Byla A-63-2042-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo ir Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Vitalijai Vinickienei, advokatui Tadui Kelpšui, atsakovo atstovei Anai Funikovai, trečiajam suinteresuotam asmeniui D. T. K., trečiojo suinteresuoto asmens atstovams I. K., advokatui Linui Viliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. T. K., uždarajai akcinei bendrovei „Matininko konsultacijų biuras“ dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – pareiškėjas, Bendrija) skundu (T I, b. l. 3 – 13) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ) SB „Saulėtekis“ Vilniuje kadastro duomenų patikslinimo“; panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – Registrų centras) 2007 m. spalio 11 d. sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta panaikinti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) kadastro duomenų pakeitimą nekilnojamojo turto registre ir įpareigoti Registrų centrą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ) SB „Saulėtekis“ Vilniuje kadastro duomenų patikslinimo“ pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) registravimą nekilnojamojo turto registre; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo paaiškino, kad sklypo ( - ) savininkė D. T. K. įregistravo sklypo kadastrinius duomenis valstybės registre neatlikdama prieš tai jokių suderinimų nei su gretimų sklypų savininkais, nei su Bendrija, tokiu būdu šiurkščiai pažeisdama jų interesus bei galiojančias teisės normas: įrašytas neteisingas Bendrijos teritorijoje esančio sodo sklypo ( - ) adresas – Vilniaus miesto savivaldybė, Kryžiokų kaimas, nes Kryžiokų kaimo Vilniaus miesto savivaldybėje nėra; įrašyti neteisingi duomenys dėl sklypo ( - ) kadastro duomenų nustatymo; kadastro duomenų byloje UAB „Matininko konsultacijų biuras“ įrašė kitas sodo sklypo ( - ) ribas ir kampų koordinates nei buvo nustatyta 2006 m. spalio 9 d., nesuderinus su gretimų sklypų savininkais ir Bendrijos pirmininke, kurie neatitiko sklypo ( - ) privatizavimo schemos ir 2006 metais kadastriniais matavimais suformuotos Bendrijos teritorijos. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje taisyklėmis ir atsižvelgdamas į kadastrinius matavimus, įsakymais nustatė Bendrijos sklypų duomenis: 2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1477 nustatė Bendrijos vandenvietės sklypo duomenis (plotas 1 376 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-7), 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1694 nustatė Bendrijos sodo kelių sklypo duomenis (plotas 4 604 kv. m su žemės sklypo ribomis, pažymėtomis linijomis ir skaičiais 1-86) ir 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 30-1865 keitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-1694 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo Kryžiokų sodų 13-ojoje gatvėje duomenų nustatymo“ ir papildė jį 5, 6 ir 7 punktais, kuriais nustatė Bendrijos teritorijos duomenis – plotas 61 000 kv. m, išorinės ribos, žemės sklypo plane pažymėtos linijomis ir skaičiais 1-82, teritorijos naudojimo pobūdis – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo. Pažymėjo, kad remiantis šiais įsakymais kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl Bendrijos išorinių ribų patvirtinimo ir bendro naudojimo sklypų (sodo kelių ir vandenvietės) nuomos iš valstybės sutarties sudarymo. Vandenvietės valstybinis žemės sklypas buvo suderintas ir užregistruotas Registrų centre, tačiau Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – VAVA) atsisakė sudaryti sodo kelių žemės sklypo nuomos sutartį, šis atsisakymas yra abstraktus, nemotyvuotas ir prieštarauja VAVA įsakymams, prieštaraujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Manė, kad išimtinai vadovautasi sklypo ( - ) savininkų D. T. K. ir I. K. interesais, nes kiti kvartalo nariai sutiko. Nurodė, kad valstybinės žemės juosta tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ) nepriskirta nei vienam sklypui, kuriuo naudojasi D. T. K., nes viršija faktiškai privatizuoto žemės sklypo plotus. Atsisakymą parėmė negaliojančiu generaliniu planu, pagal kurį nebuvo privatizuotas nei vienas sodo sklypas. Tuo buvo pažeisti Bendrijos ir jos narių teisės bei teisėti interesai. Teigė, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, yra pagrindas ginti Bendrijos narių interesus teisme. Dėl Registro centro padarytų pažeidimų paaiškino, kad nebuvo patikrintas tikslus žemės sklypo ( - ) adresas, nes Kryžiokų kaimo nėra. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems matavimams, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti „patikslintų“ ribų žemės sklypą ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių VAVA savo įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo ( - ) matavimus, kai atliktuose ir patvirtintuose Bendrijos teritorijos ir jos bendro naudojimo žemės sklypų matavimuose akivaizdu, jog visi Bendrijoje esantys individualūs sodo žemės sklypai yra suskirstyti pagal faktiškai privatizuotus plotus, pažymėti vietoje ir pagal faktiškai privatizuotus plotus parengtame Bendrijos teritorijos plane bei nustatyta tvarka patvirtinti. Teigė, kad Registrų centras nevykdė imperatyvių įstatymų nuostatų, įregistruojant žemės sklypą ( - ), nepatikrino atitinkamų duomenų, ar nėra kliūčių šį sklypą įregistruoti, nes 2007 m. vasario 23 d. įregistruotas žemės sklypas ( - ) kertasi Bendruoju teritorijos suplanavimo planu. Įregistruojant žemės sklypą ( - ), kadastro duomenų byloje nebuvo dokumento, kuris patvirtintų naudojus sklypo ( - ) plano parengimui Bendrijos valdybos (ir kitų institucijų) patvirtintą mėgėjiško sodo teritorijos planą ir buvus jį suderintą su Bendrijos valdybos pirmininku. Pabrėžė, kad Bendrijai skirta mėgėjiško sodų teritorija yra suformuota 2006 m. liepą savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ atliktais kadastriniais matavimais pagal faktiškai privatizuotus individualių ir bendro naudojimo sklypų plotus, o Bendrijos teritorijos žemės sklypo planas suderintas su Bendrijos valdybos pirmininke, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi bei patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3‑3678-01 „Dėl sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ teritorijos, esančios Kryžiokų sodų 13‑oje gatvėje, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“. Manė, kad dėl šios priežasties jokio pagrindo keisti, o juo labiau nepatikrinus, ar dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, įregistruoti žemės sklypą ( - ), neteisėtai į sklypo plotą įjungiant bendrojo naudojimo žemės juostą, esančią tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ), Registrų centras negalėjo.

6Atsakovas VAVA atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 127 – 128) prašė skundą palikti nenagrinėtu.

7Atsakovas nurodė, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį pareiškėjas turėjo pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir tik jos priimtą sprendimą skųsti teismui. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl manė, kad nebuvo pagrindo kreiptis į teismą.

8Atsakovas Registrų centras atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 133 – 137) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio ar 103 straipsnio nuostatas, nes skundas pateiktas nesilaikant išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos.

9Registrų centras nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas, nes D. T. K. prašymas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pakeistus jai priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis, tiek su prašymu pateikti dokumentai atitiko Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimus, todėl buvo tinkamas pagrindas įrašyti pakeistus D. T. K. žemės sklypo kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Manė, kad atmestini pareiškėjo teiginiai, jog Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas kadastro duomenims pakeisti neturėjo jokio pagrindo. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto kadastro 88 punkte pateiktas baigtinis sąrašas, ką turi patikrinti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas gavęs prašymą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų ar jų pakeitimo įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą, taigi, Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nėra numatyta pareiga tikrinti pateikto dokumento atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, o tikrindamas žemės sklypo planą, šis tvarkytojas turi įsitikinti, jog jis yra suderintas būtent su žemėtvarkos skyriumi. Paaiškino, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), planas 2007 m. birželio 20 d. buvo suderintas su VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi, tai patvirtina šiame plane esantis pastarosios institucijos spaudas. Nurodė, kad pažymėdamas žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje nenustatė aplinkybių, numatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, trukdančių pažymėti šio sklypo ribas kadastro žemėlapyje, nes žemės sklypo planas ir 2007 m. sausio 22 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas ( - ) buvo suderinti su žemėtvarkos skyriumi, jog žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus. Nebuvo nustatytų ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje numatytų pagrindų atsisakyti įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis į bylą. Atkreipė dėmesį, kad minėtas įstatymas nenumato šiam tvarkytojui nei pareigos užtikrinti pačių dokumentų, kurių pagrindu įrašomi duomenys į kadastrą, teisėtumo, pagrįstumo, juose pateikiamų duomenų teisingumo, nei atsakomybės už teikiamų dokumentų teisėtumą. Todėl šiuo atveju duomenys, įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą apie žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), tarp jų ir duomenys apie šio žemės sklypo adresą, atitinka pateiktus aukščiau išvardintus bei įstatymų nustatyta tvarka suderintus dokumentus, taigi Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas pareigą užtikrinti šių duomenų teisingumą įvykdė tinkamai, dėl to negali atsakyti daugiau, nei jo atsakomybės ribas reglamentuoja įstatymas. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalis numato privalomą išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką, kurios nesilaikymas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punktu arba 103 straipsnio 1 punktu, yra pagrindas administracinę bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtu.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 82 – 90) skundą dalyje dėl VAVA sprendimo panaikinimo prašė nutraukti, o likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11D. T. K. nurodė, kad privatizuotu 632 kv. m žemės sklypu ( - ), naudojosi ir iki privatizacijos, tai yra nuo 1980 m., naudojamo sklypo ribos niekada nebuvo keičiamos, sklype esantys statiniai yra seniai pastatyti ir dėl to niekada nebuvo kilę jokių ginčų iki 2006 metų. Pažymėjo, kad UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ atlikti matavimai Registrų centre buvo įregistruoti 2007 m. liepos 16 d., kurie atitiko sklypo faktinę padėtį ir statinių išsidėstymą sklype. 2006 m. liepos mėnesį atliktas Bendrijos žemės sklypų matavimas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-1694 „Dėl SB „Saulėtekis“ sodo kelių sklypo Kryžiokų sodų 13-ojoje gatvėje duomenų nustatymo“ neatitinka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nurodytų teisės aktų nuostatoms ir yra neteisėti: parengti ne pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas; pažeidžia Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalies nuostatas ir jos privačios nuosavybės teises, nes iš jos sklypo ploto atiimama 0,3 metro pločio ir 32 metrų ilgio bendro naudojimo žemės juosta negali būti naudojama rekreacijai ar statybai; nebuvo gautos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduodamos sąlygos rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą; formuojamas žemės sklypas turi būti ne mažesnis kaip 0,04 ha, o suformuojama 0,0009 ha siaura tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ) įsiterpusi juosta, neturi sprendinių poveikio ataskaitos ir suderinimo su ja, turi būti brėžinys su visų susipažinusių asmenų parašais; nesuderintas su Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu ir nepatvirtintas Vilniaus apskrities viršininko įsakymu; ji nesutiko su naujai suformuota bendrojo naudojimosi juosta tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ), šiuo tarpu tarp sklypų naudojasi tik šių sklypų savininkai, o jis netinkamas ne tik pravažiuoti, bet ir praeiti; nenurodytas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis privatus žemės sklypas iš jam 1980 m. skirtų ribų perkeliamas į naujas ribas. Pažymėjo, kad į žemės sklypo ( - ) paženklinimą 2006 m. spalio 23 d. ir 2007 m.sausio 22 d. gretimų sklypų savininkai neatvyko, neinformavo apie neatvykimo priežastis, pastabų nepateikė ir nepasirašė žemės sklypo ( - ) ribų paženklinimo parodymo akto. Todėl vadovaujantis Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis žemės sklypo ( - ) kadastrinių matavimų darbai buvo tęsiami be kviestinių asmenų. Pabrėžė, kad pagal Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 26 punktą suinteresuoto asmens žemės sklypo ( - ) savininko buvo galima net ir nekviesti, kadangi aukščiau žemės sklypo ( - ) vakarinė riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 5) sutampa su jau pažymėta kadastro žemėlapyje žemės sklypo ( - ) rytine riba (riboženkliai Nr. 1 ir Nr. 2), t. y. bendra riba sutampa ir buvo šią ribą žymintys riboženkliai. Žemės sklypo ( - ) privatizavimo schemoje šiaurinės pusės kraštinės ilgis nurodytas 20,2 metro niekada nebuvo skirtas šiam sklypui bei faktiškai naudojamas. Paaiškino, kad žemės sklypo ( - ) kadastriniai matavimai atlikti vadovaujantis galiojančiu Bendrijos bendruoju planu, pagal kurį žemės sklypai išsidėstę vienas prieš kitą ir turi bendras sutampančias ribas. Bendrijos žemės sklypų matavimai atlikti 2006 m. liepos mėnesį pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatas ir nebuvo suderintas su Vilniaus žemėtvarkos skyriumi.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu (T III, b. l. 74 – 81) pareiškėjo skundą dalyje paliko nenagrinėtu, o kitoje dalyje atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl privatizuoto žemės sklypo ( - ) Kryžiokų kaime Vilniuje ploto nustatymo pagrįstumo. Pažymėjo, kad šiuos santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas. Šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskrities viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Tokia institucija, Vyriausybės įgaliota nagrinėti apskrities viršininko jau apsvarstytus prašymus ir skundus ar apskrities viršininko priimtus administracinius aktus, yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Įvertinęs aplinkybę, jog pareiškėjas nepateikė duomenų, kad aptarta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka pasinaudojo, teismas padarė išvadą, kad, kad pareiškėjas neturėjo pagrindo kreiptis į teismą su reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.2-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ) Kryžiokų k. S/B „Saulėtekis“, Vilniuje kadastro duomenų patikslinimo“. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas turi teisę pasinaudoti neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, todėl skundą paliko nenagrinėtu vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio l dalies l punktu. Dėl Registrų centro 2007 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. S(5.1.14.)-38724 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus teismas nurodė, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų, jų pakeitimų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 695 (šio nutarimo 1.5. punktas) buvo nutarta išdėstyti nauja redakcija Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (toliau – Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), tuo tarpu pareiškėjas skunde remiasi negaliojančiomis senosios minėtų nuostatų redakcijos nuostatomis, todėl neteisingai aiškina Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo funkcijas, susijusias su kadastro duomenų įrašymu į Nekilnojamojo turto kadastrą. Įvertinęs Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo normas (pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktą vienas iš dokumentų, kurių pagrindu įrašomi kadastro duomenys bei jų pakeitimai – tai valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas), bei atsižvelgęs į aplinkybę, kad D. T. K. pateiktas dokumentas dėl šio sklypo kadastro duomenų pakeitimo – Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3.‑6856‑01 yra valstybės institucijos sprendimas, priimtas šios institucijos kompetencijos ribose, teismas padarė išvadą, kad jis laikytinas tinkamu pagrindu įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pakeistus šio žemės sklypo kadastro duomenis. Pažymėjo, kad kartu su šiuo dokumentu, žemės sklypo savininkė pateikė ir šio sklypo kadastro duomenų bylą, suderintą su žemėtvarkos skyriumi. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 64 punktas nustato, kokie dokumentai komplektuojami nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje – žemės sklypo planas, žemės sklypo kadastro duomenų forma, žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas ir kt., kurie buvo pateikti kadastro tvarkytojui. Atkreipė dėmesį, kad pareiga tikrinti, ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra visi reikiami dokumentai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 64 punkte, kaip numato šių nuostatų 65.1 punktas, tenka žemėtvarkos skyriui, kuris, suderino žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenų bylą. Teigė, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88 punktą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas gavęs prašymą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ar jų pakeitimų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą turi patikrinti, ar prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti; ar dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas; dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis; žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su žemėtvarkos skyriumi. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 5 dalis taip pat numato, kad nekilnojamojo daikto planai turi būti suderinti su žemės tvarkymo darbus administruojančia valstybės institucija; prašomo įrašyti nekilnojamojo daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje; Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 88.6 punktas prašymų nagrinėjimui taikytinas atsižvelgiant į sutartyje tarp vykdytojo ir užsakovo numatytas sąlygas dėl išankstinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar plano patikros. Teismas akcentavo, kad šis sąrašas yra baigtinis. Nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), planas 2007 m. birželio 20 d. buvo suderintas su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriumi – tą patvirtina šiame plane esantis institucijos spaudas, sklypo 2007 m. sausio 22 d. ribų paženklinimo-parodymo aktas Nr. 51 taip pat suderintas su žemėtvarkos skyriumi, o tai reiškia, jog žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas žemės sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus – tikrinti tokias aplinkybes, kaip numato Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 65 punktas, pavesta žemėtvarkos skyriui, todėl žemės sklypo plano suderinimas, kaip numato Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 67 punktas reiškia, jog įstatymų nustatytų kliūčių jį suderinti nebuvo. Akcentavo, kad tiek D. T. K. prašymas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą pakeistus jai priklausančio žemės sklypo kadastro duomenis, tiek su prašymu pateikti dokumentai atitiko Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, o konkrečiai šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas atmetė pareiškėjo teiginius, jog Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas kadastro duomenims pakeisti neturėjo jokio pagrindo. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas nurodė, jog kadangi byloje netenkintas nei vienas pareiškėjo reikalavimas, pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T III, b. l. 85 – 89) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą ir pareiškėjo skundą tenkinti. Apeliaciniame skunde iš dalies pakartojami skundo pirmosios instancijos teismui argumentai, taip pat skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Byloje buvo nagrinėjamas ne ginčas dėl privatizuoto žemės sklypo ( - ) Kryžiokų kaime Vilniuje ploto nustatymo pagrįstumo, o dėl Bendrijos teritorijoje (Kryžiokų sodų 13-oji gatvė, Vilnius) esančio individualaus sodo sklypo ( - ) ribų ir gretimybių nustatymo teisėtumo, nes Vilniaus apskrities viršininkas 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2.3-6856-01 patvirtino kitokias individualaus sodo sklypo ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), ribas ir gretimybes nei buvo nustatytos Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 2.3-3678-01 individualaus sodo sklypo ( - ) ribos ir gretimybės, tuo pažeisdamas Bendrijos narių susirinkimo išimtinę teisę dėl Bendrijos teritorijos bendrojo naudojimo sklypų tvarkymo bei teisėtus kitų bendrijos narių interesus ir teises.

182. Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2.3-6856-01 yra priimtas nei vykdant žemės reformą, nei rengiant dokumentus žemės privatizavimui ir nuomai, nes žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), yra privatizuotas dar 1994 m. kovo 11 d. Šio įsakymo dalykas buvo ne žemės sklypo pardavimas (privatizavimas), o jo kadastro duomenų patikslinimas. Šiuos teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 ,,Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypu naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“, o ne Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, todėl Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2.3-6856-01 apskundimui netaikytinas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas ir jame nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka.

193. Teismas neįvertino, jog Kryžiokų kaimo Vilniaus mieste nėra, juo labiau jis negalėtų būti apjungtas sodininkų bendrijos teritorijos. Taigi, Registrų centras net nepatikrino tikslaus sodo žemės sklypo ( - ) adreso sutinkamai su Bendrijos teritorijos adresu ir užregistravo sodo sklypą ( - ) net ne anksčiau buvusiu jo adresu (Vilniaus rajonas, Kryžiokų kaimas), o neegzistuojančiu Vilniaus mieste adresu (Vilniaus miestas Kryžiokų kaimas, sodų bendrija „Saulėtekis“).

204. Teismas neatsižvelgė, kad 2006 metais Bendrija organizavo visų Bendrijos žemės sklypų tikslius kadastrinius matavimus, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatė ir patvirtino Bendrijos teritorijos ir bendro naudojimo sklypų duomenis. Esant teisėtiems ir patvirtintiems bei Bendrijos narių sutinkamiems matavimams, nebuvo jokio teisėto pagrindo įregistruoti kitokių, nei buvo nustatyta 2006 m. atliktais kadastriniais matavimais ir pažymėtų riboženkliais kitokių ribų individualų sodo sklypą ( - ), nes nebuvo Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme numatytų pagrindų, dėl kurių Vilniaus apskrities viršininkas savo įsakymu turėjo tikslinti Bendrijos teritorijoje esančio vieno sodo sklypo ( - ) matavimus.

215. Registrų centrui nebuvo jokio pagrindo įregistruoti žemės sklypą ( - ), neatsižvelgus į tai, kad į sklypo ( - ) plotą neteisėtai įjungta bendrojo naudojimo žemės juosta, esanti tarp žemės sklypų ( - ) ir ( - ) ir nustačius, kad dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, pateiktas nepašalinus išankstinės patikros metu nustatytu trūkumų, neatitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 30-1694, Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr.2.3-3678-01 ir kt.).

226. Įregistruoto sodo sklypo ( - ) ribos persidengia su anksčiau išankstinės patikros metu suderinto Bendrijos sodo keliu sklypo ribomis bei visiškai pakeičia sklypų gretimybes. Sklypo ( - ) ribų ir gretimybių pakeitimas, nesilaikant Bendrijos teritorijos plano, sukėlė neigiamas teisines pasekmes Bendrijos teritorijos planą atitinkančių sklypų savininkams, kurie negali suformuoti ir įregistruoti Registrų centre savo privatizuotų sklypų, laikantis Bendrijos teritorijos plano ir nustatytų bei riboženkliais pažymėtų jų sklypų ribų ir gretimybių.

23Atsakovas Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą (T III, b. l. 93 – 94) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Registrų centras nurodo, kad palaiko atsiliepime į pareiškėjo skundą išdėstytą poziciją bei pateiktus argumentus. Taip pat pažymi, kad Registrų centro veiksmai (įregistravimas) šiuo atveju yra tik išvestiniai, t. y. atlikti įstatymų nustatyto ir galiojančio dokumento pagrindu, taigi VAVA įsakymo pagrindu įrašydamas duomenis apie minėtą žemės sklypą į Nekilnojamojo turto registrą, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, jis turėjo užtikrinti ir užtikrino tai, kad šiame registre kaupiami duomenys atitiktų dokumentą (šiuo atveju minėtą įsakymą, tuo tarpu Bendrijos teritorijos planas, kuriuo remiasi pareiškėjas, Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas), už kurio teisėtumą šis tvarkytojas neatsako.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

28Pareiškėja sodininkų bendrija „Saulėtekis“ apeliaciniame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, skundą dalyje dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo Nr. 2.3-6856-01 panaikinimo palikdamas nenagrinėtu, o likusioje dalyje skundą atmesdamas, neteisingai išaiškino ir taikė materialinės teisės normas.

29Pareiškėja į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi prašydama panaikinti aukščiau paminėtą Vilniaus apskrities viršininko įsakymą „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ) Kryžiokų kaime SB „Saulėtekis“ Vilniuje kadastro duomenų patikslinimo“ bei VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimą Nr. S (5.1.14)-38724, kuriuo atsisakyta panaikinti žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenų pakeitimą nekilnojamojo turto registre, ir įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo Nr.2.3-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo ( - ) Kryžiokų k. SB „Saulėtekis“ Vilniuje kadastro duomenų patikslinimo“ pagrindu nuo 2007-07-16 atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. 4170-2922-0051 registravimą nekilnojamojo turto registre.

30Pirmąjį pareiškėjų reikalavimą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2007-07-04 įsakymo panaikinimo, teismas paliko nenagrinėtą, sprendime nurodydamas, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskrities viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėja privalėjo pasinaudoti ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, to nepadarė, tačiau turi galimybę tokia tvarka pasinaudoti.

31Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, palikdamas skundą nenagrinėtą, priėmė neteisėtą procesinį sprendimą, todėl sprendimas naikinamas, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės ( ABTĮ 142 str. 1 d.)

32Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 dalies 1 p. nustato vieną iš pagrindų , kuriam esant, teismas skundą palieka nenagrinėtą: kai kreipiamasi į teismą nesilaikant tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima ta tvarka pasinaudoti.

33Žemės reformos įstatymo 18 straipsnis nustato, kad apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija nagrinėja skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo. Aiškinant šią normą, darytina išvada, kad įstatymo leidėjas konkrečiai apibrėžė ikiteismine ginčo sprendimo tvarka nagrinėjamų ginčų ratą. Pagal šią nuostatą tokia tvarka gali būti skundžiamas jau atliktas konkretus pareigūnų (institucijų) veiksmas, suformuojant žemėnaudas ir parengiant dokumentus žemės privatizavimui ir nuomai. Kitokių ginčų nagrinėjimo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka įstatymas nenustato. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio norma priskirtina viešajai teisei ir plečiamai neaiškinama. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino šią teisės normą ir nepagrįstai išplėtė nagrinėjamų ikiteismine ginčo sprendimo tvarka skundų ratą.

34Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos respublikos žemės įstatymas.

35Šio įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje atskleista žemės tvarkymo sąvoka-tai teisės aktais reglamentuojamas žemės sklypų ribų, žemės naudmenų sudėties, žemės sklypų priklausinių vietos, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas ir pakeitimas derinant ekonominius, aplinkosaugos, kitus privačius ir viešuosius interesus. Žemės įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad ginčai dėl apskričių viršininkų ir savivaldybių institucijų priimtų sprendimų žemės tvarkymo klausimais nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

36Nagrinėjamu atveju pareiškėjai skundžia apskrities viršininko įsakymą, priimtą žemės tvarkymo klausimu, t.y. dėl sklypo ribų patikslinimo. Toks administracinis aktas skundžiamas tiesiogiai teismui, netaikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme stadijos, vadovaujantis ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

37Pareiškėjai apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2007-10-11 sprendimą Nr. S (5.1.14)-38724. Skundžiamu sprendimu VĮ Registrų centas Vilniaus filialas atsisakė tenkinti pareiškėjų skundą ir pakeisti skundžiamu šioje byloje Vilniaus apskrities viršininko įsakymu patvirtintas kitokias individualaus sklypo ( - ) ribas ir gretimybes. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas nei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, reglamentuojantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, šio kadastro tvarkytojo funkcijas, nesuteikia kadastro tvarkytojui teisės vertinti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų dokumentų teisėtumo; kadastro duomenų bylos dokumentų turinio tikrinimas, vertinimas jų atitikties įstatymams atžvilgiu, neįeina į šio kadastro tvarkytojo vykdomą patikrinimą. VĮ Registrų centro sprendimo teisėtumas neatsiejamai susijęs su skundžiamo Vilniaus apskrities viršininko įsakymo teisėtumu, todėl abu reikalavimai turi būti nagrinėjami kartu. Dėl pasakyto naikinamas ir skundžiamas VĮ Registrų centras Vilniaus filialo sprendimas, perduodant nagrinėti pirmos instancijos teismui abu pareiškėjo reikalavimus iš esmės.

38VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimų teisėtumui įvertinti įstatymas numato išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarką. Byloje yra pateiktas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2007- 11-23 sprendimas Nr.394, iš kurio matyti, kad tokia tvarka pareiškėja pasinaudojo (3 tomas, b.l.42), tačiau šioje byloje minėtas sprendimas nėra ginčijamas, nors jis pareiškėjui sukelia teisines pasekmes. Teismas nagrinėdamas bylą iš naujo privalo išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 straipsnis).

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Apeliacinį skundą iš dalies patenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas sodininkų bendrija „Saulėtekis“ (toliau – pareiškėjas,... 5. Pareiškėjas dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo... 6. Atsakovas VAVA atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 127 – 128) prašė skundą... 7. Atsakovas nurodė, kad pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį... 8. Atsakovas Registrų centras atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 133 – 137)... 9. Registrų centras nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas, nes D.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. atsiliepimu į skundą (T I, b. l. 82... 11. D. T. K. nurodė, kad privatizuotu 632 kv. m žemės sklypu ( - ), naudojosi ir... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 28 d. sprendimu (T... 14. Teismas nurodė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl privatizuoto žemės sklypo... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T III, b. l. 85 – 89) prašo panaikinti... 17. 1. Byloje buvo nagrinėjamas ne ginčas dėl privatizuoto žemės sklypo ( - )... 18. 2. Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymas Nr.... 19. 3. Teismas neįvertino, jog Kryžiokų kaimo Vilniaus mieste nėra, juo labiau... 20. 4. Teismas neatsižvelgė, kad 2006 metais Bendrija organizavo visų Bendrijos... 21. 5. Registrų centrui nebuvo jokio pagrindo įregistruoti žemės sklypą ( - ),... 22. 6. Įregistruoto sodo sklypo ( - ) ribos persidengia su anksčiau išankstinės... 23. Atsakovas Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą (T III, b. l. 93... 24. Registrų centras nurodo, kad palaiko atsiliepime į pareiškėjo skundą... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 28. Pareiškėja sodininkų bendrija „Saulėtekis“ apeliaciniame skunde nurodo,... 29. Pareiškėja į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi prašydama... 30. Pirmąjį pareiškėjų reikalavimą dėl Vilniaus apskrities viršininko... 31. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės... 32. Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 dalies 1 p. nustato... 33. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnis nustato, kad apskričių viršininkai... 34. Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir... 35. Šio įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje atskleista žemės tvarkymo sąvoka-tai... 36. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai skundžia apskrities viršininko įsakymą,... 37. Pareiškėjai apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti VĮ Registrų... 38. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimų teisėtumui įvertinti... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 40. Apeliacinį skundą iš dalies patenkinti. Vilniaus apygardos administracinio... 41. Nutartis neskundžiama....