Byla 2-1396-571/2012
Dėl ginčytinos žemės sklypo ribos nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, sekretoriaujant Loretai Staknevičienei, dalyvaujant ieškovui V. B. , ieškovo atstovui advokato padėjėjui Erikui Rugieniui, atsakovui ŽŪB „Kuktai“ vadovui A. J., atstovui advokato padėjėjui Dariui Staniukynui, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus atstovei J. B. teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo V. B. ieškinį atsakovui ŽŪB „Kuktai“ , tretiesiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, K. R., Kalvarijos žemėtvarkos skyriui, Valstybės įmonės registrų centrui dėl ginčytinos žemės sklypo ribos nustatymo ir ,

Nustatė

2I. V. B. , patikslintu ieškiniu, prašo nustatyti žemės sklypo , kadastrinis Nr. 5114/004:0077, priklausančio ŽŪB „Kuktai“ kuris ribojasi su V. B. žemės sklypu, esančiu Dybakalnio km. Marijampolės sav. unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), registro Nr. 18/6162, ribas pagal pateiktą UAB “Matavimų sfera“ planą. Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi ir teismo išlaidas.

3Ieškovas V. B. paaiškino, kad atliekant M. K. įmonei žemės matavimus pagal ŽŪB“Kuktai“ prašymą buvo pažeistos jo žemės sklypo ribos ir todėl sumažėjo ieškovo teisėtai valdomo žemės sklypo plotas, nes matuojamo ŽŪB“Kuktai“ priklausančio žemės sklypo ribos perėjo į ieškovo žemės sklypą. Be to ,pakeitus žemės sklypo ribas, atsakovas nuarė dalį jo užsodintų serbentų krūmų ir taip padarė ieškovui žalą.

4Atsakovo ŽŪB“Kuktai“ vadovas A. J. paaiškino, kad ŽŪB“Kuktai“ pirmoji užsakė M. K. IĮ atlikti jų sklypo, esančio Dybakalio km. kadastrinius matavimus. Apie matavimų atlikimą buvo informuotas ieškovas. Ieškovas dėl matavimų jokių pretenzijų nereiškė. Po kiek laiko V. B. pareiškė pretenzijas, dėl to, kad nustačius ŽŪB“Kuktai“ žemės sklypo ribas, nedidelė dalis serbentų, kurie priklauso ieškovui, pateko į atsakovo žemės sklypą. Ieškovui buvo pasiūlyta išsikasti serbentus, tačiau jis to nepadarė, o reiškė įvairiausius priekaištus ir darė visokius trikdžius. Prašo ieškinį atmesti, kadangi jų geodeziniai matavimai buvo atliekami pirmiausia . Matavimai buvo derinti su jau atliktais, gretimo sklypo, matavimais.

5Trečiojo asmens atstovė J. B. paaiškino, kad šį ginčą palieka spręsti teismui, nes jų skyrius neturi kokių nors duomenų, kurie padaryti geodeziniai matavimai yra labiau tikslesni, kadangi žemėtvarkos skyrius kokių nors tikslesnių matavimų ar planų neturi.

6Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimo į ieškinį neteikė, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Ieškinys atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas V. B. yra 7,43 ha. žemės sklypo, iš jo žemės ūkio naudmenos 7,38 ha., ariamos žemės 7.37 ha., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) savininkas (b.l.49-50). Šį sklypą įsigijęs 2001 05 15. Sklypas susideda iš dviejų dalių, nes jį į du sklypus padalina bendro naudojimo kelias.(b.l.63). Kaip nurodė ieškovas šį sklypą buvo apsodinęs serbentų krūmais ir atsakovui UAB „Kuktai“ atlikus žemės matavimus , atsakovas nuarė dalį jo serbentų krūmų. Mano, kad atsakovo atlikti geodeziniai matavimai atlikti netiksliai, nes jų žemė iš dalies įlipa į jo sklypą ir kartu sumažina jo turimos žemės kiekį.

9Atsakovas UAB“Kuktai“ yra 4.480 ha. žemės sklypo, 4.48 ha. ariamos žemės ,unikalus Nr. ( - ) savininkas nuo 2009 10 08(b.l.70).

10Byloje yra pateikta ieškovo žemės sklypo planas, atliktas UAB “Matavimų sfera‘ ir atsakovo pateiktas žemės sklypo planas , kurį atliko M. K. individuali įmonė.(b.l.20-21). Atsakovo žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti 2009 11 20 , o ieškovo 2011 03 10 . V. B., kaip gretimo sklypo savininkui, buvo išsiųstas kvietimas 2009 11 20 atvykti dėl bendros sklypų ribos nustatymo (b.l.74, 77) . Kadastriniai matavimai buvo atlikti be ieškovo vadovaujantis LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro duomenų patvirtinimo Nr. 534 punktu 32.1.1.3 nuostatais. Be kita ko ieškovui buvo išsiųstas M. K. Iį surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas (b.l.73,75,76). V. B. per 30d. nepateikė pastabų dėl kadastrinių matavimų ir akto, todėl kadastrinių matavimų byla buvo pateikta ir suderinta su Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės apskrities žemėtvarkos skyriumi(b.l.78). Sklypo duomenys nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre , kadangi ieškovas pateikė skundą. Apklausus liudytoju UAB“Matavimų sfera“ matininką, kuris atliko ieškovo sklypo žemės matavimus pastarasis paaiškino, kad du žemės sklypo atskaitos taškai 3 ir 4 ribojasi su atsakovo UAB“Kuktai“ žemės sklypo taškais 2 ir 3. Taškas 3 ieškovo plane sutampa su atsakovo plane pažymėtu tašku 2, tačiau nesutampa taškas 4 jo darytame plane ir taškas 3 ieškovo darytame plane. (b.l.21-21). Liudytojas nurodė, kad jis vadovavosi gretimuose sklypuose atliktais kadastriniais matavimais ir todėl abiejų sklypų taškai 3 ir 2 sutapo. Taškas 4 jo plane nesutapo su tašku 3 ieškovo plane, kadangi ieškovas V. B. parodė, kur auga jo sodinti serbentai, tai jis pageidavo, kad serbentai liktų jam atmatuotoje žemėje po matavimų, ką matininkas ir padarė. Liudytojas M. K., atlikęs atsakovo sklypo kadastrinius matavimus, parodė, kad jis , atliekant matavimus, vadovavosi gretimo sklypo kadastriniais matavimais, kurie yra užfiksuoti Nekilnojamojo turto registre. Be to jis vadovavosi Baraginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu Marijampolės apskrities viršininko administracijos 2000 03 10 įsakymu Nr. 146-ŽM(b.l.71). Iš to sektų, kad ieškovas, kurio projektas nebuvo suderintas su žemėtvarkos skyriumi, turėjo savo atliktą projektą derinti su ankstesniu projektu, juolab, kad apie jo atlikimo veiksmus jam buvo žinoma. Be to susipažinus tiek su ieškovo, tiek su atsakovo projektais matyti, kad atsakovo sklypas, pagal naudojimosi tvarką, buvo šiek tiek pakreiptas į kairę pusę prie taško 3 ir ta žemės sklypo dalis buvo nenaudojama tiek ieškovo, tiek atsakovo, o atlikus matavimus nenaudojamo žemės sklypo kylio tarp abiejų šalių sklypų neliko. Iš to sektų, kad atsakovo pateiktas projektas labiau atitinka praktiškumo, koncentracijos kriterijus.

11Bylos nagrinėjimo metu abi šalys pripažino, kad prie taško 4 ieškovo plane ir prie taško 3 atsakovo plane yra nukrypimas į ieškovo pusę 4,35 m. ir dėl to buvo nuarta dalis ieškovui priklausančių serbentų. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, kad jis patyrė kažkokių tai nuostolių nuarus nedidelę dalį serbentų, tačiau dėl to jokių turtinių pretenzijų atsakovui nereiškė. Be to atsakovo atstovas paaiškino, kad V. B. buvo įspėtas, kad laiku išsikastų serbentų krūmus, kartu ir pats V. B. matė pažymėtas atsakovo sklypo ribas, todėl galėjo imtis priemonių serbentų išsikasimui. Taip pat visuotinai priimta, kad serbentų krūmas nėra kažkoks tai labai vertingas ir saugotinas augalas, kurį sunaikinus atsirastų dideli nuostoliai, o jų atkūrimui būtų reikalingi dideli kaštai. Be to pats ieškovas galėjo imtis priemonių nuostolių pašalinimui.

12Ieškovas nurodė, kad jo žemės sklypo plotas sumažėjo , tačiau pagal laikiną žemės sklypo planą ieškovo sklypas nurodytas 5,88 ha., o atmatuota , pagal jo pateiktą projektą 6.12 ha. , iš to sektų, kad žemės sklypas nesumažėjo. Ieškovo žemės sklypas susideda iš dviejų atskirų objektų ir vieno plotas 6.12 ha., o kito 1,19, tai yra ieškovui truktų 0,06 ha. žemės. Iš pateikto atsakovo žemės sklypo plano matyti, kad atsakovui truktų 0,02 ha. žemės ( 4.48 ha.-4.46 ha.). Iš to seka, kad tiek ieškovui, tiek atsakovui yra žemės trūkumas, tačiau kaip paaiškino liudytojai V. G. ir M. K. žemės trūkumas natūroje yra dažnas reiškinys , padarius tikslius matavimus. Todėl padarius tikslius kadastrinius matavimus galimos paklaidos, proporcingai turimam žemės kiekiui. Šiuo atveju ieškovas turi daugiau žemės nei atsakovas, todėl ir paklaida ieškovui galima didesnė. Iš to sektų, kad abi paklaidos yra įstatymo ribose.

13Remiantis aukščiau išdėstytu ieškinys atmestinas.

14Iš ieškovo priteistina 1000 litų už advokato paslaugas (b.l.80) atsakovo naudai.( LR CPK 88 str.1d.6p., 93 str.).

15Iš ieškovo priteistina 32,50 litų pašto išlaidų valstybei ( CPK 88 str. 1d.3p., 96 str.).

16Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo V. B. a.k. ( - ) gyv. ( - ) 1000 litų už advokato pagalbą, atsakovo UAB “Kuktai“ naudai.

19Priteisti iš ieškovo V. B. a.k. ( - ) gyv. ( - ) 32,50 litų pašto išlaidų valstybei . (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30d., nuo sprendimo paskelbimo, apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai