Byla 2-42-287/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė, sekretoriaujant Janinai Juozaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovei D. V., atsakovų atstovams advokatams E. O. ir A. K., tretiesiems asmenims A. Č., K. Ž., K. B., L. G. J., Astai Jakaitytei, Jovitai Leščinskaitei,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Linkuvos vaistinė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Atveika“, ieškinį atsakovams Pakruojo rajono savivaldybei ir A. L. su trečiaisiais asmenimis atsakovų pusėje, nereiškiančiančiais savarankiškų reikalavimų, A. Č., K. Ž., K. B., L. G. J., A. L., Asta Jakaityte ir Jovita Leščinskaite dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

3Parengiamajame teismo posėdyje ieškovo atstovė D. V. pateikė teismui tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, kadangi šalys sutarė ginčą išspręsti taikiai.

4Atsakovų atstovai advokatai E. O. ir A. K. patvirtino, jog šalys susitarė ir sudarė taikos sutartį, todėl prašo ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

5Iki teismo posėdžio pradžios buvo gautas Pakruojo rajono savivaldybės mero raštas, kad savivaldybė sutinka sudaryti šioje byloje taikos sutartį ir per tris mėnesius sumokėti 30000 litų.

6Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo tenkintinas visiškai, kadangi tai nepažeidžia šalių teisių ir neprieštarauja įstatymui (CPK 42 str., 140 str. 3 d.).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 94 str. 2 d., kadangi šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, todėl teismas bylinėjimosi išlaidų proceso šalims nepaskirsto.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 231 str., 290-291 str.str., 293 str. 5 p., 294 str., 295 str., teismas

Nutarė

9Civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Linkuvos vaistinė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Atveika“, ieškinį atsakovams Pakruojo rajono savivaldybei ir A. L. su trečiaisiais asmenimis atsakovų pusėje, nereiškiančiančiais savarankiškų reikalavimų, A. Č., K. Ž., K. B., L. G. J., A. L., Asta Jakaityte ir Jovita Leščinskaite dėl žalos atlyginimo nutraukti ir patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį:

  1. Šalys abipusių nuolaidų būdu taikos sutartimi baigia skolos 94639,56 (devyniasdešimt keturių tūkstančių šešių šimtų trisdešimt devynių litų 56 ct) Lt išieškojimą iš Pakruojo rajono savivaldybės ir A. L., kurios įsipareigoja po nutarties apie taikos sutarties patvirtinimą įsiteisėjimo dienos sumokėti skolą išieškotojui 38000 (trisdešimt aštuonių tūkstančių litų) Lt sumoje, Pakruojo rajono savivaldybė 30000 (trisdešimt tūkstančių) Lt per tris mėnesius: 2013 m. sausio mėnesyje 10000 (dešimt tūkstančių) Lt; 2013 m. vasario mėnesyje 10000 (dešimt tūkstančių) Lt; 2013 m. kovo mėnesyje 10000 (dešimt tūkstančių) Lt; A. L. 8000 (aštuonis tūkstančius) Lt per mėnesį po nutarties apie Taikos sutarties patvirtinimą įsiteisėjimo dienos, o ieškovas atsisako savo ieškinio atsakovams.
  2. Ieškovas neatšaukiamai patvirtina, kad atsakovams įvykdžius šios Taikos sutarties 1 punkte numatytas sąlygas, atsakovai bus visiškai atsiskaitę su ieškovu, tame tarpe ieškovas nereikalaus iš atsakovų jokių išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant ir išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, palūkanų, žyminio mokesčio ir t. t. bei ateityje nereikš atsakovams jokių pretenzijų dėl skolos grąžinimo.
  3. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo, civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.
  4. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus bei nuatrimus, kurie yra būtini sudaryti šią sutartį ir visiškai įvykdyti visus šalių įsipareigojimus pagal šią sutartį.
  5. Ši sutartis sudaroma keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir vienas egzempliorius perduodamas teismui. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šia Taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.
  6. Šios Taikos sutarties vykdymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  7. Šalys pareiškia, kad sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo, kaip dokumentą, atitinkantį šalių valią.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai