Byla 2VP-19244-989/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovui H. Z. (vykdomojoje byloje Nr. 0015/17/00917; išieškotojas – UAB „Vilkpėdės būstas“ ; skolininkas – UAB „Baltijos investicijų centras“.

2Teismas

Nustatė

3antstolė Virginija Meškauskienė kreipėsi į teismą su prašymu ir nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. Teismo įsakymą Nr. eL2-10052-779/2017 dėl 308,76 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“, išieškotojo UAB „Vilkpėdės būstas“ naudai. Skolininko vadovui H. Z. 2017 m. liepos 5 d buvo įteiktas 2017 m. birželio 2 d. Patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą, tačiau antstolės reikalavimai iki šiol yra neįvykdyti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi Nr. 2VP-8211-599/2018 UAB „Baltijos investicijų realizavimo centro“ vadovui H. Z. skirta 50 Eur bauda už antstolės reikalavimų nevykdymą, tačiau H. Z. antstolės reikalavimų ir toliau nevykdo. Antstolė 2018 m. gegužės 3 d. pareiškimu prašė teismo UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovui H. Z. skirti 100,00 EUR vienkartinę baudą už antstolės reikalavimo nevykdymą (b. l. 1).

4Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 2 d.).

5Prašymas tenkintinas.

6Iš vykdomosiose bylose esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskienė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 1 d. Teismo įsakymą Nr. eL2-10052-779/2017 dėl 308,76 EUR skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ išieškotojo UAB „Vilkpėdės būstas“ naudai (vykd. b. l. 3). Antstolė Virginija Meškauskienė 2017 m. birželio 2 d. patvarkymu Nr. S1-18062 pateikti informaciją apie turimą turtą įpareigojo skolininką UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti antstolei duomenis apie skolininko UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ turimą turtą ir jo buvimo vietą, turtines teises ar vertybinius popierius, visas turimas pinigines lėšas, pas trečiuosius asmenis esantį turtą ir lėšas. (vykd. b. l. 21). Minėtas antstolės patvarkymas buvo įteiktas H. Z., adresu ( - ), Vilnius, 2017 m. liepos 5 d. (vykd. b. l. 33). Skolininkas antstolės reikalavimo neįvykdė, nepateikė antstolei reikalautų duomenų. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2VP-8211-599/2018, skolininko UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovui H. Z. skirta 50 Eur bauda už antstolės Virginijos Meškauskienės 2017 m. birželio 2 d. Patvarkymo Nr. S1-18062 pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0015/17/00917 nevykdymą. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Skolininkui apie jam iškeltą teismo nuobaudos skyrimo procesą buvo pranešta, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 31 d. nutarties patvirtintos kopijos skolininkui UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ ir jo vadovui H. Z. įteiktos tinkamai, tačiau skolininkas antstolės reikalavimų neįvykdė.

7CPK 645 str. 1 d. nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 str. 2 d.). Pagal CPK 645 str. 3 d. už šio reikalavimo neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų. Ši norma yra specialioji norma CPK 585 str. atžvilgiu, kuris įtvirtina antstolio reikalavimų visiems asmenims privalomumą.

8Byloje nustatyta, kad skolininko UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovas - direktorius H. Z. (vykd. b. l. 41-43). Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/17/00917 medžiagos matyti, jog skolininkas nevykdo antstolės 2017 m. birželio 2 d. patvarkymo Nr. S1-18062 pateikti informaciją apie turimą turtą ir nenurodo priežasčių, kodėl antstolės reikalavimai nevykdomi. Dėl nurodyto darytina išvada, kad skolininkas piktybiškai nevykdo teisėtų antstolės reikalavimų ir savo veiksmais sunkina vykdymo procesą, pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įsakmiai įpareigojančią vykdyti antstolės reikalavimus, tokiais savo netesėtais veiksmais (neveikimu) sutrukdė antstolei per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau įvykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidė išieškotojo vykdomojoje byloje teises bei teisėtus interesus, nesuteikė antstolei būtinos vykdomojo dokumento vykdymui informacijos, nereagavo į antstolės reikalavimus, taip pat nenurodė priežasčių, dėl kurių nevykdo antstolės reikalavimų. Dėl nurodytų aplinkybių yra pagrindas skolininko vadovui paskirti CPK 645 str. 3 d. numatytą nuobaudą už tęstinį pažeidimą (antstolės reikalavimų nevykdymą), todėl remiantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo tenkinamas, skolininko vadovui už tęstinį antstolės 2017 m. birželio 2 d. patvarkymo Nr. S1-18062 pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą skiriama 100 Eur bauda (CPK 645 str. 3 d.).

9Išaiškinti UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovui H. Z., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

10Pagal CPK 106 str. 3 d. baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292, 593, 645 straipsniais,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Paskirti UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovui H. Z., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto Eur) baudą už antstolės Virginijos Meškauskienės 2017 m. birželio 2d. Patvarkymo nevykdymą, baudą išieškant iš asmeninių H. Z. lėšų.

14Išaiškinti H. Z., kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

15Išaiškinti UAB „Baltijos investicijų realizavimo centras“ vadovui H. Z., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai