Byla eB2-2389-390/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo Guoqing Wang individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Guoqing Wang individualiai įmonei,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei Guoqing Wang individualiai įmonei dėl nemokumo. Nurodo, kad Guoqing Wang individualios įmonės skola VSDF biudžetui 2017 m. birželio 20 d. buvo 1 622,94 Eur. Pagal VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenis Guoqing Wang individuali įmonė neturi įregistruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Samdomų darbuotojų įmonėje nėra.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

5Atsakovė nepateikė teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovo pateiktus ir teismo surinktus duomenis (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis).

6Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7VSDFV Alytaus skyrius pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, jog 2017 m. birželio 20 d. atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 1 622,94 Eur. Pagal viešus VSDF duomenis 2017 m. rugsėjo 4 d. apdraustųjų socialiniu draudimu įmonėje nėra. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešus duomenis, atsakovės mokestinė nepriemoka 2017-09-06 sudarė 212,38 Eur. Spręstina, kad įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų privalomųjų įmokų, teismui žinomi įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 835,32 Eur. Pagal VĮ Registrų centro išrašo duomenis ir VĮ „Regitra“ duomenis, atsakovės vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Jokių duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą teismas neturi. Guoqing Wang individuali įmonė įregistruota 2014-03-17, Juridinių asmenų registro tvarkytojui įmonės finansinės ataskaitos nebuvo teikiamos.

8Aukščiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog Guoqing Wang individuali įmonė turto neturi, veiklos nevykdo, nevykdo įsipareigojimų (nemoka privalomųjų įmokų), pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 835,32 Eur, jos būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, paskiriant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (ĮBĮ 10 straipsnis).

9Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakovu. Iškėlus Guoqing Wang individualiai įmonei bankroto bylą, jos savininkas G. W. bankroto byloje įtrauktinas bendraatsakovu.

10Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi parinktas UAB „Gudara“, kuris ir skirtinas Guoqing Wang individualios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą Guoqing Wang individualiai įmonei (kodas 3032637853, buveinės adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Vilniaus g. 14).

13Paskirti Guoqing Wang individualios įmonės administratoriumi UAB „Gudara“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA189).

14Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu Guoqing Wang (a. k. ( - )

15Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį Guoqing Wang individualios įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį G. W. privalo pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

18Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 5. Atsakovė nepateikė teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų,... 6. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai... 7. VSDFV Alytaus skyrius pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, jog... 8. Aukščiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog Guoqing Wang... 9. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 10. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų... 11. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str.,... 12. Iškelti bankroto bylą Guoqing Wang individualiai įmonei (kodas 3032637853,... 13. Paskirti Guoqing Wang individualios įmonės administratoriumi UAB „Gudara“... 14. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu Guoqing Wang (a. k. ( - )... 15. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 16. Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 17. Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito,... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...