Byla II-284-554/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, susipažinęs su V. B. skundu,

Nustatė

22011 m. birželio 29 d. V. B. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Marijampolės aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos inspekcijos 2011 m. balandžio 20 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Skundą atsisakytina priimti.

4ATPK 292 straipsnyje numatyta, kad šio kodekso 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų organų (pareigūnų) nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal šio kodekso 281 straipsnyje nustatytas taisykles. Skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną). Organas (pareigūnas) per tris dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitoks terminas, skundą kartu su byla pasiunčia atitinkamam apylinkės teismui (ATPK Dvidešimt trečiojo skirsnio redakcija, keista 2010-11-18 įstatymu Nr. XI-1142, įsigaliojusi nuo 2011 m. sausio 1 d.).

5Kadangi V. B. administracinio teisės pažeidimo nutarimas priimtas įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30-2, 226, 232, 232-1, 239, 239-3, 241, 241-1, 246-1, 246-2, 246-7, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, Kodekso papildymo 257-1, 260-1, 260-2 straipsniais, dvidešimt trečiuoju-1 ir dvidešimt trečiuoju-2 skirsniais įstatymui, pagal šio įstatymo 25 straipsnio 2 dalį ir ATPK 292 straipsnio nuostatas, skundas dėl nutarimo nepriskirtinas apygardos administracinių teismų kompetencijai.

6Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje dėl pažeidimo, kurio nutarimas priimtas po 2011 m. sausio 1 d., nepriskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnis 2 dalis 2 punktas). V. B. dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turi teisę paduoti skundą Marijampolės rajono apylinkės teismui per Marijampolės aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekciją (ATPK 292 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teisėjas

Nutarė

8Atsisakyti priimti V. B. skundą.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai