Byla 2-1828-839/2011
Dėl gyvulių paėmimo ir realizavimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ieškinį atsakovui R. B. dėl gyvulių paėmimo ir realizavimo,

Nustatė

2ieškovai Utenos rajono savivaldybės administracija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba prašo paimti iš atsakovo R. B. 12 galvijų (4 karves, 5 buliukus ir 3 telyčaites) ir perduoti juos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų seniūnijai dėl jų realizavimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovai prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui R. B. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas įteikti pasirašytinai 2011-10-04, tačiau atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, todėl yra visi LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų (8-15, 31, 80-81 b.l.), Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos rašto (18-19 b.l.), R. B. paaiškinimų (20-22, 29, b.l.), Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio rašto ir fotonuotraukų (23-29 b.l.), R. T. veterinarijos paslaugų įmonės rašto (30 b.l.), patikrinimo aktų (16-17, 32-45, 48, 52-65, 68-72, 74-79 b.l.), trūkumų šalinimo planų (46, 50, 73 b.l.), pranešimų apie gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus (47, 51, 67 b.l.), gyvų gyvulių ir deklaruotų bandų sąrašo (82 b.l.)) vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, tenkintinas visiškai.

5Gyvūnų laikymo bendrąsias sąlygas elgesio su jais taisykles ir atsakomybę už įstatymu nustatytų sąlygų nesilaikymą nustato LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, o gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo taisykles Utenos mieste ir rajone nustato 2005-05-26 Utenos rajono savivaldybės tarybos 2005-05-25 sprendimu Nr. T-121, patvirtinto taisyklės. Šių teisės aktų laikymosi kontrolę vykdo ir Utenos rajono savivaldybė bei Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

6Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas R. B., gyv. ( - ), laiko 12 galvijų (4 karves, 5 buliukus ir 3 telyčaites). Laikotarpiu nuo 2011-07-07 iki 2011-09-20 atsakovui surašyti 5 administracinių teisės pažeidimų protokolai (8-9, 12-13, 31, 80) už administracinių teisės pažeidimų numatytų LR ATPK 109 – 110 str. padarymą, t.y. dėl to, kad palaidi gyvuliai vaikščiojo kitam asmeniui priklausančiame žemės sklype, buvo nepašalinti trūkumai nustatyti ankstesnių patikrinimų metu – nesudaryta sutartis su privačiu veterinarijos gydytoju dėl veterinarinės priežiūros ir dalyvavimo ją atliekant. Šių dokumentų pagrindu priimti 3 nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose (10, 14-15, 81 b.l.), kuriais R. B. už minėtų teisės normų nesilaikymą paskirtos administracinės nuobaudos – bauda ir įspėjimai. Minėtai nutarimai neapskųsti ir yra įsiteisėję.

7Šie duomenys patvirtina, kad atsakovas nesilaikė LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728) 5 str. 3 d., 11 str. ir 17 str. 3 d. nustatytų gyvūnų priežiūros ir laikymo sąlygų. Atsakovas neužtikrino, kad jo laikomi gyvūnai nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų, taip pat, kad gyvūnai bus laikomi, šeriami ir prižiūrimi gyvūno rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkančiomis sąlygomis. Kaip matyti iš byloje esančių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laikotarpiu 2007 – 2011 m. atsakovo ūkyje atliktų patikrinimų rezultatų (32-45, 48, 52-65, 68-72, 74-79 b.l), atsakovas nesilaikė institucijos nurodymų – nepranešė apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą pardavus gyvulį į skerdyklą, nevedė medicinos produktų ir vaistinių pašarų apskaitos, neįsiregistravo Pašarų ūkio subjektų registre, savalaikiai nepaženklino turimų gyvulių, netinkamai juos šėrė ir kt. Atsakovas taip pat nevykdė paties sudarytų trūkumų šalinimo planų (46, 50, 73 b.l.), bylos nagrinėjimo metu nėra gauta duomenų, kad atsakovas nustatytus trūkumus yra pašalinęs.

8Byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad atsakovo laikomi palaidi gyvuliai niokoja Šileikių k., Utenos r. sav., gyventojų daržus, kelia grėsmę žmonių saugumui eina prie kitų, savininkų gyvulių ir juos žaloja. Iš bylos duomenų yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog toks atsakovo elgesys su gyvūnais kelia grėsmę ir pačių gyvūnų sveikatai bei gyvybei. Tai patvirtina byloje esantys: Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos 2011-09-19 raštas Nr. 18-96, bei piliečių - J. Š., J. K., D. U., E. A. U. skundai, fotonuotraukų kopijos (18 - 22, 24 - 29 b.l.).

9Atsakovas, kaip naminių gyvūnų savininkas yra atsakingas už laikomus gyvūnus, jų daromą žalą (LR CK 6.267 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas nesirūpina savo laikomais gyvūnais, nevykdo gyvūnų globos ir apsaugos reikalavimų, todėl atsakovo laikomi gyvūnai turi būti paimti parduoti (LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 17 str. 5 d.).

10Tenkinant ieškinį, ieškovams esant atleistiems nuo žyminio mokesčio mokėjimo (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.), bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo išieškotinos į valstybės biudžetą: 139 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą (LR CPK 79 str., 83 str. 1 d. 5 p., 93 str., 96 str.)

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 270 str., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Paimti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 12 galvijų: karvę, registracijos Nr.LT000001761216; karvę registracijos Nr.LT000004121441; karvę, registracijos Nr.LT000005006932; karvę, registracijos Nr.LT000005135304; buliuką, registracijos Nr.LT000005135708; buliuką, registracijos Nr.LT000005314840; buliuką, registracijos Nr.LT000005449429; buliuką, registracijos Nr.LT000005647702; buliuką, registracijos Nr. LT000005647703; telyčaitę, registracijos Nr.LT000005647716; telyčaitę, registracijos Nr.LT000005760735; telyčaitę, registracijos Nr.LT000005449428.

14Perduoti Utenos rajono savivaldybės administracijai (Leliūnų seniūnijai), kodas juridinių asmenų registre 188710442, paimtus galvijus parduoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 139 Lt žyminio mokesčio.

16Nurodyti atsakovui, kad į valstybės biudžetą priteistą žyminį mokestį (įmokos kodas - 5660), privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 (įrodymą pateikiant teismui).

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 - 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai