Byla 2S-1049-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J.J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės J.J. ieškinį atsakovui A.R.J. dėl nepilnamečių vaikų turto tvarkymo išlaidų priteisimo. Institucija teikianti išvadą byloje Vaiko teisių pasaugos tarnyba

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė J.J. 2009-06-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovo A. R. J. ieškovei priteisti 8732,03 Lt gyvenamojo namo, esančio ( - ) išlaikymo išlaidų.

5Nurodė, kad ieškovės ir atsakovo nepilnamečiai vaikai - dukra N.K.J., gim. ( - ), ir sūnus J.C.J., gim. ( - ) nuosavybės teisėmis turi 368,80 kv. m. gyvenamąjį namą, esantį ( - ), kurio valdoje pastatytas šis namas. Vadovaujantis CK 3.185 str. turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzurfrukto teisėmis. Paaiškino, kad šiame name ieškovė gyvena kartu su atsakovu ir trimis nepilnamečiais vaikais. Laikotarpiu nuo kreipimosi į teismą dėl santuokos nutraukimo, t.y. nuo 2008-04-01 iki 2009-05-15 ieškovė sumokėjo 5464,06 Lt įvairių mokesčių. 2009 m. gegužės l dienai yra susidaręs įsiskolinimas už suvartotas gamtines dujas - 2896 Lt. 2008 metais visų ( - ) gatvės gyventojų sprendimu buvo nutartą išasfaltuoti gatvę. Šiam sprendimui pritarė ir jį labai palaikė ir atsakovas, tačiau už šią paslaugą 12000 Lt sumą apmokėjo viena ieškovė.

6Atsakovo A.R.J. atstovė pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, kadangi šios bylos negalima nagrinėti iki bus išspręsta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovo A.R.J. ieškinį atsakovėms J.J. ir B.J. dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje Vilniaus m. 17 notarų biuro notarė L.M. ir Vilniaus raj. 1 notarų biuro notarė D.S..

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovės J.J. ieškinį atsakovui A.R.J., dėl nepilnamečių vaikų turto tvarkymo išlaidų priteisimo, iki bus išspręsta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovo A.R.J. ieškinį atsakovėms J.J. ir B.J. dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje Vilniaus m. 17 notarų biuro notarė L.M.ir Vilniaus raj. 1 notarų biuro notarė D.S..

8Teismas konstatavo, kadangi atsakovas savo poziciją pageidauja grįsti kitos, nagrinėjamos teisme bylos rezultatais ir toje byloje priimtas sprendimas gali turėti įtakos civilinės bylos išnagrinėjimui, todėl yra tikslinga sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išspręsta kita byla - Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovo A.R.J. ieškinį atsakovėms J.J. ir B.J. dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo.

9Atskiruoju skundu ieškovė J.J. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-03-15 nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė kokios kitoje byloje nustatytinos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamojoje byloje, o tik apsiribojo atsakovo pageidavimu. Apeliantės nuomone, tokie teismo motyvai ne tik yra neteisiniai, tačiau ir demonstruoja atsisakymą vykdyti teisingumą bei didžiulę nepagarbą teismų sistemai ir byloje dalyvaujantiems asmenims. Teigia, kad teismo apsisprendimas grįsti priimamą procesinį sprendimą tik atsakovo pageidavimais kelia abejonę, kad tik pageidavimais, o ne faktiniais duomenimis bus grindžiamas ir galutinis teismo sprendimas.

122) civilinėje byloje dėl nepilnamečių vaikų turto tvarkymo išlaidų priteisimo ir kitoje nagrinėjamoje byloje dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo nėra jokio prejudicinio ryšio, nes kiekvienoje iš bylų skiriasi ieškinio dalykas bei ieškiniuose pareikštų reikalavimų atsiradimo pagrindai, dėl to nagrinėjamos bylos baigtis neturi jokios įtakos stabdomos bylos eigai ir baigčiai. Ieškovės nuomone, tai, kokiu būdu ar kokiomis proporcijomis padalinamas turtas tarp sutuoktinių nepaneigia jų pareigos išlaikyti vaikų turtą. Todėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje nustatytinos aplinkybės neturi visiškai jokio ryšio su šia nagrinėjama byla. Taigi bylos sustabdymas neatitinka bylos sustabdymo nagrinėjamu pagrindu paskirties, bei sudaro sąlygas vilkinti bylos nagrinėjimą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas A.R.J. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-03-15 nutartį palikti nepakeistą, o ieškovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Teigia, kad jis savo turtą 2007-11-09 sutuoktinių turto pasidalinimo sutartimi, kuri yra ginčijama Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje yra perleidęs ieškovei. Be to, 2000-10-20 Vilniaus miesto 17 notarų biuro notarės L.M. patvirtintomis dovanojimo sutartimis ieškovei padovanojo 500 000 Lt, nepilnamečiams vaikams – po 100 000 Lt. Atsakovas teigia, jog dovanoti pinigai buvo skirti vaikų išlaikymui ir jų turto tvarkymo išlaidų padengimui.

15Atsakovo nuomone, šioje byloje yra svarbu išsiaiškinti, kokia dalimi kiekvienas iš tėvų yra prisidėjęs prie savo nepilnamečių vaikų turto išlaikymo. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai ieškovė yra užvaldžiusi visą bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje buvusį turtą. Taigi iš atsakovo turtą, kuris turėjo būti skiriamas šeimos ir vaikų interesų tenkinimui. Teismui konstatavus, kad ieškovė visą bendroje sutuoktinių nuosavybėje buvusį turtą užvaldė neteisėtai ir pritaikius restituciją, atsakovui atsirastų pagrindas mokėti ½ vaikų turto tvarkymo išlaidas, tačiau teismui konstatavus, jog atsakovas santuokoje su ieškove įgytą turtą teisėtai perleido ieškovei, būtų pagrindas teigti, jog atsakovas savo prievolę tvarkyti ir išlaikyti savo nepilnamečių vaikų turtą yra visiškai įvykdęs. Taigi Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė bylą dėl sutuoktinių turto pasidalinimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt. turi prejudicinę galią ir įrodomąją reikšmę šiais civilinei bylai dėl vaikų turto tvarkymo išlaidų priteisimo, nes byloje dėl sutuoktinių turto pasidalinimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt. bus nustatyta, kiek atsakovas yra finansiškai prisidėjęs prie vaikų poreikių tenkinimo ir vaikų turto tvarkymo išlaidų padengimo.

16Atsakovas taip pat nurodo, jog CPK 163 str. 3 d. nenumato reikalavimo, kad abiejų bylų ieškinio dalykas sutaptų. Esminis kriterijus yra tai, ar galima visapusiškai, teisingai ir ekonomiškai išnagrinėti šią bylą, kol nebus išnagrinėta kita byla. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė CPK 163 str. 3 d., nes buvo visos sąlygos privalomam bylos sustabdymui, tarp abiejų bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys. Priešingu atveju būtų pažeisti proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principai, nes Vilniaus rajono apylinkės teismas būtų turėjęs nustatinėti tas pačias aplinkybes, kurios bus nustatinėjamos Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje dėl sutuoktinių turto pasidalinimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir kt.

18Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

21Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas civilinės bylos sustabdymo klausimą, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis laikoma neteisėta ir nepagrįsta.

23Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Be to, teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti formaliai ir privalo rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, nesudaryti sąlygų bylos vilkinimui (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., CPK 2, 7, 72 str.). Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylos nagrinėjimą nepagrįstai užtęsti. Sustabdžius bylą, neatsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir ilgus jos nagrinėjimo terminus, galėtų būti pažeista asmens teisė į operatyvų ginčo išsprendimą. Dėl bylos nepagrįsto sustabdymo iš esmės pailgėjus bylos nagrinėjimo terminams, teisingumo vykdymas taptų labiau iliuzinis, nes ginčas tarp šalių per ilgesnį laiko tarpą galimai prarastų tikrąja prasmę, nukentėtų sąžiningos šalies teisėti interesai. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

24Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

25Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas esant tam tikroms sąlygoms: 1) tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje turi būti prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-238/2006); 2) negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje gali nustatyti pats, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-268/2005).

26Taigi sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus.

27Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovė J.J. 2009-06-29 kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl nepilnamečių vaikų turto tvarkymo išlaidų priteisimo iš atsakovo A. R. J. (b.l. 2-3). Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 8732,03 Lt gyvenamojo namo, esančio ( - ). išlaikymo išlaidų. 2010-02-08 ieškovas (atsakovas) A.R.J. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo (b.l. 69-76). A.R.J. ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojančia 2007-11-09 J.J. ir A.R.J. sutuoktinių turto pasidalinimo sutartį nuo jos sudarymo momento, pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis 2007-12-06 J.J. ir B.J. sudarytas dovanojimo sutartis nuo jų sudarymo momento; priteisti ieškovui iš J.J. už B.J. tariamai padovanotą ir vėliau tretiesiems asmenims perleistą turtą – sandėlį, kuris buvo bendroji sutuoktinių nuosavybė – pusę jo perleidimo sandoriu gautos sumos – 29 700 Lt; priteisti ieškovui iš B.J. už tretiesiems asmens perleistą turtą – negyvenamąją patalpą, kuris buvo bendroji sutuoktinių nuosavybė – pusę jo perleidimo sandoriu gautos sumos – 40 000 Lt; priteisti ieškovui iš B.J. 143 000 Lt turtinės žalos, atsiradusios dėl nuostolingo negyvenamosios patalpos pardavimo, atlyginimo, bei priteisti iš B.J. už tretiesiems asmenims perleistą turtą – žemės sklypą, kuris buvo bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, pusę jo perleidimo sandoriu gautos sumos – 168 250 Lt.

28Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ieškovo A.R.J. Vilniaus apygardos teismui pateiktu ieškiniu, šią civilinę bylą sustabdė (b.l. 79).

29Taigi byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010-03-15 nutartis, kuria sustabdyta nagrinėjama civilinė pagal ieškovės J.J. ieškinį atsakovui dėl nepilnamečių vaikų turto tvarkymo išlaidų priteisimo iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla pagal ieškovo A.R.J. ieškinį atsakovėms J.J. ir B.J. dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo, yra teisėta ir pagrįsta.

30Teisėjų kolegija nurodo, jog skundžiamojoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių motyvų, kokios Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje priimtu sprendimu nustatytos aplinkybės turės prejudicinę galią šioje civilinėje byloje, kodėl negalima nagrinėti šios civilinės bylos, kol nebus išspręsta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovo A.R.J. ieškinį atsakovėms J.J. ir B.J. dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo. Dėl to pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog egzistuoja privalomasis civilinės bylos sustabdymo pagrindas, ir šią civilinę bylą sustabdė.

31Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

32Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje yra sprendžiami sandorių negaliojimo klausimai, tačiau nei vienas iš toje byloje A.R.J. ginčijamų sandorių nėra susijęs su turtu, kurio išlaikymo išlaidas prašoma priteisti nagrinėjamoje byloje. Pažymėtina, jog turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis (CK 3.185 str. 1 d.). Abu tėvai savo lėšomis turi prisidėti prie nepilnamečių vaikų turto išlaikymo. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, jog nagrinėjamu atveju dėl vaikų turto priklausomybės jokie ginčai tarp šalių nekilo. Vadinasi, aplinkybė, kaip bus išspręsti sandorių negaliojimo klausimai Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje, nepaneigia tėvų pareigos išlaikyti vaikų turtą.

33Remiantis A.R.J. ieškiniu dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties, dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kompensacijos priteisimo ir žalos atlyginimo turtas, kuris priklauso šalių vaikams N.K.J. ir J.C.J. (t.y. 368,80 kv.m. gyvenamasis namas ir 0,1502 ha žemės sklypas) nėra Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos dalykas, kadangi 2007-11-09 sutuoktinių turto pasidalinimo sutartimi, kurią atsakovas ginčija Vilniaus apygardos teisme, atsakovas ieškovei yra perleidęs kitą turtą (negyvenamąją patalpą pastate, kurios paskirtis administracinė, esančią ( - ), negyvenamąją patalpą pastate, kurios paskirtis sandėliavimo, esančią ( - ), bei 0,1502 ha žemės sklypą, esantį ( - ).)

34Be to, nei ieškovė, nei atsakovas nėra pareiškę byloje reikalavimo, kurio teismas negalėtų išspręsti pagal byloje surinktus įrodymus. Taigi apeliacinės instancijos teismas nenustatė kokios Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatytos aplinkybės turės prejudicinę reikšmę šioje nagrinėjamoje byloje.

35Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra pagrindo stabdyti šią civilinę bylą ir pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, t. y. kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina.

36Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinę bylą, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to civilinės bylos sustabdymo klausimą išsprendė neteisingai, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo A.R.J. prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-282-674/2010 atmesti (Civilinio proceso kodekso 337 str. 2 p.).

37Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 12,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu(CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Tenkinus ieškovės atskirąjį skundą, iš atsakovo A.R.J. priteistina 12,55 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo A.R.J. prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-282-674/2010 atmesti. Bylą perduoti nagrinėti iš esmės Vilniaus rajono apylinkės teismui.

43Priteisti iš atsakovo A.R.J. 12 (dvylika ) litų ir 55 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė J.J. 2009-06-29 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš... 5. Nurodė, kad ieškovės ir atsakovo nepilnamečiai vaikai - dukra N.K.J., gim.... 6. Atsakovo A.R.J. atstovė pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą,... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartimi sustabdė... 8. Teismas konstatavo, kadangi atsakovas savo poziciją pageidauja grįsti kitos,... 9. Atskiruoju skundu ieškovė J.J. prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1) pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė kokios kitoje byloje... 12. 2) civilinėje byloje dėl nepilnamečių vaikų turto tvarkymo išlaidų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas A.R.J. prašo Vilniaus rajono... 14. Teigia, kad jis savo turtą 2007-11-09 sutuoktinių turto pasidalinimo... 15. Atsakovo nuomone, šioje byloje yra svarbu išsiaiškinti, kokia dalimi... 16. Atsakovas taip pat nurodo, jog CPK 163 str. 3 d. nenumato reikalavimo, kad... 18. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi... 23. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 24. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos... 25. Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus... 26. Taigi sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau... 27. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovė J.J. 2009-06-29 kreipėsi į... 28. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ieškovo A.R.J. Vilniaus... 29. Taigi byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 30. Teisėjų kolegija nurodo, jog skundžiamojoje nutartyje pirmosios instancijos... 31. Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę... 32. Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje yra sprendžiami sandorių... 33. Remiantis A.R.J. ieškiniu dėl sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties,... 34. Be to, nei ieškovė, nei atsakovas nėra pareiškę byloje reikalavimo, kurio... 35. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nėra... 36. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 37. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 42. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir... 43. Priteisti iš atsakovo A.R.J. 12 (dvylika ) litų ir 55 centų pašto išlaidų...