Byla e2-330-674/2017
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Cramo“ pareikštą ieškinį atsakovui UAB ,,Bilderis“ dėl skolos priteisimo.

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Bilderis“ 366,61 Eur įsiskolinimo, 16,72 Eur delspinigių, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2012 m. vasario 14 d. ieškovas UAB „Cramo“ ir atsakovas UAB „Bilderis“ sudarė Mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. 2012-079 pagal kurią ir kurios sąlygomis ieškovas įrangos perdavimą įformindamas atitinkamu Įrangos perdavimo - priėmimo aktu, išnuomojo atsakovui statybinę įrangą. Atsakovas už jam išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas pagal Sutarties sąlygas įsipareigojo atsiskaityti avansu.

4Ieškovas statybinės įrangos nuomos paslaugas bei kitas atsakovo užsakytas paslaugas atsakovui pagal Sutartį suteikė tinkamai ir laiku. Ieškovo prievolių tinkamą įvykdymą patvirtina įrangos perdavimo - priėmimo aktas, kuris tiek ieškovo, tiek atsakovo parašais patvirtintas 2016 m. spalio 12 d. Atsakovas iki šios dienos nėra atsiskaitęs su ieškovu už jam suteiktas paslaugas pagal joms apmokėti išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą.

5Iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas yra neapmokėjęs už ieškovo pagal Sutartį suteiktas paslaugas išrašytos PVM sąskaitos - faktūros bendrai 366,61 EUR dydžio sumai. Pagal Sutartį uždelsęs apmokėti už suteiktas paslaugas atsakovas taip pat yra įsipareigojęs už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 0,06 proc. dydžio delspinigius. Ieškinio pateikimo dienai (2017 m. sausio 19 d.) delspinigiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą sudaro 16,72 EUR.

6Ieškovas mėgindamas susidariusią situaciją išspręsti taikiai kreipėsi į Atsakovą, tačiau Atsakovas ignoruoja teisėtus ieškovo reikalavimus.

7Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

8Tarp ieškovo UAB ,,Cramo“ ir atsakovo UAB ,,Bilderis“ 2012 m. vasario 14 d. buvo sudaryta statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis Nr. 2012-079. Sutarties 4.1 punkte nurodyta, kad įrangos perdavimas priėmimas vyksta surašant įrangos perdavimo – priėmimo aktą. Sutarties 6.3 punkte numatyta, kad jei nesutarta kitaip, nuomos mokestis mokamas už paslaugų teikimo laikotarpį per 20 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, pažeidus šią sąlygą, nuomotojas turi teisę prašyti sumokėti nuomos mokestį avansu. Sutarties 7.1 punkte numatyta, kad jei nuomininkas laiku nesumoka pagal sutartį priklausančių mokėti sumų, jis už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną moka 0,06 proc. delspinigius. Šią sutartį yra pasirašę abi šalys. 2016-10-12 buvo surašytas perdavimo aktas dviem armatūros rišiklio, akumuliatoriniam ir vielos ritei armatūrai rišti, aktą pasirašę abi šalys. 2016-10-15 išrašyta PVM sąskaitą – faktūra CRA Nr. 77020617, suma 366,61 Eur. nurodyta, kad ši sąskaita – faktūra turi būti apmokėta iki 2016-11-04. Byloje nepateikiama duomenų, kad būtų apmokėta. 2016 m. gruodžio 6 d. UAB ,,Cramo“ siuntė atsakovui UAB ,,Bilderis“ pretenziją dėl įsiskolinimo likvidavimo; tuo metu skola buvusi 1909,70 Eur, 18,70 Eur delspinigių. Prašyta įsiskolinimą apmokėti iki 2016-12-13. Iš delspinigių apskaičiavimo pažymos matyti, kad UAB ,,Bilderis“ skola 366,61 Eur, priskaičiuota 16,72 Eur delspinigių (pradelsta mokėti 72 dienos), bendra suma 383,33 Eur. Ieškovas yra patyręs išlaidų už teisines paslaugas 105,13 Eur (su PVM), kurias sumokėjęs 2017-01-12. Sumokėta 6,00 Eur žyminio mokesčio.

9LR CK 6.156 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Šalys 2012 m. vasario 14 d. buvo sudariusios statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 straipsnio 1 d.) Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, iš kurių kilo atsakovo prievolė mokėti už suteiktas paslaugas (LR CK 6.2 str.). LR CK 6.487 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. 2016-10-15 buvo išrašyta sąskaita – faktūra, kurioje nurodyta, kad turi būti sumokėta iki 2016-11-04. LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas nėra apmokėjęs nuomos už įrenginius pagal 2016-10-15 PVM sąskaitą – faktūra CRA Nr. 77020617. Atsakovas prievolės nevykdė ir ją pažeidė, nes laiku neatsiskaitė su ieškovu už nuomojamus įrenginius (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p.)

10LR CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. LR CK 6.73 str. numato, kad jei skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę. Sutarties 7.1 punkte numatyta, kad jei nuomininkas laiku nesumoka pagal sutartį priklausančių mokėti sumų, jis už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną moka 0,06 proc. delspinigius.

11Iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad atsakovas nėra susimokėjęs 366,61 Eur. Taip pat ieškovas patyrė nuostolių dėl pradelsto mokėjimo ir atsakovo sutarties sąlygų nesilaikymo. Todėl atsakovas privalo visiškai atsiskaityti su ieškovu ir atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius, 16,72 Eur delspinigių.

12LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys, todėl iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos 111,13 Eur, t.y. 6,00 Eur žyminio mokesčio, 105,13 Eur už teisines paslaugas.

14Teismo turėtos pašto išlaidos nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą. (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 424 – 428 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Iš atsakovo UAB ,,Bilderis“, į. k. 300092197, buveinė, Plento g. 9A, Norgėlų k., Raseinių r. sav., atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank bankas, priteisti ieškovo UAB ,,Cramo“, į. k. 300031995, buveinė Verkių g. 50, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB bankas, naudai 366,61 Eur (tris šimtus šešiasdešimt šešis eurus 61 ct) įsiskolinimo, 16,72 Eur (šešiolika eurų 72 ct) delspinigių, 6,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (383,33 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 111,13 Eur (vieną šimtą vienuolika eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidų: 105,13 Eur už teisines paslaugas ir 6,00 Eur žyminio mokesčio.

18Atsakovas UAB ,,Bilderis“ privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos įvykdyti šį sprendimą arba Raseinių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai teismui nebus pateikti, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė,... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Bilderis“ 366,61 Eur... 3. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2012 m. vasario 14 d. ieškovas UAB... 4. Ieškovas statybinės įrangos nuomos paslaugas bei kitas atsakovo užsakytas... 5. Iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas yra neapmokėjęs už ieškovo pagal... 6. Ieškovas mėgindamas susidariusią situaciją išspręsti taikiai kreipėsi į... 7. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 8. Tarp ieškovo UAB ,,Cramo“ ir atsakovo UAB ,,Bilderis“ 2012 m. vasario 14... 9. LR CK 6.156 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys turi teisę laisvai... 10. LR CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas... 11. Iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad atsakovas nėra susimokėjęs 366,61... 12. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 13. Iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos 111,13 Eur,... 14. Teismo turėtos pašto išlaidos nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 424 – 428 str.,... 16. Ieškinį patenkinti.... 17. Iš atsakovo UAB ,,Bilderis“, į. k. 300092197, buveinė, Plento g. 9A,... 18. Atsakovas UAB ,,Bilderis“ privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo gavimo... 19. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai teismui... 20. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....