Byla 2-2021-392/2015
Dėl įsiskolinimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Conmaster“, UAB „Kristisana“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Gražina Bitvinskienė, dalyvaujant ieškovo atstovams D. M. ir L. G., atsakovo atstovui V. D., A. R., UAB „Conmaster“ atstovui G. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Daistatus“ ieškinį UAB „Šebsta“ dėl įsiskolinimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Conmaster“, UAB „Kristisana“

Nustatė

2Ieškovas 2014-09-12 pareikštu ieškiniu teismo prašė: Priteisti ieškovui iš atsakovo 480 765, 80 litus skolos už atliktus statybos darbus ir 8,14 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.1, b.l. 2-7)

32014-11-19 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė: Pripažinti negaliojančiu UAB „Šebsta“ 2014-09-09 reikalavimų įskaitymo aktą nuo jo sudarymo momento; Priteisti ieškovui UAB „Daistatus“ iš atsakovo UAB „Šebsta“ 456 727,51 litų / 132 277,43 eurų įsiskolinimą už atliktus darbus, 15 346,04 litus / 4 444,52 eurus delspinigių ir 8,14 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.1, b.l. 96-102). Turtinio reikalavimo skirtumo tarp pirminio ir patikslinto ieškinio neatsiėmė ir neatsisakė.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas / subrangovas UAB „Daistatus“ su užsakovu UAB „Šebsta“ 2013-11-08 sudarė Statybos subrangos sutartį. Sutarties 1.1. punktu ieškovas (subrangovas) sutiko ir įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti ir suderinti sutapdinto stogo įrengimo darbus (tarp ašių A:G ir 1:11 bei sA‘:A ir 1s:6) objekte, nurodytame sutarties 1.2. punkte ir perduoti darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus statybos rangos darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties objektas – sandėliavimo paskirties pastatas esantis Kuprijoniškių k. Nemėžio sen. Vilniaus r. Statybos darbų kaina – 492 454, 87 Lt su PVM. Ieškovas viso atliko bei atsakovui perdavė, o atsakovas priėmė, statybos rangos darbų už 480 765, 80 Lt. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus pilnai įvykdė. Šias aplinkybes patvirtina pasirašytos pažymos Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai Nr. 1, Nr. 1-2, Nr. 2, Nr. 2-2, Nr. 3, Nr. 3-2 bei PVM sąskaitos – faktūros: 2013-12-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. DS 0000831, 2014-01-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. DS0000840 ir 2014-02-28 PVM sąskaita - faktūra Nr. DS 0000852. Sutarties 2.2. punktu šalys susitarė, jog atsakovas už atliktus darbus atsiskaito su ieškovu per 2 (dvi) darbo dienas, per kurias už darbus su atsakovu atsiskaito objekto užsakovas UAB „Conmaster“ . Be to, sutarties 2.3. punkte nustatyta, jog už atliktus statybos rangos darbus apmokama pagal atliktų darbų aktus ir pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos ir įvykus sutarties 2.2. punkte įtvirtintai sąlygai (atsakovas už atliktus darbus atsiskaito su ieškovu per 2 (dvi) darbo dienas, per kurias už darbus su atsakovu atsiskaito objekto užsakovas UAB „Conmaster“). UAB „Conmaster“ su atsakovu yra atsiskaitęs. Atsiskaitymas įvyko 2014-05-27 reikalavimo teisių perleidimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ bei tos pačios dienos įskaitymo aktu. Tačiau atsakovas, savo įsipareigojimų atsiskaityti pagal sutartį nėra įvykdęs. Sutarties 2.7 punkte numatyta, jog užsakovas (atsakovas) turi teisę sulaikyti nuo kiekvienos PVM sąskaitos faktūros 5 procentus ir grąžinti sulaikytas lėšas ieškovui po 24 mėnesių po galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Penki procentai nuo visų PVM sąskaitų faktūrų sumos sudaro 24.038,29 Lt. Nuo kiekvienos UAB „Daistatus“ PVM sąskaitos faktūros išrašymo yra praėję daugiau nei 60 dienų, be to 2014-05-27 UAB „Conmaster“ atsiskaitė su atsakovu, taigi, atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu iki 2014-05-29.

5Atsakovas ginčija ieškovo reikalavimo teisę dėl skolos, motyvuodamas, tuo, kad pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sąlyginę skolos perkėlimo sutartį atsakovo skola ieškovui buvo perkelta UAB „Kristisana“ bei nurodo, kad tai patvirtina 2014 m. balandžio 28 d. memorandumo 6 punktas, atsakovo 2014 m. rugsėjo 9 d. pranešimas apie įvykusį skolos perkėlimą bei 2014 m. rugsėjo 9 d. reikalavimų įskaitymo aktas. Tačiau atsakovo nurodytas 2014-04-28 memorandumas nebuvo pasirašytas visų šalių, todėl negalioja. Memorandumas nepatvirtina ir neįrodo, kad atsakovo skola ieškovui perėjo UAB „Kristisana“. Aplinkybę, kad skola memorandumo pasirašymo dieną nebuvo perkelta UAB „Kristisana“ patvirtina atsakovo 2009-09-09 pasirašytas reikalavimų įskaitymo aktas, kuriame pats atsakovas nurodo, kad šio akto pasirašymo dieną UAB „Šebsta“ (atsakovo) įsiskolinimas UAB „Daistatus“ yra lygus 480011,34 Lt. Tarp UAB „Šebsta“, UAB „Daistatus“ ir UAB „Kristisana“ 2013-12-09 sudaryta sąlyginė skolos perkėlimo sutartis neįsigaliojo, kadangi neatsirado šios sutarties 1.2 ir/ar 1.2.3. numatyta sąlyga: UAB „Conmaster“ yra atsiskaičiusi su UAB „Šebsta“ 2014 m. gegužės 27 dieną; Nėra objektyvių priežasčių, leidžiančių pagrįstai teigti, jog atsakovas finansiškai nepajėgus atsiskaityti su UAB „Daistatus“; Atsakovo atsiskaitymas su ieškovu priklauso išimtinai nuo atsakovo valios. Atsakovo 2014 m. rugsėjo 9 d. patvirtinime nurodyta aplinkybė, jog UAB „Kristisana“ nėra atsiskaičiusi už atliktus statybos darbus su UAB „Šebsta“ neturi jokios įtakos 2013-12-09 sąlyginės skolos perkėlimo sutarties įsigaliojimui, kadangi šios sutarties įsigaliojimas siejamas tik su aplinkybe kai UAB „Conmaster“ neatsiskaito su UAB „Šebsta“.

6Atsakovo vienašaliu 2014-09-09 reikalavimų įskaitymo aktu atliktas įskaitymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi nėra būtinų sąlygų įskaitymui atlikti, nes įskaitymo akto šalys neturi vienos kitoms abipusių teisių ir pareigų t.y. kaip matyti pagal įskaitymo akte išdėstytas aplinkybes, UAB „Daistatus“ yra atsakovo UAB „Šebsta“ kreditorius, tačiau UAB „Daistatus“ nėra UAB „Šebsta“ skolininkas. Kitaip tariant UAB „Daistatus nėra savo skolininko (atsakovo) skolininkas. Atitinkamai UAB „Daistatus“ bei UAB „Kristisana“ viena kitai neturi jokių teisių bei pareigų (kadangi 2013-12-09 sąlyginė skolos perkėlimo sutartis neįsigaliojo). Be kita ko, nėra duomenų, kad UAB „Šebsta“ (atsakovas) yra savo skolininko UAB „Kristisana“ skolininkas. Atitinkamai, tarp UAB „Daistatus“, UAB „Šebsta“ ir UAB „Kristisana“ nėra priešpriešinių reikalavimų, kurie galėtų būti įskaityti. Dar daugiau, UAB „Kristisana“ neturi vykdytinos prievolės ieškovui UAB „Daistatus“ sumokėti 480011,34 Lt (kadangi skolos perkėlimas pagal 2013-12-09 sąlyginę skolos perkėlimo sutartį neįvyko, dėl to, kad pastaroji sutartis neįsigaliojo neįvykus joje numatytai atidedamajai sąlygai). Įvertinus tai, kokias pasekmes UAB „Šebsta“ tikėjosi sukurti 2014-09-09 įskaitymo aktu, akivaizdu, kad atsakovas UAB „Šebsta“ iš esmės atliko ne priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, o skolos perkėlimą, t.y. UAB „Šebsta“ savo turimą skolą ieškovui UAB „Daistatus“ perkėlė naujam skolininkui UAB „Kristisana“, tokiu būdu sumažindamas UAB „Kristisana“ įsiskolinimą atsakovui UAB „Šebsta“. Pažymėtina, kad toks skolos perkėlimas negali būti atliktas vienašaliu įskaitymo aktu. Nors ieškovas UAB „Daistatus“ 2013-12-09 sąlyginėje skolos perkėlimo sutartyje buvo davęs sutikimą pradiniam skolininkui UAB „Šebsta“ (atsakovui) perkelti, o naujajam skolininkui UAB „Kristisana“ perimti pradinio skolininko teises, tačiau sutikimas duotas tik esant sąlyginėje skolos sutartyje 1.2 punkte numatytai sąlygai, kuriai neįvykus, sąlyginė skolos perkėlimo sutartis neįsigaliojo, kaip ir neįsigaliojo ieškovo UAB „Daistatus“ duotas sutikimas. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių UAB „Šebsta“ 2014-09-09 vienašalis reikalavimų įskaitymo aktas pripažintinas negaliojančiu nuo jo atlikimo momento.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad šalys 2013 m. lapkričio 8 d. sudarė statybos subrangos sutartį dėl joje nurodytų darbų atlikimo. Tuo metu atsakovui jau buvo žinoma, kad objekto užsakovai UAB „Katai“, UAB „Alsi“, UAB „Saugios erdvės“, UAB „Kūbas LT“ ir UAB „Kristisana“ turi finansinių problemų ir gali neatsiskaityti laiku su generaliniu rangovu UAB „Conmaster“, o šis su atsakovu kaip rangovu. Atsakovas apie tai informavo ieškovą ir paaiškino negalintis garantuoti atliktų statybos darbų apmokėjimo. Ieškovas sutiko atlikti darbus nepaisant atsakovo pateiktos informacijos. Atsižvelgiant į ieškovo sutikimą dirbti tokiomis sąlygomis (atsakovui nesutinkant prieš ieškovą atsakyti už užsakovų ir generalinio rangovo prievolių netinkamą vykdymą), į 2013 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutartį buvo įtrauktas 2.2. punktas, kuris nustato rizikos paskirstymą tarp šalių atspindinčią atsiskaitymo tvarką, t. y. atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu tampa vykdytina praėjus 2 dienoms nuo generalinio rangovo UAB „Conmaster“ tinkamo atsiskaitymo su atsakovu. Šalys darbų pradžioje taip pat pasirašė 2013 m. gruodžio 9 d. sąlyginę skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią atsakovo skola ieškovui pagal 2013 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutartį automatiškai perkeliama užsakovui UAB „Kristisana“, jeigu atsakovas objektyviai nepajėgus atsiskaityti su ieškovu. Objekto užsakovai dėl finansinių problemų neatsiskaitė už atliktus darbus su generaliniu rangovu UAB „Conmaster“, dėl to šis negalėjo atsiskaityti su atsakovu, o šis su subrangovais, įskaitant ieškovą. Rangovai nusprendė, jog visiems suinteresuotiems asmenims naudingiausia užbaigti statyti objektą ir jį parduoti, o gautas lėšas panaudoti atsiskaityti su rangovais. Taip generalinis rangovas, atsakovas ir subrangovai, įskaitant ieškovą, pradėjo bendradarbiauti santykiuose prieš užsakovus. Kaip bendradarbiavimo išraiška, 2014 m. balandžio 28 d. buvo sudarytas memorandumas dėl kreditorinių reikalavimų, gautinų lėšų paskirstymo tarp šalių bei tolimesnio bendradarbiavimo įgyvendinant statybos darbus, kurio esmę sudaro memorandumą pasirašiusių asmenų glaudus, nuoseklus ir betarpiškas bendradarbiavimas tikslu visiems gauti atlyginimą už atliktus darbus objekte. 2014 m. balandžio 28 d. memorandumu šalys įsipareigojo atidėti įsigaliojusios teisės pagal sąlyginės skolos perkėlimo sutartis vykdymą memorandumo galiojimo laikotarpiui ir nesikreipti dėl priverstinio skolos išieškojimo tiesiogiai į užsakovus, t. y. pripažino įvykus sąlyginės skolos perkėlimo sutarties 1.1. ir 1.2. punktuose numatytas sąlygas ir atitinkamai įvykus atsakovo skolos ieškovui perkėlimui UAB „Kristisana“. Objekto užsakovams delsiant atsiskaityti su generaliniu rangovu UAB „Conmaster“, šis atsidūrė ties nemokumo riba dėl atsakovui pradelstų įsipareigojimų. Siekdamas apsaugoti save ir subrangovus nuo UAB „Conmaster“ bankroto neigiamų pasekmių, atsakovas 2014 m. gegužės 27 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. S-2014-4 su UAB „Conmaster“, pagal kurią perėmė iš UAB „Conmaster“ jo turimas reikalavimo teises į objekto užsakovus kaip UAB „Conmaster“ prievolės atsiskaityti už atliktus statybos darbus įvykdymą. Tokiu būdu buvo buhalteriškai sumažintas UAB „Conmaster“ pradelstų įsipareigojimų dydis ir išvengta UAB „Conmaster“ bankroto. 2014 m. gegužės 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu atsakovo finansinė situacija nepakito, nes pasikeitė tik skolininko asmuo iš UAB „Conmaster“ į objekto užsakovus. 2014 m. gegužės 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu atsakovas realaus atsiskaitymo negavo, t. y. nei UAB „Conmaster“, nei objekto užsakovai pinigų už atliktus darbus atsakovui nesumokėjo. Atsakovas 2014 m. rugsėjo 9 d. pranešimu dar kartą informavo ieškovą apie įvykusį savo skolos perkėlimą ant UAB „Kristisana“ bei pateikė 2014 m. rugsėjo 9 d. reikalavimų įskaitymo aktą, kuriuo įforminamos skolos perkėlimo teisinės pasekmės, t. y. atsakovo skola ieškovui pereina UAB „Kristisana“, o UAB „Kristisana“ atsakovui mokėtina suma sumažėja perimtos skolos dydžiu. Taigi, atsakovas nėra nieko skolingas ieškovui, nes skola perėjo UAB „Kristisana“.

8Nuo 2014 m. rugsėjo objekto užsakovai reiškia pretenzijas UAB „Conmaster“ ir atsakovui dėl atliktų darbų kokybės, tarp kurių yra ir ieškovo atlikti darbai (UAB „Saugios erdvės“ 2014 m. lapkričio 4 d. pretenzija, UAB „Alsi“ 2014 m. lapkričio 19 d. pretenzija). Savo pretenzijas užsakovai grindžia atitinkamos srities ekspertų parengtu 2014 m. rugsėjo 24 d. pastato techninės būklės tyrimu Nr. 20140924-1, kuriame ryšium su ieškovo atliktais statybos darbais konstatuojama, kad stogo konstrukcijoje netinkamai įrengti stoglangiai (akto 56 p.); dėl neužbaigtos lietaus nuotekų sistemos drėgmė daro žalą gelvenoms, kolonoms, silikatinių plytų mūrui, gelžbetoninėms perdangos plokštėms (akto 58 p.); stoglangių konstrukcija nėra sertifikuota ir neturi CE ženklinimo (akto 58 p.); ant parapetų ir stogo prilydytos ritininės dangos yra pūslių (akto 58 p.); dėl neteisingai suformuoto stogo nuolydžio laikosi balos (akto 58 p.). Kad šios problemos yra susijusios su ieškovo atliktais darbais patvirtinta į bylą pateikti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, pagal kuriuos ieškovas atliko bituminės dangos ir ventiliavimo kaminėlių įrengimo darbus, įlajų ir PVC vamzdžio įrengimo darbus, stoglangių ir liukų montavimą, parapetų įrengimo darbus ir kitus darbus. UAB „Saugios erdvės“ 2014 m. lapkričio 11 d. kreipėsi į teismą dėl statybos darbų trūkumų pašalinimo ir statybos darbų kainos sumažinimo (UAB „Saugios erdvės“ 2014 m. lapkričio 11 d. ieškinys, civilinė byla Nr. 2-6266-803/2014). Ieškovas yra informuotas apie objekto užsakovų pretenzijas, bet šiai dienai nėra pateikęs objekto užsakovų pretenzijas paneigiančių įrodymų ar pripažinęs jas. Dėl to yra pagrįstų abejonių dėl ieškovo atliktų statybos darbų kokybės. Ieškovas neįrodė, kad statybos darbus atliko tinkamai. Ieškovas nenuginčijo (nepateikė įrodymų) 2014 m. rugsėjo 24 d. pastato techninės būklės tyrimo Nr. 20140924-1 išvadų, todėl jomis nėra pagrindo abejoti. Vadinasi ieškovas neturi teisės reikalauti atlyginimo, kol statybos darbų defektai nebus pašalinti, todėl ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

9Ieškovo reikalavimas pripažinti 2014 m. rugsėjo 9 d. reikalavimų įskaitymo aktą negaliojančiu pagal įskaitymo sandorio taisykles yra visiškai nepagrįstas, nes šis aktas nėra įskaitymo sandoris LR CK 6.130 straipsnio prasme. 2014 m. rugsėjo 9 d. reikalavimų įskaitymo aktu tėra įforminamos įvykusio skolos perkėlimo pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sąlyginę skolos perkėlimo sutartį pasekmės, t. y. konstatuojama, kad atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu pereina UAB „Kristisana“ ir atitinkama suma sumažėja UAB „Kristisana“ mokėtina suma atsakovui, kad nebūtų iš UAB „Kristisana“ reikalaujama du kartus sumokėti už tą patį.

10Trečiojo asmens UAB “Conmaster“ atstovas ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra. Patvirtino, kad UAB “Conmaster“ su ieškovu yra visiškai atsiskaičiusi 2014 m. gegužės 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi.

11Tretysis asmuo UAB „Kristisana“ atstovo į teismo posėdį neatsiuntė, savo pozicijos byloje neišreiškė.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad ieškovas / subrangovas UAB „Daistatus“ su užsakovu UAB „Šebsta“ 2013-11-08 sudarė Statybos subrangos sutartį (t. 1 b.l. 15). Sutarties 1.1. punktu ieškovas (subrangovas) sutiko ir įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti ir suderinti sutapdinto stogo įrengimo darbus (tarp ašių A:G ir 1:11 bei sA‘:A ir 1s:6) objekte, nurodytame sutarties 1.2. punkte ir perduoti darbų rezultatą atsakovui, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus statybos rangos darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarties objektas – sandėliavimo paskirties pastatas esantis Kuprijoniškių k. Nemėžio sen. Vilniaus r. Statybos darbų kaina – 492 454, 87 Lt su PVM. Ieškovas viso atliko bei atsakovui perdavė, o atsakovas priėmė, statybos rangos darbų už 480 765, 80 Lt. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus pilnai įvykdė. Šias aplinkybes patvirtina pasirašytos pažymos Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai Nr. 1, Nr. 1-2, Nr. 2, Nr. 2-2, Nr. 3, Nr. 3-2 bei PVM sąskaitos – faktūros: 2013-12-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. DS 0000831, 2014-01-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. DS0000840 ir 2014-02-28 PVM sąskaita - faktūra Nr. DS 0000852. Sutarties 2.2. punktu šalys susitarė, jog atsakovas už atliktus darbus atsiskaito su ieškovu per 2 (dvi) darbo dienas, per kurias už darbus su atsakovu atsiskaito objekto užsakovas UAB „Conmaster“ . Be to, sutarties 2.3. punkte nustatyta, jog už atliktus statybos rangos darbus apmokama pagal atliktų darbų aktus ir pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos ir įvykus sutarties 2.2. punkte įtvirtintai sąlygai (atsakovas už atliktus darbus atsiskaito su ieškovu per 2 (dvi) darbo dienas, per kurias už darbus su atsakovu atsiskaito objekto užsakovas UAB „Conmaster“).

14Šalys 2013 m. gruodžio 9 d. pasirašė sąlyginę skolos perkėlimo sutartį (t.1, b.l. 67), pagal kurią atsakovo skola ieškovui pagal 2013 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutartį perkeliama užsakovui UAB „Kristisana“, jeigu atsakovas objektyviai nepajėgus atsiskaityti su ieškovu.

152014 m. balandžio 28 d. atsakovas UAB „Šebsta“, UAB „Daistatus“ ir kiti subrangovai pasirašė Memorandumą dėl kreditorinių reikalavimų, gautinų lėšų paskirstymo tarp šalių bei tolimesnio bendradarbiavimo, įgyvendinant statybos darbus objektuose „sandėliavimo paskirties pastatai Kuprijoniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., skl. kad. Nr. 4162/0100:3300“, kuriuo patvirtino, kad memorandumo sudarymo dieną genrangovo UAB „Conmaster“ skola rangovui (nagrinėjamos bylos atsakovui) už tinkamai ir laiku atliktus darbus objektuose yra 2 080 863, 37 Lt su PVM, įvardijo rangovo skolas atskiriems subrangovams, tarp jų ieškovui – 480 011,34 Lt, susitarė dėl lėšų paskirstymo Memorandumo galiojimo laikotarpiu ir susitarė atidėti įsigaliojusios teisės pagal sąlyginės skolos perkėlimo sutartį vykdymą Memorandumo galiojimo laikotarpiui

16Atsakovas teigia, kad jam neatsirado prievolė atsiskaityti, nes 2013 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutartį buvo įtrauktas 2.2. punktas, kuris nustato rizikos paskirstymą tarp šalių atspindinčią atsiskaitymo tvarką, t. y. atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu tampa vykdytina praėjus 2 dienoms nuo generalinio rangovo UAB „Conmaster“ tinkamo atsiskaitymo su atsakovu. Tačiau UAB „Conmaster“ iki šiol atsakovui už atliktus darbus nėra sumokėjęs. Teismas tokia atsakovo poziciją vertina kritiškai, nes atsakovas 2014 m. gegužės 27 d. sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. S-2014-4 su UAB „Conmaster“, kuria perėmė iš UAB „Conmaster“ jo turimas reikalavimo teises į objekto užsakovus kaip UAB „Conmaster“ prievolės atsiskaityti už atliktus statybos darbus įvykdymą (t.1 b.l. 129-133). Šią aplinkybę patvirtina ir UAB „Conmaster“ 2014-10-15 rašytinis paaiškinimas (t.1 b.l. 75). Vadinasi UAB „Conmaster“ su atsakovu yra visiškai atsiskaičiusi.

17Atsakovas taip pat nurodo, kad šalys darbų pradžioje taip pat pasirašė 2013 m. gruodžio 9 d. sąlyginę skolos perkėlimo sutartį (t. 1 b.l. 67-68), pagal kurią atsakovo skola ieškovui pagal 2013 m. lapkričio 8 d. statybos subrangos sutartį automatiškai perkeliama užsakovui UAB „Kristisana“, tačiau šios sutarties 1.2.2. p. pasakyta, kad jei pradinis skolininkas sumokės skolą kreditoriui, ši sutartis neteks galios. Kaip minėta, pradinis skolininkas su atsakovu yra atsiskaitęs 2014 m. gegužės 27 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, vadinasi skolos perkėlimo sutartis nebegalioja, kaip ir 2014 m. balandžio 28 d. Memoradumu (t.1 b.l. 61) priimti susitarimai dėl pretenzijų sustabdymo, nes memorandumo 5. p. buvo nustatytas pretenzijų sustabdymo terminas – iki 2014-07-31. Aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas priimdamas atsiskaitymą reikalavimo perleidimo sutartimi negavo atsiskaitymo pinigais, ieškinio tenkinimui nėra reikšminga, nes atsiskaitymo formos pasirinkimas yra sąlygotas paties atsakovo apsisprendimo. Atsakovui apsisprendus atsiskaitymą priimti tokia forma, nebetenka reikšmės jo dabartinis ne/pajėgumas atsiskaityti.

18Atsakovas nurodo ir tai, jog ieškovas darbus už kuriuos reikalauja apmokėti atliko nekokybiškai. Tai jis įrodinėja Pastato techninės būklės tyrimu Nr. 20140924-1. Tačiau teismo vertinimu tokia atsakovo pozicija yra neįrodyta, nes atliekant statinio ekspertizę statinio stogas nebuvo apžiūrėtas ir įvertintas tiesiogiai užsikėlus ant stogo t.y. (ekspertai neturėjo galimybių panaudoti kėlimo technikos). Tyrimo išvadų 58 psl. nurodoma: „dėl techninių galimybių, negalėdami panaudoti kėlimo technikos, stogo konstrukcija iš lauko buvo apžiūrėta, bet tik žemesnėje, greta esančio statinio dalyje. Traktuojame, jog stogo dalis nagrinėjamoje statinio dalyje (tarp ašių D-F/1-11) identiška kitų statinių stogų viršutinei dangai ir ji pilnai pabaigta, o aptikti defektai taip pat yra identiški.“ Vadinasi tyrimą atlikę ekspertai negalėjo išmatuoti ant stogo esančių balų gylio (gilesnės nei 5 mm), be to analogijos taikymas, sprendžiant apie viso pastato stogo konstrukcijos įrengimo darbų kokybę, yra negalimas ir todėl niekinis. Atkreiptinas dėmesys, kad stogo įrengimo darbus atliko trys subrangovai, todėl nėra pagrindo teigti, kad nurodytoje stogo dalyje nurodyti stogo konstrukcijos įrengimo darbų trūkumai yra padaryti ieškovo UAB „Daistatus“. Net ir nustačius, jog statybos darbų defektai egzistuoja, jie pagal pobūdį laikytini akivaizdžiais - prilydomos ritininės dangos pūslės, ženklūs dangos nelygumai. Atsakovas, vykdantis verslą statybų srityje ir būdamas profesionalas, turėjo ir galėjo darbų priėmimo metu pastebėti akivaizdžius trūkumus (jeigu tokie trūkumai apskritai egzistuoja), todėl net jeigu trūkumai iš teisų yra atsakovas neteko teisės remtis trūkumų faktu, dėl to, kad šie trūkumai galėjo būti nustatyti normaliai priimat darbus (CK 6.662 str. 3 d.). Be to atsakovas gali, pašalinęs darbų trūkumus, prisiteisti atlyginimą už defektų šalinimo darbus.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas už atliktus darbus atsakovui pateikė tris PVM sąskaitas faktūras (2013-12-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DS 0000831, 2014-01-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DS0000840 bei 2014-02-28 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DS 0000852) viso 480 765,80 Lt sumai. Sutarties 2.7 punkte numatyta, jog užsakovas (atsakovas) turi teisę sulaikyti nuo kiekvienos PVM sąskaitos faktūros 5 procentus ir grąžinti sulaikytas lėšas ieškovui (subrangovui) po 24 mėnesių po galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Penki procentai nuo visų PVM sąskaitų faktūrų sumos sudaro 24 038,29 Lt. (480 765,8*0,05=24 038,29). Bylos nagrinėjimo metu 24 mėnesių terminas nėra suėjęs, todėl, atsakovas už atliktus darbus turi sumokėti ieškovui 95/100 dalis sumos nuo kiekvienos PVM sąskaitos faktūros. Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos ir per 2 darbo dienas per kurias už darbus su atsakovu atsiskaito UAB „Conmaster“ (Sutarties 2.2 ir 2.3 punktai). Nuo kiekvienos UAB „Daistatus“ PVM sąskaitos faktūros išrašymo yra praėję daugiau nei 60 dienų, be to 2014-05-27 UAB „Conmaster“ atsiskaitė su atsakovu reikalavimo teisių perleidimu, vadinasi atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu iki 2014-05-29. Atsakovas yra skolingas ieškovui 95/100 dalis lėšų pagal 2013-12-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DS 0000831, 2014-01-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DS0000840 bei 2014-02-28 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. DS 0000852, viso 132 277,43 eurus.

20Be to Sutarties 6.2 punktu šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu užsakovas neatsiskaito už atliktus darbus Sutartyje nurodyta tvarka, Subrangovas (ieškovas) turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškovui už 168 dienas pagal kiekvieną sąskaitą priskaičiuota 15 346,04 litai / 4 444,52 eurai delspinigių. Atsakovas taipogi privalo nuo bylos iškėlimo teisme dienos mokėti ieškovui 8,14 proc. dydžio procesinės palūkanos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. (2 str. 5 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui prievolė mokėti procesines palūkanas kyla 2014 m. antrąjį pusmetį, apskaičiuojant palūkanas turėtų būti taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma, paskelbta 2014 m. liepos 1 d., kuri sudarė 0,14 %. Vadovaujantis minėto įstatymo 2 str. 5 d., yra pagrindas iš atsakovo priteisti 8,14 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Pasisakant dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančiu UAB „Šebsta“ 2014-09-09 reikalavimų įskaitymo aktą (t.1 b.l. 70) matyti, kad jis savo turiniu nėra įskaitymo sandoris LR CK 6.130 straipsnio prasme. Aktas neatitinka LR CK 6.130 straipsnyje esančios įskaitymo sandorio sampratos, nes juo nėra siekiama sukurti įskaitymo sandoriui būdingų pasekmių. 2014 m. rugsėjo 9 d. aktu tėra atsakovo konstatuojamos skolos perkėlimo pagal 2013 m. gruodžio 9 d. sąlyginę skolos perkėlimo sutartį jo suprantamos pasekmės, t. y. konstatuojama, kad atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu pereina UAB „Kristisana“ ir atitinkama suma sumažėja UAB „Kristisana“ mokėtina suma atsakovui. Šis aktas dėl skolos perkėlimo, nesant kreditoriaus sutikimo, nesukūrė savarankiškų pasekmių, negali būti kliūtimi priteisti įsiskolinimą ir laikytinas niekiniu, todėl nereikalauja savarankiško ginčijimo.

22Ieškinį patenkinus iš dalies ir ieškovui priteisus 136 721,95 eurus, proporcingai patenkintam ieškiniui priteistina sumokėto žyminio mokesčio dalis – 2 525 eurai. Ieškovo prašymas grąžinti permokėtą 25 eurų žyminio mokesčio dalį už skirtumą tarp pirminio ir patikslinto ieškinio reikalavimo – netenkintinas, kadangi ieškovas jo nei atsiėmė, nei atsisakė.

23Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 3 562,58 eurus išlaidų advokatų pagalbai apmokėti. Atsakovas prašo priteisti 1 699,40 eurų išlaidų advokato pagalbai. Kadangi ginčas savo esme yra dėl piniginių lėšų priteisimo ir patikslintas turtinis reikalavimas buvo patenkintas visa apimtimi, patirtos atstovavimo išlaidos priteistinos tik ieškovui (CPK 93 str. 4 d.), tačiau jos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir tai, jog ieškinys buvo patenkintas iš dalies, mažintinos iki 1500 eurų.

24Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovui UAB „Daistatus“ (į.k. 300066156) iš atsakovo UAB „Šebsta“ (į.k. 259968070) 132 277,43 eurų įsiskolinimą už atliktus darbus, 4 444,52 eurus delspinigių ir 8,14 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti ieškovui UAB „Daistatus“ iš atsakovo UAB „Šebsta“ 4025 eurus bylinėjimosi išlaidų.

28Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė... 2. Ieškovas 2014-09-12 pareikštu ieškiniu teismo prašė: Priteisti ieškovui... 3. 2014-11-19 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė:... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas / subrangovas UAB „Daistatus“ su... 5. Atsakovas ginčija ieškovo reikalavimo teisę dėl skolos, motyvuodamas, tuo,... 6. Atsakovo vienašaliu 2014-09-09 reikalavimų įskaitymo aktu atliktas... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad šalys 2013 m. lapkričio 8 d.... 8. Nuo 2014 m. rugsėjo objekto užsakovai reiškia pretenzijas UAB... 9. Ieškovo reikalavimas pripažinti 2014 m. rugsėjo 9 d. reikalavimų įskaitymo... 10. Trečiojo asmens UAB “Conmaster“ atstovas ginčą prašė spręsti teismo... 11. Tretysis asmuo UAB „Kristisana“ atstovo į teismo posėdį neatsiuntė,... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 13. Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad ieškovas /... 14. Šalys 2013 m. gruodžio 9 d. pasirašė sąlyginę skolos perkėlimo sutartį... 15. 2014 m. balandžio 28 d. atsakovas UAB „Šebsta“, UAB „Daistatus“ ir... 16. Atsakovas teigia, kad jam neatsirado prievolė atsiskaityti, nes 2013 m.... 17. Atsakovas taip pat nurodo, kad šalys darbų pradžioje taip pat pasirašė... 18. Atsakovas nurodo ir tai, jog ieškovas darbus už kuriuos reikalauja apmokėti... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas už atliktus darbus atsakovui... 20. Be to Sutarties 6.2 punktu šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu užsakovas... 21. Pasisakant dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančiu UAB... 22. Ieškinį patenkinus iš dalies ir ieškovui priteisus 136 721,95 eurus,... 23. Ieškovas taipogi prašo priteisti iš atsakovo 3 562,58 eurus išlaidų... 24. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovui UAB „Daistatus“ (į.k. 300066156) iš atsakovo UAB... 27. Priteisti ieškovui UAB „Daistatus“ iš atsakovo UAB „Šebsta“ 4025... 28. Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą...