Byla 2A-2092/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Litvent“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-965-560/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litvent“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Staduva“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 20 d. nutartimi UAB „Staduva“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas A. M. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris buvo patikslintas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d., 2009 m. rugpjūčio 31 d., 2009 m. spalio 12 d., 2010 m. birželio 23 d., 2010 m. liepos 21 d., 2010 m. lapkričio 3 d. ir 2012 m. balandžio 20 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartimi UAB „Staduva“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Bankrutavusios UAB „Staduva“ administratorius A. M. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Staduva“ pabaigos. Nurodė, kad visas įmonės turtas buvo parduotas, o gautos lėšos panaudotos bankroto procese. Kito turto įmonė neturi, visos bankroto procedūros atliktos, todėl įmonė pripažintina pasibaigusia.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu prašymą dėl bankrutavusios UAB „Staduva“ pabaigos tenkino, bankrutavusią UAB „Staduva“ pripažino pasibaigusia, nusprendė išregistruoti likviduotą dėl bankroto UAB „Staduva“ iš juridinių asmenų registro ir pavedė UAB „Staduva“ administratoriui A. M. atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 str. 5 d.

8Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 32 str. 4 d. po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nustatė, jog iš bankrutavusios UAB „Staduva“ administratoriaus pateiktų duomenų matyti, kad apie teismo posėdį dėl įmonės pabaigos kreditoriams buvo pranešta tiesiogiai bei paštu, o iš administratoriaus pateiktos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2012 m. kovo 15 d. pažymos Nr. VR-14.6-261 matyti, kad bankrutavusi ir likviduojama UAB „Staduva“ neturi įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą. Taip pat nustatė, kad įmonė jokio turto neturi, nes jis bankroto bylos nagrinėjimo metu parduotas, o debitorinės skolos buvo nurašytos, ką patvirtina 2012 m. balandžio 3 d. nurašymo aktas. Konstatavo, kad kito turto įmonė neturi, todėl nėra ir likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas vertino, kad visos įmonės likvidavimo procedūros UAB „Staduva“ bankroto byloje yra pabaigtos. Dėl šios priežasties teismas darė išvadą, kad bankrutavusi UAB „Staduva“ savo veiklą baigė, todėl yra pagrindas pripažinti jos pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas BUAB „Litvent“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria UAB „Staduva“ paskelbta pasibaigusia, atnaujinti procesą ir ištirti pateikiamus įrodymus. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Susipažinusi su civilinės bylos Nr. B2-965-560/2012 medžiaga bei surinkusi kitus prieinamus duomenis, BUAB „Litvent“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo V. V. nustatė, kad remiantis VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis BUAB „Staduva“ 2000 m. balandžio 3 d. pirkimo — pardavimo sutartimi Nr. 2-3008 pardavė, o UAB „Vilšansta“ nupirko nekilnojamąjį turtą — statinius, adresu ( - ) (toliau -Turtas). Įrašas Registrų centre apie minėto nekilnojamojo turto savininko pasikeitimą galioja nuo 2000 m. gegužės 22 d. Nuo pastarosios datos galioja ir VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro žyma apie įsiskolinimą už įsigytą turtą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamo turto registro įstatymo (toliau - NTRĮ) 15 str. 1 ir 2 dalimis bei Nekilnojamojo turto registro nuostatais, įsiskolinimas už įsigytą turtą įregistruojamas, kai atitinkamas juridinis faktas yra aptariamas nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartyje arba papildomuose VĮ Registrų centras, nekilnojamojo turto registrui teikiamuose dokumentuose. Minėta žyma išregistruota nuo 2012 m. gegužės 31 d. Vadovaujantis NTRĮ 16 str. 1 d. žyma panaikinama, kai nekilnojamojo turto registre įregistruojama asmens nuosavybės teisė, atsiradusi tuo pačiu teisiniu pagrindu kaip ir žyma. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad tarp atsakovo UAB „Staduva“ ir dabartinio Turto savininko UAB „Vilšansta“ buvo sudaryti sandoriai panaikinantys 2000 m. gegužės 22 d. žymą. Todėl galima daryti pagrįstą prielaidą, kad UAB „Vilšansta“ visiškai atsiskaitė su BUAB „Staduva“, tačiau nei vienoje BUAB „Staduva“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje nėra paminėtas šis sandoris, taip pat nėra nurodyta apie gautas lėšas, kas sudaro prielaidą manyti, kad atsakovo bankroto administratorius viršijo savo įgaliojimus, o gautas lėšas nukreipė ne pagal paskirtį. Pažymėtina, kad žyma panaikinta 2012 m. gegužės 31 d., t.y. po to kai Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas sprendimas dėl atsakovo pabaigos (2012 m. gegužės 23 d.). Apeliantas neturi duomenų apie dokumentus, kurių pagrindu buvo panaikinta žyma ir tokių dokumentų negali gauti leistinomis priemonėmis, nes tokia informacija nėra vieša. Todėl dokumentai, kurių pagrindu yra panaikinta 2000 m. gegužės 22 d. įregistruota žyma, yra išreikalautini iš atsakovo.

122. BUAB „Staduva“ bankroto administratoriaus A. M. yra neabejotinai susijęs su UAB „Vilšansta“, nes nuo 2004 m. gegužės 24 d. iki 2005 m. balandžio 1 d. A. M. buvo UAB „Vilšansta“ direktoriumi, o UAB „Staduva“ neabejotinai yra susijusi su UAB „Vilšansta“, nes nuo 1994 m. gruodžio 30 d. įsteigtos UAB „Staduva“ stebėtojų tarybos pirmininku nuo 2005 m. rugpjūčio 19 d. iki dabar yra A. K., kuri yra dabartinio UAB „Vilšansta“ direktoriaus R. K. sutuoktinė. Be to, skirtingais periodais UAB „Staduva“ ir UAB „Vilšansta“ akcijas nuosavybės ir (arba) kitomis teisėmis valdė (arba kitaip prie bendrovių valdymo prisidėjo) tie patys asmenys (pvz. A. S.). Tačiau, remiantis byloje esančiais įrodymais, BUAB „Staduva“ bankroto administratorius A. M. nei karto neinformavo BUAB „Staduva“ akcininkų susirinkimo (kreditorių komiteto) apie aukščiau išdėstytas aplinkybes. Šios aplinkybės rodo galimą A. M. suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi.

133. Pirmosios instancijos teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, nerinko informacijos, nereikalavo jos iš bankroto administratoriaus, nenustatinėjo ir netyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių. Dėl šios priežasties procesas nagrinėjamoje byloje turėtų būti atnaujintas.

14Atsakovas BUAB „Staduva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą skundžiamą sprendimą. Atsakovo nuomone, ieškovo apeliacinis skundas iš esmės yra grindžiamas prielaidomis ir spėlionėmis, nes UAB „Staduva“ bankroto administratorius bankroto procedūras vykdė laikydamasis įstatymų reikalavimų. Pažymi, kad ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. bankroto administratorių įpareigoja patikrinti sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, o ĮBĮ 20 str. numato, kad administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Paaiškino, kad, vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, UAB „Staduva“ bankroto administratorius neturėjo pareigos tikrinti apelianto nurodomo, senai sudaryto sandorio, juo labiau, kad pagal jį yra atsiskaityta dar 2000 m. gruodžio 27 d. Teigia, kad per klaidą atsiskaitymo faktas nebuvo užfiksuotas VĮ Registrų centro, todėl įrašas buvo panaikintas tik 2012 m. gegužės 31 d.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

18Bankroto byla susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš šių etapų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 str. 3 d.).

19ĮBĮ 32 str. 4 d. yra nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 str. 8 p. nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

20Byloje yra nustatyta, kad BUAB „Staduva“ bankroto administratorius teismui pateikė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2012 m. kovo 15 d. pažymą Nr. VR-14.6-261, iš kurios matyti, kad bankrutavusi ir likviduojama UAB „Staduva“ neturi įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą. Taip pat byloje nustatyta, kad įmonė jokio turto neturi, nes jis bankroto bylos nagrinėjimo metu parduotas, o debitorinės skolos buvo nurašytos, ką patvirtina 2012 m. balandžio 3 d. nurašymo aktas. Šie dokumentai įrodo, kad nebeliko įmonės turto, kuris galėtų būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti, o tai atitinkamai leidžia daryti išvadą, kad yra pagrįstas pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Staduva“ įmonės pabaigos, ką pagrįstai padarė pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu.

21Apeliantas nurodo, kad BUAB „Staduva“ 2000 m. balandžio 3 d. pirkimo — pardavimo sutartimi Nr. 2-3008 pardavė, o UAB „Vilšansta“ nupirko nekilnojamąjį turtą — statinius, adresu ( - ). Pažymi, kad įrašas Registrų centre apie minėto nekilnojamojo turto savininko pasikeitimą galioja nuo 2000 m. gegužės 22 d. Nuo pastarosios datos galioja ir VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro žyma apie įsiskolinimą už įsigytą turtą. Minėta žyma išregistruota nuo 2012 m. gegužės 31 d. Iš šių aplinkybių apeliantas daro išvadą, kad tarp atsakovo UAB „Staduva“ ir dabartinio Turto savininko UAB „Vilšansta“ buvo sudaryti sandoriai panaikinantys 2000 m. gegužės 22 d. žymą, t. y. UAB „Vilšansta“ visiškai atsiskaitė su BUAB „Staduva“. Pastebėjo, kad nei vienoje BUAB „Staduva“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje nėra paminėtas šis sandoris, taip pat nėra nurodyta apie gautas lėšas, kas, apelianto teigimu, sudaro prielaidą manyti, kad atsakovo bankroto administratorius viršijo savo įgaliojimus, o gautas lėšas nukreipė ne pagal paskirtį. Tuo tarpu atsakovas nurodo, kad, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. ir 20 str. nustatytu teisiniu reglamentavimu, UAB „Staduva“ bankroto administratorius neturėjo pareigos tikrinti apelianto nurodomo, senai sudaryto sandorio, juo labiau, kad pagal jį yra atsiskaityta dar 2000 m. gruodžio 27 d. Teigia, kad per klaidą atsiskaitymo faktas nebuvo užfiksuotas VĮ Registrų centro, todėl įrašas buvo panaikintas tik 2012 m. gegužės 31 d. Iš atsakovo pateikto išrašo iš buhalterinės apskaitos, pavedimų kopijų, tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktų (b. l. 30-39, t. 2) matyti, kad iš tiesų pagal apelianto nurodomą sandorį buvo atsiskaityta dar 2000 m. gruodžio 27 d., todėl vertintini kaip pagrįsti atsakovo teiginiai, jog jis neturėjo pareigos tikrinti tokio sandorio ir kad VĮ Registro centras per klaidą tik 2012 m. gegužės 31 d. panaikino 2000 m. gegužės 22 d. žymą. Atitinkamai teisėjų kolegija vertina kaip nepagrįstą apelianto argumentą, kad atsakovo bankroto administratorius viršijo savo įgaliojimus, o gautas lėšas nukreipė ne pagal paskirtį.

22Remiantis tuo, kad išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas ir kad nėra pagrindo jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

23Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos baigtis yra naudinga atsakovui. Nors atsakovas prašo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau jis teismui nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Dėl šios priežasties atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra priteistinos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 20 d. nutartimi UAB „Staduva“... 5. Bankrutavusios UAB „Staduva“ administratorius A. M. pateikė teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu prašymą dėl... 8. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 32 str. 4 d. po to, kai administratorius... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas BUAB „Litvent“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 11. 1. Susipažinusi su civilinės bylos Nr. B2-965-560/2012 medžiaga bei... 12. 2. BUAB „Staduva“ bankroto administratoriaus A. M. yra neabejotinai... 13. 3. Pirmosios instancijos teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, nerinko... 14. Atsakovas BUAB „Staduva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Bankroto byla susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš šių etapų yra... 19. ĮBĮ 32 str. 4 d. yra nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto... 20. Byloje yra nustatyta, kad BUAB „Staduva“ bankroto administratorius teismui... 21. Apeliantas nurodo, kad BUAB „Staduva“ 2000 m. balandžio 3 d. pirkimo —... 22. Remiantis tuo, kad išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios... 23. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti...