Byla e2-1306-329/2016
Dėl skolos išieškojimo solidariai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovams E. B. ir M. B. dėl skolos išieškojimo solidariai, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 115,16 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis žyminį mokestį.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 130 str. 1 d. ir 2 d. nustatyta tvarka atsakovams 2016-03-07 viešo paskelbimo būdu įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką (14,15 b.l.).

4Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovų atsiliepimas į ieškinį.

6Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš pateiktų el. bylos ieškinio priedų nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ pagal su atsakove 2006 m. spalio 21 d. sudarytą Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis) tiekė atsakovams adresu ( - ) gamtines dujas. 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos" sudarė įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas", kuriai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.402 str., perleido, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas" nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Lietuvos dujos" turtinį kompleksą (įmonės dalį), t. y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis, įgydamas AB „Lietuvos dujos" įmonės dalį Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas" kartu perėmė ir teises bei pareigas, susijusias su gamtinių dujų tiekimu buitiniams ir nebuitiniams vartotojams bei su tuo susijusią veiklą. Įsiskolinimo susidarymo metu galiojusio 2012-03-22 Energetikos ministro įsakymu patvirtinto „Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo" 29.5 p. numatė, kad buitinis vartotojas privalo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti už sunaudotas dujas ir suteiktas paslaugas pagal matavimo priemonės rodmenis, CK 6.388 str. 2 d. numatyta, kad atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita. Įsiskolinimo laikotarpio susidarymo metu galiojusių LR Ūkio ministro 2009-04-19 įsakymu Nr. 43 patvirtintų „Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių", kurios, kaip buvo numatyta jų 2 p. yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, perduodantiems, paskirstantiems, laikantiems, tiekiantiems ir vartojantiems gamtines dujas, 143 p. numatė, kad vartotojas privalo apmokėti už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas." Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-02-05 įsakymu Nr. 43 patvirtintų „Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių", galiojusių iki 2014-10-24, 143 p. numatė, kad Vartotojas (sistemos naudotojas) privalo apmokėti už patiektas (pristatytas) dujas ir suteiktas paslaugas". Analogiška nuostata įtvirtinta 2014-10-16 įsigaliojusių Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248 patvirtintų Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 110 p. Šalių sudarytoje Sutarties 4.1 p. numatyta, kad pirkėjas privalo saugiai vartoti tiekiamas gamtines dujas ir laiku už jas atsiskaityti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytus terminus ir tvarką; Sutarties 5 p. įpareigoja Pirkėją už suvartotas dujas su Pardavėju atsiskaityti patvirtintomis dujų kainomis, laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas dujas. Tuo tarpu atsakovai gamtinėmis dujomis naudojosi, tačiau už suvartotas gamtines dujas nemokėjo ir suvartojamų gamtinių dujų kiekių nedeklaruodavo. Ieškovo paskaičiavimais atsakovų skola sudaro 115,16 Eur.

10Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia pateiktu el. byloje ieškiniu, ir jo priedais: Sutartimi, mokėjimo nurodymais, skolos detalizacijos raštu, pretenzija, kita bylos medžiaga.

11Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina 115,16 Eur skola už patiektas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas.

12CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovų solidariai priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas nurodo, kad turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis.

15CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 str. 1 d.), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalis, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bylinėjimosi išlaidos ieškovui iš atsakovų priteisiamos dalinai, t.y. po 7,50 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

16Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, o šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl iš atsakovų valstybei jos nepriteistinos.

17Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, juridinio asmens kodas 303383884, Žvejų g.14, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT44 7044 0600 0799 3076, AB SEB bankas, solidariai iš atsakovų E. B., asmens kodas ( - ) ir M. B., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ) 115,16 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 15 centų) skolą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (115,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-02-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 7,50 Eur (septynis eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų... 3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 130 str. 1 d. ir 2 d.... 4. Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 5. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių,... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš pateiktų el. bylos ieškinio priedų nustatyta, kad AB „Lietuvos... 10. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia pateiktu el. byloje ieškiniu, ir jo... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina... 12. CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.... 13. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 14. Ieškovas nurodo, kad turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur... 15. CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato... 16. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23... 17. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, juridinio asmens kodas... 20. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...