Byla I-3197-331/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, dalyvaujant pareiškėjos atstovei M. V., advokatui Jevgenijui Bogdanovui (Jevgenij Bogdanov), pareiškėjoms J. S., J. J., atsakovo atstovei Monikai Ražukaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Adminova“, administruojančios BUAB „Bedita“, J. S., J. J. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei, atstovaujamai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2UAB „Adminova“, administruojanti BUAB „Bedita“, J. S., J. J. skundu (b. l. 1?19) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės:

31) UAB „Adminova“ administruojančiai BUAB „Bedita“ naudai turtinę žalą – 96 522,84 Lt dydžio, pervedant pinigus į UAB „Adminova“ nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) Swedbank;

42) BUAB „Bedita“akcininkės J. S. naudai turtinę žalą – 7 854,88 Lt dydžio, pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) SEB banke;

53) BUAB „Bedita“ akcininkės J. J. naudai turtinę žalą – 6 250 Lt dydžio, pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) SEB banke;

64) BUAB „Bedita“ akcininkės J. S. naudai neturtinę žalą – 5 000 Lt dydžio, pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) SEB banke;

75) BUAB „Bedita“ akcininkės J. J. naudai neturtinę žalą – 5 000 Lt dydžio, pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) SEB banke;

86) BUAB „Bedita“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas, pervedant pinigus į UAB „Adminova“ nurodyta sąskaitą (duomenys neskelbtini) Swedbank;

97) BUAB „Bedita“ akcininkių J. S. ir J. J. naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas pervedant pinigus į J. S. nurodytą sąskaitą (duomenys neskelbtini) SEB banke.

10Paaiškino, kad nuo 2006 m. vasario mėnesio kavinėje-bare prekybos veiklą vykdė UAB „Bedita“. Pareiškėjos J. S. ir J. J. dirbo šioje įmonėje pardavėjos-barmenės pareigose. Pareiškėjos J. S. ir J. J. (iki santuokos sudarymo 2011-10-22 S.) 2008-02-22 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu bendrosios dalinės nuosavybės teise nusipirko UAB „Bedita“ lygiomis dalimis po 50 procentų 100 paprastųjų vardinių nematerialių akcijų.

11Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011-09-21 priėmė sprendimą Nr. 1-231 dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Bedita“ priklausančiame bare (duomenys neskelbtini) ir uždraudė prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24 val. iki 8 val. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-03-23 sprendimu bendrovės „Bedita“ skundą dėl šio sprendimo panaikinimo, atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2012-10-18 sprendimu bendrovės „Bedita“ apeliacinį skundą tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-03-23 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: UAB „Bedita“ skundą tenkino ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimą Nr. 1-213.

12Bendrovės prekių apyvarta kavinėje-bare 2011 m. rugsėjo mėnesį iki apribojimo sudarė 50 483 Lt (vidutiniškai 1 683 Lt per parą), laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2011-10-09, t.y. už 10 parų 19 729 Lt ( vidutiniškai 1 973 Lt per parą), o po apribojimo laikotarpiu nuo 2011-10-10 iki 2011-10-23, t.y. už 14 dienų (prekybos laikas nuo 8 val. iki 24 val.) sudarė tik 17 856 Lt (vidutiniškai 1 061 Lt per dieną). Iš to pareiškėjos daro išvadą, kad kiekvieną dieną įmonė negaudavo 694 Lt tikėtinų pajamų (50 483+19 729 = 70 212 : 40 dienų = 1 755 Lt per parą iki apribojimo – 1 061 Lt per dieną po apribojimo = 694 Lt). Įmonės pajamos 2012 m sausio mėnesį sudarė – 17 728,02 Lt, vasario mėnesį – 11 462,58 Lt, kovo mėnesį – 13 236,49 Lt (vidutiniškai 427 Lt per dieną). Po tarybos sprendimo dėl prekybos alkoholiniais gėrimais kavinėje-bare laiko apribojimo, įmonės pajamos ženkliai sumažėjo. Nuo bendrovės „Bedita“ skundo pateikimo pirmosios instancijos teismui dienos 2011-10-28 iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje pirmosios instancijos teisme ir vėliau, kai 2012-04-06 buvo pateiktas apeliacinis skundas, įmonės pajamos sumažėjo net iki 70 proc. ir sudarė tik 30 procentų nuo pajamų iki laiko apribojimo. Dėl negaunamų pajamų įmonė patyrė papildomus finansinius sunkumus, buvo priversta mažinti darbuotojams darbo užmokesčius. Dėl nustatyto prekybos laiko apribojimo ir sumažėjusių pajamų, įmonė buvo nepajėgi mokėti savo darbuotojams net minimalių darbo užmokesčių, nuomos ir kitų privalomų mokesčių bei vykdyti įsipareigojimus, socialiniam draudimui, valstybinei mokesčių inspekcijai, tiekėjams ir buvo priversta uždaryti savo veiklą ir atleisti darbuotojus iš darbo. Vienintelis argumentas, kuris tapo pagrindu priimti savivaldybės tarybai ginčijamą sprendimą, buvo 6-jo policijos komisariato pranešimas dėl trijų teisės pažeidimų, tačiau duomenų apie patraukimą teisės pažeidėjų administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn nebuvo gauta. Be to, savivaldybės tarybos sprendimas pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

13Dėl BUAB „Bedita“ patirtos žalos apskaičiavimo paaiškino, kad iš bendrovės „Bedita“ 2009-2012 metų pardavimų analizės matyti, kad 2009 metais įmonės pajamos buvo nuo 80 578 iki 158 105 Lt per mėnesį; 2010 metais įmonės pajamos buvo nuo 63 922 iki 83 622 Lt per mėnesį; 2011 metais iki apribojimo laiko prekiauti alkoholiniais gėrimais įmonės pajamos buvo nuo 52 261 iki 81 237 Lt per mėnesį, o po apribojimo įmonės pajamos pradėjo staigiai kristi, t.y. spalio mėn. - 49 689 Lt, lapkričio mėn. - 27 422 Lt, gruodžio mėn. - 56 279 (2009 m gruodžio mėn. pajamos buvo 95 533 Lt, o 2010 metais gruodžio mėn. buvo 69 246), 2012 m. sausio mėn. - 21 207 Lt, vasario mėn. - 13 807 Lt, kovo mėn. - 16 016 Lt, balandžio mėn. - 15 313 Lt, birželio mėn. - 11 044 Lt, liepos mėn. - 12 844 Lt, rugpjūčio mėn. - 3 509 Lt. Nurodyta pardavimų analize remdamasi teigia, kad didžiąją dalį įmonės pajamų sudarydavo naktinė prekyba kavinėje-bare, o po to kai Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą ir apribojo prekybos laiką, įmonės pajamos staigiai nukrito. Tokiomis savivaldybės nustatytomis sąlygomis įmonė negalėjo išsilaikyti rinkoje ir buvo priversta nutraukti prekybos veiklą ir skelbti bankroto procedūrą.

14Vilniaus apygardos teismas 2013-03-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1377-567/2013 patikslino kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus: iš viso pirmos eilės kreditoriai – 15 879,47 (43 045,92-27 166,45 =15 879,47) Lt, antros eilės kreditoriai – 54 583,32 Lt, trečios eilės kreditoriai – 26 060,05 (25 649,27 + 410,78 -26 060.05) Lt. Bendrai sudėjus kreditoriniai reikalavimai prašymo pateikimo dienai sudaro – 96 522,84 (15 879,47+54 583,32+26 060,05 = 96 522,84) Lt.

15Dėl BUAB „Bedita“ akcininkų J. S. ir J. J. patirtos žalos paaiškino, kad už įgytas akcijas pareiškėjos sumokėjo lygiomis dalimis akcijų pardavėjui 7 500 Lt, t.y. po 3 750 Lt. 2012-10-04 UAB „Bedita“ akcininkai J. S. ir J. J. nusprendė pradėti įmonės bankroto procedūrą ir apmokėti lygiomis dalimis teismo ir bankroto administravimo išlaidas 5 000 Lt dydžio iš savo asmeninių piniginių lėšų, t.y. po 2 500 Lt. 2012-10-04 buvusi įmonės UAB „Bedita“ direktorė J. S. akcininkų sprendimu įnešė į Vilniaus apygardos teismo banko sąskaitą 5 000 Lt sumą savo ir įmonės akcininkės J. J. asmenines pinigines lėšas bankroto iškėlimo supaprastinta tvarka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti. J. S. akcininkų sprendimu 2012-09-14 sumokėjo įmonės UAB „Bedita“ įsiskolinimą kreditoriui UAB „Mineraliniai vandenys“ 1 604,88 Lt dydžio iš savo asmeninių piniginių lėšų. Bendrai sudėjus akcininkė J. S. patyrė 7 854,88 Lt (3*750+2*500+1 604,88=7 854,88) turtinės žalos, o akcininkė J. J. patyrė – 6 250 Lt (3 750+2 500=6 250) turtinės žalos.

16Dėl neturtinės žalos atlyginimo argumentavo, kad J. S. ir J. J. patyrė turtinės žalos, akcininkai, taip pat kaip ir kiti įmonės darbuotojai, prarado pastovų darbą ir pajamų šaltinius. Vilniaus miesto savivaldybės veiksmai/neveikimas sudarė J. S. ir J. J. didelius nepatogumus ir finansinius sunkumus, jos patyrė dvasinius išgyvenimus ir pažeminimą, kai buvo sužlugdytas jų verslas, kai už atliktą darbą darbuotojai negalėjo gauti priklausančio jiems atlyginimo. Dėl negautų pajamų ir darbo užmokesčių pragyvenimui J. S. ir J. J. turėjo skolintis pinigus iš pažįstamų asmenų. Po patirtų dvasinių išgyvenimų ir sukrėtimų J. S. ir J. J. patyrė sveikatos sutrikimus. J. J. dvasiniai išgyvenimai, susiję su įmonės finansiniais sunkumais, sutapo su jos nėštumo laikotarpiu. Nuo pat nėštumo pradžios iki vaikų (dvynių) gimimo 2012-07-19 atsirasdavo komplikacijos, buvo pastoviai stebima gydytojų-specialistų ir periodiškai guldoma į stacionarą. Nuo beviltiškos padėties J. S. susirgo emocine depresija, atsirado nerimas, nemiga ir nervinė įtampa, pradėjo drebėti rankos, veidas buvo išbertas raudonomis dėmėmis. Gydytojas dermatologas nustatė diagnozę ir padarė išvadą, kad alerginio odos susirgimo nenustatyta, o veido išbėrimas galėjo atsirasti nuo nervinės įtampos ir patirtų psichinių išgyvenimų.

17Teismo posėdžio metu pareiškėjos ir bendrovės „Adminova“ atstovai palaikė skunde išdėstytus argumentus.

18Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 104-116) paaiškino, kad pareiškėjai neįrodo savivaldybės veiksmų neteisėtumo. Pažymėjo, kad pats žalos atsiradimo faktas nereiškia neteisėtumo. Savivaldybių institucijos arba pareigūnai, vykdydami savo pareigas ir įgyvendindami savivaldybės kompetenciją, privalo veikti pagal specialius aktus, numatančius jų veikimo turinį (ką jie turi veikti) ir veikimo formą (kokia tvarka jie turi tai atlikti). Pažymėjo, kad valdžios veiksmai (neveikimas), kuriais yra padaryta žala piliečiui arba kitam asmeniui, laikomi neteisėtais tik tada, kai pažeisti specialūs teisės aktai, numatantys valdžios ar savivaldybės institucijų veikimo turinį ir formą, o neteisėti veiksmai yra padaryti, jei valdžios institucijos arba jų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymą privalėjo veikti. Mano, kad vien aplinkybė, kad savivaldybės tarybos sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo buvo panaikintas, nėra pagrindas konstatuoti atsakovės neteisėtų veiksmų buvimą. Atsakovė pažymi, jog priimdama minėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-231 Vilniaus miesto savivaldybė veikė neperžengdama jai teisės aktų nustatytų teisių turinio, visi veiksmai buvo nukreipti tik išimtinai į viešojo intereso į saugią ir sveiką aplinką gynimą. Nagrinėjamu atveju, turėdama policijos (kuri tiesiogiai atsakinga už alkoholio kontrolės politikos saugomų vertybių užtikrinimą) išsakytą aiškią poziciją riboti prekybos alkoholiu laiką pareiškėjams ir net policijos komisariato rašte esant nurodytam konkrečiam ribojimo laikui, savivaldybė negalėjo elgtis kitaip ir nepriimti sprendimo dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo. Atsakovė elgėsi taip, kaip pagal to meto susiklosčiusią situaciją elgtis buvo būtina, o vien aplinkybė, jog vėliau savivaldybės tarybos sprendimas buvo panaikintas, neįrodo atsakovės neteisėtų veiksmų buvimo. Būtinos civilinės atsakomybės sąlygos - atsakovo neteisėtų veiksmų - nebuvimas yra pagrindas pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Dėl BUAB „Bedita“ nurodomos patirtos žalos ir priežastinio ryšio paaiškino, kad nesuprantamas prašomas atlyginti neva patirtos žalos dydis 96 522,84 Lt - nesuprantama, kodėl visus skundo argumentus nukreipdamas į įrodinėjimą dėl neva atsakovės priimto sprendimo kritusių pardavimų ir to pasėkoje negautų planuotų pajamų, patį reikalavimą atlyginti žalą pareiškėjos suformuoja ne kaip reikalavimą atlyginti negautas pajamas, bet nurodydamos įmonės bankroto procese įmonei neturint turto likusius nepatenkintus Vilniaus apygardos teismo patvirtintus kreditorinius reikalavimus. Žala prilyginant likusiems iš turto po bankroto nepadengtiems skoliniams įsipareigojimams nepagrįsta vien jau dėl to, jog nėra aišku, kada ir kokia konkreti skola susidarė.

20Mano, kad nėra jokio tiesioginio ryšio tarp patvirtintų kreditorinių reikalavimų (96 522,84 Lt), kuriems padengti įmonė neturi turto, ir atsakovės 2011-09-21 priimto sprendimo. Byloje nėra jokių įrodymų, jog 2011-09-20, t.y. prieš pat atsakovės sprendimo priėmimą, įmonė būtų turėjusi tiek (96 522,84 Lt) turto ir juo labiau, kad dėl atsakovės sprendimo šis turtas būtų išnykęs. Vadovaudamasi pareiškėjos pateiktais finansinės atskaitomybės rinkiniais pažymi, jog dar gerokai iki atsakovės sprendimo priėmimo, įmonės turtas buvo ženkliai sumažėjęs - nuo 2009 metais turėtų 200 132 Lt, 2010 metais teliko 53 898 Lt, o atskaičiavus įmonės įsipareigojimus, jau 2010 metais teliktų 14 600 Lt įmonės nuosavo kapitalo. Pareiškėja nėra ir negali būti patyrusi tokio dydžio (net 96522,84 Lt) turto netekimo, todėl žala jokiu būdu negalima atlyginti, tai jau būtų nepagrįstas pareiškėjos praturtėjimas. Pareiškėja nepagrįstai nuostolius grindžia palyginimu tarp gautų pajamų iki prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo ir po atsakovės 2011-09-21 sprendimo, kuriuo apribotas laikas. Toks metodas nepatikimas, nes pardavimų pajamos nėra pastovios ir nepriklausomos nuo konkretaus laikotarpio. Remdamasi Įmonių bankroto įstatymo 8 strapisnio 1 dalyje nustatytu imperatyvu įmonės vadovams kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo bei 2010 metų UAB „Bedita“ finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis, teigia, kad dar pastaraisiais metais (t.y. gerokai iki atsakovės 2011-09-21 sprendimo) UAB „Bedita“ susidūrė su rimtomis mokumo problemomis ir jau tada turėjo būti inicijuojamas UAB „Bedita“ bankroto procesas. Pažymėjo, kad pareiškėja nepateikia nei vieno įrodymo, kuris pagrįstų, kad atsakovės sprendimas kaip nors iš tiesų būtų neigiamai įtakojęs UAB „Bedita“ finansinę būklę, o net jei ir taip būtų, kad ta įtaka buvo pakankamai ženkli, kad lemtų verslo visišką žlugimą ir būtų pagrindas priteisti bankroto procese likusius iš turimo turto nepadengtus skolinius įsipareigojimus atitinkančią sumą.

21Dėl J. S. ir J. J. nurodomos patirtos žalos paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimas - individualus administracinis aktas, skirtas tik vienam subjektui - BUAB „Bedita“, bet ne pareiškėjoms J. S. ir J. J., todėl jokios žalos kildinimas iš šio sprendimo nėra galimas. Nurodomus mokėjimus pareiškėjos atliko BUAB „Bedita“ naudai, jos interesais, taigi tik į BUAB „Bedita“ jos ir gali nukreipti nagrinėjamu atveju kokius nors išieškojimus pareikšdamos kreditorinius reikalavimus bankroto procese.

22Dėl nurodomų prašomų priteisti kiekvienos naudai po 3 750 Lt, pažymėjo, kad tai, jog 2008 metais pareiškėjos tiek mokėjo už UAB „Bedita“ akcijas, nereiškia, kad šiai dienai akcijų vertė rinkoje taip pat lygi šiai sumai, atsižvelgiant į aplinkybę, jog jau nuo 2010 metų UAB „Bedita“ veikė nuostolingai. Dėl kiekvienos iš pareiškėjų iš asmeninių lėšų išleistų po 2500 Lt bankroto iškėlimo supaprastinta tvarka bankroto administravimo išlaidoms sumokėti, atsakovė taip pat nesutinka. Pažymi, jog jei laiku (t.y. nelaukiant, kol įmonėje neliks apskritai jokio turto) būtų kreiptasi dėl bankroto bylos UAB „Bedita“ iškėlimo, jokių išlaidų pareiškėjos nebūtų patyrusios. Dėl nurodomų J. S. patirtų 1 604,88 Lt, kuriuos ji iš savo asmeninių lėšų sumokėjo kreditoriui UAB „Mineraliniai vandenys“, pažymėjo, jog nėra aišku nei kada, nei už ką skola susidarė ir koks jos ryšys su atsakovės veiksmais. Visi pinigai sumokėti jau po BUAB „Bedita“ Vilniaus apygardos teismo 2012-10-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5847-567/2012 iškelto bankroto, taip galimai pažeidžiant kitų BUAB „Bedita“ kreditorių interesus, kai nepaisant imperatyviai Įmonių bankroto įstatyme nustatyto kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumo, šių imperatyvų nėra laikomasi, UAB „Mineraliniai vandenys“ be jokio pagrindo išskiriant iš kitų. Iš neteisėtų veiksmų jokios teisės neatsiranda, taigi joks minėtų sumų išieškojimas nagrinėjamu atveju nėra galimas.

23Dėl neturtinės žalos teigia, kad akivaizdu, jog jokių pasekmių nei vienai iš pareiškėjų nėra likę. Pareiškėja J. J. pagimdė du sveikus vaikus, nėra jokių duomenų ir apie galimai pablogėjusią jos sveikatos būklę. Nėštumo komplikacijų rizika įprastas dalykas, ypač, kai laukiamasi dvynių. Atsakovė pažymi, jog nėra nei vieno įrodymo, jog atsakovės komplikuotas nėštumas būtų sąlygotas būtent dėl atsakovės priimto sprendimo patiriamų dvasinių išgyvenimų, kad komplikacijas lėmė ne genetiniai ir pan. veiksniai. Nėra jokių duomenų apie pareiškėjos J. J. sveikatos būklę prieš sprendimą. Dėl pareiškėjos J. S. nurodomų bėrimų teigia, kad nėra jokių įrodymų, jog jie negalimi dėl pačios pareiškėjos gyvenimo būdo, galimai žalingų įpročių, padidinto jautrumo ir pan. Nėra nei vieno įrodymo dėl minėtų padarinių pastovuvo, jog tai nebuvo vienetinis atvejis, jog yra išlikę šiai dienai kokių nors pasekmių.

24Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

25S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s

26Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, kurią, pareiškėjų teigimu, jos patyrė dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011-09-21 priėmė neteisėtą sprendimą Nr. 1-231 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Bedita“ priklausančiame bare (duomenys neskelbtini)“ (toliau - ir Sprendimas). Taigi teismas turi spręsti atsakovės deliktinės atsakomybės klausimą.

27Nustatyta, kad Sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė apriboti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Bedita“ priklausančiame bare, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24.00 val. iki 8.00 val., įpareigoti UAB „Bedita“ prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo metu bare įgyvendinti administracinių teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevencijos priemones. Minėtas sprendimas priimtas, be kita ko, atsižvelgus į 2011-05-31 Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato pateiktą pažymą Nr. 10-17-S-12599 (prijungta a. b. Nr. I-1186-564/2012, t. 1, b. l. 114).

28UAB „Bedita“ šį sprendimą skundė teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-03-23 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1186-561/2013 pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (Liteko duomenys). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutiniu 2012-10-18 sprendimu administracinėje byloje Nr. A858-2557/2012 panaikino 2012-03-23 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjos UAB „Bedita“ skundą tenkino, panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-21 sprendimą Nr. 1-231 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Bedita“ priklausančiame bare Pašilaičių g. 1D“ (b. l. 24-30).

29Dėl pareiškėjos UAB „Adminova“ prašomos priteisti turtinės žalos

30Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, nustato CK 6.271 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). Tačiau, vadovaujantis anksčiau nurodyta CK 6.271 straipsnio nuostata, viešosios (valstybės) atsakomybės atveju valdžios institucijos (jos darbuotojų) kaltė nėra būtinoji sąlyga šiai atsakomybei atsirasti. CK 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Todėl, sprendžiant viešosios (valstybės) atsakomybės klausimą, visų pirma būtina nustatyti, ar valdžios institucijų darbuotojų veiksmai buvo teisėti, t. y. ar jie veikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.

31Veiksmų neteisėtumas (kaip būtinoji viešosios atsakomybės sąlyga) siejamas su valstybės ar savivaldybės aktų prieštaravimu įstatyme nustatytoms valdžios institucijų pareigoms. CK 6.271 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės valdžios institucijų neteisėtas aktas reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Remiantis LVAT praktika, neteisėtumas galėtų pasireikšti tik tada, kai būtų nustatoma, jog valdžios institucijų darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (LVAT administracinė byla Nr. A17-499/2007)

32LVAT 2012-10-18 sprendime konstatavo, kad atsakovas priimdamas Sprendimą, nevertino ir neatsižvelgė į prevencines priemones, kurių ėmėsi pareiškėja, Vilniaus savivaldybėje pradėjus svarstyti pareiškėjos prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo klausimą. Teisėjų kolegija tokį elgesį vertino kaip ydingą, nes priimant Sprendimą nebuvo įvertinta informacija, turinti įtakos Sprendimo objektyvumui. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas ginčijamą Sprendimą priėmė neįvertinęs visų reikšmingų aplinkybių, todėl priėmė neobjektyvų ir proporcingumo principo neatitinkantį sprendimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad 2011-05-31 Vilniaus miesto 6-ojo policijos komisariato Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pagal paklausimą pateikta pažyma Nr. 10-17-S-12599 byloje vertinamu atveju buvo pakankamas pagrindas priimti ginčijamą Sprendimą ir išsamiau joje pateiktos informacijos nevertino, taip pat nepagrįstai nurodė, kad nepriėmus Sprendimo nebuvo galimybės vertinti, ar pareiškėjo įdiegtos priemonės buvo veiksmingos.

33Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl turintis res judicata galią, todėl jame nustatytos faktinės aplinkybės iš naujo neįrodinėjamos (ABTĮ 96 str. 4 d., 58 str. 2 d.). Tuo remdamasis teismas daro išvadą, kad yra pagrindas konstatuoti neteisėtus valdžios institucijų veiksmus, kaip sąlygą viešajai atsakomybei kilti.

34Vis dėlto, kaip nurodyta anksčiau, be neteisėtų valdžios institucijų veiksmų taip pat turi egzistuoti priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir pareiškėjai sukeltos žalos. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146‑1897/2008) priežastinio ryšio nustatymo byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non (lot. būtinoji sąlyga) testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (LVAT administracinė byla Nr. A502-3034/2011).

35Šiuo atveju, teismo vertinimu, tarp neteisėto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sprendimo ir bendrovei kilusios žalos nėra faktinio priežastinio ryšio, t. y. nėra pakankamo pagrindo teigti, jog žalingi padariniai kilo būtent iš minėto sprendimo. Kaip nurodyta anksčiau, sprendimu UAB „Bedita“ buvo apribotas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laikas bare, uždraudžiant prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24 val. iki 8 val. ryto. Pareiškėjos teigimu, dėl priimto sprendimo UAB „Bedita“ buvo priversta bankrutuoti. Teismas tokius pareiškėjos argumentus laiko nepagrįstais, nes visų pirma, pareiškėjai nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas, kas reiškia, kad pareiškėja nuo 8 val. iki 24 val. galėjo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Visų antra, byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjos teiginius dėl UAB „Bedita“ finansinių sunkumų, kilusių, pasak pareiškėjos, po priimto sprendimo. Priešingai, teismui pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai parodo, kad jau 2008 m. pareiškėja turėjo 10 714 Lt nuostolių, jos pardavimo pajamos siekė 361 426 Lt (b. l. 31). 2009 m. pardavimo pajamos išaugo iki 1 186 270 Lt, pareiškėja turėjo 163 870 Lt grynojo pelno; 2010 m. pardavimo pajamos sudarė 728 998, pareiškėja patyrė 3 567 Lt nuostolių, o 2011 m. pardavimo pajamos sudarė 572 514 Lt, pareiškėja turėjo 22 296 Lt nuostolių (b. l. 31-39). Iš pareiškėjos pateiktos analizės matyti, kad jau 2011 m. pradžioje UAB „Bedita“ pardavimai sumažėjo, t. y. dar iki Sprendimo priėmimo. Pažymėtina ir tai, kad 2011 m. gruodžio pardavimai (jau po sprendimo priėmimo) viršijo 2011 m. vasario, kovo mėnesio pardavimus, todėl pardavimų sumažėjimas negali vienareikšmiškai būti susietas su Sprendimo priėmimu (b. l. 42). Taigi, bylos įrodymai patvirtina, kad jau 2010 m. UAB „Bedita“ pardavimai ženkliai krito, pareiškėja veikė nuostolingai, todėl nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjos finansiniai sunkumai yra Sprendimo, priimto 2011-09-21, pasekmė.

36Pažymėtina ir tai, kad UAB „Adminova“ prašo priteisti 96 522,84 Lt turtinės žalos. Šią sumą pareiškėja sieja su teismo patvirtintais kreditoriniais reikalavimais. Teismo įsitikinimu, net preziumuojant, kad ši suma galėtų būti pareiškėjos negautos pajamos, pareiškėjos pateikti įrodymai nepatvirtina, kad būtent tokios sumos pajamų UAB „Bedita“ negavo po priimto sprendimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas laiko, kad pareiškėja neįrodė ir žalos fakto.

37Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovės atlikti veiksmai nėra susiję priežastiniu ryšiu su pareiškėjos reikalaujama atlyginti turtine žala, žala nėra pagrįsta įrodymais, todėl civilinė atsakomybė pagal Civilio kodekso 6.271 straipsnį negalima. Nesant būtinų civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, pareiškėjos prašymas dėl turtinės žalos atlyginimo netenkinamas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

38Dėl pareiškėjų J. S. ir J. J. prašomos priteisti turtinės ir neturtinės žalos

39Nustatyta, kad J. S. ir J. J. buvo UAB „Bedita“ akcininkės. Sprendimas yra priimtas UAB „Bedita“ atžvilgiu, todėl J. S. ir J. J., kaip BUAB „Bedita“ akcininkės, tiesiogiai kreiptis į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo neturi materialinio reikalavimo teisės. Dėl žalos, padarytos valstybės institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo gali kreiptis tik subjektas, kurio atžvilgiu buvo priimtas viešojo administravimo aktas. Sprendimas tiesiogiai nedarė įtakos J. S. ir J. J. teisėms ir pareigoms, todėl nagrinėjamu atveju jo priėmimas nesietinas su neteisėtais atsakovo veiksmais J. S. ir J. J. atžvilgiu. Nesant vieno iš civilinei atsakomybei atsirasti ir atsakomybei dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų būtino elemento - neteisėtų veiksmų - negali kilti civilinė atsakomybė. Tuo remdamasis, teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjų J. S. ir J. J. argumentus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir plačiau dėl jų nepasisako.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Netenkinus pareiškėjų skundo, bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

43pareiškėjų UAB „Adminova“, J. S. ir J. J. skundą atmesti.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,... 2. UAB „Adminova“, administruojanti BUAB „Bedita“, J. S., J. J. skundu (b.... 3. 1) UAB „Adminova“ administruojančiai BUAB „Bedita“ naudai turtinę... 4. 2) BUAB „Bedita“akcininkės J. S. naudai turtinę žalą – 7 854,88 Lt... 5. 3) BUAB „Bedita“ akcininkės J. J. naudai turtinę žalą – 6 250 Lt... 6. 4) BUAB „Bedita“ akcininkės J. S. naudai neturtinę žalą – 5 000 Lt... 7. 5) BUAB „Bedita“ akcininkės J. J. naudai neturtinę žalą – 5 000 Lt... 8. 6) BUAB „Bedita“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisines... 9. 7) BUAB „Bedita“ akcininkių J. S. ir J. J. naudai patirtas bylinėjimosi... 10. Paaiškino, kad nuo 2006 m. vasario mėnesio kavinėje-bare prekybos veiklą... 11. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011-09-21 priėmė sprendimą Nr. 1-231... 12. Bendrovės prekių apyvarta kavinėje-bare 2011 m. rugsėjo mėnesį iki... 13. Dėl BUAB „Bedita“ patirtos žalos apskaičiavimo paaiškino, kad iš... 14. Vilniaus apygardos teismas 2013-03-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 15. Dėl BUAB „Bedita“ akcininkų J. S. ir J. J. patirtos žalos paaiškino,... 16. Dėl neturtinės žalos atlyginimo argumentavo, kad J. S. ir J. J. patyrė... 17. Teismo posėdžio metu pareiškėjos ir bendrovės „Adminova“ atstovai... 18. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Vilniaus miesto savivaldybės... 19. Dėl BUAB „Bedita“ nurodomos patirtos žalos ir priežastinio ryšio... 20. Mano, kad nėra jokio tiesioginio ryšio tarp patvirtintų kreditorinių... 21. Dėl J. S. ir J. J. nurodomos patirtos žalos paaiškino, kad Vilniaus miesto... 22. Dėl nurodomų prašomų priteisti kiekvienos naudai po 3 750 Lt, pažymėjo,... 23. Dėl neturtinės žalos teigia, kad akivaizdu, jog jokių pasekmių nei vienai... 24. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 25. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s... 26. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos atlyginti turtinę... 27. Nustatyta, kad Sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė... 28. UAB „Bedita“ šį sprendimą skundė teismui. Vilniaus apygardos... 29. Dėl pareiškėjos UAB „Adminova“ prašomos priteisti turtinės žalos... 30. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų... 31. Veiksmų neteisėtumas (kaip būtinoji viešosios atsakomybės sąlyga)... 32. LVAT 2012-10-18 sprendime konstatavo, kad atsakovas priimdamas Sprendimą,... 33. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl turintis res judicata galią, todėl... 34. Vis dėlto, kaip nurodyta anksčiau, be neteisėtų valdžios institucijų... 35. Šiuo atveju, teismo vertinimu, tarp neteisėto Vilniaus miesto savivaldybės... 36. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Adminova“ prašo priteisti 96 522,84 Lt... 37. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovės atlikti... 38. Dėl pareiškėjų J. S. ir J. J. prašomos priteisti turtinės ir neturtinės... 39. Nustatyta, kad J. S. ir J. J. buvo UAB „Bedita“ akcininkės. Sprendimas yra... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, proceso... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 43. pareiškėjų UAB „Adminova“, J. S. ir J. J. skundą atmesti.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...