Byla 2S-2046-577/2013
Dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys skolininkas E. S., išieškotojas valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, UAB „Promlitsta“, UAB „Promlitsta“ vadovė A. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų UAB „Promlitsta“ ir UAB „Promlitsta“ vadovės A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės N. Š. prašymą dėl baudos paskyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys skolininkas E. S., išieškotojas valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, UAB „Promlitsta“, UAB „Promlitsta“ vadovė A. B..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3antstolė N. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė paskirti baudą UAB „Promlitsta“ vadovei A. B. (A. B.) po 10 Lt už kiekvieną antstolės patvarkymo nevykdymo dieną, taip pat išaiškinti nubaustajam asmeniui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimų pateikti duomenis ir pareigos išskaičiuoti skolą iš skolininko darbo užmokesčio vykdymo. Antstolė nurodė, kad antstolei vykdant Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. A2.2.-7327-851/2009, išduotą 2009-12-03 dėl skolos išieškojimo iš skolininko E. S. išieškotojo valstybės naudai, antstolė 2013-06-04 išsiuntė į skolininko darbovietę UAB „Promlitsta“ patvarkymą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, išskaičiuotas pinigines lėšas pervedant į antstolės depozitinę sąskaitą, kuris įteiktas pasirašytinai 2013-06-10 uždarosios akcinės bendrovės „Promlitsta“ buveinės adresu. Kadangi skola iš skolininko darbo užmokesčio nebuvo išieškoma, antstolė 2013-07-12 išsiuntė į skolininko darbovietę patvarkymą per 5 dienas pateikti duomenis apie priežastis, kodėl nevykdomas antstolio reikalavimas. Minėtas patvarkymas įteiktas adresatui 2013-07-17 pasirašytinai, tačiau iki šios dienos antstolės reikalavimai nebuvo įvykdyti, t. y. duomenys nepateikti, skola neišieškoma. Antstolės nuomone, nagrinėjamu atveju skolininko darbovietės vadovas nevykdė antstolės reikalavimų išskaityti skolą iš skolininko darbo užmokesčio ir tokiais veiksmais padarė žalą vykdymo procesui.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi antstolės N. Š. pareiškimą dėl baudos paskyrimo tenkino visiškai. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad antstolė N. Š. vykdo 300 Lt skolos išieškojimą iš skolininko E. S. išieškotojo valstybės naudai pagal Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. A2.2.-7327-851/2009. Vykdydama minėtą vykdomąjį dokumentą antstolė 2013 m. birželio 4 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0033/10/00149 pareikalavo skolininko darbovietės UAB „Promlitsta“ iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; pinigus vėluojant pervesti daugiau nei 15 dienų, apie tai pranešti antstoliui, nurodant vėlavimo priežastis. Minėtas antstolės patvarkymas įteiktas UAB „Promlitsta“ 2013 m. birželio 10 d., ką patvirtina registruotos siuntos įteikimo pranešimas. UAB „Promlitsta“ antstolės reikalavimo neįvykdė, todėl antstolė 2013 m. liepos 12 d. patvarkymu pareikalavo UAB „Promlitsta“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nurodyti priežastis, kodėl nevykdomas išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, tačiau per antstolio nustatytą terminą minėtas antstolio reikalavimas neįvykdytas. Pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes bei į antstolio galimybių vykdyti vykdomąjį dokumentą apsunkinimo antstolio patvarkymo nevykdymu mastą, į išieškotiną sumą, į tai, kad reikalavimas neįvykdytas ir po pakartotinio antstolio raginimo, UAB „Promlitsta“ vadovei už antstolio patvarkymo nevykdymą paskyrė baudą po 10 Lt už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną už laikotarpį nuo antstolio patvarkymo neįvykdymo 2013 m. birželio 11 d. iki antstolio pareiškimo teismui surašymo dienos 2013 m. rugpjūčio 7 d..

5UAB „Promlitsta“ vadovė A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir panaikinti teismo paskirtą baudą. Apeliantė nurodo, kad 2013-06-10 registruotu laišku gavo patvarkymą dėl skolų ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš E. S. darbo užmokesčio, išskaičiuotas lėšas pervedant į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą, tačiau iš 2013-08-14 pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad darbuotojui E. S. 2013-06-12 jau buvo išmokėtas atlyginimas, kurio apskaičiavimas pagal buhalterinę programą buvo atliktas iki antstolės patvarkymo gavimo, todėl antstolės patvarkymo nebuvo įmanoma įvykdyti. Apeliantė paaiškina, kad 2013-07-17 buvo gautas dar vienas patvarkymas, kuriuo antstolė prašė informuoti, kodėl skola neišieškoma, gavus minėtą patvarkymą, pasak apeliantės, buvo susisiekta su antstole ir paaiškinta, kad iš skolininko išieškomas išieškojimas pagal 29 vykdomąsias bylas, o 2013-07-29 buvo pateiktas prašymas antstolių kontorai dėl išieškomos sumos mokėjimo dalimis. Antstolei pareikalavus pateikti duomenis apie E. S. skolas bei jas išieškančius antstolius, antstolės įpareigojimas buvo įvykdytas, tačiau iš antstolės, apeliantės teigimu, nebuvo sulaukta jokio atsakymo. Be to, apeliantė nurodo, kad 2013-08-14, išmokant darbo užmokestį E. S., į antstolės depozitinę sąskaitą pagal 2013-06-04 patvarkymą buvo pervesta 34,04 Lt. Apeliantės įsitikinimu, ji tinkamai vykdė antstolės nurodymus, bendradarbiavo vykdymo procese ir iki skundžiamos nutarties priėmimo įvykdė antstolės patvarkymą, todėl bauda yra paskirta nepagrįstai.

6Antstolė N. Š. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė N. Š. vykdo 300 Lt skolos išieškojimą iš skolininko E. S. išieškotojo valstybės naudai pagal Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. A2.2.-7327-851/2009 (b.l. 1, vykdomoji byla Nr. 0033/10/00149). Vykdydama minėtą vykdomąjį dokumentą antstolė 2013 m. birželio 4 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0033/10/00149 pareikalavo skolininko darbovietę UAB „Promlitsta“ iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; pinigus vėluojant pervesti daugiau nei 15 dienų, apie tai pranešti antstoliui, nurodant vėlavimo priežastis (b.l. 28, vykdomoji byla Nr. 0033/10/00149). Minėtas antstolės patvarkymas įteiktas UAB „Promlitsta“ 2013 m. birželio 10 d., ką patvirtina registruotos siuntos įteikimo pranešimas (b.l. 29, vykdomoji byla Nr. 0033/10/00149). UAB „Promlitsta“ antstolės reikalavimo neįvykdė, nevykdymo priežasčių nenurodė. Antstolė 2013 m. liepos 12 d. patvarkymu pareikalavo UAB „Promlitsta“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nurodyti priežastis, kodėl nevykdomas išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio. 2013-07-29 UAB „Promlitsta“ vadovė A. B. elektroniniu paštu antstolei atsiuntė prašymą dėl išieškomos sumos mokėjimo dalimis, taip pat antstolei buvo paaiškinta, kad skolininkas E. S. turi daug įsiskolinimų, pagal kuriuos yra vykdomi kiti išieškojimai kitose vykdomosiose bylose. Tą pačią dieną antstolė, atsakydama į minėtą elektroninį laišką, paprašė jai pateikti duomenis, kiek yra vykdomųjų bylų ir koks skolininko algos dydis (b.l. 12-13). Taip pat iš su atskiruoju skundu pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2013-08-14 išmokant darbo užmokestį E. S., į antstolės depozitinę sąskaitą pagal 2013-06-04 patvarkymą buvo pervesta 34,04 Lt (b.l. 16-17, 20). Be to, antstolei 2013-08-16 buvo išsiųsta pažyma apie atliktus išskaitymus iš E. S. darbo užmokesčio, kurioje taip pat buvo nurodyta, jog E. S. 2013-08-14 buvo atleistas iš darbo, kad jis turėjo daug įsiskolinimų, todėl apskaičiuoto darbo užmokesčio nepakako patenkinti visų vykdomųjų bylų reikalavimų, be to, antstolei buvo grąžintas 2013-06-04 patvarkymas dėl skolos išieškojimo (b.l. 17-19).

10Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo procesą reglamentuoja LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos, kuriose laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemonę – baudą.

11Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, su atskiruoju skundu pateikti rašytiniai įrodymai leidžia spręsti, kad yra pagrindas panaikinti pirmos instancijos teismo UAB „Promlitsta“ vadovei skirtą baudą už antstolio įpareigojimų nevykdymą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog apeliantė dar iki antstolės kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo bendravo su antstole elektroniniu paštu. 2013-07-17 gavus patvarkymą, kuriuo antstolė prašė informuoti, kodėl skola neišieškoma, buvo susisiekta su antstole ir paaiškinta, kad skolininkas turi daug skolų, todėl jo gaunamo darbo užmokesčio neužtenka patenkinti visų vykdomųjų bylų reikalavimus, taip pat buvo pateiktas prašymas antstolių kontorai dėl išieškomos sumos mokėjimo dalimis (b.l. 12-15), į kurį, sprendžiant pagal bylos duomenis, nebuvo atsakyta. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tą aplinkybę, kad iš 2013-08-14 pažymos apie E. S. priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad 2013-06-10 registruotu laišku apeliantei gavus patvarkymą dėl skolų ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš E. S. darbo užmokesčio, darbuotojui E. S. jau buvo apskaičiuotas atlyginimas, kuris 2013-06-12 buvo išmokėtas (b.l. 8), todėl iš minėto atlyginimo atskaitymai jau nebegalėjo būti padaryti, o 2013-07-17 gavus dar vieną patvarkymą, kuriuo antstolė prašė informuoti, kodėl skola neišieškoma, buvo susisiekta su antstole elektroniniu paštu ir paaiškinta susidariusi situacija. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad 2013-08-14, išmokant darbo užmokestį E. S., į antstolės depozitinę sąskaitą pagal 2013-06-04 patvarkymą buvo pervesta 34,04 Lt (b.l. 16-17, 20). Apie atliktą išskaitymą iš darbo užmokesčio antstolė buvo informuota, tai patvirtina į bylą pateikti AB „Lietuvos paštas“ duomenys, kad 2013-08-16 laiškas, skirtas antstolei, buvo įteiktas paštui (b.l. 18-19).

12CPK 585 str. 2 d. nustatyta, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimo nevykdant ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudant juridiniam asmeniui, 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Nurodyta formuluotė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, suteikia teismui diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti prašymo dėl baudos skyrimo pagrindą ir nustatyti skiriamos baudos dydį, todėl tokiu atveju teismas privalo vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais – aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat turi atsižvelgti į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, kilusius padarinius dėl antstolio reikalavimo neįvykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, kokioms vertybėms ir kokiu mastu šie padariniai darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo turtinius interesus ir kt. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir faktines bylos aplinkybes, bei vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliantė vykdė bendradarbiavimo su antstole pareigą, ir pagal galimybes, nors ir ne tiksliai pagal antstolės nurodymus, vykdė antstolės reikalavimus, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, baudos skyrimas UAB „Promlitsta“ vadovei nebūtų proporcinga priemonė.

13Remdamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartis yra nepagrįsta, todėl yra pagrindas ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl baudos skyrimo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

14Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., teismas

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolės N. Š. pareiškimą dėl baudos paskyrimo UAB „Promlitsta“ vadovei A. B. (A. B.) netenkinti.

Proceso dalyviai