Byla A-261-1583-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Versenta“ skundą atsakovui Valstybės įmonei Registrų centras, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėja UAB „Versenta“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybės įmonės Registrų centras 2007 m. liepos 19 d. raštą Nr. (1.31/1133)s-4581, kuriuo pagal jos prašymą nepatikslinta nekilnojamojo turto mokestinė vertė ir įpareigoti atsakovą minėto nekilnojamojo objekto mokestine verte laikyti individualų turto vertinimą atlikusio turto vertintojo UAB „Liturta“ turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 07/03-69 nustatytą rinkos vertę – dengtos ledo aikštelės (unikalus Nr. ( - )) – 2 431 000 Lt, o Ledo Rūmų su dengta ledo aikštele – 6 731 000 Lt vertę.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu pareiškėjos UAB „Versenta“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8II.

9Pareiškėja UAB „Versenta“ 2007 m. gruodžio 6 d. kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su apeliaciniu skundu, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti.

10III.

11Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2008 m. rugsėjo 16 d. gautas pareiškėjos UAB „Versenta“ pranešimas, kuriuo išreikštas atsisakymas nuo pateikto apeliacinio skundo administracinėje byloje Nr. A-261-1583-08. UAB „Versenta“ nurodė, kad atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisinės pasekmės jai yra žinomos.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 str. 2 d.).

16Iš pateikto teismui 2008 m. rugsėjo 16 d. UAB „Versenta“ pranešimo matyti, jog pareiškėja minėta įstatymo suteikta galimybe pasinaudojo, atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisinės pasekmės jai žinomos. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutraukiamas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija:

Nutarė

18apeliacinį procesą byloje pagal pareiškėjos Uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai