Byla 2-256-196/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Viljūris“ vaistinė ir trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5284-661/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Viljūris“ vaistinė ir M. O. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,RCB“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus skyrius.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai UAB „Viljūris“ vaistinė ir M. O. kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „RCB“ bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „RCB“ yra skolinga pareiškėjams, apmokėjimo terminai yra praleisti.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi iškėlė UAB „RCB“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Indepozit“.

6Atsakovas UAB „RCB“ teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį. Nurodė, kad UAB „RCB“ yra mokus ūkio subjektas taip pat įmonė yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės įmonės turimo turto vertės.

7Ieškovas M. O. teismui pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė savo pareiškimo iškelti UAB ,,RCB“ bankroto bylą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi atsakovo UAB „RCB“ atskirąjį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį, kuria iškelta bankroto byla atsakovui UAB „RCB“, ieškovo M. O. atsisakymą nuo pareiškimo priėmė ir civilinės bylos dalį pagal ieškovo M. O. pareiškimą atsakovui UAB „RCB“ dėl bankroto bylos iškėlimo nutraukė, atsisakė iškelti atsakovui UAB „RCB“ bankroto bylą. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. nuostatas, bankroto byla iškeliama, jeigu: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, nustatė, kad UAB „RCB“ kreditorinių įsiskolinimų suma 103 265,54 Lt neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės – 507 898 Lt, todėl konstatavo, kad laikyti, jog UAB „RCB“ yra nemoki, nėra pagrindo. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „RCB“ atsisakė.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Ieškovas UAB ,,Viljūris“ vaistinė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo nemokumo, nepagrįstai rėmėsi tik atsakovo pateiktu turto balansu. Teismas, vertindamas įmonės mokumą, privalo ne tik formaliai įvertinti įmonės mokumą pagal atsakovo pateiktą balansą, tačiau ir įvertinti kitas svarbias aplinkybes, kurios galėtų pagrįsti faktinį skolininko nemokumą. Viena iš aplinkybių įrodančių nemokumą yra faktas, kad įmonė kelis metus nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais. Remiantis viešai skelbiamais VSDFV duomenimis atsakovas skolingas jau nuo 2012-12-09 ir skola sistemingai auga, šiuo metu skola sudaro 86 343,70 Lt. Atsakovo skola ieškovui UAB ,,Viljūris“ vaistinė nemažėja jau daugiau nei ketverius metus. Atsakovo skola ieškovui UAB ,,Viljūris“ vaistinė 2010-01-01 sudarė 18 045,10 Lt, o ieškinio teismui pateikimo dieną, t. y. 2014-07-23 – 25 998,50 Lt. Dėl šių aplinkybių atsakovas pripažintinas faktiškai nemokiu net esant aplinkybėms, kai atsakovo pradelsti įsipareigojimai ir neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

132. Atsakovo atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad tikisi padidinti pajamas ir netgi plėsti verslą užsienio šalyse. Tačiau byloje nebuvo pateikta jokių sutarčių ar kitų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo ketinimą plėsti verslą. Šis atsakovo teiginys yra nepagrįstas ir prieštarauja viešai skelbiamai VSDFV informacijai, remiantis kuria atsakovo darbuotojų skaičius nuolat mažėja. Dėl to darytina išvada, kad nėra pagrindo manyti, jog atsakovas galėtų plėsti verslą, padidinti pajamas ir tokiu būdu artimiausiu metu atsiskaityti su kreditoriais.

14Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį. Skunde nurodo, kad teismas nevisapusiškai įvertino UAB ,,RCB“ finansinę situaciją ir nepagrįstai panaikino nutartį, kuria iškelta UAB ,,RCB“ bankroto byla. Atsakovo UAB ,,RCB“ skola VSDF biudžetui 2014-08-08 sudarė 58 636,97 Lt, o 2014-11-07 jau sudarė 93 643,19 Lt. Nuo 2014-08-08 iki 2014-11-07 UAB ,,RCB“ VSDF biudžetui sumokėjo tik 77,84 Lt. UAB ,,RCB“ skolos išieškojimas 2014-07-25 buvo perduotas antstoliui, tačiau antstoliui skolos išieškoti nepavyko. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad UAB ,,RCB“ yra realiai nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla.

15Atsakovas UAB ,,RCB“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime nurodo, kad Įmonių bankroto įstatymo prasme UAB ,,RCB“ nėra nemoki, pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. UAB ,,RCB“ yra pasirengusi tęsti vykdomą veiklą. Šiuo metu yra pasirengta iš esmės atnaujinti įmonės vykdomos veiklos modelį.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

20Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje pateikto UAB ,,RCB“ 2014-09-30 balanso duomenimis, įmonės kreditorių ir debitorių sąrašais, trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktais duomenimis, nustatė, kad UAB „RCB“ kreditorinių įsiskolinimų suma 103 265,54 Lt neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės – 507 898 Lt, todėl konstatavo, kad laikyti, jog UAB „RCB“ yra nemoki, nėra pagrindo.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentais, kad tikroji atsakovo finansinė padėtis nėra aiški, o ilgas uždelsimas atsiskaityti su kreditoriais kelia abejonių dėl atsakovo mokumo, kurių nepašalina byloje esantys įrodymai.

23Sprendžiant dėl atsakovo mokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jo santykį su įmonės turto verte. Šiuo aspektu svarbu nustatyti tikrąją įmonės turto vertę ir tiksliai nustatyti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams. Atsakovas pateikė bendrovės kreditorių sąrašą, pagal kurį 2014 m. rugsėjo 30 d. pradelsti įmonės įsipareigojimai sudarė 44 628,57 Lt (t. 2, b. l. 107), tačiau į šį sąrašą nėra įtrauktas trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius, kuriam 2014-08-07 pradelsta suma sudarė 58 636,97 Lt (t. 2, b. l. 64), dėl to kyla pagrįstų abejonių, jog šis atsakovo pateiktas kreditorių sąrašas nėra tikslus ir pilnas. Byloje nėra pateikta jokių duomenų apie esamus (nesamus) įsiskolinimus Valstybinei mokesčių inspekcijai.

24Kaip minėta, viena iš sąlygų, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant dėl įmonės mokumo, – tai į įmonės balansą įrašyto turto reali vertė. Šis įmonės finansinę būklę apibūdinantis rodiklis nustatomas, vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę, o įmonės balanso duomenys apie įmonės turto vertę gali būti reikšmingi tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl to, jog balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį. Atsakovas nepateikė nei finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto, nei jokio kito dokumento, iš kurių būtų galima spręsti apie atsakovo ilgalaikio bei trumpalaikio turto sudėtį ir daryti išvadą, kad balanse nurodyto turto vertė atitinka realią jo vertę ir atspindi šios įmonės finansines galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais iš turimo turto.

25Nagrinėjamoje byloje egzistuoja nepašalintos abejonės dėl to, ar balanse nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo turtinę padėtį. Pagal atsakovo pateiktą 2014 m. rugsėjo 30 d. balansą per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 217 840 Lt, o turtas – 507 898 Lt, iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 227 710 Lt, trumpalaikis turtas – 280 188 Lt (t. 2, b. l. 105). Pažymėtina, kad pagal atsakovo pateiktą balansą beveik pusę bendrovės trumpalaikio turto dalį sudaro per vienerių metų gautinos sumos – 129 425 Lt. Tačiau atsakovas nepateikė duomenų, kokiu pagrindu šias sumas turėtų gauti, apie šių sumų gavimo realumą bei jų išieškojimo galimybes. Todėl nustatant į atsakovo balansą įrašyto turto realią vertę, yra pagrindas teigti, jog labiau tikėtina, kad atsakovo į balansą įrašytas turtas – per vienerius metus gautinos sumos nėra atsakovo realus turtas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo skola apeliantui VSDFV Vilniaus skyriui 2014 m. rugpjūčio 8 d. sudarė 58 636,97 Lt. Iš viešai skelbiamos informacijos nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 30 d. skola apeliantui sudarė jau 99 470,46 Lt. Taigi atsakovo įsiskolinimas VSDF biudžetui nuolat auga. Iš bylos duomenų matyti, kad dėl skolos iš atsakovo išieškojimo buvo kreiptasi į antstolį, kuris 2014 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. S1-173802 nurodė, jog buvo areštuotos atsakovo lėšos banko sąskaitose, tačiau piniginių lėšų nebuvo nurašyta, atsakovas neturi nekilnojamojo turto, registruoto kilnojamojo turto, atsakovo vadovas antstoliui nepateikė duomenų apie turimą kitą turtą, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, taip pat pažymėjo, kad atsakovo atžvilgiu vykdomos kitos vykdomosios bylos (t. 2, b. l. 176). Apelianto UAB ,,Viljūris“ vaistinė teigimu, atsakovo skola UAB ,,Viljūris“ vaistinė nemažėja jau daugiau nei ketverius metus, tačiau atsakovas su juo neatsiskaito.

26Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo turimo turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų dydį, formaliai vertino atsakovo pateiktus finansinius dokumentus, neišsiaiškino atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės, nenustatė tikrosios pradelstų įsipareigojimų sumos. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, formaliai įvertino atsakovo finansinius dokumentus, tinkamai nenustatė atsakovo turto, įrašyto į įmonės balansą, realios vertės, pradelstų įsipareigojimų dydžio, todėl atsakovo mokumo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Byloje esant prieštaringiems įrodymams dėl atsakovo finansinės padėties, t. y., pagal balansą atsakovui turint turto, iš kitos pusės atsakovui ilgą laiką neatsiskaitant su kreditoriais, pirmosios instancijos teismas turėjo reikalauti iš atsakovo paaiškinimų, kitų įrodymų, kurie užtikrintų tikrosios atsakovo turtinės padėties atskleidimą.

27Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalis naikintina ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str., 338 str.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta iškelti atsakovui UAB „RCB“ bankroto bylą, panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,RCB“ klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai UAB „Viljūris“ vaistinė ir M. O. kreipėsi į teismą,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Atsakovas UAB „RCB“ teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 7. Ieškovas M. O. teismui pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė savo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartimi atsakovo UAB... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Ieškovas UAB ,,Viljūris“ vaistinė atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 12. 1. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo nemokumo, nepagrįstai rėmėsi tik... 13. 2. Atsakovo atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad tikisi padidinti... 14. Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 15. Atsakovas UAB ,,RCB“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo atskiruosius... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 19. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 20. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje pateikto... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentais, kad tikroji... 23. Sprendžiant dėl atsakovo mokumo, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų... 24. Kaip minėta, viena iš sąlygų, turinčių teisinę reikšmę, sprendžiant... 25. Nagrinėjamoje byloje egzistuoja nepašalintos abejonės dėl to, ar balanse... 26. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas,... 27. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutarties dalį, kuria...