Byla N-62-2779-10
Dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarimo D. R. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarimo D. R. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros (toliau – ir Institucija) vyriausioji specialistė surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Strielčiškių žemės ūkio bendrovės direktoriui D. R. už tai, kad 2009 m. birželio 29 d. atlikus Strielčiškių žemės ūkio bendrovės patikrinimą nustatyta, jog iki 2009 m. birželio 25 d. buvo neįvykdytas Institucijos 2009 m. kovo 6 d. pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. 2 sumažinti turimą paršavedžių kiekį iki Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimo (toliau – ir TIPK leidimas) sąlygose nurodyto kiekio (700 paršavedžių), taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 24 straipsnio nuostatas. Padaryta veika protokole kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 5114 straipsnio 2 dalį.

5Varėnos rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė, nenustatęs D. R. veikoje ATPK 5114 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo įvykio ir sudėties. Teismas nurodė, kad pakartotinis privalomas nurodymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu neįvykdytas pirmas privalomas nurodymas, už kurio nevykdymą asmuo nubaustas administracine nuobauda ir ši nuobauda yra įsiteisėjusi bei galiojanti, taip pat jei nepažeisti terminai, numatyti ATPK 35 straipsnio 1 dalyje. Pažymėjo, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog D. R. jau buvo baustas už ATPK 5114 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą, todėl nenustatyta, kad 2009 m. kovo 6 d. privalomas nurodymas buvo pakartotinis. Pabrėžė, kad administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti nurodyta, kokių teisės aktų reikalavimų nesilaikė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo.

6II.

7Apeliaciniu skundu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad D. R. 2009 m. kovo 12 d. buvo trauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5114 straipsnio 1 dalį. Tačiau pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nesiaiškino, ar D. R. jau buvo baustas administracine tvarka už privalomo nurodymo nevykdymą pagal ATPK 5114 straipsnio 1 dalį ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė nepagrįstai.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Apeliacinis skundas tenkinamas.

11D. R. inkriminuojamas administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 5114 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų, pareigūnams – nuo dviejų tūkstančių iki septynių tūkstančių litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

12Pirmosios instancijos teismas administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną D. R. atžvilgiu nutraukė konstatavęs, jog byloje nėra duomenų apie tai, jog Strielčiškių žemės ūkio bendrovei jau kartą buvo duotas įpareigojimas, tapatus 2009 m. kovo 6 d. privalomajam nurodymui Nr. 2, ir už tokio įpareigojimo nevykdymą buvo taikyta ATPK 5114 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė.

13Iš ATPK 5114 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos normos dispozicijos matyti, kad atsakomybė už šioje dalyje įtvirtintą veiką kyla tik esant įrodytam pagrindiniam šios veikos objektyviosios pusės požymiui – pakartotinumui. Institucijos atstovė Rimutė Jakubavičienė pirmosios instancijos teisme parodė, kad, tikrinant Strielčiškių žemės ūkio bendrovę 2008 m. rugsėjo mėnesį, buvo nustatyta, jog bendrovė laikė žymiai didesnį kiekį paršavedžių nei TIPK leidime nurodytas leistinas, todėl pirmasis privalomas nurodymas buvo surašytas 2008 m. lapkričio 18 d. (b. l. 32). Byloje nėra minėto 2008 m. lapkričio 18 d. privalomojo nurodymo, tačiau pažymėtina, jog pagal ATPK 256 straipsnio 3 dalį, įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas). Taigi įstatymo nuostatos bylą nagrinėjančiam organui, šiuo atveju apylinkės teismui, nustato aktyvią poziciją renkant įrodymus, galinčius patvirtinti ar paneigti reikšmingas aplinkybes byloje. Todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog byloje neužtenka duomenų apie tai, ar Strielčiškių žemės ūkio bendrovei jau buvo duotas įpareigojimas, tapatus 2009 m. kovo 6 d. privalomajam nurodymui Nr. 2, ir ar už tokio įpareigojimo nevykdymą D. R. buvo trauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5114 straipsnio 1 dalį, turėjo savo iniciatyva rinkti papildomus įrodymus.

14Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, administracinio teisės pažeidimo protokole turi būti nurodyta, kokių teisės aktų reikalavimų nesilaikė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad D. R. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 24 straipsnį, kuris reglamentuoja privalomojo nurodymo turinį. Tačiau pažymėtina, kad ATPK 5114 straipsnio 2 dalis nėra blanketinė teisės norma, o D. R. protokole suformuluotas kaltinimas yra aiškus ir konkretus, iš paties D. R. paaiškinimų matyti, jog kaltinimo esmę jis suprato tinkamai (b. l. 4, 32). Dėl minėto protokolo trūkumo asmeniui reiškiamo kaltinimo apimtis nei padidės, nei kitaip pasikeis, todėl tai negali būti pripažinta kliūtimi bylą nagrinėti iš esmės.

15Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Varėnos rajono apylinkės teismas, pažeisdamas ATPK 284 straipsnio 1 dalies ir ATPK 286 straipsnio 2 dalies nuostatas, nesiėmė priemonių nustatyti visų D. R. inkriminuojamo teisės pažeidimo sudėties objektyviosios pusės požymių, ir tuo neįgyvendino administracinių teisės pažeidimų bylų teisenai keliamų uždavinių laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes, išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus. Dėl šios priežasties priimtas Varėnos rajono apylinkės teismo nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl yra naikinamas, bylą grąžinant šiam teismui nagrinėti iš naujo.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą tenkinti.

18Varėnos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai