Byla 2-2738-584/2014
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Trade grupp“ ieškinį atsakovams G. R. ir R. G. dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų 4980 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-6).

3Ieškinyje nurodė, kad 2012-09-07 UAB „Sauda“ perleido UAB „Trade grupp“ reikalavimo teisę atlyginti išlaidas už transporto priemonės Mazda 323 valst Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą bei saugojimą. 2011-06-02 buvo surašytas transporto priemonės Mazda 323 valst Nr. ( - ) paėmimo protokolas dėl kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimo. Remiantis 2001 m. gegužės mėn. 4 d. sutartimi sudaryta tarp UAB „Sauda“ ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato, policijos pareigūnas perdavė automobilį transportuoti į UAB „Sauda“ saugojimo aikštelę. UAB „Sauda“ 2011-06-02 nuvežė transporto priemonę į saugojimo aikštelę, kur ji yra saugoma iki šios dienos. Remiantis LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, išlaidas ūkio subjektui, už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iki automobilio atsiėmimo iš aikštelės dienos, privalo atlyginti savininkas ir valdytojas solidariai. Pagal transporto priemonių specializuotų aikštelių ir techninės pagalbos įkainius, už transporto priemonės nuvežimą imamas 210,00 Lt mokestis. Už pirmą transporto priemonės saugojimo mėnesį imamas mokestis po 15 Lt už kiekvieną parą ir po 240,00 Lt per mėnesį už kiekvieną sekantį mėnesį. Įsiskolinimas reikalavimo perleidimo dieną sudarė 4980 Lt. UAB „Sauda“ bandė suderinti skolos dengimo klausimą ikiteismine tvarka bei remdamasi ikiteisminio tarpininkavimo sutartimi su antstolių kontora siuntė pranešimus žinomais atsakovų adresais, tačiau dokumentų R. G. įteikti nepavyko ir pranešimai grįžo neįteikti, o G. R. jokio atsakymo į siųstą pranešiną nepateikė.

4Atsakovas R. G. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir nurodė, kad jo buvusioje gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), Kaunas, gyvenantys asmenys žinojo jo naują gyvenamosios vietos adresą. Su atsakovu G. R. buvos susitikęs tik kartą, sudarydamas automobilio Mazda 323 valst Nr. ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį, kurią per buto remontą pametė. Atsakovu prašė pripažinti tik G. R., kuris yra transporto priemonės savininkas (b. l. 47).

5Atsakovui G. R. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str. 1 d.) (b. l. 49). Per teismo nustatytą terminą atsakovas G. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Šalys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuotos viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 50, CPK 133 str. 3 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2001-05-04 UAB „Sauda“ ir Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas sudarė priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo sutartį pagal kurią įgaliotam policijos pareigūnui iškvietus UAB „Sauda“ įsipareigojo nuvežti transporto priemones ir saugoti savo aikštelėse (b. l. 7). 2011-06-02 Vilniaus VPK vyr. patrulis surašė transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) priverstinio nuvežimo aktą, nes transporto priemonės valdytojas G. R. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 p. reikalavimą ir padarė administracinis teisės pažeidimą numatytą ( - ) str. 1 d. (b. l. 14). Transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) savininkas yra R. G. (b. l. 15). Antstolė B. P. tarpininkaudama dėl skolos išieškojimo 2012-05-25 transporto priemonė valdytojui G. R. surašė pranešimą apie neapmokėtą įsiskolinimą bei 2012-08-13 analogišką pranešimą transporto priemonės savininkui R. G. (b. l. 23, 29). R. G. 2012-08-13 pranešimas grįžo neįteiktas, o duomenų apie 2012-05-25 pranešimo įteikimą G. R. byloje nėra, nes byloje pateikti duomenys tik apie nežinomo turinio siuntos įteikimą 2011-08-04 G. R. (b. l. 30). 2012-09-07 Reikalavimo perleidimo sutartimi pirminė kreditorė UAB „Sauda“ perleido naujajai kreditorei ieškovei UAB „Trade grupp“ reikalavimo teises į skolininkų skolas (b. l. 9-11). 2013-04-08 reikalavimo teisės perleidimo patvirtinimu ir su juo susijusių dokumentų priėmimo – perdavimo aktu Nr. 17-51 UAB „Sauda“ perleido UAB „Trade grupp“ reikalavimo teisę į 4980 Lt skolos susidariusios už transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą 19 mėnesių išieškojimą iš G. R. ir R. G. (b. l. 12). UAB „Trade grupp“ išsiuntė atsakovams G. R. ir R. G. 2013-01-25 pranešimus apie reikalavimo teisės perleidimą ir 2013-04-08 reikalavimus dėl įsiskolinimo apmokėjimo, tačiau jie atsakovams nebuvo įteikti (b. l. 31-35).

9Esant byloje nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad 2001-05-04 pasaugos sutarties pagrindu atsirado ne tik UAB „Sauda“ ir Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato pasaugos santykiai, nes sutartyje nustatytos ne tik ją sudariusių šalių teisės ir pareigos, bet ir transporto priemonės savininko pareiga sumokėti už transporto priemonės saugojimą ir teisė reikalauti sutartyje nustatytomis sąlygomis grąžinti transporto priemonę. Taigi tai yra sutartis trečiojo asmens naudai (CK 6.191 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.830 straipsnį pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas – sumokėti atlyginimą, jeigu tai įtvirtinta sutartyje. Remiantis CK 6.6 straipsnio 1 dalimi, solidarioji skolininkų pareiga nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Solidarioji transporto priemonės savininko ir valdytojo pareiga sumokėti už saugojimą nustatytą atlyginimą saugotojui yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje, pagal kurią išlaidas ūkio subjektui, už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą iki automobilio atsiėmimo iš aikštelės dienos privalo atlyginti savininkas ir valdytojas solidariai.

10Ieškovės UAB „Trade grupp“ 2013-04-08 pranešimai atsakovams G. R. ir R. G. dėl reikalavimo teisės perleidimo nebuvo įteikti (b. l. 31-35), tačiau ieškovei iškėlus bylą teisme ir įteikus atsakovams procesinius dokumentus, ieškinį su jo priedais (taip pat ir cesijos sutartį), laikytina, kad atsakovai tinkamai informuoti apie reikalavimo perleidimo faktą.

11Dėl transporto priemonės savininko.

12Atsakovas R. G. nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, kad jis nėra transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) savininkas, nes transporto priemonę pardavė atsakovui G. R..

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Taip pat darytina išvada, kad pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, šiuo atveju atsakovas R. G. įrodytų, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Ši taisyklė taikytina ir sprendžiant ginčą, kuris asmuo privalo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Taigi atsakovas R. G. nurodydamas bylai reikšmingas aplinkybes privalo jas pagrįsti ir įrodyti. Atsakovas R. G. duomenų, patvirtinančių, jog transporto priemonę pardavė atsakovui G. R., nepateikė. Vien atsakovo R. G. atsiliepime į ieškinį nurodyta aplinkybė apie sandorio sudarymo faktą, nesant jokių kitų tai patvirtinančių įrodymų, nėra pakankama paneigti prezumpcijai, kad transporto priemonės savininku yra asmuo, nurodytas viešajame registre. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad atsakovui R. G. transporto priemonė Mazda 323 valst. Nr. ( - ) priklauso nuosavybės teise ir jis yra savininkas.

14Dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų priteisimo.

15Ieškovė prašo solidariai priteisti iš atsakovų 4980 Lt transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų. Nurodytų išlaidų dydį ieškovė grindžia tuo, kad 210 Lt išlaidų buvo patirta už transporto priemonės nuvežimą, o likusi suma yra automobilio saugojimo išlaidos paskaičiuotos tokiu būdu: pirmą mėnesį – po 15 Lt už kiekvieną dieną, už paskesnius mėnesius – po 240 Lt kas mėnesį.

16Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad tokios, kaip nagrinėjama byla, kategorijos bylose, sprendžiant priteistinų priverstinai nuvežto automobilio saugojimo išlaidų dydžio pagrįstumo klausimą, turi būti taikomas įprastos saugojimo aikštelių paslaugų teikimo rinkoje kainos kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2009).

17Nagrinėjamos bylos atveju svarbu tai, kad transporto priemonės pasaugos sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai. Pasaugos sutarties sudarymas, apibrėžiant jo terminą dienomis, reiškia, kad ši sutartis nesudaroma ilgam laikui. Taigi 15 Lt dydžio tarifo už kiekvieną pasaugos parą pirmą mėnesį ir 240 Lt tarifo už paskesnius mėnesius taikymas tuo atveju, kai automobilio savininkas ar valdytojas neatsiima ilgą laiką, reikštų nepagrįstą saugotojo praturtėjimą dėl kito asmens padaryto teisės pažeidimo. Pažymėtina, kad, nustatant ieškovei atlygintiną sumą svarbi ir ta aplinkybė, kad saugotojas, žinodamas, kokiu pagrindu pasaugai perduotas automobilis, ilgą laiką nesiėmė priemonių išsiaiškinti savininko ir pranešti, kad jo automobilis yra saugomas už atlyginimą. Šių aplinkybių svarbą yra akcentavęs taip pat ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Nurodytos informacijos pateikimas tik valdytojui nereiškia tinkamo pareigos pranešti apie automobilio saugojimą savininkui įvykdymo. Pareiga pranešti savininkui apie jo saugojamą automobilį kyla taip pat ir iš CK 6.229 straipsnio 3 dalies normos, kurioje nustatyta, kad apie viską, ką yra atlikęs, asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, privalo pastarajam kaip įmanoma greičiau pranešti, kai tai tampa galima, ir pateikti raštu išsamią gautų pajamų, išlaidų bei nuostolių ataskaitą. Nagrinėjamoje byloje pirminė kreditorė UAB „Sauda“ tik praėjus metams laiko nuo transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) nuvežimo ir saugojimo tarpininkaujant antstolei B. P. siuntė transporto priemonės savininkui R. G. 2012-08-13 pranešimą apie neapmokėtą įsiskolinimą (b. l. 29). UAB „Sauda“ taip pat tik praėjus metams laiko nuo transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) nuvežimo ir saugojimo užklausė Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybą dėl privertinai nuvežtų bei iš UAB „Sauda“ saugojimo aikštelės neatsiimtų transporto priemonių savininkų (valdytojų) kontaktinių duomenų pateikimo (b. l. 18, 23, 29). Spręstina, kad pirminei kreditorei UAB „Sauda“ metus laiko nesiėmus priemonių išsiaiškinti transporto priemonės Mazda 323 valst. Nr. ( - ) savininko ir pranešti, kad transporto priemonė yra saugoma už atlyginimą bei per šį 12 mėnesių laikotarpį susikaupus didžiajai skolos daliai, nepagrįstai padidėjo transporto priemonės saugojimo išlaidos. Dėl to saugojimo išlaidos mažintinos taikant 100 Lt per mėnesį transporto priemonės pasaugos įkainį. Taip pat teismas, vadovaudamasis viešai pateikiamais įvairių įmonių duomenimis apie transporto priemonių pervežimo paslaugos įkainius (pvz. www.sigita.lt, www.automagas.lt) mano, kad 210 Lt mokestis už suteiktą transporto priemonės nuvežimo paslaugą yra neprotingai didelis ir mažintinas iki 100 Lt sumos, kuri atitinka rinkoje vyraujantį įkainį už teikiamas analogiškas paslaugas (CK 1.5. str.). Be to, iš viešai pateikiamų skelbimų interneto portaluose (pvz. www.autogidas.lt, www.autoplius.lt) matyti, kad panašių 1992 m. transporto priemonių Mazda 323 rinkos vertė yra apie 1100 Lt. Įvertinus tai, ieškovės reikalaujamų automobilio saugojimo išlaidų, viršijančių automobilio rinkos vertę keturis kartus, priteisimas, pažeistų sąžiningumo ir protingumo principus (CK 1.5. str.).

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas iš dalies ir ieškovei priteistina solidariai iš atsakovų 2000 Lt išlaidų už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ir saugojimą (100 Lt – už priverstinį nuvežimą, 1900 Lt (19 mėn. x 100 Lt) – už saugojimą). (2011-07-13 Kauno apygardos teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-1262-273/2011). Kadangi atsakovai praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, ieškovės prašymu iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovų ieškovės naudai priteistinas minimalus žyminis mokestis – 72,00 Lt ir proporcingai, ieškovės patenkintų reikalavimų daliai, priteistinos iš atsakovų išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu – 3,88 Lt (CPK 93 str. 2 d.).

19Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, yra mažesnės, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

20Vadovaudamasis CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270, 284 str. teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti solidariai iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) paskutinis žinomas gyv. vietos adresas ( - ), R. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB „Trade grupp“, į. k. 301851658, buveinė Pylimo g. 41A, Vilnius, a.s. Nr. LT65 7300 0101 3446 5136, AB „Swedbank“, naudai 2000,00 Lt (du tūkstančius litų 00 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2013-09-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Likusią ieškinio dalį atmesti.

24Priteisti iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) paskutinis žinomas gyv. vietos adresas ( - ), R. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės UAB „Trade grupp“, į. k. 301851658, buveinė Pylimo g. 41A, Vilnius, a.s. Nr. LT65 7300 0101 3446 5136, AB „Swedbank“, naudai po 37,94 Lt (trisdešimt septynis litus 94 ct) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2012-09-07 UAB „Sauda“ perleido UAB „Trade... 4. Atsakovas R. G. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir nurodė, kad jo... 5. Atsakovui G. R. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo... 6. Šalys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2001-05-04 UAB „Sauda“ ir... 9. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad 2001-05-04 pasaugos... 10. Ieškovės UAB „Trade grupp“ 2013-04-08 pranešimai atsakovams G. R. ir R.... 11. Dėl transporto priemonės savininko. ... 12. Atsakovas R. G. nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, kad jis nėra transporto... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog automobilio... 14. Dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų... 15. Ieškovė prašo solidariai priteisti iš atsakovų 4980 Lt transporto... 16. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad tokios, kaip nagrinėjama byla,... 17. Nagrinėjamos bylos atveju svarbu tai, kad transporto priemonės pasaugos... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas iš dalies ir... 19. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, yra mažesnės, nei 2011 m.... 20. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 264, 265, 268, 270, 284 str. teismas... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) paskutinis žinomas gyv.... 23. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovų G. R., a. k. ( - ) paskutinis žinomas gyv. vietos... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...