal ieškovo 2011 m. liepos 7 d. reikalavimą negrąžino likusių sumokėtų pinigų - avanso, kuris sudaro 325 455 Lt. Ieškovas pagrįstai teigia, kad atsakovas nuo pranešimo dienos sužinojo apie raštu pareikštą reikalavimą grąžinti gautą avansą, atsakovui negrąžinant ŽŪB „Šušvės valda" priklausančios sumos, kyla pareiga mokėti palūkanas už naudojimąsi pinigais (CK 6.261 str.). Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Palūkanos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, taigi, nuo 2011 m. liepos 7 d. iki ieškinio pateikimo dienos, iš atsakovo priteistinos 11 145,72 Lt palūkanos. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl šios procesinės palūkanos priteistinos.

17 Bylinėjimosi išlaidos

18Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į bylos dalyką, bylos apimtį, teismo posėdžio trukmę, teiktinų procesinių dokumentų kiekį, teismas daro išvadą, jog ieškovo atstovavimo išlaidų 6.344,56 Lt suma yra pagrįsta, todėl ši suma ir 7.366.00 Lt žyminis mokestis priteistini. Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, iš šalių proporcingai jų patenkintų reikalavimų daliai priteisiamos valstybei su procesinių dokumentų siuntimu susijusios išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 30.74 Lt ir priteistinos iš atsakovo.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ 325 455,00 Lt (tris šimtus dvidešimt penkis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt penkis Lt ir 00 ct).

22Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ 11 145,72 Lt palūkanų.

23Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ nuo 336 600,72 Lt sumos 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 03 22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ 13 710.56 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 30.74 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. ... 3. Ieškovas ŽŪB „Šušvės valda“ prašo priteisti iš atsakovo V. M.... 4. Nurodo, kad 2009 m. rugpjūčio 12 d. ŽŪB „Šušvės valda" perdavė V. M.... 5. Civilinio kodekso 6.261, 6.210 straipsnių pagrindu, todėl prašo priteisti... 6. Atsakovas V. M. ieškinį prašo atmesti.... 7. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad tarp šios bylos šalių... 8. Nurodo, kad ieškovas ne visas faktines aplinkybes išdėstė, nes 2005-12-31... 9. Atsakovas negavo 623.455 Lt sumos, nes iš 2007-01-03 ieškovo kasos išlaidų... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas 2009 m. rugpjūčio 12 d. sudarė... 12. Iš nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad atsakovas ieškovui ŽŪB „Šušvės... 13. Pažymėtina, kad atsakovas neigia pinigų išmokėjimo faktą, tačiau... 14. Atsakovo argumentai apie susitarimus su kitais asmenimis dėl žemės... 15. Nepanaudojęs visų gautų pinigų už atsakovui atsirado prievolė juos... 16. Iš ŽŪB „Šušvės valda" pateikto įspėjimo Nr. ZUB SV-005 padengti... 17. Bylinėjimosi išlaidos... 18. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ 325 455,00... 22. Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ 11 145,72 Lt... 23. Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ nuo 336... 24. Priteisti iš atsakovo V. M. ieškovui ŽŪB „Šušvės valda“ 13 710.56 Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...